MENUJU KE ARAH NEGARA MAJU

UCAPAN Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak semasa membentangkan usul tentang Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di Dewan Rakyat pada 10 Jun 2010, pukul 11.30 pagi.

Najib Tun Razak membentangkan Rancangan Malaysia ke-10 di Dewan Rakyat, semalam.

Tuan Yang di-Pertua, Dengan sukacita, saya berdiri di Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan satu usul seperti berikut: “Bahawa Dewan ini, menyedari akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian sosioekonomi semasa pelaksanaan RMK-9 dalam menghadapi persekitaran global yang begitu mencabar; merestui usaha kerajaan untuk terus melaksanakan Misi Nasional dengan disokong oleh Model Baru Ekonomi sebagai rangka dasar pembangunan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020; meluluskan RMK-10 yang akan dilaksanakan berasaskan hala tuju strategik, program dan peruntukan yang diperlukan untuk merealisasikan Wawasan 2020 dan membawa negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2020 seperti dibentangkan dalam Kertas Perintah CMD.3 Tahun 2010. Bahawa dalam meluluskan RMK-10, Dewan yang mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersatu padu dengan semangat “1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” dan mempunyai iltizam yang teguh bagi melaksanakan tanggungjawab yang murni untuk menjayakan pelan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi dan maju, berdaya tahan dan berdaya saing, demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia.”

1

RANCANGAN KEMAKMURAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL Tuan Yang di-Pertua, Alhamdulillah, dipanjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala lantaran izin dan rahmatNya jua, maka pada hari penuh bermakna ini, 10 Jun 2010 bersamaan 27 Jamadil Akhir 1431, saya akan membentangkan RMK-10 bagi tempoh 2011 hingga 2015. Rancangan ini adalah amat kritikal bagi meneruskan kesinambungan prakarsa nasional ke arah merealisasikan Wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Tuan Yang di-Pertua, Sejak mencapai kemerdekaan lebih lima dekad lalu, Malaysia, sebagai sebuah negara majmuk telah meraih kejayaan demi kejayaan yang menakjubkan. Hakikatnya, ketika banyak pihak sibuk menulis belasungkawa tentang negara tercinta ini, kita telah berjaya mengesima ketidakyakinan serta kesinisan mereka. Tidak keterlaluan untuk rakyat Malaysia mendabik dada dan membuktikan bahawa dengan kepimpinan serta persekitaran yang betul, pelbagai puncak berjaya ditawan, pelbagai pancang berjaya dicapai dan pelbagai tembok berjaya didaki. Hasilnya, dari sebuah negara pertanian berpendapatan rendah yang bergantung kepada getah dan bijih timah, Malaysia hari ini muncul menjadi sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi dengan asas ekonomi yang mantap. Kejayaan yang digarap ini bukan datang bergolek dalam angan-angan tanpa perancangan mahupun tanpa usaha, sebaliknya ia hasil gigih kepimpinan kerajaan berwawasan dengan sokongan padu rakyat sejak merdeka. Dalam hal ini, kita amat terhutang budi kepada kepimpinan negara dan generasi terdahulu kerana faktanya, kita hari ini, membuat lonjakan di atas tapak yang telah mereka bina dengan segala jerih payah dan pengorbanan begitu besar. Secara sedar ataupun tidak, dua Rancangan Malaya, sembilan Rancangan Malaysia, tiga Rangka Rancangan Jangka Panjang serta satu Misi Nasional telah dan sedang dilalui sehingga kita tiba ke pusingan pada hari ini. Pada titik ini, bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya ingin merakamkan rasa penghargaan tulus dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada kelima-lima mantan Perdana Menteri sebermula daripada Tunku Abdul Rahman Putra sehinggalah Tun Abdul Razak Datuk Hussein, Tun Hussein Onn, Tun Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kesemuanya, adalah wirawan nasional, yang mana jasanya akan tertulis dan tersepuh dek tinta emas dalam lebaran tawarikh negara. Kepada yang telah kembali menemui Pencipta, kita menadah kedua tangan memohon doa agar roh mereka dirahmati dan mendapat balasan yang sewajarnya di sisi Rabbul Jalil.
2

