Xstudent multimedia&tech consultant

Convert File ke pelbagai format dengan cara yang mudah

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

1

Xstudent multimedia&tech consultant

e-mail wantedtechboy@yahoo.com website http://www.Xstudent.co.cc

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

2

Xstudent multimedia&tech consultant

Convert File ke pelbagai Format dengan cara yang mudah
Kita sering menghadapi masalah apabila hendak memainkan sesuatu file seperti file FLV kerana tidak di sokong oleh player itu.Selain itu kita juga menghadapi masalah apabila file yang kita letakan dalam MP3 ataupun telefon bimbit sebagai contohnya tidak dapat di mainkan secara total. Untuk menyelesaikan masalah terbabit,saya menyarankan anda mengunakan FFMPEG .Software ini tidak perlu diinstall dan anda perlu mendownload software ini di laman web saya www.xstudent.co.cc ataupun laman web pengeluar http://ffdshow.faireal.net/mirror/ffmpeg/ Setelah selesai mendowload,anda perlu Extract file tersebut dalam folder baru “ffmpeg”.

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

3

Xstudent multimedia&tech consultant

Bagaimana nak menukar format sesebuah file
untuk menukar format file anda perlu mengikuti langkah di bawah: 1. Copy file audio/video yang ingin diconvert ke dalam folder ffmpeg. Contoh di bawah, file vidoe adalah raya.flv

2. Taip arahan seperti dalam Table di bawah untuk convert file ke format yang lain mengikut keperluan.Gunakan Notepad sahaja. Jenis
flv kepada avi avi kepada 3gp avi kepada mpeg

Code
ffmpeg -i input.flv -y -f avi -vcodec mpeg4 -b 800k -g 300 -bf 2 -s 640×480 -ar 44100 -ab 128 -ac 2 -acodec mp3 output.avi ffmpeg -i input.AVI -s qcif -r 30 -b 100 -ab 30 -acodec amr_nb -ac 1 -ar 8000 output.3gp ffmpeg -i input.avi -y -f vcd -vcodec mpeg1video -map 0.0:0.0 -b 1150 -s 352×240 -r 29.97 -g 12 -qmin 3 -qmax 13 -acodec mp2 -ab 224 -ar 44100 -ac 2 -map 0.1:0.1 -target pal-vcd output.mpg ffmpeg -i input.AVI -y -f flv -ar 44100 -ab 64 -ac 1 -acodec mp3 output.flv ffmpeg -i input.3gp -y -f flv -ar 44100 -ab 64 -ac 1 -acodec mp3 output.flv ffmpeg -i movie.flv -y -f mp3 -ar 44100 -ab 128 -ac 2 -acodec mp3 muzik.mp3

avi kepada flv 3gp kepada flv flv kepada mp3

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

4

Xstudent multimedia&tech consultant sebagai contoh
1. taip code untuk convert FLV kepada mp3 (seperti yang terdapat dalam Table di atas)dalam Notepad.exe. Seperti di bawah.

2. Selepas itu simpan file ini sebagai batch.bat (pastikan file ini di simpan dengan format.bat).Simpan file ini dalam folder yang anda Extract tadi. 3. selepas itu tekan file batch.bat dalam folder tadi untuk memulakan convert. 4. Satu window CMD akan keluar dan anda perlu menunggu sehingga ianya selesai.

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

5

Xstudent multimedia&tech consultant

Http://www.Xstudent.co.cc Convert file ke pelbagai format dengan mudah

6