P. 1
Latih Tubi 1 Geografi

Latih Tubi 1 Geografi

|Views: 2,018|Likes:
Published by Deepa Manogaran
A compiled geografi pmr questions..
A compiled geografi pmr questions..

More info:

Published by: Deepa Manogaran on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

Set 1
Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1

smc PMR penang 2010
1. Apakah RG enam angka bagi masjid Pekan Pantai? A. 375441 C. 379459 B. 381452 D. 369473 2. Sungai Ria mengalir ke arah A. Timur Laut C. Barat Laut B. Barat Daya D. Tenggara 3. Berapakah jarak jambatan RG 378459 ke sekolah RG 368450 melalui jalan raya? A. 5.0 km C. 4.0 km B. 4.5 km D. 3.4 km D Penjanaan hidroelektrik

Latih Tubi 1 - Geografi
Peta 2 menunjukkan kedudukan Semenanjung Malaysia

11. Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan A Mersing C Pasir Gudang B Tanjung Pelepas D Pulau Labuan 12.Gambar rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi tanah tinggi. Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA 16. Apakah yang menyebabkan kawasan berlorek sering dilanda banjir? A Angin monsun barat daya B Angin monsun timur laut C Angin Sumatera D Saiklon 17. Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan di zon panas.

4. Apakah pola petempatan yang terdapat di segi empat grid di atas? A. Berselerak C. Berkelompok B. Berjajar D. Berpusat 5. Bentuk muka bumi bertanda X ialah A. Tanjung C. Beting Pasir B. Tombolo D. Tetanjung 6. Kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan peta di atas ialah A. Perikanan C. Pelancongan B. Pertanian D. Perindustrian 7. Banjaran gunung yang terdapat di Semenanjung Malaysia terdiri daripada A gunung lipat tua B gunung lipat muda C gunung bongkah D gunung berapi 8. Peta 1 menunjukkan kawasan tanah pamah di Semenanjung Malaysia

Gambar rajah 2 Apakah halangan utama untuk membangunkan kawasan di atas? A Tanah runtuh B Sumber air terhad C Kesan rumah hijau D Kesan Pulau haba

Di manakah kawasan tersebut? A Gurun Thar C Tundra B Greenland D Siberia 18.Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta 3?

13.Aktiviti manusia yang dikaitkan dengan maklumat di atas ialah... A pembalakan B pembinaan jalan raya C pembinan petempatan D pembukaan tanah pertanian 14. Apakah langkah paling berkesan untuk mengatasi tanah runtuh? A Membina jambatan B Meratakan bukit C Membina terowong D Membina tembok simen Gambar rajah 3 menunjukaan pergerakan bumi.

Peta 3: DUNIA A Hujan tahunan kurang 150 mm B Julat suhu harian besar C Musim sejuk panjang D Musim panas singkat 19.Aktiviti sukan air tidak dapat dijalankan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ketika bulan November hingga Mac kerana A laut bergelora B fenomena el nino C penurunan aras laut D kenaikan suhu air laut

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA Lokasi tanah pamah manakah yang terdapat di kawasan berlorek? A Dataran Kedah B Dataran Kerian C Dataran Kelantan D Dataran Johor 9. Maklumat berikut menunjukkan bentuk muka pinggir laut. · Batuan lembut terhakis · Melengkur dan menganjur masuk ke daratan Apakah bentuk muka bumi tersebut? A Teluk C Tunggul sisa B Tanjung D Tebing tinggi 10.Apakah peranan utama sungai Rajang? A Pengangkutan utama penduduk B Mengairi kawasan tanaman padi C Menjadi sempadan negeri

Gambar rajah 3 15.Solstis Musim Panas ( 21 Jun ) adalah merujuk kepada kawasan bertanda? AI B II C III D IV

2

smc PMR penang 2010
20.Gambarajah 3 menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

Latih Tubi 1 - Geografi
Apakah kesannya kepada kadar kelahiran? A Kelahiran meningkat B Kelahiran berkurangan C Jangka hayat menurun D Kadar kematian meningkat 31. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian? A. Bencana alam C. Taraf pendidikan B. Kerjaya wanita D. Perkahwinan lewat 32. Negeri yang manakah menerima paling banyak migran dari luar bandar ke bandar? A Johor C Terengganu B Selangor D Negeri Sembilan 33. Maklumat berikut merujuk kepada perubahan penduduk

24. Ciri-ciri tumbuhan di atas tumbuh di kawasan yang bertanda? AI B II C III D IV Rajah 1 menunjukkan kedudukan taman-taman negara.

Gambar rajah 3 Apakah fenomena tersebut? A Jerebu C Kesan rumah hijau B Pulau haba D Penipisan lapisan ozon Rajah 1 25. Apakah fungsi kawasan berlorek di atas? A. Pembiakan hidupan liar B. Pembiakan hidupan laut C. Tempat untuk memburu D Akuakultur 26. Apakah kesan utama penerokaan hutan untuk pembukaan ladang kelapa sawit? A Banjir kilat B Pencemaran air C Peningkatan suhu D Kehilangan habitat hidupan liar 27. Mengapakah di dalam proses rawatan silvikultur, pokok yang tidak berharga akan diracun dan ditebang? A Mencegah penyakit B Memelihara hidupan liar C Memudahkan penebangan pokok D Memelihara pokok berharga supaya cepat membesar Peta 5 menunjukan lokasi negeri Sabah dan Sarawak.

21. Merujuk pernyataan di atas, apakah jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan tersebut? A. Hutan Paya Bakau B. Hutan Paya Air Tawar C. Hutan Gunung D. Hutan Pantai 22. Peta 4 di bawah menunjukkan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi.

Maklumat di atas merujuk kepada A. Lebihan penduduk B. Kurang penduduk C. Penduduk optimun D. Perubahan penduduk 34. Antara berikut apakah faktor fizikal mempengaruhi petempatan luar bandar? I. sumber air II. Tanih laterit III. perikanan IV. pembukaan rancangan tanah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 35 Apakah fungsi kawasan berlorek dalam peta 6 ?

Peta 3 : MALAYSIA Hutan paya air masin terdapat di kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV 23. Apakah faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia? A Bentuk muka bumi B Penghutanan semula C Kegiatan pembalakan D Keseimbangan ekosistem Peta 4 menunjukkan taburan tumbuh -tumbuhan semula jadi.

A Pertanian B Pembalakan

Peta 6 : MALAYSIA C Penternakan D Pelancongan

Gambar 1 menunjukkan bandar Putra Jaya. Peta 5 : SABAH DAN SARAWAK 28. Mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat? I. Pentadbiran III Perlombongan II Kewangan IV Perikanan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

29 Apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia? A Saliran C Bencana B Sejarah D Dasar kerajaan 30. Maklumat berikut menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk Peta 4: DUNIA

Gambar 1 36. Apakah sebab mempengaruhi pembentukan bandar di atas? A Dasar kerajaan B Perluasan bandar C Perikanan D Pertanian

3

smc PMR penang 2010
37. Maklumat di bawah berkaitan dengan bandar di Malaysia. 42. Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis -jenis pengangkutan darat.

Latih Tubi 1 - Geografi
Jenis hutan yang dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah A hutan paya C hutan gunung B hutan pantai D hutan hujan tropika

49. Gambar rajah 3 merujuk kepada sumber tenaga di Malaysia. Apakah faktor yang menyebabkan pembukaan bandar-bandar di atas? A Pertanian C Perlombongan B Perindustrian D Perikanan 38. Maklumat berikut merujuk bandar ±bandar di Semenanjung Malaysia. Apakah kepentingan sistem pengangkutan di atas ? A Mempelbagaikan perkhidmatan pengangkutan B Mengurangkan kos perjalanan C Mengurangkan kesesakan lalulintas D Memajukan industri pelancongan 43 Apakah kesan negatif perkembangan jaringan jalan raya terhadap alam sekitar fizikal? A Kesesakan lalu lintas B Pelepasan bahan pencemar C Penyederhanaan suhu setempat D Peningkatan spesies flora dan fauna 44. Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut? Gambar rajah 3 Sumber tenaga di atas diperolehi daripada... A. Cahaya matahari B. Ombak C. Aliran air yang deras D. Pasang surut air 50. Apakah bahan utama yang menghasilkan tenaga nuklear? A. Fosil C. Arang batu B. Uranium D. Sisa buangan Peta 11 di bawah menunjukkan kawasan tanaman utama.