Tidak dapat dinafikan, rehlah negara ini meniti dan menongkah himpunan peristiwa serta pelbagai saat suka duka. Sejarah yang dilewati itu wajar dianggap sebagai teladan berguna kepada kita namun, janganlah menjadikan alasan sejarah sebagai sempadan yang memenjarakan pemikiran. Untuk berjaya, rakyat Malaysia perlu berani berfikir, di luar dari kotak penakulan yang lazim. Sehubungan itu, sekalipun kerajaan menjadikan detik-detik lalu sebagai panduan dan sempadan, kita tidak boleh sekali-kali terperangkap dengan sindrom penjara sejarah supaya tidak berlakunya paralisis dari segi tindakan yang dirancang dan apa ingin dilaksanakan. Bagi tempoh RMK-9, ekonomi Malaysia dianggar berkembang pada kadar 4.2 peratus setahun dan pendapatan negara kasar per kapita akan mencecah RM26,420 atau AS$8,260 pada tahun 2010. Tambahan lagi, ia dicapai dalam suasana kadar inflasi yang rendah manakala, kadar pengangguran dijangka pada paras 3.6 peratus pada tahun 2010. Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan pula diunjur, mengecil kepada 5.3 peratus pada tahun ini, berbanding 7 peratus kepada KDNK pada tahun 2009. Pelaksanaan program pembasmian kemiskinan untuk golongan sasar pula, telah berjaya mengurangkan kadarnya, kepada 3.8 peratus pada 2009, berbanding 5.7 peratus tahun 2005. Peratusan miskin tegar pula telah menurun daripada 1.2 peratus kepada 0.7 peratus dalam tempoh yang sama. Bagi menangani cabaran kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan 2009, kerajaan telah memperkenalkan dua pakej rangsangan ekonomi bernilai RM67 bilion. Dengan izin Allah SWT, ekonomi negara telah semakin pulih dan mencatatkan pertumbuhan amat membanggakan pada kadar 10.1 peratus bagi suku pertama tahun ini. Ini merupakan kadar pertumbuhan tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan, bagi tahun 2010 ekonomi Malaysia akan kembali cergas dengan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 6 peratus. Tuan Yang di-Pertua, Di persada global, perjalanan kita ke arah Wawasan 2020 penuh dengan cabaran getir dan tidak menentu. Hari ini, pentas ekonomi dunia telah banyak berubah dan Malaysia tidak lagi boleh bergantung kepada struktur kos yang rendah untuk terus berdaya saing di peringkat antarabangsa. Arus globalisasi, liberalisasi dan negara-negara seperti China, India, Brazil, Rusia, Timur Tengah dan juga negara-negara jiran telah mewujudkan persaingan sengit kepada usaha untuk menarik lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan. Selain daripada faktor persekitaran ekonomi dunia, Malaysia juga menghadapi pelbagai cabaran domestik dalam usaha melonjakkan pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi, dan pada masa yang sama bertujuan melaksanakan dasar fiskal yang berhemah. Antara cabaran utama adalah untuk menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif dan membentuk gagasan modal insan
3

berkualiti tinggi, bagi membolehkan anjakan ke tahap nilai ditambah dan produktiviti yang mantap. RMK-10 MELANGKAH KE HADAPAN Tuan Yang di-Pertua RMK-10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi sesuai dengan Model Baru Ekonomi yang diperkenalkan. Dalam Rancangan ini, Pendapatan Negara Kasar per kapita telah disasar untuk meningkat kepada RM38,850, atau AS$12,140 pada tahun 2015. Ini memerlukan KDNK sebenar berkembang pada kadar 6 peratus setahun. Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan, di samping, menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi, serta penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan. Cabaran besar rancangan ini adalah untuk memangkin pelaburan swasta ke tahap yang lebih cergas, di mana ia disasar berkembang 12.8 peratus atau RM115 bilion setahun. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3 peratus KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3 peratus pada tahun 2015. Selain itu, kerajaan akan berusaha tanpa jemu memastikan bahawa taraf serta kualiti hidup rakyat bertambah baik, terutamanya bagi golongan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah. RMK-10: 10 PREMIS UTAMA Tuan Yang di-Pertua Sesungguhnya tumpuan mentransformasi negara ke arah mencapai Wawasan 2020 memerlukan kepada penekanan yang khusus dan menyeluruh. Seluruh tenaga dan fikiran perlu digembleng ke arah mencapai objektif ini. Rancangan ini digagaskan daripada 10 idea besar yang kini diterjemahkan sebagai 10 premis utama seperti berikut:     Pertama: Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara. Kedua: Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa. Ketiga: Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan. Keempat: Menjayakan pertumbuhan dipacu oleh produktiviti dan inovasi.
4

