PERAWATAN KLIEN DENGAN GANGGUAN KESIHATAN MENTAL ( PSI 5002 ) AHLI KUMPULAN: MUHAMMAD AKRAM BIN ABDULLAH 0801019

MUHAMMAD NAZIRUL HANIF BIN ROSLI 0801022 SHAH AZIZUL HALIM BIN ABDUL REZAK 0801031 MUHAMMAD NUR HAFIZ BIN MUHD DAHARI 0801083 ABDULLAH SYAUQI BIN SALLEH 0801096

SCHIZOPHRENIA

OBJEKTIF
‡ Diakhir pembentangan ini anda akan mengetahui: 1. Definisi schizophrenia. 2. Etiologi dan jenis-jenis schizophrenia. 3. Manifestasi klinikal dan ujian diagnostik schizophrenia. 4. Rawatan dan ubat-ubatan schizophrenia. 5. Diagnosa kejururawatan schizophrenia.

Pengenalan
‡ Jumlah penghidap penyakit schizophrenia di dunia lebih kurang 0.2 ± 2%. ‡ Kebiasaanya schizophrenia terjadi pada akhir remaja hingga awal dewasa dan jarang terjadi pada sebelum remaja atau setelah menjangkau usia 40 tahun. ‡ Jumlah kejadian wanita dan lelaki adalah sama tetapi lelaki lebih awal kerana gangguan kognitif dan outcome lebih buruk daripada wanita.

Definisi
‡ Istilah schizophrenia dicipta oleh BLEULER ( psikiatrik dari swiss ) dan schizophrenia berasal dari bahasa Yunani: 1. schizo = split / membelah 2. Phren = mind / fikiran ‡ Jika digabungkan ia menjadi membelah fikiran ataupun terpisahnya antara emosi dan fikiran. ( abnormal psychology fourth edition / Ronald J. Comer) ‡ Merupakan penyakit psikiatrik kronik pada fikiran manusia sehingga mempengaruhi seseorang hingga menggangu hubungan interpersonal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial. (www.scribd.com/schizophrenia) ‡ Gangguan mental yang teruk, dicirikan oleh penyepian dalam proses pemikiran, hubungan dalam kenyataan dan reaksi menurut perasaan. (kamus jururawat edisi ke-2 m/s 464)

Etiologi
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Genetik Biological Neurological Fizikal Psikologi Perinatal Pencetus

Genetik 
Diwarisi Relatif Kembar monozygotic

Biological 
Dopamine hypothesis

Neurological 
Keabnormalan otak Kurang peredaran darah ke otak

Pencetus 
Tekanan Emosi Pengambilan dadah dan alchohol

Fizikal 
Asthenic

Psychological 
Kegagalan perhubungan ibu-anak

Perinatal 
Terdedah pada virus,komplikasi semasa hamil dan peringkat labour. Malformation otak pada 2nd trimester (4-6/12)brain development 

Menjurus kepada kecederaan otak : Maternal starvation,malnutrusi,anaemia Komplikasi Obstetrik :‡ Fetal Hypoxia ‡ Maternal alchohol dan drug abuse ‡ Insiden semasa kelahiran (trauma dan kecederaan)

Catatonic

Simple

Jenis ± jenis schizophrenia
Paranoid

Hebephrenic

Simple 
  Penyakit psychotic lebih ringan dari jenis lain Delusi dan hallusinasi yang jarang Percakapan yang tidak teratur dan sukar difahami Tingkah laku yang tidak sesuai dengan situasi Mengasingkan diri daripada sosial

Paranoid 
   Curiga Permusuhan Delusi Hallusinasi Resah dan marah Mengasingkan diri Ganas

Catatonic Catatonic Stupor Tidak mempunyai tindakbalas terhadap rangsangan disekelilingnya Catatonic Exciment Begitu aktif tanpa didorong oleh rangsangan luar.

Disorganized (hebephrenic) 
  Negative Effect Loss of volition Menjauhkan diri daripada sosial Percakapan yang tidak teratur dan tidak dapat difaham Tidak mampu menguruskan activity daily living (ADL)

Manifestasi klinikal
‡ Secara umumnya tanda dan gejala schizophrenia termasuklah: 1. Delusi. 2. Halusinasi. 3. Bercakap perkara-perkara yang tidak logik. 4. Mannerism. 5. Echolalia. 6. Echopraxia. 7. Peribadi yang tidak terurus. 8. Gangguan emosi. 9. Emosi kurang tepat pada situasi. 10. Kemarahan secar tiba-tiba. 11. Tingkah laku yang pelik . 12. Mengasingkan diri. 13. Ganguan pergerakan. 14. Kurang bermotivasi. 15. Kurang kemampuan untuk melakukan aktiviti harian.

Smbg«
‡ 1. Gejala positif Tanda gejala positif berkaitan dengan permikiran yang produktif Antaranya: Halusinasi atau merasakan perkara yang tidak nyata. Pada pesakit schizophrenia iakan mendengar suara-suara ini merupakan halusinasi secara umumnya. Suara-suara ini mungkin memberi arahan untuk bertindak dan kadang kala boleh membahayakan orang lain. Delusi merupakan kepercayaan yang dipegang secara irasional yang tidak dapat diubah dengan alasan rasional. Gangguan penyusunan permikiran dan percakapan. Gangguan dalam perasaan / emosi / affect.