Apakah fungsi bandar di atas? A pusat pendidikan B pusat pengumpul C pusat perindustrian D pusat pelancongan 39 Apakah kesan negatif proses pembandaran ? A Pertambahan bilangan setinggan B Pertambahan peluang pekerjaan C Peningkatan taraf pendidikan D Peningkatan taraf hidup 40. Maklumat berikut merujuk kepada kesan kejadian banjir

A arang batu B Bauksit

C Kaolin D emas

45. Peta 9 di bawah menunjukkan taburan kawasan sumber mineral.

Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah di atas? A Melebarkan jalan raya B Membina teres di cerun bukit C Membina petempatan di kawasan rendah D Memperdalamkan dan membersihkan sungai 41. Peta 7 di bawah menunjukkan perkembangan pengangkutan awal di Semenanjung Malaysia

Peta 9: MALAYSIA Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan berlorek dalam peta di atas? A Arang batu C Bijih besi B Batu kapur D Kuprum 46. Apakah mineral yang dikenali sebagai " logam tin "? A. Bijih Besi C. Batu Kapur B. Bauksit D. Bijih Timah 47 Di manakah lokasi Hutan Paya Air Tawar dalam peta 10 di bawah? Peta 11: MALAYSIA 51. Apakah tanaman tersebut? A Padi C Kelapa B Getah D Kelapa sawit 52. Maklumat berikut merujuk kepada kesan penerokaan sumber.

48. Maklumat di bawah merujuk kepada kegunaan sumber hutan. Peta 7 : SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah sebab yang mendorong pembinaan jal an raya tersebut? A. Perlombongan C. Pertanian B. Perikanan D. Perindustrian

Apakah kegiatan tersebut ? A Perlombongan C Pembalakan B Pelancongan D Perindustrian

4

smc PMR penang 2010
53. Apakah kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan bekas lombong bijih timah? I Penternakan akuakultur II Pembinaan jalanraya III Perindustrian IV Petempatan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 54. Apakah program yang memperkenalkan konsep 3R? A. Penghutanan Semula B. Rawatan Silvikultur C. Penggunaan Sumber Alternatif D. Program Kitar Semula 55. Pulau Sipadan di Sabah dan Pulau Kapas di Terengganu terkenal sebagai destinasi pelancongan untuk aktiviti A aktiviti skuba B aktiviti berkayak C aktiviti memancing D aktiviti kebudayaan 56. Kawasan manakah yang terlibat dengan industri berasaskan kayu dalam peta 12 yang bertanda?

Latih Tubi 1 - Geografi

Apakah negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut? A. India, Myanmar, Thailand B Indonesia, Myanmar, Thailand C Indonesia, Malaysia, Thailand D Indonesia, Mali, Taiwan

Peta 12: MALAYSIA 57 Di manakah kawasan perlombongan emas? A Tuaran C Sri Aman B Rusila D Silimpopon Peta 13 menunjukkan taburan kawasan pertanian

Peta 13 : MALAYSIA 58. Apakah jenis tanaman yang terdapat di kawasan berlorek? A Tebu B Padi C Kelapa D Tembakau 59. Maklumat berikut merujuk kepada aktiviti perikanan

Apakah jenis perikanan tersebut? A Perikanan Pinggir Pantai B Perikanan Laut Dalam C Perikanan Air Tawar D Perikanan Akuakultur 60. Maklumat berikut merujuk kepada kerjasama antarabangsa.

5

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

Set 2

6

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

1 Apakah bearing sukuan jambatan (RG 455685) dari kuil (RG 476713)? A U 42º T C S 42º T B U 48° B D S 48° B 2 Ketinggian kawasan bertanda X di RG 4370 mungkin sekali A 90 meter C 110 meter B 100 meter D 120 meter 3 Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Melor (RG 464701) ke jambatan (RG 455685)? A 3.2 km C 8.6 km B 6.6 km D 12.8 km 4 Berapakah luas kawasan padi dalam peta? A 4 km persegi B 8 km persegi C 16 km persegi D 64 km persegi 5 Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam Rajah 1?

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

7 Apakah waktu tempatan di N dalam Rajah 2?

Rajah 2 A 3.00 pagi B 6.00 pagi C 3.00 petang D 6.00 petang

8 Apakah banjaran yang mempunyai ciri -ciri yang berikut? ‡ Sebahagian daripada sistem gunung lipat muda di Asia ‡ Kemuncak tertinggi ialah Gunung Kinabalu A Banjaran Bintang B Banjaran Crocker C Banjaran Keledang D Banjaran Titiwangsa 9 Kawasan tanah pamah beralun dan dataran terhakis terdapat di kawasan dalam Peta 1yang bertanda

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA 10 Maklumat berikut menerangkan kawasan tanah pamah di Malaysia. ‡ Tanih aluvium ‡ Penanaman padi dan tembakau Di manakah kawasan tersebut? A Delta Kedah C Delta Segama B Delta Rajang D Delta Kelantan

A Berjajar B Berpusat

Rajah 1 C Berselerak D Berkelompok

6 Apakah ciri -ciri fizikal di bahagian tenggara peta? I Laut III Paya bakau II Benteng IV Pantai berpasir

7

smc PMR penang 2010
11 Gambar rajah 1 menunjukkan bentuk muka bumi pemendapan di pinggir laut. 16 Apakah tarikan utama aktiviti pelancongan di kawasan yang bertanda X dalam Peta 3?

Latih Tubi 1 - Geografi

Gambar rajah 1 Apakah bentuk muka bumi bertanda X? A Lagun C Beting pasir B Tombolo D Anak tanjung 12 Maklumat di bawah berkaitan dengan bentuk muka bumi pinggir laut. ‡ Bercerun tegak ‡ Tapak rumah api Apakah bentuk muka bumi tersebut? A Teluk C Tanjung B Pulau D Tebing tinggi 13 Aktiviti dalam Gambar rajah 2 dikaitkan dengan

Peta 3: DUNIA A Kereta kabel B Aktiviti mendaki gunung C Kegiatan meluncur ais D Hotel bertaraf antarabangsa 17 Klong boleh dikaitkan dengan A Sungai Sittang B Sungai Mekong C Sungai Irrawaddy D Sungai Chao Phraya 18 Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan kesan berikut? ‡ Hakisan tanah ‡ Tanah runtuh A Perindustrian B Penanaman getah C Pembinaan lebuh raya D Penebangan hutan paya 19 Apakah kaedah semula jadi untuk mengawal makhluk perosak? A Kaedah biologi B Kaedah organik C Rawatan silvikultur D Tanaman tutup bumi

A Banjir B Tsunami

Peta 4 C Angin taufan D Hujan perolakan

23 Apakah kepentingan kundis di Gurun Thar? A Sumber air B Tempat kediaman C Alat pengangkutan D Kawasan penternakan 24 Gambar rajah 4 dikaitkan dengan cara hidup penduduk di kawasan

A Siberia B Greenland

Gambar rajah 4 C Kutub Selatan D Pergunungan Alps

A Sungai Padas B Sungai Johor

Gambar rajah 2 C Sungai Perak D Sungai Kinabatangan

14 Apakah peranan utama tasik bertanda X dalam Peta 2?

20 Kesan-kesan berikut berkaitan dengan pergerakan bumi. ‡ Pembiasan angin lazim ‡ Kejadian siang dan malam Apakah yang menyebabkan kesan tersebut? A Putaran bumi pada paksi nya B Peredaran bumi dalam orbitnya C Putaran bumi dari timur ke barat D Peredaran bumi mengelilingi matahari 21 Gambar rajah 3 menunjukkan peredaran bumi.

