BAB 2 PENDAPATAN INDIVIDU DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

2.4 PENGGUNAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA Pendapatan boleh guna boleh digunakan untuk: (a) perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan. (b) tabungan Rumus:

Yd = C + S

Yd ialah pendapatan boleh guna. C ialah perbelanjaan penggunaan. S ialah tabungan. _____________________________________________________________________

2.4.1 Keperluan dan Kehendak
Keperluan Mesti dipenuhi supaya manusia boleh terus hidup. Terhad kepada beberapa jenis barang sahaja iaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sama untuk semua individu. Tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan individu. Harga dikawal oleh kerajaan. Contoh: Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal sahaja. Kehendak Dipenuhi untuk hidup yang lebih selesa. Pelbagai dan banyak pilihan. Bergantung kepada citarasa individu. Dipengaruhi oleh pendapatan individu. Harga tidak dikawal oleh kerajaan. Contoh: Kereta, telefon bimbit, KFC, komputer, meja, kerusi dll.

1

2.4.2 Belanjawan Peribadi
Anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk satu tempoh yang akan datang. Jenis-jenis Perbelanjaan Peribadi (a) Barang tahan lama - tempoh penggunaan panjang, lebih daripada 1 tahun. - tidak mudah rosak. - terdiri daripada barang kehendak. - contoh: kipas, peti ais, televisyen dsb. (b) Barang tidak tahan lama - tempoh penggunaan singkat, kurang daripada 1 tahun. - cepat rosak dan cepat habis. - terdiri daripada barang keperluan - contoh: sayur, pensel, petrol dsb. (c) Perkhidmatan - contoh: pengangkutan, perubatan, pendidikan dsb. Kepentingan Belanjawan Peribadi (a) mengelakkan pembaziran (b) menggalakkan tabungan (c) menyelaraskan perbelanjaan dengan pendapatan (d) membantu mengawal inflasi (e) mengelakkan individu daripada berhutang Langkah-langkah Penyediaan Belanjawan Peribadi (a) Mengenal pasti punca-punca pendapatan dan potongan wajib. (b) Mencatatkan semua perbelanjaan yang perlu dilakukan. (c) Menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan. (d) Mengimbangkan pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan.

2.4.3 Konsep Tabungan
Sebahagian pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Rumus: S = Yd – C

S ialah tabungan. Yd ialah pendapatan boleh guna. C ialah perbelanjaan penggunaan. Tujuan Tabungan (a) sebagai awasan dan kecemasan. (b) untuk membeli barang tahan lama secara tunai. (c) menambahkan punca kewangan. (d) membiayai pendidikan. (e) memenuhi cita-cita tertentu. Cara –Cara Menabung (a) Bank perdagangan (b) Syarikat kewangan (c) Bank Simpanan Nasional (BSN) (d) Lembaga Tabung Haji (LTH) (e) Koperasi (f) Polisi insurans nyawa (g) Unit saham amanah dan surat jaminan kerajaan

2

2.4.4 Konsep Pinjaman
Pinjaman ialah punca pendapatan untuk membiayai perbelanjaan. Tujuan Pengguna Membuat Pinjaman (a) Menampung kekurangan wang semasa (b) Membeli barang harian (c) Membeli barang harian (d) Membuat pinjaman pendidikan Tujuan Pengeluar Membuat Pinjaman (a) Memulakan perniagaan (b) Menambahkan modal (c) Meningkatkan produktiviti (d) Mengurangkan pembayaran cukai syarikat Sebab-sebab Pinjaman Dikenakan Faedah (a) Menangguhkan perbelanjaan pada masa kini (b) Menanggung risiko (c) Menanggung kejatuhan nilai wang

Cara-cara Meminjam (a) Bank perdagangan (b) Syarikat kewangan (c) Koperasi (d) Kedai pajak gadai (e) Syarikat insurans (f) Majlis Amanah Rakyat (MARA) (g) Ceti (h) Sahabat dan saudara

2.4.5 Konsep Pelaburan
Pelaburan ialah aliran perbelanjaan firma terhadap pembelian barangbarang modal atau penambahan modal yang sedia ada untuk meningkatkan pendapatan pada masa depan. Tujuan Pelaburan (a) Menambah keuntungan dan pendapatan (b) Menggantikan barang modal (c) Meningkatkan keupayaan pengeluaran Cara-cara Melabur (a) Pembelian aset tetap (b) Pembelian barang modal (c) Pembelian stok atau barang niaga (d) Pelaburan dalam sumber manusia

Perbezaan Pulangan daripada Tabungan dan Pulangan daripada Pelaburan Aspek Perbezaan Pulangan daripada Tabungan Bentuk Pendapatan Pulangan diperoleh dalam bentuk faedah / dividen. Risiko Melibatkan risiko ketidakpastian Ketidakpastian yang lebih rendah. Pulangan Jumlah pulangan lebih rendah dan tetap. Tingkat Kecairan Tingkat kecairan yang tinggi iaitu mudah ditunaikan. Pulangan daripada Pelaburan Pulangan diperoleh dalam bentuk untung. Melibatkan risiko ketidakpastian yang lebih tinggi. Jumlah pulangan lebih tinggi tetapi tidak tetap. Tingkat kecairan yang tinggi iaitu sukar ditunaikan.

3