Bismillahirrahmanirrahim…. Alhamdulillahirabbil’alamin wabihinasta’in wa’ala umuriddunya waddien….

Asshalaatu wassalaamu ‘alaa ‘asrafil anbiyaa I walmursalin… Wa ’alaa aalihi wa ashabihi ajma’in… Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh… Nu terhormat, keluarga Bapak ****** beserta keluarga besar selaku sohibul hajat. Nu terhormat, keluarga besar Bapak ****** ti Ciamis selaku besan.Para tamu undangan, sareng kedua calon mempelai nu berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah,, dinten ieu (hari, dd-mm-yyyy) kamis, 13 mei 2010 insya Allah bade dilangsungkeun acara “Akad Nikah ****** sareng ****** tabuh 09.00 WIB nu bertempat di ******, desa ******, kecamatan ******, kabupaten ****** - Banten. Perkenankeun abdi selaku MC (pembawa acara) bade macakeun susunan acara, nyaeta : 1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an 3. Serah terima dari pihak calon mempelai pameget (pria) 4. Penerimaan dari pihak calon mempelai istri (wanita) 5. Acara Inti, “prosesi pernikahan” 6. Nasehat Perkawinan 7. Do’a/Penutup Kanggo efisiensi waktu, urang lebet ka acara nu pertama, nyaeta Pembukaan. Ku kituna hayu urang buka acara akad nikah ***** sareng ***** ieu sasarengan ngucapkeun Basmalah. (Bismillahirrahmanirrahim) Acara nu kadua nyaeta “Pembacaan ayat suci Al-Qur’an, nu bade dibacakeun ku Ustadz *****,, waktos sareng tempat dipersilahkan. Alhamdulillah,,meni nikmat pisan lantunan ayat suci Al-Qur’an anu tos urang kupingkeun sasarengan. Mugiya uurang sadaya nu aya didieu kenging rakmat sareng berkah ti Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin… Lebet ka acara nu ka tilu, nyaeta serah terima ti pihak calon mempelai pameget (pria) nu bade disampekeun ku bapak *****,, waktos sareng tempat dipersilahkan. Haturnuhun ka bapak ***** anu tos

Saterasna nyaeta acara nu ka opat, penerimaan ti pihak calon mempelai istri (wanita) nu bade disampekeun ku bapak *****,, waktos sareng tempat dipersilahkan. Lebet ka acara nu ka lima,,acara inti. Nyaeta “prosesi pernikahan ***** sareng ***** nu bade dipandu ku kepala KUA Kecamatan *****,, bapak *****. Hayu urang sadaya ngiring prosesi ieu pinuh khidmat. Kana bapak ***** selaku kepala KUA kecamatan ***** nu bade mandu prosesi ieu dipersilahkan. Alhamdulillah,,prosesi akad nikah tos berjalan lancar,,mugiya kadua mempelai tiasa jadi pasangan sakinah mawaddah wa rahmah. Amin ya rabbal ‘alamin… Kanggo sadayana tamu undangan sareng keluarga nu bade ngabadikeun moment ieu (kedua mempelai berdiri menunjukkan buku nikahnya),, mangga dipersilahkan. Salanjutna acara nu ka genep, nyaeta “Nasehat perkawinan” nu bade di sampekeun ku Bapak K.H *****,, waktos sareng tempat dipersilahkan. Haturnuhun ka Bapak K.H ***** anu tos kersa nyampekeun nasehat perkawinan, mugiya bermanfaat khususna kanggo kedua mempelai, sareng urang sadaya teu leupas anu tos rumah tanggi atanapiteu acan. Amin ya rabbal ‘alamin… Lebet dina tungtung rangkaian acara ieu,,acara nu ka tujuh,,nyaeta Do’a/Penutup nu bade disampekeun ku K.H *****,, waktos sareng tempat dipersilahkan. Alhamdulillah,,rangkaian ka rangkaian acara atos urang iringan dugikeun ka rengse sadayana,,abdi salaku MC/pembawa acara nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan nu lepat. Haturnuhun ka sadaya wargi sareng tamu undangan atas perhatosanana. Ku kituna hayu urang tutup acara ieu sasarengan ngucapkeun hamdallah (Alhamdulillah).. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.