25 Apakah kesan rumah hijau terhadap alam sekitar? I Peningkatan suhu II Peningkatan aras laut III Peningkatan gas oksigen IV Pencairan ais di kutub A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26 Rajah 3 menunjukkan aktiviti -aktiviti manusia.

A Rekreasi B Perikanan air tawar C Mengairi sawah padi D Menjana kuasa hidroelektrik 15 ¶Mangkuk hijau Malaysia¶ merujuk kepada A Kundasang C Gunung Kinabalu B Bukit Fraser D Tanah Tinggi Cameron

Janet pergi ke sebuah negara beriklim hawa sederhana di Hemisfera Utara pada bulan Mac. Di manakah kedudukan bumi pada masa itu? AI B II C III D IV 22 Apakah kesan tiupan angin Q di kawasan berlorek dalam Peta 4 pada bulan November dan Disember?

Rajah 3 Apakah kesan X akibat daripada aktiviti -aktiviti tersebut? A Jerebu C Kesan rumah hijau B Pulau haba D Penipisan lapisan ozon 27 Mengapakah lumut dan kulampair tumbuh subur di hutan gunung ? A Hujan lebat C Suhu yang rendah B Tanih gambut D Saliran kurang bai k

8

smc PMR penang 2010
28 Maklumat berikut menerangkan ciri -ciri sejenis hutan. ‡ Kanopi ‡ Tumbuhan lantai jarang Di kawasan manakah terdapat hutan yang mempunyai ciri di atas ? A Tasik Bera B Pantai Rantau Abang C Muara Sungai Rejang D Kaki bukit Banjaran Titiwangsa 29 Di manakah lokasi hutan paya air masin dalam Peta 5 ? D hujan tahunan kurang daripada 250 mm 33 Di kawasan manakah terdapat haiwan tersebut? ‡ Anjing laut ‡ Beruang Brown Grizzly A Turki C Thailand B Siberia D Gurun Thar 34 Antara berikut, yang manakah hasil pengeluaran industri hiliran sumber hutan? I Kertas III Tekstil II Perabot IV Kayu balak A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 35 Apakah jenis haiwan yang dipeliha ra dalam pusat perlindungan di bawah? Negeri Pusat Perlindungan Hidupan liar Selangor Sungai Dusun A Tapir C Orang utan B Gajah D Badak Sumatera Peta 5: MALAYSIA 30 Maklumat dalam Rajah 4 merujuk kepada hutan pantai. 36 Apakah faktor yang mempengaruhi kawasan berpenduduk jarang di Malaysia? I Governan II Pinggir pantai yang panjang III Kawasan yang bergunung-ganang IV Darjah ketersampaian yang rendah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 37 Peta 8 menunjukkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek. A Pertanian B Perikanan

Latih Tubi 1 - Geografi
Peta 9: MALAYSIA C Governan D Perlombongan

41 Apakah persamaan fungsi kawasan berikut? ‡ Shah Alam ‡ Keihin Tokyo A Pendidikan C Perkilangan B Pentadbiran D Pusat pengangkutan 42 Mengapakah banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar? A Bangunan konkrit B Pembuangan sisa toksik C Pembuangan sisa domestik D Permukaan bumi berturap 43 Apakah langkah kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di Bandaraya Kuala Lumpur? A Pembelian kereta kecil B Penurunan harga petrol C Pengurangan kadar bayaran tol D Penggunaan pengangkutan bersepadu 44 Apakah kegiatan yang boleh dikaitkan dengan lokasi berikut? ‡ Taman Negara Mulu ‡ Taman Negara Endau Rompin A Pelancongan desa B Ekopelancongan C Agropelancongan D Pelancongan budaya dan warisan 45 Gambar rajah 5 menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

Rajah 4 Tumbuhan semula jadi X mungkin sekali A oak C nipah B bakau D tapak kuda 31 Graf 1 menunjukkan jumlah suhu dan hujan di sesuatu kawasan.

Peta 8: MALAYSIA Apakah jenis migrasi tersebut? A Bandar ke bandar B Bandar ke luar bandar C Luar bandar ke bandar D Luar bandar ke luar bandar 38 Apakah persamaan ciri penduduk negara berikut? ‡ Brazil ‡ Somalia A Taraf hidup tinggi B Taraf teknologi rendah C Kadar celik huruf tinggi D Kadar kematian kasar rendah 39 Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal kawasan tanah tinggi? A Pertahanan C Perlindungan B Tanah subur D Sumber hutan 40 Apakah faktor yang telah menggalakkan perkembangan bandar X dan Y dalam Peta 9?

Graf 1 Apakah jenis pokok yang tumbuh di kawasan tersebut ? A Pokok belberi, pain dan birch B Pokok oak , rosemary dan maple C Pokok kayu jati , penaga dan buluh D Pokok akasia , kaktus dan pokok renek 32 Kawasan yang bertanda X ,Y d an Z dalam Peta 7 di bawah menerima

Gambar rajah 5 Apakah kepentingan pengangkutan tersebut? A Memendekkan jarak B Mengurangkan kos pengangkutan C Mengangkut lebih ramai penumpang D Mengurangkan kesesakan lalu lintas 46 Kesan penerokaan sumbe r bijih timah telah mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan darat dalam Peta 10 yang bertanda

Peta 7: DUNIA A hujan sepanjang tahun B hujan pada musim panas C hujan pada musim sejuk

Peta 10: MALAYSIA 47 Apakah kesan negatif akibat perkembangan jalan air terhadap alam sekitar? A Kejadian banjir B Pencemaran bunyi C Pencemaran udara D Hidupan akuatik terancam

9

smc PMR penang 2010
48 Maklumat berikut merujuk kepada penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT) di sebuah negara. ‡ Grassroot Twin School ‡ Niagara International Teleport Apakah negara tersebut? A Nigeria C Australia B Kanada D Amerika Syarikat 49 Sumber yang boleh diperbaharui terdiri daripada I Tanih III Kuprum II Hutan IV Arang batu A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 50 Maklumat berikut berkaitan kepentingan sejenis mineral. ‡ Industri membuat wayar ‡ Papan litar elektrik Di manakah mineral tersebut dilombong? A Silantik C Mukah B Mamut D Tuaran 51 Bandar manakah yang berkembang kesan daripada penerokaan petroleum? A Bintulu C Kuantan B Kerteh D Taiping 52 Arang batu dilombong di A Mamut C Lembah Kinta B Merit-Pila D Teluk Ramunia 53 Penerokaan sejenis mineral di kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 11mengakibatkan Peta 12: DUNIA 56 Kawasan yang berlorek dalam Peta 13 berkaitan dengan tanaman

Latih Tubi 1 - Geografi

A tebu B padi

Peta 13: MALAYSIA C nanas D kelapa sawit

57 Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis tanaman. ‡ RISDA ‡ Tanih laterit ‡ Saliran baik Apakah tanaman tersebut? A Getah C Lada hitam B Tembakau D Kelapa sawit 58 Apakah faktor utama yang menggalakkan perlombongan gas asli di Malaysia? A Simpanan gas yang banyak B Tenaga buruh yang ramai C Upah buruh yang tinggi D Dasar kerajaan 59 Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan hutan di negara Malaysia? I Penanaman semula hutan II Mewartakan hutan simpan III Menambah lesen pembalakan IV Menambah kawasan pembalakan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 60 Gambar rajah 6 berkait dengan sejenis industri.

