P. 1
Konstruk

Konstruk

4.0

|Views: 346|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

@ Hak Cipta LPM

OBJEKTIF
• • • Mengetahui dan memahami konsep konstruk dalam pentaksiran pendidikan. Mengetahui bidang dan contoh konstruk. Memahami makna konstruk tertentu dalam konteks spesifik mata pelajaran tertentu.

7. Memahami kepentingan konstruk dalam penulisan item pentaksiran.

KONSTRUK
Konstruk ialah suatu aspek yang dihasratkan untuk dibangunkan dalam diri pelajar melalui kurikulum dan pelaksanaan kurikulum yang berkesan. Dalam pentaksiran, apa yang diukur ialah konstruk .

CONTOH KONSTRUK CONTOH KONSTRUK
• Aptitud belajar • Kecerdasan • Kreativiti • Penyelesaian masalah • Sikap saintifik

BIDANG KONSTRUK
Pengetahuan Kemahiran Nilai dan Sikap

KURIKULUM
MATLAMAT DAN OBJEKTIF KANDUNGAN MATA PELAJARAN
Carta Aliran

PELAKSANAAN KURIKULUM

KONSTRUK PENTAKSIRAN

CONTOH KATEGORI KONSTRUK TAKSONOMI KOGNITIF BLOOM
Taksonomi Bloom mengujudkan satu kemudahan untuk mengorganisasikan tingkahlaku kognitif kepada enam kategori :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian

PENGETAHUAN
Kebolehan kognitif untuk mengingat semula atau mengenalpasti perkara spesifik yang terdapat dalam suatu kandungan mata pelajaran.

Pengetahuan boleh dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Pengetahuan tentang terminologi Pengetahuan tentang fakta Pengetahuan tentang kelaziman/konvensyen Pengetahuan tentang urutan Pengetahuan tentang pengkelasan Pengetahuan tentang kriteria Pengetahuan tentang metodologi / kaedah Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi Pengetahuan tentang teori dan struktur

KEFAHAMAN
Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru

KEFAHAMAN
Dibahagikan kepada kemahiran kognitif;  Penterjemahan,  Interpretasi dan  Ektrapolasi. tiga

KEFAHAMAN
Penterjemahan
• Kebolehan untuk menyatakan sesuatu konsep yang diketahui dengan menggunakan perkataan/simbol
– Terjemah satu bahasa ke bahasa lain – Menukar bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya – Membaca Al-Quran – Membaca skor muzik

KEFAHAMAN
Interpretasi
• Kebolehan menghubungkaitkan bahagian dalam sesuatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain dengan mengekalkan makna set komunikasi itu – mengolah, menyusun, meringkas sesuatu pernyataan, peristiwa atau konsep menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dan tujuan asal - menukar makna graf, carta, peta, jadual, kartun ke bentuk verbal atau tulisan - menjelaskan perasaan dalam bentuk yang puitis secara verbal dan tulisan - menerangkan tema dalam buku cerita/ tayangan gambar/lukisan

KEFAHAMAN
Ektrapolasi
Kemahiran interpretasi melampau melibatkan maklumat yang terdapat dalam set komunikasi seperti membuat ramalan, inferens, corak atau trend dan pengalaman. Aktiviti yang berkaitan:  Membuat kesimpulan awal daripada pemerhatian, pengetahuan dan pengalaman  Membuat ramalan berdasarkan set data atau graf  Membuat telahan sebab-akibat sesuatu peristiwa itu terjadi

APLIKASI
Contoh:
 Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu  Mencari jalan pintas untuk lulus peperiksaan – meneka soalan/tajuk  Menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan rumus yang bersesuaian  Mengunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk membuat andaian/telahan tentang sesuatu peristiwa/tindakan/kesan

Pindahkan sebatang sahaja kayu mancis dalam susunan di bawah ke tempat yang sesuai agar membina satu ayat matematik yang benar. Anda hanya dibenarkan untuk memindahkan tanda +, - atau nombor sebelah kiri tanda = sahaja
KONSEP

ANALISIS
Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu set komunikasi sehingga suatu bentuk pertalian antara bahagian-bahagian yang membina set komunikasi itu dapat ditunjukkan dengan jelas

@ Hak Cipta LPM

@ Hak Cipta LPM

SINTISIS
Kebolehan menghubungkaitkan atau menggabungkan komponen-komponen supaya membentuk satu keseluruhan komunikasi yang bermakna misalnya mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu

SINTISIS
Contoh: • Membuat
kesimpulan/rumusan/ramalan berdasarkan analisis atau kajian yang dijalankan

@ Hak Cipta LPM

@ Hak Cipta LPM

PENILAIAN
Kebolehan membuat pertimbangan terhadap suatu input atau maklumat bagi menentukan input itu memenuhi ciri-ciri standard dan kriteria yang ditetapkan.

RENUNGAN
 Ingat kembali item-item yang pernah anda tulis untuk ujian di sekolah. Cuba kenalpasti dan tuliskan konstruk yang diuji dalam setiap item itu.  Bincangkan hasil renungan dengan rakan-rakan anda. Buat satu rumusan bersama.  Rujuk senarai contoh konstruk yang disertakan. Pilih yang sesuai untuk matapelajaran anda dan cuba tuliskan item untuk mentaksir konstruk itu.

SEKIAN
TERIMA KASIH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->