2. 3. 4.

Smbg«
‡ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gejala negatif Tanda gejala negatif berkaitan kehilangan dan penurunan emosi ataupun tingkah laku. Antaranya: Kurang berminat melakukan aktiviti harian. Kurang kemampuan dan melaksanakan aktiviti harian. Penurunan emosi. Mengabaikan kebersihan diri. Mengasingkan diri daripada sosial. Kehilangan motivasi.

Smbg«
‡ Gejala kognitif Tanda gejala kognitif berkaitan dengan gangguan masalah memori dan perhatian. Keadaan ini menyebabkan pesakit sukar untuk melakukan aktiviti hariannya. Antaranya: Masalah memahami informasi. Masalah memberikan tumpuan. Masalah ingatan.

1. 2. 3.

Ujian diagnostik
‡ Sewaktu dokter ingin diagnosakan klien, dokter akan melakukan pemeriksaan psikologi dan medikal. Antaranya: 1. Pemeriksaan fizikal: mengukur tinggi dan berat badan, mengambil tanda vital, dan membuat pemeriksaan head to toe. 2. Ujian makmal: full blood count (FBC), skrining untuk alkohol dan ubat-ubatan, Magnetic Resonaace imaging ( MRI ), computerized Tomography scan ( CT scan ), Positron Emission Tomography ( PET ). 3. The Bender Visual ± Motor Gestalt test.

Ubat-ubatan
‡ ‡ Satu penilaian yang lengkap dan teliti oleh pakar psikiatri adalah perlu sebelum rawatan dimulakan. Rawatan ubat-ubatan antipsychotic merupakan rawatan utama pada masa sekarang. ± Ubat-ubat ini membantu mengawal tanda-tanda penyakit schizophrenia ± Ubat-ubat ini mestilah diambil sepertimana yang diarahkan oleh doktor ± Ubat-ubat ini hendaklah terus diambil walaupun keadaan penyakit telah pulih. ± Rawatan ubat-ubatan ini perlu diambil untuk jangkamasa yang lama kerana kemungkinan penyakit schizophrenia untuk berulang kembali adalah tinggi terutamanya pada permulaan 2 tahun selepas mendapat penyakit. ± Doktor akan menasihati anda tempoh lama mana anda perlu terus mengambil ubat. ± Janganlah teragak-agak untuk berbincang dengan doktor anda mengenai ubatubat yang anda ambil.

Smbg«
Nama ubat / trade name 1. Perphenazine (trilafon) Dosage 4mg/tablet Indications Schizophrenia and other psychoses Contraindication Blood dyscarsias, subcortical brain damage, high doses of CNS depressants Toxic central nervous sstem depression, parkinson s disease

2. Haloperidol (haldol) 1.5mg/tablet 5mg / tablet 3. Clozapine (clozaril) 4. Olanzapine (zyprexa) 25mg/tablet 100mg/tablet 5mg / tablet 10mg/tablet

Schizophrenia and other psychoses

Resistant schiziphrenia Severe cardiac failure and hepatic, apilepsy Acute and maintenance treatment of schizophrenia and other psychoses where positive and or negative symptom are prominent. Hypersensitivity to oleanzapine product, narrow angle glaucoma

Smbg«
Nama ubat / trade name Dosage Indications contraindications Hypersensitivity, severe CNS depression,coma Hpersensitivity to sulpiride, parkinson s disease 5. Quetiapine 25mg/tablet fumarate (seroquel) 100mg/tablet 200mg/tablet 6. Sulpiride (dogmatil) 7.Risperidone (risperdal) 50mg / capsule 200mg/tablet -1mg/ml oral solution -Long acting 25mg injection -Long acting 37.5mg injection -50mg injection 1mg/ tablet 2mg/ tablet Schizophrenia Acute and chronic schizophrenia Schizophrenia Hpersensitivity to risperidone product, prolonging QT interval

treatment of acute and chronic schizophrenia schizophrenia

8. Risperidone (risperdal)

Rawatan
‡ Kaunseling individu Akan membantu anda memahami akan hal penyakit anda untuk membolehkan anda lebih bersedia untuk menangani penyakit anda. Ia juga membantu anda meningkat keyakinan dan jati diri. Terapi Berkelompok Ini melibatkan satu kumpulan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama contohnya pesakit schizophrenia duduk bersama-sama membincangkan pengalaman,masalah dan cara mereka menanganinya. Dengan cara ini mereka dapat belajar sesama sendiri dan saling memberi sokongan dan galakan. Pendidikan Kesihatan Sesi belajar mengenai penyakit, rawatannya,cara mengenalinya dan langkahlangkah pencegahan upaya ianya tidak berulang kembali. Terapi Keluarga Membantu ahli-ahli keluarga menangani stress semasa hidup bersama pesakit schizophrenia.