Peta 11 : SEMENANJUNG MALAYSIA A hakisan tanih B pencemaran bau C peningkatan suhu D pencemaran udara 54 Apakah faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan? A Petempatan C Pembalakan B Perkilangan D Perlombongan 55 Negara yang mengusahakan tenaga biomas dalam Peta 12 bertanda

Gambar rajah 6 Apakah jenis industri tersebut? A Industri desa B Industri berat C Industri tertier D Industri ringan

10

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

Set 3

11

smc PMR penang 2010
1. Kawasan paling rendah dalam peta terletak dalam segi empat grid

Latih Tubi 1 - Geografi

2. Sungai Merbau mengalir dari arah A timur C timur laut B barat D barat laut 3. Panjang Sungai Merbau dari RG 288208 hingga ke muara sungai (RG 250202) ialah A 3.75 km C 5.25 km B 4.25 km D 7.50 km

SEMENANJUNG MALAYSIA 7. Banjaran bertanda X merupakan banjaran A Tahan C Bintang B Crocker D Titiwangsa 11. Antara berikut, manakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan bertanda T? I Perikanan II Pelancongan III Perindustrian IV Perlombongan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 12. Antara berikut aktiviti manakah yang paling meninggalkan kesan terhadap alam sekitar? I Penebangan hutan II Kegiatan rekreasi III Kegiatan pertanian IV Pembinaan jalan raya A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III dan IV

4. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah A berjajar C berselerak B berpusat D berkelompok 5. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di bahagian barat peta? I Kawasan tadahan II Membekal oksigen III Mengawal hakisan IV Sumber perubatan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 6. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang peta? I Penduduk di Pekan Seraya beragama Islam II Kelapa sawit ditanam secara ladang di bahagian utara peta III Kegiatan pembalakan dijalankan di bahagian tenggara peta IV Kebanyakan penduduk di Kg. Sedeli bekerja sebagai nelayan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

8. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi akibat hakisan ombak dalam rajah di atas? A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

13. Kaedah X mungkin sekali ialah A kaedah hidroponik C kaedah biologi B kaedah tradisional D kaedah geografi 14. Antara berikut yang manakah kesan putaran bumi di atas paksinya? I Kejadian pasang surut II Pembiasan angin lazim III Perubahan empat musim IV Siang dan malam tidak sama panjang A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III dan IV

9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai bertanda R? I Delta II Tasik ladam III Likuan sungai IV Lurah berbentuk U A I dan II C II dan III B I dan IV D II dan IV ‡ Chendering ‡ Pulau Pangkor ‡ Tanjung Dawai 10. Ketiga-tiga kawasan di atas berpotensi sebagai kawasan A pertanian C pelancongan B perikanan D perlombongan

15. Kawasan yang manakah menerima hujan paling banyak di Semenanjung Malaysia? AI B II C III D IV

12

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

16. Kedua-dua kawasan di atas mengalami julat suhu harian yang berbeza kerana dipengaruhi oleh faktor A kedudukan C kepulauan B ketinggian D angin monsun

19. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A jerebu C pulau haba B hujan asid D penipisan lapisan ozon

23. Mengapakah kawasan berlorek dalam peta di atas kurang ditumbuhi oleh hutan paya air masin? A. Menerima hujan yang lebat B. Kawasan pantai yang terdedah C. Hampir dengan kawasan tanah tinggi D. Kawasan bertanih pasir ‡ Kaktus ‡ Bangkut berduri ‡ Kurma 24. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan di atas yang membolehkanya tumbuh di gurun I. benih berkulit tebal II. berakar pendek III. tahan kemarau IV. daun berbentuk jarum A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan I V 25. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

Dunia ‡ Hujan tahunan adalah randah ‡ Julat suhu tanunan besar ‡ Langit sentiasa tidak berawan 17. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertanda AI B II C III D IV

20. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A jerebu C kesan rumah hijau B pulau haba D penipisan lapisan ozon

21. Jenis hutan dalam gambarajah di atas terdapat di kawasan A. pantai berpasir B. pedalaman bersaliran buruk C. ketinggian kurang 1200 meter D. ketinggian melebihi 1200 meter 22. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain? I Saliran III Suhu II Tanih IV Ketinggian A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 26. Apakah kesan akibat dari aktiviti manusia di atas? A. Banjir lumpur C. Aras laut meningkat B. Hakisan pantai D. Kawasan tadahan terjejas 27. Pembangunan secara tidak terancang di kawasan hutan akan menyebabkan I. banjir lumpur II. hidupan liar pupus III. hidupan liar bertambah IV. hakisan tanah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

18. Kegiatan yang manakah dilakukan oleh nelayan di kawasan berlorek dari bulan November hingga Mac? A Menuai padi C Menangkap ikan B Menoreh getah D Membaiki pukat dan jala

13

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi
41. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan I jong III perahu II rakit IV tongkang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42. Keperluan pengangkutan keretapi dari Taiping ke Port Weld pada awalnya dikaitkan dengan A kayu balak C bijih timah B batu kapur D getah 43. Bandar X ialah pertemuan antara jalan keretapi pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia. X merujuk kepada A Gemas C Kluang B Melaka D Batu Pahat

34. Antara berikut, pasangan manakah yang benar?

35. Antara kesan pertanian intensif ialah A kejadian banjir kilat B tanih hilang kesuburannya C kawasan pertanian meningkat D kemerosotan hasil pengeluaran 36. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

28. Haiwan di atas kemungkinan terdapat di kawasan bertanda A. I B. II C. III D. IV 29. Antara berikut kombinasi manakah benar?

37. Antara berikut, ciri sebuah Negara yang mengalami penduduk berlebihan ialah I kadar celik huruf yang tinggi II tahap teknologi rendah III pendapatan per kapita rendah IV kadar kelahiran tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

44. Apakah tujuan utama sistem pengangkutan di atas diperkenalkan di Kuala Lumpur? A. Mengurangkan pencemaran udara B. Mengurangkan kesesakan lalu lintas C. Menjimatkan penggunaan petroleum D. Mengurangkan penggunaan kenderaan a wam

30. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan monsun tropika lebih padat berbanding hutan hujan tropika? A. Spesisi hidupan liar berkurang B. Bekalan oksigen lebih banyak C. Hujan sampai terus ke lantai hutan D. Pancaran matahari sampai ke lantai hutan ‡ Dataran Kedah Perlis ‡ Dataran Krian ‡ Delta Kelantan 31. Kawasan diatas menjadi tumpuan penduduk kerana A. Kegiatan perlombongan B. Petempatan awal C. Kegiatan pertanian D. Berhampiran pelabuh an 32. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran? I Taraf pendidikan III Keadaan politik II Bencana alam IV Perancangan keluarga A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

38. Antara kawasan bertanda berikut, yang manakah merujuk kepada kawasan Sungai TigrisEuphrates ? AI B II C III D IV 39. Petempatan luar bandar dipengaruhi oleh I Pertanian III Pembalakan II Perikanan IV Perdagangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

45. Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada A Membangunkan teknologi pendidikan B Berfungsi sebagai pusat ketenteraan C Membantu perkembangan industri pelancongan D Pengurusan maklumat melalui teknologi maklumat ICT

46. Senarai di atas adalah merujuk kepada A jenis telefon C sistem pembelajaran B jenis komputer D perkhidmatan internet 40. Petempatan luar bandar di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A makanan B ternakan lembu C membuat barangan tembikar D kawasan agro pelancongan

33. Merujuk kepada rajah di atas, penghijrahan Aizat dikenali sebagai A migran C imigran B migrasi D imigrasi

14

smc PMR penang 2010
47. Kawasan perlombongan bauksit terletak di kawasan peta yang bertanda AP BQ CR DS 48. Antara berikut, yang manakah sumber logam? I Bauksit III Kuprum II Gas asli IV Arang batu A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 52 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kaedah penerokaan sumber seperti dalam rajah di atas? I Habitat flora bertambah II Lapisan atas tanih tidak subur III Meninggalkan banyak longgokan pasir IV Pembentukan kolam dan tasik besa r A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV ‡ Batai ‡ Akasia ‡ Yemane 53 Mengapakan spesies pokok di atas digunakan dalam program penghutanan semula I bermutu tinggi II cepat matang III kayu keras berharga IV dapat tumbuh rapat-rapat A I dan II C II dan IIII B I dan IV D IIII dan IV

