Sekolah Kebangsaan kayan, Sitiawan, Perak.

Minit Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2010
TARIKH HARI MASA TEMPAT : 29 Disember 2009 : Selasa : 9.00 PAGI : Bilik Mesyuarat

KEHADIRAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. BIL 1. Pn Rudiah binti Abas En. Mohd. Zahid bin Zainuddin Pn. Zalina binti. Zakaria En. Saidin bin Mahmud En. Mazni bin Othman Pn. Juriah binti Adris Pn. Mimi Farizianawaty binti Ariffin Pn. Hanafiah binti Hussin Pn. Nor Azlina binti Othman Pn. Nor Mazidah binti Musman En. Mohd. Zaidi bin Mohd. Rashid En. Haris bin Husin Pn. Salina binti Ibrahim Pn. Hasnah binti Saad Pn. Wan Aishah binti Wan Yusoff Cik Noor Irwani binti Ismail Cik Rafidah binti Hashim Guru Besar GK Kurikulum GK HEM GK Koku (Setiausaha) (Penasihat) (Pengerusi )

AGENDA Ucapan Pengerusi (En. Mohd Zahid b. Zainuddin) 1.1 Bacaan Ummul Kitab 1.2 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua ahli mesyuarat. 1.3 Harapan pengerusi agar semua panitia pelajaran bergerak cergas bagi menjana perkembangan akademik murid-murid. 1.4 Semua ajk dapat bincang masalah pelajaran murid-murid dalam P&P dan adakan program-program bagi menyelesaikan masalah tersebut. 1.5 Pengerusi memaklumkan beberapa perubahan pada Buku Takwin 2010 Tindakan Makluman semua guru Ucapan Penasihat (Guru Besar) 2.1 Penasihat memaklumkan hari Sabtu 2 Januari 2010, Program Orentasi Tahun 1 dan Pendaftaran Prasekolah akan diadakan dan semua guru mesti hadir. Tindakan Semua guru 2.2 Buku Ringkasan mengajar hendaklah dilengkapkan dan diserah pada Guru Besar pada 15 Januari 2010. Bahagian impak hendaklah dicatat dengan pen dakwat merah dan ditulis bilangan bukannya peratus. Tindakan Semua guru

2.

2.3 Perhimpunan rasmi hari Isnin, guru bertugas bersedia sepenuhnya dengan PA System, radio dan bendera. 2.4 Penasihat juga menegaskan pada tahun 2010 akan datang SK Kayan akan lebih memfokuskan kepada Kurikulum dan Visi SK Kayan ialah SK Kayan terbilang menjelang 2010. Tindakan Makluman semua guru 3. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1 En. Mazni bin Othman membentangkan minit mesyuarat kurikulum yang lalu. 2.2 En. Saidin bin Mahmud mencadangkan agar minit mesyuarat yang lalu diterima dan disahkan dan disokong oleh Pn. Juriah binti Adris. 4. 5. Perkara Berbangkit 3.1 Tiada Lantikan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 4.1 Guru Besar menyerahkan surat lantikan sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran kepada semua ketua panitia dan beliau menegaskan yang surat lantikan itu boleh digunakan jika guru ingin memohon kursus atau kenaikan paangkat. Tindakan Makluman Dasar Kurikulum 5.1 Pengerusi mesyuarat memohon agar guru peka dan prihatin terhadap pekelilingpekeliling ikhtisas terkini yang berkaitan dengan kurikulum. 5.2 Semua pekeliling berkaitan program dan dasar kerajaan perlulah difahami terutamanya yang berkaitan dengan PPSMI, KIA2M, Penulisan Ringkasan Mengajar, Garis Panduan Menghukum murid dan sebagainya. Tindakan Maklman Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran 6.1 Setiap panitia mestilah mempunyai fail menyimpan semua Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan daripada Prasekolah hingga Tahun 6 Tindakan SU/Ketua Panitia 6.2 Beliau juga berharap panitia membuat pendua HSP dan RP dan disimpan di bilik PK Pentadbiran. Tindakan Ketua Panitia 6.3 Bagi panitia yang kekurangan HSP bolehlah meminjam dari sekolah berdekatan atau memuat turun dari internet di laman web Kementerian Pelajaran atau Pusat Perkembangan Kurikulum. Tindakan Semua guru Persedian Rekod Mengajar 7.1 Pengerusi mesyuarat berharap agar guru-guru melengkapkan maklumat di dalam Buku Rekod Pengajaran secepat yang boleh. Buku Rekod Pengajaran juga perlu diserahkan pada hari Jumaat setiap minggu bermula minggu pertama. 7.2 Ringkasan Pengajaran juga perlu di buat mulai hari pertama persekolahan kerana P&P akan berjalan mulai hari pertama. 7.3 Guru Besar juga menegaskan yang guru mesti menulis diruangan yang betul seperti Tahun di ruang kiri diikuti dengan Tajuk, Objektif, Kemahiran, Aktiviti dan yang berkaitan dengan subjek. Ketua Panitia maklumkan dalam mesyuarat paniti tentang penulisan RPH yang betul dan selaras.

5.

6.

7.

