KULIAH 5

Pengantar Psikologi

Miss Siti

5.1 BENIH-BENIH PSIKOLOGI MODEN 5.2 STRUKTURALISME 5.3 FUNGSIONALISME 5.4 BEHAVIURISME 5.5 HUMANISTIK 5.6 PSIKOANALISIS
Pengantar Psikologi Miss Siti

5.1 BENIH-BENIH PSIKOLOGI MODEN
‡ Sebagai sebahagian daripada ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. ‡ Bahkan sebelum Wundt mendeklarasikan laboratoriumnya tahun 1879 ² yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu ² pandangan tentang manusia dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. ‡ Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejajar dengan perkembangan intelektual di Eropah, dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Berdasarkan pandangan tersebut, Sejarah 

 

Psikologi ini akan dibahagi ke dalam beberapa tempoh masa dengan pelbagai tokohnya. F. Galton - merintis test psikologi. Charles Darwin - memulakan komparasi (comparison) dengan binatang. A. Mesmer - merintis penggunaan hipnosis Sigmund Freud - merintis psikoanalisa

Pengantar Psikologi

Miss Siti

5.2 STRUKTURALISME 
Diperkenalkan oleh Levi-Strauss Levi-Strauss dilahirkan pada 28

November 1905 di Brussles, Belgia. Beliau adalah keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Raymond Levi-Strauss seorang artis dan ibunya bernama Emma Levy. Minat utama Levi-Strauss sebenarnya adalah ilmu hukum
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Strukturalisme Levi-Strauss mengandungi

unsur-unsur yang berupa aktiviti sosial seperti mitos, ritual-ritual, sistem kekerabatan dan perkahwinan, pola tempat tinggal, dan sebagainya yang secara formal dapat dilihat sebagai bahasa, iaitu simbol yang menyampaikan pesan tertentu. Ada keteraturan (order) dan keterulangan (regularities) dalam fenomena-fenomena tersebut.

Pengantar Psikologi

Miss Siti 

Kaum strukturalisme percaya bahawa

dalam diri manusia secara asal terdapat kemampuan structuring, menyusun sesuatu struktur tertentu dihadapan gejala-gejala yang dihadapinya. Gejala ini membentuk unsur-unsur tertentu yang disebut struktur permukaan (surface structure) dari struktur permukaan tersebut.

Pengantar Psikologi

Miss Siti

5.3 FUNGSIONALISME
‡ Pakar Fungsionalisme Amerika mengikut kaedah eksperimen yang diutarakan oleh Struklisme Jerman dan memegang teguh kepada konsep penyesuaian adaptasi ‡ Teori Evolusi dan falsafah pragmatisme di asaskan oleh Charles Pierces dan William James yang merupakan satu pergerakkan ke arah falsafah berbentuk praktikal selepas mereka menolak penggunaan falsafah spekulasi dalam psikologi.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Pakar pragmatisme menekankan penggunaan

empirikal yang boleh diuji kaji serta dinilai supaya mempunyai unsur-unsur praktikal. 

Teori Evolusi dan falsafah pragmatisme

dijadikan asas kepada pendekatan mereka. 

Teori Evolusi pula diasaskan oleh Charles

Darwin yang menekankan pertalian di ant struktur dan fungsi iaitu drpd organisma tingkat paling rendah ke tahap paling tinggi.

Pengantar Psikologi

Miss Siti 

Teori ini memberi gambaran yang dinamik

tentang perkembangan haiwan dan manusia. 

Berdasarkan teori ini, Darwin menyarankan

konsep ´siapa kuat,dia menangµ @ ´Survivor of the Fittestµ 

Psikologi Fungsionalisme didirikan di atas

kedua-dua kombinasi falsafah pragmatisme dan teori evolusi.

Pengantar Psikologi

Miss Siti 

Hasil dari kajian mental manusia

dikendalikan oleh pakar fungsionalisme ialah satu skala yang mengukur tahap kecerdasan yang diasaskan bersama oleh Alfred Binet dan Henri Simon (1905 ). 

Diadaptasikan di amerika oleh Stanford

Binet yang merupakan satu alat yang paling tepat boleh digunakan disetengah-setengah negara Barat untuk menilai kecerdasan manusia.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Satu lagi hasil yang diperolehi daripada pendekatan Fungsionalisme Amerika ialah penggunaan kajian-kajian asas penyesuaian yang dilakukan di dalam makmal untuk melihat beberapa aspek dan proses-proses asas sensasi.

Pengantar Psikologi

Miss Siti

5.4 BEHAVIURISME 
Adalah teori belajar yang lebih

menekankan kepada tingkah laku manusia. Menganggap individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap persekitaran. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk tingkahlaku mereka.
Pengantar Psikologi Miss Siti

Tokoh-tokoh teori behaviorisme
1. Edward Lee Thorndike (1874-

1949) 2. Ivan Petrovich Pavlo (18491936) dan Watson 3. Skinner (1904-1990) 4. Albert Bandura (1925-sekarang)
Pengantar Psikologi Miss Siti

5.5 HUMANISTIK 
Tokoh utamanya ialah Abraham Maslow

dan Carl Rogers. Maslow menamakan psikologi Humanistik sebagai gerak kuasa ke-3 dalam psikologi. 