Latih Tubi 1 - Geografi
D Sektor perkhidmatan

58 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di atas? I Peningkatan suhu II Hidupan air terancam III Kerosakan hasil tanaman IV Kesuburan tanih meningkat A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 59 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

49. Pernyataan di atas merujuk kepada negara yang bertanda AP BQ CR DS

54 Kawasan berlorek dalam peta di atas dikaitkan dengan tanaman A padi C tebu B getah D kelapa sawit 55 Antara yang berikut, manakah usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustri an di Malaysia I Memberikan taraf perintis II Meningkatkan kemudahan infrastruktur III Mewujudkan zon perindustrian bebas IV Menggalakkan kemasukan barangan import A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

50. Antara berikut, manakah kesan tindakan manusia seperti yang digambarkan dalam rajah di atas? A hujan turun lebat B suhu udara meningkat C angin bertiup perlahan D lapisan humas bertambah

60 Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis kerjasama ekonomi antara bangsa dijalankan oleh kerajaan Malaysia? A Kerjasama Serantau B Kerjasama Dua Hala C Kerjasama Pelbagai Hala D Segi Tiga Pertumbuhan

51. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan di atas? A Bauksit C Kuprum B Kaolin D Batu kapur

‡ cat ‡ plastik ‡ baja kimia 56 Jenis produk yang disenaraikan di atas menggunakan sumber yang diperolehi dari kawasan yang bertanda A I dan II C II dan II B I dan IV D III dan IV 57 Sektor ekonomi manakah yang menyumbangkan paling banyak kepada pendapatan negara A Sektor pertanian B Sektor perlombongan C Sektor perindustrian

15

s c PMR pe

2010
A anak tanjung B beting pasir

Latih Tubi 1- Ge
C tombolo D lagun

Set 4
Soalan 1 berdasarkan peta di bawah

5 Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A aliran sungai B proses hakisan C kuasa mampatan D letusan gunung berapi Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah

11 Antara berikut manakah merupakan bentuk muka bumi hasil tindakan hakisan ombak ? I Gloup III Anak tanjung II Beting pasir IV Batu tunggal A I dan II C III dan IV B II dan II D I dan IV 12 Antara berikut yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai ?

6 Kedua ± dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A pembalakan B pelancongan C pindah ternak D tanaman hawa sederhana 1 Pernyataan yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta di sebelah ? I Merupakan legeh sungai II Terdapat kawasan peranginan III Terletak Gunung Tahan IV Kawasan perlombongan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2 Antara yang berikut yang manakah benar tentang kepentingan Pentas Sunda ? A Kegiatan perlombongan bijih timah dijalankan di kawasan ini B Kawasan ini adalah curam dan mempunyai kedalaman kira ± kira 500M C Bentuk muka bumi ini terbentuk kira± kira 300 juta tahun dahulu D Kawasan ini menggalakkan pertumbuhan plankton yang penting dalam sektor pertanian Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah 7 Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ? Bentuk Muka Bumi Proses I Jeram Hakisan sungai II Teluk Hakisan ombak III Tanjung Pemendapan ombak IV Gerbang laut Hakisan angin A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 8 Manakah yang benar tentang ciri ± ciri sungai di Malaysia ? A Panjang dan deras sesuai untuk penjanaan kuasa elektrik hidro B Isipadu air sentiasa banyak dan tetap sepanjang tahun C Menghubungkan kawasan pedalaman Malaysia D Sumber protien utama penduduk Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

y y y

Kawasan tanah pamah Tanih aluvium Rancangan pengairan 14 Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah pola A selari C gegelang B reranting D jejala

3 Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A Swit erland B Pulau Jawa C Menam Chao Phraya D Dataran Kedah - Perlis 4 Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak ? A Tebing tinggi C Teluk B Tanjung D Tombolo Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

9 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10 Bentuk muka bumi yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah

16

¨ §¦

y y

Tanah Tinggi Cameron Pergunungan Al Swit erland

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

13 Merujuk kepada rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A teluk C tebing tinggi B gerbang laut D batu tunggul

15 Sungai X ialah A Sungai Muda B Sungai Rajang

C Sungai Klang D Sungai Johor

¥ £¤

£¡¢¡

 

afi

© 

smc PMR penang 2010
Soalan 16 berdasarkan gambarajah di bawah 21 Antara pernyataan berikut manakah benar tentang banjaran gunung di Semenanjung Malaysia? I Bebas daripada aktiviti gunung berapi II Menganjur kearah Timur III Purata ketinggian melebihi 3000 M IV Terdiri daripada gunung lipat tua A I dan II C III dan IV B II dan II D I dan IV 22 Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah I delta II tasik ladam III air terjun IV susuh bukit berpanca A I, II, III dan IV C III, IV, II dan I B II, III, IV dan I DIV, I, III dan II ‡ Pembinaan jalan raya ‡ Pertanian pindah 23 Kesan ± kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah I hujan asid II pencemaran air III pencemaran udara IV perubahan landskap A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 24 Sumbangan Pergunungan Alps di Switzerland kepada pembangunan negara ialah A pelancongan B perlombongan C perindustrian D tanaman hawa sederhana Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

16 Tempat X yang dimaksudkan merujuk kepada A Kundasang B Bukit Fraser C Tanah Tinggi Cameron D Tanah Tinggi Genting 17 Antara berikut manakah yang menunjukkan pola saliran setumpu ?

28 Pernyataan manakah yang berkaitan dengan banjaran berlorek dalam peta di atas? I Sumber pengairan II Merupakan legeh sungai III Terletak Gunung Tahan IV Kawasan perlombongan bijih timah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

‡ Tapak arkeologi purba ‡ Terdapat stalaktif dan stalakmit ‡ Kawasan eko pelancongan 18 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan A Taman Negara Niah B Taman Negara Kinabalu C Taman Negara Pahang D Taman Negara Endau ± Rompin 19 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan perikanan di Kampuchea ? I Sumber pendapatan II Sumber protein utama III Pekerjaan sambilan IV Teknologi penangkapan ikan maju A I dan II C III dan IV B II dan II D I dan IV

29 Kawasan berlorek merujuk kepada I menjana kuasa hidroelektrik II menghanyutkan kayu balak III membentuk delta IV pengangkutan pedalaman A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

25 Pernyataan di atas merujuk kepada banjaran yang bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 26 Antara berikut kombinasi yang manakah benar ?

30 Berdasarkan rajah di atas, X mungkin merupakan A lagun C tebing tinggi B pulau D teluk dan tanjung

20 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang banjaran yang berlorek ? I Banjaran terpanjang di Malaysia II Menjadi legeh sungai III Gunung Bintang kemuncak tertinggi IV Terdapat Taman Negara A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

27 Antara berikut, manakah yang benar tentang kawasan Tanah Tinggi di Semenanjung Malaysia ? A Terdiri daripada batu granit B Terdiri daripada sistem gunung lipat muda C Terbentuk daripada proses gelinciran D Kejadian gempa bumi

31 Rajah di atas menunjukkan profil panjang sungai dari hulu ke hilir. Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi di peringkat A ialah I tasik ladam II susuh bukit berpanca III lubuk IV jeram A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

17

smc PMR penang 2010
Soalan 32 berdasarkan peta di bawah Soalan 36 dan 37 berdasarkan peta di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
Soalan 40 berdasarkan peta Malaysia di bawah

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

37 Apakah ciri ± ciri kawasan berlorek ? I Kaya dengan plankton II Mempunyai timbunan fosil yang banyak III Kedalamannya kurang 180 meter di bawah aras laut IV Jurang terdalam di dunia iaitu Jurang Mariana terletak di sini A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 38 berdasarkan peta di bawah

33 Antara berikut yang manakah berkaitan bahagian berlorek ? I Menjana kuasa hidroelektrik II Mengangkut barangan pukal III Membekalkan sumber protein IV Mengairi kawasan tanaman padi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 34 Antara pasangan manakah yang benar ? B j Gunung I Bintang Bintang II Pantai Timur Tahan III Kapuas Hulu Mulu IV Crocker Kinabalu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 35 berdasarkan gambar di bawah

42 Tasik yang terhasil kesan daripada pembinaan empangan hidroelektrik ialah A Tasik Bera C Tasik Kenyir B Tasik Chini D Tasik Titiwangsa 43 Antara berikut rajah manakah menunjukkan jenis pembentukan gunung yang terdapat di Malaysia ?