‡

‡

‡

Smbg«
‡ Pemulihan Setelah tanda-tanda penyakit dapat dikawal dengan mengambil ubat secara teratur, satu plan rehabilitasi yang lengkap dan komprehensif harus diatur supaya pesakit dapat kembali berfungsi di dalam masyarakat seperti sediakala. Setiap Jabatan psikiatri di setiap hospital-hospital besar seluruh Negara mempunyai unit pemulihan carakerja dengan kakitangan terlatih bagi membantu anda pulih sepenuhnya dari penyakit anda.Sebahagian daripada pusat-pusat kesihatan sudah dilengkapi dengan unit pemulihan psikososial di dalam komuniti bagi membantu anda pulih dari penyakit dan mengembalikan keyakinan diri untuk berkerja dan berinteraksi dengan mayarakat.

Nursing Diagnosis
‡ Ketegangan emosi berkaitan dengan gelisah dan mudah meradang. ‡ Kurang penjagaan diri berkaitan dengan penyakit yang dialami.

Diagnosis Pertama
Ketegangan emosi berkaitan dengan gelisah dan mudah meradang

TUJUAN/OBJEKTIF 1. Ketegangan klien akan dapat dikurangkan ‡

PERANCANGAN Nilai ketegangan pesakit

RASIONAL ‡ untuk mengetahui tahap ketegangan pesakit

‡

Tanya klien tentang ‡ untuk mengetahui apa yang masalah yang dihadapinya. menyebabkan pesakit gelisah

‡

Dengar setiap masalah yang dikemukakan oleh pesakit dengan riaksi muka yang sesuai. Ajarkan klien melakukan breathing exercise .

‡ supaya pesakit mahu memberitahu masalah dan memberikan kepercayaan kepada jururawat. ‡ melatih klien cara bernafas dengan betul untuk mengurangkan ketegangan emosi.

‡

TUJUAN/OBJEKTIF

PERANCANGAN 5. Ajarkan pesakit melakukan relaxation terapi dengan: - mendengar MP3. - Menonton tv. 6. Beritahu klien supaya berjumpa dengan pakar kaunseling.

RASIONAL ‡ supaya fikiran pesakit tenang dan tidak bercelaru lagi.

‡ supaya dapat meluahkan masalah pesakit

7. Memberi pesakit kerja yang boleh membantu menurun kan emosi pesakit Memberikan pesakit terapi yang berunsurkan keagamaan

‡ supaya dapat menurunkan ketegangan masalah pesakit

‡ bagi menenangkan fikiran klien.

Diagnosis Kedua
Kurang penjagaan diri berkaitan dengan penyakit yang dialami.

TUJUAN/OBJEKTIF Pesakit sentiasa dalam keadaan bersih dan selesa ‡

‡Perancangan Nilai tahap kebersihan pesakit

RASIONAL ‡ supaya jururawat dapat membantu pesakit dalam pengendalikan jagaan dirinya.

‡

Galakkan pesakit melakukan kebersihanya sendiri dan temani pesakit ketika menjalani aktiviti kebersihan sepeti :- mandi - menggosok gigi - mencuci pakaian - kekemasan dalam berpakaian Jika keadaan klien teruk (tidak dapat menumpukan pemerhatian )beri bed pan atau bawa ke tandas untuk memenuhi keperluan ADL

‡ supaya memberi rangsangan kepada mereka untuk melakukan kebersihan sendiri dan menemani mereka agar mereka diberi perhatian yang penuh dan rasa disayangi

‡

‡ untuk meningkatkan kebersihan dan keperluan eliminasi pesakit dengan betul.

TUJUAN/OBJEKTIF

PERANCANGAN 4. Dekatkan tempat pesakit dengan tandas.ini disebabkan keadaan pesakit yang mengalami kerap kencing.

RASIONAL ‡ untuk memudahkan pesakit pergi ke tandas dan mengelakkan pesakit terkencing di seluar sebab klien kerap kencing.

5. Jika keadaan pesakit mengizinkan :- perkenalkan pesakit dengan rakannya yang boleh mengurus diri dan segi berpakaian kemas - beritahu pesakit tentang pengendalian kebersihan diri yang betul dan kemas

‡ supaya pesakit boleh berkongsi pendapat atau boleh meniru cara rakannya berpakaian. ‡ supaya merangsangkan lagi pesakit untuk melakukan aktiviti untuk kebersihan dirinya dan menyakinkan dan meningkatkan pengetahuan pesakit dalam jagaan kebersihan diri.

Kesimpulan
‡ Akhir sekali, schizophrenia boleh disimpulkan bahawa adalah suatu keadaan mental yang disifatkan dengan ganguan dalam emosi, pemikiran dan tingkah laku. ‡ Kita sebagai masyarakat yang normal perlulah membantu untuk memahami orang yang mengalami sakit tersebut supaya penyakit beliau tidak bertambah buruk.

Rujukan
‡ Mary Ann Hogan(2005)Mental Health Nursing.fifth edition, ‡ Oxfordfajar(2007)Kamus Jururawat,edisi kedua, ‡ www.oxfordfajar.com.my ‡ www.wikipedi.schizophrenia.com

Herm«.

‡ Sekian terima kasih« ada persoalan???

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.