Aliran pemikiran ini menekankan kpd

fahaman bahawa manusia melihat dunia drpd persepsinya sendiri(fenomenologi) iaitu yang menekankan bahawa tingkah laku manusia adalah dibentuk oleh persekitaran
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Psikologi Humanistik pada pandangan Carl

Rogers,menekankan bhw manusia adalah mempunyai kebolehan untuk menentukan nasib dirinya sendiri, iaitu berupaya untuk memilih,berkembang, dan menjadi sihat dari segi psikologi. 

Manusia adalah menentukan sendiri haluan

tingkah lakunya dan juga secara semulajadinya baik dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pengantar Psikologi

Miss Siti 

Humanistik menolak teori Freud yang menyatakan manusia adalah ditentukan dan digerakkan daripada dalaman, bertindak dan didorong oleh bahagian bawah sedar; ia menyatakan Freud adalah mendasarkan teorinya,khususnya ke atas maklumat drpd pesakitnya yang bermasalah.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Humanistik mahu memperkembangkan dan memperkayakan kehidupan manusia dengan membantu manusia memahami diri mereka dan berkembang dengan sepenuhnya. Pendekatan ini mengandaikan manusia pada dasarnya adalah baik.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Pendekatan ini mengutamakan pandangan

psikologi seperti berikut: 

W/pun tugas ahli psikologi ialah mdpt ilmu,ttp

tugas yg pntg juga ialah mberikn pkhidmatan,iaitu dgn mperkayakan kehidupan manusia dgn cara membantu mrk memahami diri dan membangun sepenuhnya. hidup sbg keseluruhan.Dgn memecahmecahkan manusia berdasarkan fungsi spt:persepsi,pembelajaran, dan motivasi tidak dpt mhasilkan maklumat yg bermakna. 

Ahli psikologi seharusnya menkaji manusia

Pengantar Psikologi

Miss Siti 

Masalah signifikan manusia perlulah dijadikan

subjek dalam penyisatan psikologi. Di ant mslh tersbt ialah t/jwb,matlamat hidup, komitmen, penyempurnaan, kreativiti, dan kesunyian. Ahli psikologi psikoanalisis,behaviurisme, dan kognitif cuba mendapatkan hukum umum ttg t/laku manusia,sebaliknya ahli psikologi Humanistik menekan individu,keunikan, dan ketidaknormalannya. Kaedah yg digunakan dlm kajian tidak begitu pntng berbanding dgn mslh yg dikaji.Kaedah yg digunakan adlh pelbagai,spt yg digunakan oleh pendekatan-pendekatan lain.
Pengantar Psikologi Miss Siti

5.6 PSIKOANALISIS 
Psikoanalisis merupakan satu sistem

psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis bolehlah diiktirafkan sebagai satu kaedah bagi merawati seorang individu yang meminta bantuan berkaitan dengan masalah emosinya. psikoanalisis lebih dianggap sesuai merawati individu yang mana masalah personalitinya sungguh tertekan dan mendalam.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

Psikoanalisis menyatakan bahawa ada tiga tahap kesedaran: (1) SEDAR(Concious) (2) PRASEDAR(Preconcious) (3) BAWAH SEDAR (Unconcious) Tahap atau peringkat kesedaran ini penting dalam kerja-kerja kaunseling psikoanalisis.
Pengantar Psikologi Miss Siti

PERSONALITI MANUSIA MENGIKUT PSIKOANALISIS 
psikoanalisis juga telah membahagikan personaliti manusia itu kepada tiga struktur: (1) ID (2) EGO (3) SUPER EGO
Pengantar Psikologi Miss Siti

PERKEMBANGAN PERSONALITI 

1) 2) 3) 4) 5)

Terdapat lima peringkat perkembangan personaliti mengikut teori psikoanalisis. Peringkat tersebut adalah seperti berikut: Peringkat oral. Peringkat anal. Peringkat falik. Peringkat pendaman. Peringkat genital
Pengantar Psikologi Miss Siti

MEKANISME BELA DIRI 
Mekanisme bela diri berlaku bagi menjaga

pembentukan ego yang sedia ada dalam pengalaman seorang individu Mekanisme bela diri berpandukan kepada pengalaman yang tersirat pada peringkat bawah sedar dalam struktur ego. Seorang individu belajar hasil dari pengalamannya tentang segala contoh dan kegiatan berkaitan naluri diri bagi memuaskan kehendaknya. Apabila fungsi ego yang sedia ada tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling, seorang individu akan secara tanpa sedar menggunakan mekanisme bela diri bagi menagani keadaan yang dihadapi.
Pengantar Psikologi Miss Siti 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Antara mekanisme bela diri yang digunakan adalah seperti berikut: Pendaman. Keresahan. Rosotan. Pembentukan reaksi. Unjuran Introjeksi Pengenalpastian Pindahgantian Sublimasi
Pengantar Psikologi Miss Siti

Adalah lebih baik memiliki wajah yang hodoh daripada lidah yang hodoh......kerana wajah yang hodoh tidak mungkin boleh menyakitkan hati orang lain, tetapi lidah yang hodoh boleh mengeluarkan kata-kata yang melukakan.....
Renung2kan«.
Pengantar Psikologi Miss Siti