38 Aktiviti di atas dapat dikaitkan dengan peranan sungai yang bertanda AI B II C III D IV Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

35 Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat di A Sungai Perak B Sungai Mekong C Sungai Chao Phraya D Sungai Kinabatangan

39 Apakah kegiatan ekonomi yang sesuai di ketiga±tiga bahagian tanah tersebut ? I Perikanan II Petempatan III Pelancongan IV Tanaman kelapa sawit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

44 Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda AI B II C III D IV

18 

32 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda AI B II C III D IV

36 Apakah ciri banjaran X yang membezakannya dengan banjaran Y ? X Y A Gunung lipat muda Gunung lipat tua B Terbentuk dari batu Terbentuk dari kapur batu granit C Berpunca dari Dataran Berpunca dari Tinggi Yunnan Banjaran Himalaya D Tulang belakang Tulang belakang Semenanjung Malaysia Sabah

40 Pernyatan di atas merujuk kepada kawasan berlorek AI B II C III D IV 41 Antara berikut kombinasi manakah benar ? Gunung Lip t Muda Gunung Lipat Tua I Berpunca dari Berpunca dari Dataran Pusaran Pamir Tinggi Yunan II Puncak sangat Gunung ± ganang tinggi lebih rata III Berkeadaan stabil Berkeadaan tidak stabil IV Banjaran Annam Banjaran Arakan Yoma A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV smc PMR penang 2010
Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
menerima pengaruh angin monsun barat daya kerana terlindung oleh Pulau Jawa 6 Pilih pasangan yang benar Jenis Iklim Ciri ± ciri I Tundra Sejuk sepanjang tahun II Mediterranean Panas sepanjang tahun III Monsun Tropika Lembab sepanjang tahun IV Gurun Panas Kering sepanjang tahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Set 5
1 Antara berikut kawasan manakah berkemungkinan mengalami hujan asid ? I Kuala Kedah III Petaling Jaya II Prai IV Labis A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

45 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 46 Faktor yang menggalakkan pembinaan stesen penjanaan kuasa hidroelektrik di Malaysia ialah I aliran sungai kekal II kawasan tadahan hujan luas III hujan tahunan melebihi 2000 mm IV terdapatnya tasik di aliran sungai A I, II dan II C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 47 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

2 Rajah di atas dapat dikaitkan dengan A Ekuinoks Musim Bunga B Solstis Musim Panas C Ekuinoks Musim Luruh D Solstis Musim Dingin Soalan 3 berdasarkan gambar rajah di bawah 7 Antara berikut manakah yang menerangkan kejadian hujan seperti rajah di sebelah ? I Disertai ribut petir II Turun pada lewat petang III Turun pada awal pagi IV Pertembungan udara panas dengan udara sejuk A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 8 berdasarkan peta dibawah

3 Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkan I Pembiasan angin II siang dan malam III kejadian pasang surut IV kejadian empat musim A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 47 Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan rajah tersebut ? AI B II C III D IV Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah. 8 Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan julat suhu harian di kawasan X dan Y ? A Kelautan B Angin monsun C Jumlah hujan tahunan D Kedudukan di garisan lintang

48 Apakah faktor X ? A Suhu sederhana B Petempatan awal C Tempat bersejarah D Pusat membeli belah *****************************************

4 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A Pertanian B Penternakan C Pembalakan D Pelancongan 5 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang sistem angin di Malaysia A Angin monsun timur laut bertiup ketika benua Australia mengalami musim panas B Angin monsun timur laut akan terpesong menjadi angin monsun barat laut ketika merentasi lautan Pasifik C Angin Sumatera bertiup pada bulan April hingga September ke seluruh pantai barat Semenanjung Malaysia D Pantai barat Semenanjung Malaysia kurang

19

smc PMR penang 2010
Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah. 13 Antara berikut yang manakah kesan dari hujan lebat dalam rajah di atas? Lokasi Kesan A I Kemusnahan hutan B II Banjir C III Pemendapan lumpur D IV Kenaikan aras laut Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah

9 Antara berikut manakah faktor utama yang mempengaruhi iklim di tempat tersebut A Ketinggian C Sifat Kebenuaan B Angin Monsun D Sifat Kepulauan

18 Julat suhu tahunan bagi Bandar Q ialah A - 150C B 50C C 200C D 250C 14 Pernyataan di atas merujuk kepada kedudukan matahari di lokasi AI B II C III D IV 15 Antara berikut yang manakah merupakan ciri ± ciri iklim di Malaysia ? I Min suhu 27 oC II Taburan hujan sekata III Julat suhu tahunan kecil IV Hujan paling lebat lebat semasa peralihan monsun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah Soalan 19 berdasarkan peta di bawah

10 Kedudukan bumi seperti rajah di sebelah berlaku pada tarikh A 21 Mac B 21 Jun C 23 September D 22 Disember 11 Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia A Bukit Larut C Bukit Fraser B Kuala Pilah D Kuala Terengganu Soalan 12 berdasarkan graf di bawah

SEMENANJUNG MALAYSIA 19 Angin lazim bertanda X bertiup antara bulan A April ± Mei B Mei ± September C September ± Oktober D November ± Mac 16 Ciri iklim yang dikaitkan dengan kawasan berlorek ialah A Kering sepanjang malam B Sejuk dalam musim sejuk C Panas dalam musim panas D Panas dan lembab sepanjang tahun Soalan 17 berdasarkan gambar rajah di bawah 20 Kombinasi manakah yang benar tentang bayu laut dan bayu darat Bayu Laut Bayu Darat A Berlaku pada waktu Berlaku pada waktu malam siang B Tekanan udara di Tekanan udara di lautan tinggi daratan tinggi C Suhu di daratan Suhu di lautan lebih lebih panas sejuk D Udara bergerak dari Udara bergerak dari darat ke laut laut ke darat Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah

12 Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas I Suhu minimum 28 oC II Bulan April sangat lembab III Bulan Ogos sangat kering IV Suhu maksimum dua kali setahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah 17 Antara bulan November hingga Mac aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungan nelayan A Kuala Kedah B Pulau Ketam C Pontian Kecil D Kuala Kemaman

21 Kedudukan manakah yang menunjukkan berlakunya ekuinoks ? A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

20

smc PMR penang 2010
Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi

Set 6
Soalan 1berdasarkan peta di bawah

22 Antara berikut yang manakah benar mengenai rajah di atas? I Waktu siang lebih panjang di hemisfera utara II Waktu malam lebih panjang di hemisfera utara III Hemisfera selatan mengalami musim panas IV Hemisfera selatan mengalami musim sejuk A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 23 Antara berikut yang manakah menyebabkan suhu setempat meningkat? I Menebang hutan II Kegiatan kuari III Penggunaan baja organik IV Pembinaan bangunan ± bangunan pencakar langit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 24 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang hujan di Malaysia ? I Turun pada awal pagi II Sering disertai ribut petir III Paling lebat semasa peralihan monsun IV Terbentuk akibat pertembungan udara panas dan udara sejuk A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

27 Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan rajah di atas A Daratan mengalami tekanan udara tinggi B Lautan mengalami tekanan udara tinggi C Suhu di permukaan lautan lebih rendah D Udara bergerak dari laut ke darat 28 Antara pernyataan berikut manakah yang benar ketika peredaran bumi mengelilingi matahari ? Perkara Penerangan A B C D Ekuinoks musim bunga Ekuinoks musim luruh Solstis musim panas Solstis musim sejuk hemisfera selatan mengalami musim bunga berlaku dalam bulan september kutub utara 24 jam siang malam lebih panjang di hemisfera selatan