     

Kelima: Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul. Keenam: Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas. Ketujuh: Pertumbuhan bertumpu dan pembangunan inklusif. Kelapan: Menyokong perkongsian pintar yang efektif. Kesembilan: Menghargai khazanah alam sekitar. Kesepuluh: Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

RMK-10: LIMA TERAS STRATEGIK Tuan Yang d-Pertua Dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMK-10, lima teras strategik utama telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif dalam rancangan ini. Lima teras tersebut adalah seperti berikut:      Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA; Kedua: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi; persekitaran kondusif bagi menggerakkan

Ketiga: Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif; Keempat: Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia; dan Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.

Tuan Yang di-Pertua, Teras Strategik Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA. Proses transformasi negara menuntut kepada transformasi jentera kerajaan bagi menyokong peralihan ekonomi. Untuk muncul sebagai negara berdaya saing di peringkat global, kerajaan perlu berubah seumpama syarikat yang berdaya saing. Untuk meneruskan aspirasi kita bagi menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, kita tidak boleh lagi mengambil langkah berdikit-dikit, malahkerajaan telah mula mengambil langkah transformasi, pada masa yang sama mempertahankan agenda keadilan sosial. Bagi maksud ini, kerajaan akan berpegang kepada 4 tiang utama yakni formula empat campur empat.
5

Dua komponen ini boleh dibahagikan kepada 4 tiang utama, terdiri daripada:     Pertama: Falsafah induk “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”; Kedua: Program Transformasi Kerajaan atau GTP; Ketiga: Program Transformasi Ekonomi atau ETP yang bersandarkan Model Baru Ekonomi dan, Keempat: Dua rancangan pembangunan lima tahun yakni RMK-10 dan RMK-11.

Empat tiang utama ini pula didokong oleh empat nilai asas pelengkap.     Pertama: Membudayakan kreativiti dan inovasi. Kedua: Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan. Ketiga: Nilai untuk wang dan, Keempat: Nilai integriti.

Jadinya jika diibaratkan seumpama sebuah rumah, bumbungnya adalah falsafah induk “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”, dindingnya adalah GTP dan ETP serta lantainya yang sedang kita bina adalah RMK10 dan RMK-11. Manakala ibaratnya lagi tangga menaiki rumah 1Malaysia ini adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi. Selanjutnya, langkah transformasi kerajaan yang sedang dibuat bermula dengan pelaksanaan enam bidang keutamaan nasional atau yang lebih dikenali sebagai NKRA. Dengan NKRA tersebut, kerajaan bertekad untuk mengurangkan jenayah, membanteras rasuah, mempertingkat pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Bagi memastikan kehendak dan keperluan rakyat diambil kira, pendekatan rundingan dengan pelbagai pihak termasuk sektor awam dan swasta serta badan bukan kerajaan (NGO) telah diguna pakai. Sehingga kini, alhamdulillah, kebanyakan inisiatif di bawah NKRA telah membuahkan hasil. Sebagai contoh, bagi NKRA jenayah, kadarnya telah dikurangkan sebanyak 15 peratus pada suku tahun pertama berbanding sasaran sebanyak 5 peratus bagi tahun 2010. Dalam usaha untuk membanteras rasuah pula, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada bulan April yang lalu. Manakala bagi NKRA pengangkutan awam bandar, usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-bandar utama telah berjaya
6

