Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekolah..

Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara
kita semakin maju. Ringkasnya, peralatan teknologi yang canggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakukan oleh manusia. Sehubungan itu, pelbagai alat teknologi seperti komputer, telefon bimbit, satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemudahan kita. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia, telefon bimbitlah yang paling biasa digunakan. Dengan adanya telefon bimbit, kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. Selain itu, pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Oleh itu, kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit, bukan lagi menggunakan perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Perkhidmatan ini lebih menjimatkan masa dan wang. Oleh itu, banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmatan ini. Selain itu, kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G.

Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah dihubungi. Oleh itu, kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbit termasuklah murid-murid sekolah rendah. Setelah mempunyai telefon bimbit, mereka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana dengan kemudahan telefon bimbit, mudah sahaja hendak menghubungi mereka. Sebagai akibatnya, banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibenarkan.

Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah memang tepat. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah, mereka akan mengakibatkan banyak masalah disiplin. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Maka, sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbit juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain yang mempunyai telefon bimbit. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan akhirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. Kesannya, pihak sekolah pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajaran terganggu. Soalnya, adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu, iaitu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit?

Selain itu, pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. Seterusnya, apabila terdapat deringan telefon bimbit, proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangguan. Semasa ujian, pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. Dengan telefon bimbit yang canggih, mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Selain itu, dengan menggunakan telefon bimbit, pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-klip video yang tidak senonoh. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video tersebut dengan rakan. Maka, pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat.

Mengikut kajian, telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang akan menjejaskan kesihatan. Tambahan pula, kini para pelajar masih dalam proses tumbesaran. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia muda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. Hakikat ini haruslah diberikan perhatian oleh setiap pihak. Mencegah itu lebih daripada merawat. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas, pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu.

Tuntasnya, langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Melalui perbincangan saya di atas, kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih ini terhadap para pelajar. Bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku, adalah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti kerana telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi

Dasar Buruh Asing di Malaysia Kemelesetan Ekonomi yang berpunca dari keruntuhan sistem Kewangan di Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain telah memberi kesan yang ketara kepada ekonomi dan seterusnya peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. Kemelesetan ekonomi di negara maju tersebut bererti penurunan kuasa beli rakyat mereka, dan keadaan ini berlarutan kepada penurunan permintaan terhadap barangan yang diimport dari luar negeri. Seterusnya permintaan eksport keatas barangan keluaran di sektor pertanian dan perindustrian dari Malaysia telah terjejas. Ianya menjejaskan prestasi syarikat-syarikat yang mengeluarkan barangan pertanian dan perindustrian yang bergantung kepada pasaran eksport tersebut. Prestasi syarikatsyarikat di Malaysia akan terjejas. Penurunan prestasi, bererti pengurangan pekerja di dalam syarikat terpaksa dilakukan. Begitu juga tidak akan berlaku pengambilan pekerja baru. Kedudukan buruh tempatan yang terpaksa bersaing dengan buruh asing di dalam pekerjaan pula boleh membawa kepada satu elemen 'krisis modal insan'. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datuk Thomas George berkata, dasar yang semakin liberal terhadap pengambilan pekerja asing di Malaysia wujud berikutan pertumbuhan pesat ekonomi, yang sebahagian besarnya dipacu oleh perkembangan industrialisasi di negara ini. Kalau dahulu, pekerja asing hanya dibenarkan bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan pembantu rumah, kini telah dibenarkan pula bekerja disektor perkhidmatan seperti peruncitan, restoran dan industri kecil dan sederhana. Kedai gunting rambut juga telah kedapatan ramai pekerja asing pada masa kini. Dengan membenarkan hampir semua sektor dalam ekonomi menggaji buruh asing, kesatuan sekerja tempatan seperti Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) merasakan akan kurang kuasa tawar menawar dalam menjaga kebajikan pekerja apabila membuat perbincangan berkaitan isu-isu kebajikan pekerja. Syarikat-syarikat yang ingin mengurangkan kos operasi berkemungkinan besar akan menggunakan buruh asing berbanding dengan buruh tempatan. Berucap merasmikan Simposium Kebangsaan mengenai Dasar Pekerja Asing di Malaysia anjuran bersama kementerian Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), Datuk Thomas George berkata, daripada jumlah keseluruhan 11.3 juta tenaga kerja yang ada di Malaysia, 2.2 juta adalah warga asing. Untuk mengurangkan kedudukan Malaysia yang terlalu bergantung terhadap pekerja asing dan bagi melindungi peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, kerajaan membuat keputusan untuk mengurangkan secara beransur-ansur kadar pergantungan terhadap pekerja asing daripada 2.2 juta sekarang kepada 1.5 juta menjelang 2015 (Utusan Malaysia 20 Oktober 2009). Jika dilihat pekerjaan buruh asing mengikut sektor, sebahagian besar pekerja asing diambil bekerja dalam sektor pembuatan iaitu sebanyak 36 peratus, diikuti perladangan (24.6 peratus), pembantu rumah (15.7 peratus), pembinaan (14.2 peratus) dan selebihnya dalam sektor lain. Sementara itu, seorang pegawai kanan Kementerian Sumber Manusia, Puan Azizah Ariffin berkata, warga asing mengambil kira-kira 45 peratus peluang pekerjaan baru yang diwujudkan setiap tahun di negara ini. Puan Azizah juga merasakan penggunaan pekerja asing secara berlebihan mengakibatkan timbulnya pelbagai masalah, termasuk penurunan purata produktiviti, penyisihan pekerja tempatan, kewujudan kadar upah yang rendah serta menjejaskan imbangan pembayaran, dan mencetuskan isu sosial dan keselamatan. Hampir keseluruhan buruh asing di sektor perindustrian dan pembinaan itu pula kebanyakannya terdiri dari buruh tidak mahir atau separa mahir. Dengan