1 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda AI B II C III D IV Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah

2 Berdasarkan rajah di atas, bahagian bertanda P ialah A saprofit C parasit B epifit D liana Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

29 Antara berikut alasan manakah yang paling tepat menggambarkan mengapa penduduk di sesuatu iklim berpindah ± randah ? Iklim Sebab A gurun berpindah ke kawasan lain untuk mencari tapak pertanian yang lebih subur berpindah berhampiran laut ketika musim sejuk dan pedalaman pada musim panas menebang balak ketika musim sejuk dan menjerat binatang ketika musim panas berpindah ± randah mencari sumber air untuk minuman dan haiwan ternakan

B

tundra

‡

Pusat Perlindungan Orang Utan

C

siberia

D

khatulistiwa

3 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda AI B II C III D IV Soalan 4 berdasarkan peta di bawah

25 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta bertanda AI B II C III D IV

26 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan A Jelebu B Seremban C Bukit Larut D Kuala Terengganu

ASIA 30 Angin lazim yang bertiup selepas merentasi garisan Khatulistiwa akan bergerak ke arah 4 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV *****************************************

21

smc PMR penang 2010
Soalan 5 berdasarkan peta di bawah Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
Soalan 15 berdasarkan gambar rajah di bawah

5 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda AI B II C III D IV

9 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialah I Bako III Endau ± Rompin II Sepilok IV Rantau Abang A I dan II C III dan IV B II dan III D dan IV 10 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ? I Iklim III Jarak dari laut II Tanih IV Bentuk muka bumi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 11 Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ? I Menanam banyak pokok akasia II Mewartakan taman negara III Mengharamkan pemburuan haiwan liar IV Menguatkuasakan akta perlindungan haiwan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

15 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah A pain C cengal B buluh D lumut

6 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan dengan usaha ± usaha perlindungan orang utan ? AI B II C III D IV Soalan 7 berdasarkan gambar rajah di bawah

16 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialah I julat suhu yang tinggi II hujan melebihi 2300mm III purata suhu kira ± kira 270C IV tiupan angin yang kencang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 17 berdasarkan gambar rajah di bawah

12 Antara berikut manakah yang benar tentang ciri-ciri tumbuhan semulajadi kawasan berlorek di atas ? I Akar pendek III Batang berlendair II Berdaun lebar IV Kulit pokok tebal A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 7 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumb uhan semula jadi ? I Mengelakkan pencemaran sungai II Menjadi kawasan tadahan hujan III Berfungsi menyerap dan menapis air IV Tempat pembiakan hidupan air A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 8 berdasarkan jadual di bawah Jeni Tanih Jeni Tumbuhan Semula Jadi I Pasir Hutan paya air masin II Aluvium Hutan pantai III Gambut Hutan paya air tawar IV Laterit Hutan gunung 8 Antara berikut pasangan manakah benar tentang pengaruh tanih terhadap tumbuhan semula jadi ? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 13 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ? Kawasan Haiwan yang dilindungi I Kuala Gula, Perak Burung II Kuala Pilah, Negeri Gajah Sembilan III Sepilok, Sabah Orang utan IV Rompin, Pahang Badak Sumbu 14 Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ? Hasil Hutan Kegunaannya A Nibung Cerucuk bangunan B Bakau Dinding rumah C Pokok ru Tiang rumah D Mengkuang Tikar dan barangan kraftangan

17 Tumbuhan semulajadi dalam gambar di atas terdapat di kawasan iklim A gurun C Siberia B tundra D monsun tropika

18 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan A Hutan Simpan Endau Rompin B Hutan Simpan Sepilok C Taman Negara Crocker D Taman Negara Kuala Tahan  

22

smc PMR penang 2010
Soalan 19 berdasarkan peta di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi
Soalan 28 berdasarkan rajah dan peta di bawah

28 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23 Tumbuh ± tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja di atas ialah I pokok ru III pokok cengal II pokok nipah IV mengkuang laut A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

19 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV 20 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ? Kawasan Kegiatan ekonomi utama I Greenland Pertanian II Gurun Thar Penternakan III Switzerland Pelancongan IV Siberia Perikanan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 21 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

29 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ? A Perabut B Perubatan C Sumber balak D Bahan untuk bau ± bauan 30 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ? Tumbuhan Semula Huraian Jadi I Hutan hujan Tumbuhan bawah tropika padat II Tundra Malar hijau III Monsun tropika Gugur musim kemarau IV Gurun Pokok berduri A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV *****************************************

24 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ? A Malar hijau C Berdirian tulen B Pelbagai spesies D Daun bentuk jarum Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

Set 7
25 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengan tepat ? Kawasan Kegiatan Ekonomi A I Sentiasa berpindah randah untuk mendapat bekalan air B II Menjerat binatang dan membalak pada musim sejuk C III Menjalankan penternakan lembu di padang rumput yang luas D IV Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

21 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ? AI B II C III D IV Soalan 22 berdasarkan peta di bawah

1 Ciri X bagi negara di sebelah ialah I menerima banyak imigran II banyak tinggal di luar bandar III masalah tempat tinggal IV jangka hayat tinggi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 2 berdasarkan jadual di bawah Kawasan Keluasan ( km Jumlah persegi ) Penduduk ( orang ) I 40 1200 II 50 2000 III 10 500 IV 5 350 2 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ? AI B II C III D IV

26 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian A hawa sederhana C pindah B ladang D sara diri

22 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ? AI B II C III D IV

27 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat di A hutan paya B hutan hujan tropika C hutan gunung D hutan monsun tropika

23

smc PMR penang 2010
Soalan 3 berdasarkan maklumat di bawah 8 Antara berikut, ciri ± ciri kependudukan yang benar mengenai perubahan penduduk ialah Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk I Tahap teknologi Tahap teknologi tinggi rendah II Kadar Kadar pengangguran pengangguran tinggi rendah III Kadar kelahiran Kadar kelahiran tinggi rendah IV Pendapatan Pendapatan berkapita tinggi berkapita rendah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Negara Kadar Kelahiran Jumlah setiap 1000 Kematian setiap orang 1000 orang P 23 42 Q 21 38 R 19 35 S 17 22 9 Berdasarkan jadual di atas, negara yang mengalami kadar pertumbuhan semulajadi sebanyak 16 orang bagi setiap 1000 orang penduduk ialah negara AP BQ CR DS 
        

Latih Tubi 1 - Geografi
A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah 14 Antara berikut, manakah tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai matlamat di atas ? I Cuti bersalin II Imigrasi dari negara jiran III Bayaran rawatan rendah IV Pengecualian cukai tanggungan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah

3 Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ? I Kewujudan bandar baru II Meningkatkan taraf hidup III Kemajuan perindustrian IV Peningkatan pengeluaran makanan A I dan II C III dan IV B II dan II D I dan IV 4 Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian ? I Brazil III Australia II Kanada IV Bangladesh A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 5 Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburan penduduk ? Kawasan Faktor taburan penduduk I Taiping Rancangan Kemajuan Tanah II Tanah Tinggi Sumber mineral Genting III Mak Mandin Kawasan industri IV Dataran Kerian Tanah Aluvium A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah

10 W merujuk kepada A kadar kelahiran kasar B kadar kematian kasar C kadar perubahan penduduk D kadar pertambahan penduduk Soalan 11 berdasarkan peta Malaysia di bawah

15 Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A pertanian C pentadbiran B pendidikan D perindustrian Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah

16 Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan I kegiatan ekonomi tradisional terhapus II petempatan baru wujud III taraf hidup meningkat IV kawasan pertanian bertambah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Ali berasal dari Kg. Pt. Amil melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur. Setelah menghabiskan pengajian Ali bertugas di Kuching, Sarawak. Setelah bersara Ali pulang dan menetap di kampung asalnya. 17 Berdasarkan pernyataan di atas, Ali telah melakukan migrasi