menghasilkan peningkatan kadar pengguna bas awam bandar kepada 13 peratus. Bagi NKRA pendidikan pula, seramai 18,000 kanak-kanak menerima manfaat daripada 929 kelas prasekolah. Inisiatif yang berterusan, telah dikenal pasti oleh PEMUDAH dalam usaha meningkatkan kecekapan dan menambah baik prosedur kerajaan. Ini telah membuahkan hasil yang ketara dalam beberapa bidang. Misalnya, bermula 1 April 2010, tempoh masa yang diperlukan untuk memulakan perniagaan telah dikurangkan kepada 3 hari berbanding 11 hari. Kini, pendaftaran pindah milik tanah boleh diselesaikan dalam tempoh satu hari, berbanding 30 hari sebelum ini. Bermula 11 Mei 2010 pula, terdapat 26 lokasi di seluruh negara yang menawarkan kemudahan pemprosesan pasport antarabangsa Malaysia dalam tempoh satu jam. TS1.1 Peralihan Tumpuan Kepada Infrastruktur Bukan Fizikal Mara Ke Depan Kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan infrastruktur bukan fizikal, termasuk pembangunan modal insan seperti pembangunan kemahiran, serta keupayaan inovasi yang lebih mantap. Dalam pada itu, peruntukan RMK-10 bagi infrastruktur bukan fizikal telah meningkat kepada 40 peratus, berbanding 21.8 peratus dalam RMK-9. Tumpuan akan diberikan kepada program pembangunan kemahiran dan juga aktiviti R&D dan modal teroka, ke arah memupuk tahap inovasi negara yang lebih memberangsangkan. Pendekatan ini juga adalah selaras dengan usaha menggalakkan sektor swasta untuk turut serta melabur dalam infrastruktur fizikal dan juga menyediakan perkhidmatan seperti latihan kemahiran. Menyokong hasrat ini, kerajaan akan menyumbar pelaksanaan perolehan perkhidmatan daripada sektor swasta. Maksudnya, sektor swasta akan bersaing untuk menawarkan perkhidmatan latihan kemahiran pada kos yang kompetitif. TS1.2 Menambah Baik Usaha Pembangunan Modal Insan Dalam Sektor Awam Kita maklum bahawa, penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap dan berkesan berkait rapat dengan kecemerlangan sumber manusia. Bagi mengekalkan bakat berkualiti dalam perkhidmatan awam, rangka kerja pengurusan sumber manusia dan pembangunan kerjaya akan ditambah baik. Peluang kepada penjawat awam untuk menambah ilmu dan kepakaran masing-masing juga akan diperluaskan. Dalam hal ini, sebuah institusi perkhidmatan awam bertaraf dunia akan diwujudkan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

7

Tuan Yang di-Pertua, Teras Strategik Kedua: Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi TS2.1 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA). Satu pendekatan utama dalam peralihan kepada ekonomi berpendapatan tinggi adalah mengamalkan strategi berteraskan pengkhususan. Rancangan ini akan memberi tumpuan kepada 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA yang berpotensi untuk menjana pendapatan tinggi. Selain daripada 11 sektor ekonomi, Lingkungan Besar atau Greater Kuala Lumpur juga telah dipilih kerana ia berpotensi menjadi bandar bertaraf dunia yang boleh menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara. Butiran terperinci NKEA bakal dimuktamadkan dengan Program Transformasi Ekonomi yang akan diumumkan pada Oktober ini. Berikut adalah NKEA yang telah dikenal pasti: (i) Minyak dan gas; (ii) Minyak sawit dan produk berkaitan; (iii) Perkhidmatan kewangan; (iv) Pemborongan dan peruncitan; (v) Pelancongan; (vi) Teknologi maklumat dan komunikasi (vii) Perkhidmatan pendidikan; (viii) Elektrik dan elektronik; (ix) Perkhidmatan perniagaan; (x) Penjagaan kesihatan swasta; (xi) Pertanian; dan (xii) Greater Kuala Lumpur. Sehubungan itu, satu unit khas iaitu Unit Transformasi Ekonomi akan ditubuhkan untuk merancang, menyelaras pelaksanaan dan pembangunan NKEA tersebut.