7.4 Bahagian catatan dan impak tulis dengan pen dakwat merah. Tindakan Semua guru 8. Pengajaran dan Pembelajaran 8.1 Pengerusi mesyuarat memaklumkan yang P&P akan berjalan seperti biasa pada hari pertama persekolahan 8.2 Guru juga perlu menghabiskan Sukatan Pelajaran jika gagal berbuat demikian boleh dikenakan denda sehingga RM 5000.00. Tindakan Semua guru 8.3 Buku Aktiviti SPBT dan Buku Teks SPBT wajib digunakan. Tindakan Semua guru Penilaian dan Peperiksaan 9.1 Guru Besar menegaskan yang perkara ini amat penting bagi setiap panitia. Beliau juga mengedarkan edaran tentang kaedah pengiraan GPC/GPMP/GPK/GPS 9.2 Ujian bulanan boleh dijalankan dalam perbagai bentuk ianya untuk mengukur pencapaian, dan menguji kefahaman murid. 9.3 Guru juga perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam P&P dan juga pemulihan dan pengayaan perlu dilaksanakan didalam kelas. Tindakan Semua guru 9.4 Guru Besar juga mau memperkukuhkan Program Nilam bagi meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan. 9.5 En Haris mencadangkan kita menjemput panel penilai NILAM datang memberikan panduan program Nilam ini kerana sekolah kita tiada wakil dalam anugerah Nilam. 9.6 Guru Besar meminta Guru Cemerlang merancang satu program bagi meningkatkan tahap pembacaan murid dan menjadikan buku sebagai bahan P&P. Tindakan Semua guru Program Peningkatan Akademik Tahun 1 - 6 10.1 Pengerusi membentangkan Program Peningkatan Akademik yang akan dilaksanakan sepanjang tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6 antaranya ialah: 10.1.1 Peningkatan UPSR 10.1.2 REACT (Refined Examination Assessment Coordinet Training) 10.1.3 PEARLS (Pedogogy Enhancement And Reinforcement Learning Strategies) 10.1.4 WAJA 10.1.5 JUSA 10.1.6 MODUL GALUS 10.1.7 LINUS Literasi Numerasi – Kohot pertama Tahun 1 2010) 10.1.8 PROTIM (Maths tahun 4,5 dan 6) 10.1.9 GPS (Aplikasi Geometer Sketch Pad ) 10.1.10 ATS (Answer To Score) 10.1.11 AMA (Abakus & Arimetik Mental (Tahun 1,2 dan 3) 10.1.12 ICTL (Yahun 1,2,3,4,dan 5) 10.1.13 Program ‘First Steps 2nd Edition’ Tindakan Makluman semua guru 10.2 Selain itu setiap panitia juga perlu merangcang program bagi memantapkan pencapaian panitia masing-masing. Ianya boleh dibincang dalam mesyuarat panitia kali pertama.

9.

10.

Tindakan Semua guru/Panitia 11. Analisis Peperiksaan UPSR & Target UPSR 2010 11.1 En Haris bin Hussin menerangkan tentang cara menyediakan Headcount dan meminta guru-guru membuat pengiraan. 11.2 Beliau juga mengedarkan analisis pepriksaan PKSR 2 2009 bagi Tahun 5. Beliau menjelaskan maksud dan istilah khusus dalam Headcount dan TOV seperti M, TM, TOV, OTR, AR dan ETR. 11.3 Beliau menerangkan pengiraan GPS, GPK dan GPMP dan semua guru membuat amali menyediakan Headcount. 11.4 Sasaran UPSR 2010 5A ialah 5 orang. 11.5 En Mohd Zaidi menjelaskan yang sasaran boleh ditambah lagi kepada 7 orang berdasarkan pelajar Tahun 6 sekarang. 11.6 En Haris menjelaskan pada tahun ini setiap pelajar akan membuat graf palang menunjukkan prestasi mereka sepanjang tahun. Tindakan semua guru 12. Pemantauan 12.1 Guru Besar menegaskan yang pemantauan akan mengikut jadual yang ditetapkan. 12.2 Pemantauan ini bertujuan untuk membimbing dan bukan untuk mencari kesilapan guru. Tindakan Semua guru 13. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 13.1 Guru Besar melahirkan rasa syukur kerana SK Kayan mendapat seorang FT Pembantu Teknik Komputer yang boleh bekerja dan cepat bertindak. Tindakan Makluman semua guru 13.2 Pengerusi meminta guru Penyelaras Makmal Komputer menyediakan jadual penggunaan makmal secepat yang boleh. Tindakan En Mazni Anggaran Perbelanjaan Panitia 14.1 Guru Besar memaklumkan yang peruntukan bagi 2010 belum sampai tetapi guru oleh membuat pesanan peralatan untuk panitia dengan mengisi borang dan dihantarkan kepada beliau. Beliau akan membuat pembelian dahulu. 14.2 Guru Besar juga meminta agar Ketua Panitia memeriksa barang yang sampai, ambil LO dan masukkan senarai barang tersebut dalam buku stok. Tindakan Semua Ketua Panitia Hal-hal Lain. 15.1 Pengerusi meminta semua guru memastikan setiap pelajar menulis dalam buku tulis Hari, Tarikh dan Tajuk pelajaran setiap hari. Bagi latihan yang banyak guru boleh menyuruh murid bertukar buku dan menyemak jawapan rakan mereka dan guru menurunkan tanda tangan. 15.2 Pengerusi juga memaklumkan yang jadual akan digunapakai mulai 4 Januari 2010 dan akan digunakan untuk 1 minggu percubaan, Jika tiada pertembungan dan masalah, jadual boleh dipakai terus. Tindakan Semua guru

14.

15.

16.

Ucapan Penangguhan 16.1 Pengerusi berharap selepas ini setiap panitia akan menjalankan mesyuarat kali pertama secepat yang boleh. Beliau menangguhkan mesyuarat pada jam 11.30 pagi

Disediakan oleh: ........................................... (MAZNI BIN OTHMAN) Setiausaha Kurikulum Sekolah SK Kayan Sitiawan Perak 2010

Disemak oleh: ..................................................