6 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pola petempatan seperti rajah di atas ? I Pertanian kebun kecil II Rumah tidak tersusun III Infrastruktur lengkap IV Dasar Kerajaan / Governan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah

11 Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan bertanda ialah I perlombongan II perindustrian III perdagangan IV penanaman lada hitam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 12 Antara langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yang mengalami masalah lebihan penduduk adalah I menggalakkan migrasi dalaman II menggalakkan proses transmigrasi III menggalakkan perancangan keluarga IV mengurangkan insentif cuti bers alin A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 13 Antara berikut yang manakah kawasan berpenduduk sederhana ? I Lembangan Sungai Baram II Jengka Tiga Segi III Lembah Kelang IV Dataran Kelantan

‡ Lembah Kinta ‡ Lembah Kelang 18 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan di atas ialah A pertanian C perindustrian B pendidikan D perlombongan 19 Negeri manakah paling padat penduduk di Malaysia ? A Johor C Selangor B Melaka D Pulau Pinang

7 Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah I jumlah penduduk bertambah II taraf hidup meningkat III permintaan rumah meningkat IV wujud bandar baru A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

24

smc PMR penang 2010
Penduduk bertumpu di kawasan ini kerana tanih yang subur ‡ Hujan maksimum diterima pada bulan November dan Disember ‡ Aktiviti utama ialah pertanian dan menangkap ikan. 20 Maklumat di atas menerangkan kawasan A Delta Segama B Dataran Kedah C Delta Kelantan D Dataran Rajang ***************************************** ‡ A B C D Melaka Selangor Negeri Sembilan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Latih Tubi 1 - Geografi
11 Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia ? A Klang C Segamat B Gemas D Shah Alam Soalan 12 berdasarkan peta di bawah

Soalan 6 berdasarkan gambar rajah di bawah

Set 8
6 X dalam hierarki petempatan di Malaysia, mungkin sekali didapati di A Alor Setar B Putrajaya C Kuching D Kuala Lumpur 7 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? Lembangan Sungai Negara I Lembah Tigris ± Euphrates Iran II Lembah NIl Mesir III Lembah Hwang He China IV Lembah Indus Bangladesh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 8 Antara berikut kawasan manakah yang ditebusguna untuk petempatan dan industri ? I Kamunting, Perak II Puchong, Selangor III Paya Besar, Pahang IV Pinggir Pantai Juru, Pulau Pinang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

1 Apakah persamaan antara kedua ± dua kawasan di atas ? A Perumahan yang selesa B Kemudahan infrastruktur baik C Kawasan setinggan D Kesesakan lalu lintas

12 Antara berikut yang manakah merupakan kawasan petempatan awal ? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 13 berdasarkan jadual di bawah Petempatan Aktiviti Ekonomi I Gemencheh, Negeri Pertanian Sembilan II Bau, Sarawak Perlombongan III Sungai Limau, Kedah Perikanan IV Papar, Sabah Pembalakan 13 Kombinasi yang manakah benar berdasarkan maklumat tersebut A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 14 Antara berikut, petempatan manakah yang sama fungsinya dengan Mersing, Johor ? A Bagan Datoh, Perak B Beserah, Pahang C Tenom, Sabah D Yan, Kedah Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah 15 Pasangan manakah yang tepat menerangkan X dan Y? X Y A Menghapuskan Mengurangkan kawasan setinggan kesesakan B Mengurangkan Menghapuskan kesesakan kawasan setinggan C Meningkatkan kos Meningkatkan taraf hidup hidup D Meningkatkan taraf Meningkatkan kos hidup hidup

2 Apakah implikasi nilai hartanah tinggi terhadap bandar di atas ? I Kos bangunan sederhana II Bangunan dibina rapat III Bangunan dibina bertingkat ± tingkat IV Fungsi bangunan khusus A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 3 Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang pembandaran ? I Wujud bandar satelit II Kemudahan sosial bertambah III Kadar kelahiran penduduk menurun IV Ekonomi penduduk berubah daripada pertanian kepada perkhidmatan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

9 Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandaraya di atas ? I Nilai hartanah meningkat II Kesesakan lalu lintas III Masalah setinggan IV Pencemaran tanih A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

4 Persamaan tamadun awal di atas dengan petempatan awal di Melaka dan Johor lama ialah dari segi I masa III fungsi II lokasi IV teknologi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah 10 Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialah A petempatan sejajar B petempatan berpusat C petempatan berselerak D petempatan berkelompok

5 Kawasan berlorek dikaitkan dengan

25

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi
5 Perkembangan jalan kereta api pada peringkat awal dipengaruhi oleh kegiatan I penanaman getah II penanaman kelapa sawit III perlombongan arang batu IV perlombongan bijih timah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Set 9

16 Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri ? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dab IV

1 Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pengangkutan yang paling sesuai digunakan untuk mengeksportnya ?

6 Apakah persamaan fungsi sistem perhubungan di atas ? A Memajukan sistem pengangkutan B Meningkatkan penggunaan ICT C Memudahkan pengurusan kewangan D Menguruskan maklumat perdagangan

17 Persamaan bagi ketiga ± tiga petempatan di atas ialah kawasan A tanah subur untuk pertanian B pengumpulan hasil pertanian C perlombongan hasil mineral D perlombongan hasil tenaga Soalan 18 berdasarkan maklumat di bawah Soalan 2 berdasarkan gambar rajah di bawah 18 Bandar di atas merupakan A lapangan terbang B stesen satelit bumi C terminal kereta api D pelabuhan kontena 2 Kemudahan sistem perhubungan dalam gambar rajah di atas terdapat di ? I Melaka II Seremban III Kota Kinabalu IV Pulau Langkawi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Lokasi petempatan awal y Lembah Bujang y Kota Tampan 19 Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV 3 Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api dari Taiping ke Port Weld ? A Membawa penumpang B Mengangkut kayu balak C Mengangkut bijih timah D Mengangkut tanaman komersial

7 Apakah langkah - langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Bandar R ? I Membina lebuh raya bertingkat II Pembinaan LRT III Penggunaan kereta persendirian IV Zon waktu kenderaan berat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

8 Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar I Ekosistem terjejas II Struktur tanah stabil III Suhu meningkat IV Gelongsoran tanah terjadi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 9 Pembinaan landasan kereta api untuk mengangkut bijih timah ke pelabuhan pada tahun 1885 menghubungkan ? A Alor Setar ke Pulau Pinang B Taiping ke Port Weld C Tapah Road ke Teluk Intan D Port Dickson ke Seremban

20 Tempat di atas mempunyai pola petempatan jenis ?

4 Senarai di atas berkaitan dengan peranan ICT dalam kegiatan I kewangan II perdagangan III perindustrian IV pendidikan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

*****************************************

26

smc PMR penang 2010
10 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan Sistem Pengangkutan Pintar ? I Memendekkan masa perjalanan II Meningkatkan keselamatan pengangkutan III Digunakan pada semua jenis kenderaan berat IV Menggabungkan penggunaan alat elektronik dan komunikasi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 12 berdasarkan maklumat di bawah

Latih Tubi 1 - Geografi

12 Maklumat di atas merujuk kepada kemudahan A hiburan C perhubungan B kecemasan D pengangkutan 13 Perkhidmatan kereta api bandar di Malaysia telah dapat I memendekkan masa perjalanan II meminimakan kesesakan lalu lintas III mengurangkan bilangan pengguna jalan raya IV memberikan keselesaan kepada pengguna A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 14 berdasarkan maklumat di bawah

14 Apakah persamaan fungsi bagi kedua ± dua sungai di atas ? I Membawa penumpang II Menyederhanakan suhu III Mengangkut barang pukal IV Menjana kuasa hidroelektrik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Soalan 15 berdasarkan peta di bawah

15 Pantun ini berkait rapat dengan kawasan yang bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

27

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->