8

Selain itu, penyerapan penggunaan kaedah berasaskan teknologi tinggi akan juga diberi tumpuan dalam perancangan dan penyelarasan NKEA. Pelantar teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, dan kejuruteraan tinggi bakal melonjakkan impak pertumbuhan dari NKEA yang telah dikenal pasti. Bagi sektor-sektor ekonomi yang tidak tersenarai di dalam NKEA pula, antaranya teknologi hijau, automotif, aeroangkasa dan logistik, usaha memajukan sektor-sektor ini akan terus dipandu oleh kementerian, agensi dan majlis-majlis yang berkaitan. TS2.2 Mewujudkan Ekonomi Diterajui Sektor Swasta 29 Sememangnya, sasaran pertumbuhan enam peratus setahun bagi tempoh rancangan ini memerlukan lonjakan ketara dalam kerancakan aktiviti pelaburan dengan diterajui oleh pelaburan swasta yang lebih cergas. Bagi mencapai maksud ini, Malaysian Investment Development Authority (MIDA) telah dikorporat dan dijenama semula dan diupayakan dengan kuasa tambahan. Di samping itu, peraturan perniagaan yang lapuk akan dilupuskan. Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) pula akan disusun kembali untuk menerajui kajian peraturan perniagaan secara menyeluruh bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor-sektor utama ekonomi. Adalah lazim, persaingan sihat pasaran diperlukan untuk menjadikan ekonomi lebih efisien dan dinamik. Sehubungan itu, Undang-undang Persaingan sedang diberi penelitian untuk menyediakan rangka kawalan terhadap manipulasi pasaran dan kewujudan amalan kartel yang boleh menjejas kecekapan pasaran. Suruhanjaya Persaingan dan Tribunal Rayuan akan ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang lebih teratur dan berkesan. Di sudut lain, negara China, India dan Timur Tengah merupakan antara negara yang pesat membangun. Malaysia yang mempunyai hubungan sejarah, perdagangan dan kedudukan geografi strategik perlu mempereratkan lagi hubungan dengan negaranegara ini termasuklah Asia Timur. Oleh itu, Malaysia akan memberi tumpuan yang lebih untuk membangunkan pasaran serantau melalui promosi dan perjanjian perdagangan. Di samping itu, kita akan terus mengukuhkan hubungan ekonomi sedia ada seperti di Eropah dan Amerika Syarikat. Saya yakin dengan usaha yang dibuat ini, akan menjadikan Malaysia antara destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan, terutamanya di rantau Asia. Mengikut laporan Bank Dunia, Malaysia kini berada pada kedudukan ke-23 teratas antara 183 negara di dunia dalam kecekapan urusan menjalankan perniagaan. Kerajaan percaya, Malaysia mampu berada di kedudukan antara negara ke-10 teratas menjelang 2015.

9

Hal tersebut bukanlah perkara yang mustahil kerana dalam tempoh satu tahun sahaja, kita telah berjaya berada antara 10 negara paling kompetitif di dunia seperti dilaporkan oleh Institute for Management Development. Apa yang dibanggakan adalah Malaysia merupakan satu-satunya negara OIC dan NAM yang tergolong dalam senarai ini. Namun begitu, kerajaan tidak akan berpeluk tubuh dan akan terus berusaha untuk meletakkan Malaysia di lima tangga terbaik dunia pada masa mendatang. Insya-Allah. TS2.3 Perkongsian Awam-Swasta Seterusnya, perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan swasta akan diamalkan sebagai mekanisme penggerak agenda transformasi ekonomi. Fasa baru perkongsian awam-swasta (PPP) akan dilangsungkan dengan memastikan perkongsian risiko dan pulangan saksama berimpak besar. Tuan Yang di-Pertua Setakat ini, 52 projek berimpak tinggi telah dikenal pasti untuk dilaksanakan yang bernilai RM63 bilion. Ini termasuklah:  Pertama: Tujuh buah lebuh raya dengan anggaran kos sebanyak RM19 bilion. Projek termasuk Lebuh raya Pantai Barat, Lebuh raya GuthrieDamansara, Lebuh raya Sungai Juru dan Lebuh raya Paroi-SenawangKLIA; Kedua: Dua buah Projek Loji Jana Kuasa Elektrik Arang Batu dengan anggaran kos sebanyak RM7 bilion, dan Ketiga: Pembangunan tanah Lembaga Getah Malaysia di Sungai Buloh, Selangor seluas lebih kurang 3,300 ekar dengan anggaran kos sebanyak RM10 bilion.