buruh asing mahir tidak melebihi lima peratus dari keseluruhan buruh asing, tentulah ianya tidak membantu dalam persediaan Malaysia menghadapi persaingan kompetitif dalam perkembangan ekonomi di peringkat global. Dari segi pengaliran keluar matawang, pada tahun 2007, wang yang buruh asing hantar pulang ke negara asal masing-masing berjumlah kira-kira RM3.43 bilion. Memang diakui juga buruh asing ada sumbangannya kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Mereka sanggup bekerja dengan kadar upah yang rendah dan bekerja di sektor yang menghadapi kekurangan tenaga kerja seperti di sektor pembinaan dan perladangan. Mereka sanggup bekerja di sektor yang berbahaya, kotor dan sukar. Mereka juga sebenarnya telah menyumbang kepada penurunan kadar inflasi kerana kadar upah yang rendah, yang mana dalam ekonomi dipanggil inflasi tolakan kos. Walau bagaimanapun apabila majikan dalam sektor perkhidmatan seperti restoran dan peruncitan, dan sektor perindustrian turut sama mengambil kesempatan mengutamakan pengambilan buruh asing berbanding buruh Malaysia maka timbul persoalan kesesuaian polisi buruh asing yang diamalkan di Malaysia. Apabila berlaku rungutan ketara dari rakyat Malaysia seperti di waktu pilihanraya atau tekanan dari kemelesetan ekonomi, maka dasar buruh asing yang lebih menjurus kepada kawalan dan pengurangan pengambilan buruh asing diperkenalkan. Walau bagaimanapun selepas waktu pilihanraya atau apabila ada rayuan dari majikan, dasar ketat yang diperkenalkan itu dilonggarkan semula. Yang terbaru apabila kerajaan menaikkan levi kepada buruh asing yang bekerja di sektor perkhidmatan seperti di restoran dan membekukan pengeluaran permit baru kepada agensi pengambilan buruh asing. Tetapi apabila ada bantahan dan ugutan dari pengusaha restoran seperti akan menaikkan harga makanan yang dijual, maka terdapat ura-ura untuk mengkaji semula levi yang dikenakan. Dengan objektif untuk mengurangkan pergantungan kepada buruh asing, dasar yang perlu digalakkan ialah dasar yang menjurus kepada kemasukan buruh mahir, dan bukan hanya buruh tidak mahir sahaja. Malaysia memerlukan dasar buruh asing yang jelas dan menyeluruh. Dasar tersebut perlu mengambilkira strategi jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Ianya bersesuaian dengan dasar Malaysia untuk beralih kepada perkembangan industri berteknologi tinggi yang memerlukan buruh mahir. Sektor-sektor yang diketahui ada minat yang tinggi oleh pekerja Malaysia untuk bekerja, seperti di sector peruncitan dan restoran, dasar menghalang pengambilan terus buruh asing untuk bekerja di sektor ini perlu dikuatkuasakan. Kita tidak mahu satu masa nanti pekerja dari Malaysia terpaksa bertukar memiliki passport Indonesia, Bangladesh atau Myanmar untuk bekerja di sektor pekerjaan di Malaysia. Ini kerana majikan lebih bersedia mengambil pekerja dari Indonesia, Bangladesh atau Myanmar. Lebih terasa lagi apabila rakyat Malaysia terpaksa bertukar bahasa loghat Indonesia untuk bekerja di kilang, restoran atau pasaraya di Malaysia.