 

Pihak swasta juga akan berpeluang menyertai pembangunan beberapa projek lain yang dipimpin syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Ini termasuk projek-projek, seperti Projek Pembangunan Strategik Kuala Lumpur oleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB) meliputi kawasan Lapangan Terbang Sungai Besi, dan KL International Financial District di Kuala Lumpur, pembinaan Loji Re-gasification Gas Asli Cecair (LNG) oleh Petronas di Melaka dengan anggaran kos RM3 bilion serta pelaburan dua relau pelebur aluminium di SCORE Sarawak berjumlah RM18 bilion. Bagi memudahkan sektor swasta membiayai projek-projek ini, dana berjumlah RM20 bilion akan disediakan melalui Dana Mudahcara. Dana ini bertujuan membantu merapatkan jurang daya maju pelaburan swasta dalam melaksanakan projek bernilai tinggi dan mempunyai kesan limpahan ekonomi besar, dengan syarat projek tersebut mempunyai impak strategik tinggi dalam pembangunan ekonomi
10

negara. Melalui dana ini, dijangkakan kerajaan dapat menarik pelaburan swasta berjumlah sekurang-kurangnya RM200 bilion dalam tempoh rancangan. Projek yang sedang dipertimbangkan untuk dibiayai di bawah dana ini termasuklah Penambakan Tanah di Westport, Pelabuhan Kelang, Pembangunan Malaysia Truly Asia Centre di Kuala Lumpur dan Taman Teknologi Tinggi Senai di Iskandar Malaysia, Johor. TS 2.4 Pertumbuhan Dipacu Inovasi Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi negara sudah sekian lama didorong oleh pertambahan faktor pengeluaran, dengan sumbangan besar pelaburan, tenaga dan pekerja. Kini, kita perlu beralih kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti yang dipacu inovasi. Untuk maksud itu, kerajaan akan menubuhkan sebuah unit khas di bawah Jabatan Perdana Menteri yang akan memandu dan mengarah keberkesanan sistem inovasi negara serta program pembangunan inovasi sedia ada. Satu langkah penting dalam rancangan ini adalah menambah baik kaedah pembiayaan bagi syarikat modal teroka awam. Pada masa ini, pembiayaan kerajaan kepada syarikat modal teroka awam, seperti Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan Malaysian Venture Capital (MAVCAP), disediakan melalui pinjaman jangka panjang. Dalam rancangan ini, pembiayaan akan berbentuk ekuiti dan bukan pinjaman. Pembiayaan ekuiti ini akan disepadan dengan profil risiko pelaburan modal teroka. Ke arah ini, Dana Inovasi Mudharabah (MIF) dengan peruntukan sebanyak RM500 juta akan diperkenal bagi menyediakan modal berisiko kepada syarikat modal teroka kerajaan. Bagi merapatkan jurang pembiayaan antara pengkomersialan peringkat awal dan pembiayaan modal teroka bagi produk berteknologi tinggi pula, kerajaan akan menubuhkan Dana Perkembangan Perniagaan dengan peruntukan permulaan sebanyak RM150 juta. Matlamat dana ini, bertujuan menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersial yang secukupnya bagi menarik pembiayaan modal teroka dan sumber pembiayaan lain. Kita sedar, ramai usahawan telah gagal dek kerana terkesan oleh risiko perniagaan di luar jangkaan. Adalah merupakan satu tragedi jika seorang usahawan yang berkaliber dan berwibawa tidak diberi peluang kedua untuk bangkit semula dan menjadi usahawan berjaya. Kita juga sedar, banyak individu, perniagaan dan inisiatif inovasi yang telah gagal kali pertama, tetapi mampu berjaya kembali kemudiannya. Justeru, undang-undang kebankrapan akan dipermudah untuk menyokong budaya mengambil risiko terhitung, menghapuskan stigma kegagalan dan membenarkan usahawan berkaliber lagi wibawa yang gagal untuk kembali aktif. TS2.5 Membina Infrastruktur Bertaraf Dunia RMK-10 akan terus memberi tumpuan kepada penyediaan prasarana untuk menyokong pertumbuhan negara, di samping memastikan kesejahteraan segenap
11

lapisan rakyat. Pelaksanaan projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi akan meliputi bandar-bandar besar, kawasan pertumbuhan ekonomi utama dan kawasan industri. Usaha ini, akan dilengkapi dengan Jalur Lebar untuk orang awam yang akan memberi liputan ke kawasan pinggiran bandar dan luar bandar. Bagi penduduk di luar bandar, perkhidmatan rangkaian akses kepada jalur lebar akan disediakan melalui prasarana tanpa wayar dengan pakej mampu langgan yang pelbagai. Pembangunan rangkaian pengangkutan multi modal yang lebih luas dan efisien juga diperlukan untuk menyokong pertumbuhan negara. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan, termasuk Lebuh raya Pantai Timur dari Kuantan ke Kuala Terengganu dalam Fasa 2 akan disiapkan dalam tempoh rancangan ini, dengan kos keseluruhan sebanyak RM3.7 bilion. Lebuh raya tersebut juga, akan dihubungkan ke Pelabuhan Kuantan yang akan dinaik taraf. Ini akan menyumbang kepada pertumbuhan di Pantai Timur di samping meningkatkan jalan raya ke pedalaman, seperti jalan raya menghubungkan Kuala Lipis ke Cameron Highlands dan dari Jerantut ke Sungai Lembing. Selain itu, projek membina landasan elektrik berkembar dari Gemas ke Johor Bahru, dengan kos anggaran sebanyak RM8 bilion akan dilaksanakan sebagai pelengkap kepada sistem landasan elektrik berkembar dari Padang Besar di utara ke Johor Bahru di selatan. Projek lain pula melibatkan loji rawatan kumbahan yang menggunakan teknologi hijau di Lembah Pantai, Kuala Lumpur dan akan diperluaskan ke seluruh negara. TS2.6 Dasar Baru Tenaga Dalam RMK-10 Bekalan tenaga juga akan terus diperkukuh ke arah mewujudkan pasaran yang lebih kompetitif dan mengurangkan tanggungan subsidi tenaga secara berperingkat. Dasar Baru Tenaga telah mengenal pasti lima pendekatan yakni:  Pertama: Merasionalkan harga tenaga mengambil kira faktor pasaran secara berperingkat selaras dengan kedudukan ekonomi semasa negara serta kemampuan rakyat; Kedua: Pembangunan bekalan tenaga secara lebih strategik dengan mempelbagaikan sumber tenaga, termasuk sumber tenaga boleh diperbaharui. Tenaga nuklear juga akan dipertimbangkan sebagai tenaga alternatif; Ketiga: Meningkatkan pelaksanaan inisiatif kecekapan tenaga di sektor industri, komersial, kediaman dan pengangkutan; Keempat: Menambah baik tadbir urus bagi menyokong peralihan kepada prinsip pasaran serta mewujudkan mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada golongan berpendapatan rendah; dan
12

 

Kelima: Memastikan Dasar Baru Tenaga dilaksana berdasarkan pendekatan bersepadu dalam tempoh yang ditetapkan supaya matlamat jaminan bekalan tenaga akan dapat dicapai.