【bahasa melayu】Kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, penggunaan telefon bimbit telah menjadi satu keperluan kepada kebanyakan umat manusia. Dahulu, hanya golongan kaya yang menggunakan telefon bimbit, tetapi kini, dalam kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik marcapada ini, kebanyakan golongan dewasa, remaja dan pelajar serta murid sekolah rendah juga berupaya menggunakan telefon bimbit. Remaja dan murid sekolah rendah turut mengikut jejak orang dewasa menggunakan telefon bimbit. Pernahkah terlintas

dalam benak kita tentang implikasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar? Oleh hal yang demikian, implikasi baik dan buruk yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.

Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan telefon bimbit dapat mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. Pelajar dapat berinteraksi dengan orang lain di segenap empat penjuru dunia pada bila-bila masa kerana segalanya di hujung jari. Selain itu, pelajar juga boleh menghantar mesej melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) atau Khidmat Pesanan Multimedia (MMS). Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang melanjutkan pelajaran di Rusia dapat menghubungi keluarganya yang berada di Malaysia dengan menggunakan telefon bimbit. Sekiranya mahasiswa tersebut tidak mempunyai telefon bimbit, dia terpaksa menggunakan telefon awam di luar negara untuk menelefon ahli keluarganya. Intihanya, kita perlu mengapresiasikan penggunana telefon bimbit kerana afdal untuk mengukuhkan hubungan.

Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah penggunaan telefon bimbit juga menimbulkan impak negatif. Seyogianya pelajar perlu mengurangkan penggunakan telefon bimbit kerana penggunaan telefon bimbit merupakan pembaziran. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan remaja seperti saya yang umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang juga ingin mempunyai model telefon bimbit terbaru apabila melihat kawan lain juga memilikinya. Bukan itu sahaja, terdapat juga pelajar terpaksa menanggung bil telefon yang mahal kerana kerap menelefon dan berbual-bual dengan kawan walaupun mengetahui kadar bayarannya. Sebenarnya, mereka sepatutnya mengukur baju di badan sendiri dan jangan nanti sudah terhantuk baru tengadah. Bak kata pepatah melayu,”ingat sebelum kena, jimat sebelum habis”. Oleh itu, pelajar harus mengurangkan penggunaan telefon bimbit supaya dapat mengelakkan pembaziran

Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya menjejaskan pelajaran mereka. Hal ini berlaku kerana pelajar menggunakan telefon bimbit tanpa kawalan. Mereka sering menghantar mesej kepada kawan untuk perbualan kosong. Selain itu, kita acapkali tersentak dengan masalah “pasangan” yang berlaku di bangku sekolah. Penggunanan telefon bimbit dalam kalangan pelajar akan menimbulkan lagi masalah tersebut. Tambahan pula, sekiranya pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah, mereka tidak akan menumpukan perhatian untuk belajar tetapi leka dengan permainan video. Mereka juga terpaksa menanggung risiko kehilangan telefon bimbit. Konklusinya, pelajar tidak mementingkan pelajaran seandainya mereka mempunyai telefon bimbit.

Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, penggunaan telefon bimbit juga akan menjejaskan kesihatan pelajar. Kebanyakan perkhidamatan telefon bimbit seperti perkhidmatan telefon, GPRS(General Packet Radio Service), khidmat pesanan ringkas (Short Message Service, SMS), khidmat pesanan multimedia

(Multimedia Message Service, MMS), dikenakan bayaran. Hal ini menyebabkan sesetengah pelajar sanggup mengikat perut dan berlapar untuk membayar bil telefon bimbit. Mereka telah menyalahgunakan wang saku yang diberi oleh ibu bapa mereka. Selain itu, telefon bimbit akan mengeluarkan gelombang semasa kita menjawab telefon dan akan mengganggu fungsi saraf otak sehingga menyebabkan barah atau kanser. Tuntasnya, pelajar sepatutnya tidak menggunakan telefon bimbit. Bak kata pepatah, “sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya”

Kesimpulannya, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar mendatangkan lebih banyak kesan buruk daripada kesan baik. Pelajar seyogianya memanfaatkan kebaikan dan mengelakkan keburukan penggunaan telefon bimbit kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Bak kata pepatah, genggam bara api biarlah sampai jadi arang, justeru itu, langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik perlu dilaksanakan oleh semua pihak secara berterusan dan jangan sekadar hangat-hangat tahi ayam sahaja untuk membasmi masalah yang timbul ekoran daripada penggunaan telefon bimbit serta melahirkan remaja yang berwawasan kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. SEMPENA Hari Ibu awal Mei ini TV3 dalam siri siasatannnya memaparkan nasib terlantar dan terbiar beberapa orang ibu yang sudah menjadi nenek. Tiada sanak saudara yang brupaya menyara dan melayan kehidupan dan keperluan mereka setua 70 dan 80an. Antaranya sepasang suami isteri berasal tidak berada dari Kedah ditinggal anaknya di Lok Kawi Baru, Sabah. Seorang nenek buta gara-gara deraan suami di Kelantan yang bergantung harapan dari adiknya yang juga seorang nenek yang tidak berada juga. Adiknya sendiri memerlukan perhatian. Orang tua senasib itu masih ramai yang tidak sempat ditemui oleh TV dan akhbar untuk perhatian umum. Jika nenek ditinggal anak atau cucu, secara mudahnya anak dan cucu itulah yang disalahkan dan kepada mereka dikumpul segala seranah dan kutukan. Sama dengan membuang bayi di belukar, di serambi masjid dan di mana-mana, undang-undang tidak memihak kepada ibu berkenaan. Hukum yang diperuntukan kepada ibu itu hampir menyamai membunuh bayinya. Sayang ibu kepada anak istimewa bayi jauh lebih besar dari sayang anak kepada ibu apa lagilah ibu tua yang bermasalah – uzur, nyanyuk dan sebagainya. Kalau ibu yang masalah tergamak membuang anak sedang kasihnya yang tidak terhingga sukar dipersoal, maka apa yang dapat difikirkan tentang anak yang bermasalah yang kasih terhadap ibu dan bapa tidak setebal kasih kepada anak untuk menjaga ibu yang bertaraf nenek usur? Apapun yang hendak dikata, anak yang membiarkan ibu dan bapa seperti itu dalam keadaan begitu, dalam keadaan apa sekalipun, tetap dikira tidak wajar dan tidak bertanggungjawab. Dalam apa keadaan jua, anak dan waris terdekat mesti menerima tanggungjawab dan berbuat sesuatu. Masyarakat tidak dapat menerima sikap melepaskan tanggungjawab dari anak dan waris. Apabila keadaan sudah jadi seperti itu, maka menjadi tanggungjawab siapa pula nenek tua terbiar yang tidak punya apa-apa itu? Sebagai seorang rakyat, perlembagaan menjamin keselamatan mereka. Selagi nyawa belum tercabut, mereka berhak mendapat perlindungan. Maka mereka menjadi tanggungjawab negara. Raja-raja dan pemerintahanlah yang mesti memenuhi keperluan mreka. Anak mereka lari dan hilang. Tetapi raja mereka tidak hilang dan kerajaan mereka tidak hilang dan tidak boleh lari. Raja dulu dan raja sekarang menydiakan peruntukan kebajikan. Kerajaan yang berkebajikan menyediakan peruntukan untuk orang-orang yang kurang upaya apa lagilah yang tidak berupaya. Islam menyediakan bahagian kepada orang miskin dalam harta setiap orang kaya. Selain dari zakat, orang Islam yang tidak kayapun dianjurkan memberi makan orang miskin. Jika individu Muslim diwajibkan berzakat dan digalakkan memberi makan orang miskin, motifnya adalah untuk mendapat pahala, menerima tanggungjawab dan untuk merengankan tanggungjawab pemerintah atau negara. Kerajaan mesti bertanggungjawab atas kejadian seperti itu. Justeru itulah ia dibenarkan memjngut cukai, mendenda orang yang bersalah, berkuasa atas tanah, api, air dan angin. Kalau hantu dan jin boleh dilihat, jika mereka mahu tinggal di perairan dan ruang udara sesebuah negara, maka negara itu akan memburunya untuk mendapat cukai dan sebagainya. Justeru itu, nenek yang ditinggal anak dan cucu tidak wajar terbiar dan terlantar. Kerajaanlah ganti anak dalam keadaan seperti itu. Hanya kerajaan yang tidak bertanggungjawab, raja dan pemimpin yang mementingkan diri saja mempersetankan warga emas yang terbiar. Dalam era global dan teknologi maklumat, dunia menolak konsep raja bersiung. Juseru itu kerajaan yang baik, bertamaddun

dan berkebajikan, tidak patut ada nenek menerima nasib seperti Safura Yakub dan suaminya, Saad Hanafi di Lok Kawi Baru itu. Nenek buta dan adiknya di Kelantan mesti mendapat peliharaan selesa. Jika berlaku dalam masyarakat nenek ditinggalkan oleh anak dan kerajaan, itu tandanya negara dan masyarakat itu tidak hadhari, dan ada ciri-ciri pentadbiran raja bersiung yang kerjanya adalah menghirup darah rakyat. Cara mana nenek terbiar ditadbir terserah kepada budaya dan agamanya. Zakat dan cukai adalah untuk mereka sama. Konsep rumah orang tua atau rumah kebajikan, bukan seratus peratus tidak berguna. Ia berguna dan banyak gunanya. Dalam keadaan tertentu saja ia dilihat tidak bererti apa-apa. Menghantar ibu dan bapa ke hospital bukan kerana anak dan cucu tidak sanggup menjaga mereka, tetapi ia lebih baik dirawat dan rehat di hospital dari terbiar tidak terurus di rumah dikeliling oleh anak dan cucu. Pesakit angin ahmar tidak diterima lama oleh hospital. Menjaganya di rumah bertahun-tahun secara tidak terurus, adalah lebih baik mereka diuruskan di sebuah rumah bersistem. Pesakit ahmar penuh dengan tekanan mental. Di rumah lazimnya terbiar sendirian di katil dan di biliknya. Anak cucu tidak sepenuh masa bersamanya, kerana masing-masing ada urusan. Pesakit memerlukan layanan sepenuh masa, mahu bercakap dan berinteraksi dengan orang lain. Jika beberapa pesakit ahmar di tempatkan sebilik, ada rakan bercakap 24 jam.Makan bersama, tidur bersama. Mandi diuruskan dan makan di suapkan bagi memerlukannya. Jika ada keset Quran, Nasyid dan ceramah agama, sangat diminati oleh orang yang menunggu ketibaan malaikat maut itu. Jika masjid dan surau dapat mentadbirkannya adalah lebih baik. Warga emas lazimnya suka dekat dengan masjid dan surau. Jika nenek di Lok Kawi dan di Kelantan itu ditempatkan dekat masjid, maka ia adalah yang terbaik untuk mereka. Anak yang seribu satu masalah dan miskin pula, boleh melawat dari semasa ke semasa. Tetapi bagi ibu yang anaknya susah dan bermasalah, tinggal di rumah yang diperhatikan kerajaan adalah lebih baik dari duduk di rumah kadang-kadang kencing pun tak berbasuh. Cuma bagaimana kerajaan bijak mengurusnya, supaya nenek terjaga dan anaknya dapat memberi tumpuan kepada kewajipan lain, kerana masalah ibu sudah direngankan oleh pengendalian kebajikan dari kerajaan. Ia tidak bererti anak terlepas langsung d ari tanggungjawab. Cuma apakah persediaan kerajaan untuk merengan dan membantu anak yang mempunyai ibu atau bapa banyaak cabaran? Dan kalau anak dan cucu tidak bertanggungjawab, jangan kerajaan pula tidak bertanggungjawab sama