TS2.7 Pembangunan Kluster Seterusnya, pembangunan ekonomi wilayah akan memberi tumpuan kepada sebilangan kluster perbandaran berdensiti yang berteraskan industri bernilai tinggi untuk menarik pelaburan dan tenaga kerja mahir. Langkah ini bertujuan menjadikan beberapa bandar raya di Malaysia sebagai destinasi tarikan baru kepada pelabur dalam industri berteknologi tinggi serta tenaga kerja berbakat dan berpengetahuan. Pendekatan pembangunan berasaskan kluster dalam koridor akan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada bagi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan koridor berkenaan. Pembangunan kluster akan ditumpukan kepada sektor-sektor terpilih dengan mengenal pasti aktiviti dan pelabur utama, termasuk GLC dan syarikat swasta, untuk menerajui kemajuannya dalam pembangunan koridor berkenaan. Kemudiannya, pembangunan kelompok-kelompok ini di seluruh bandar di Malaysia dijangka diintegrasikan supaya kawasan-kawasan pinggir bandar dan luar bandar yang mengelilingi bandar-bandar besar akan mendapat manfaat secara langsung. TS2.8 Membangunkan SME Sebagai Jentera Pertumbuhan dan Inovasi Aspek seterusnya, Industri Kecil dan Sederhana (SME) yang memainkan peranan penting dalam menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan akan terus menyokong pembangunan SME, termasuk syarikat-syarikat kecil yang masih di peringkat awal untuk berkembang sehingga ke tahap global. Di samping itu, kita juga perlu menggalakkan SME asing untuk bekerjasama dengan SME tempatan supaya sama-sama mendapat manfaat daripada peralihan teknologi dan membuka pasaran yang lebih luas, khususnya dalam sektor teknologi moden. Untuk memastikan SME mendapat akses yang mudah kepada kemudahan pembiayaan, kerajaan telah menyediakan Skim Jaminan Modal Kerja berjumlah RM7 bilion dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri berjumlah RM3 bilion. Hal ini telah saya umumkan di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua. Keseluruhan RM7 bilion di bawah Skim Jaminan Modal Kerja telah diluluskan. Memandangkan sambutan kepada Skim Jaminan Modal Kerja amat menggalakkan, kerajaan akan menambah RM3 bilion lagi, menjadikan jumlah semuanya kepada RM10 bilion. Di sudut ini, kerajaan sedar bahawa terdapat SME tempatan yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa tetapi menghadapi masalah untuk bertapak di pasaran domestik. Terdapat juga SME yang telah memperoleh pengiktirafan
13

tempatan atau anugerah antarabangsa dari segi kualiti dan inovasi. Sehubungan itu, SME tersebut akan diberi akses keutamaan dalam proses bidaan perolehan kerajaan mahupun syarikat berkaitan kerajaan. Di samping itu, kerajaan juga memandang serius terhadap kesediaan kemudahan kredit supaya para usahawan dapat lebih giat lagi menceburi bidang SME. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengkaji untuk mempertingkatkan lagi sumber kewangan SME dan Agro Bank supaya ia dapat memberikan perkhidmatan yang efektif kepada para usahawan SME nanti. Selain itu, SME Corp. pula akan diberi peruntukan yang secukupnya bagi memastikan SME yang berpotensi untuk berjaya dapat dibantu dengan sewajarnya. Teras Strategik Ketiga: Pembangunan Sosio-Ekonomi Secara Inklusif Tuan Yang di-Pertua, Sesungguhnya, keterangkuman merupakan pra-syarat bagi memastikan setiap rakyat dapat menikmati kemakmuran hasil pembangunan negara. Pendekatan ini akan menjamin keadilan sosial kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dan tidak akan ada sesiapa pun yang berasa terpinggir. Kerajaan akan terus mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Prinsip progresif dan pragmatisme akan memandu dasar-dasar negara demi kepentingan rakyat. Namun, kita akan tetap akur kepada peruntukan-peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang akan sentiasa dijunjung dan dihormati. TS3.1: Penyertaan Masyarakat Bumiputera Dalam Ekonomi Negara Agenda pembangunan Bumiputera pula akan terus diberi penekanan selaras dengan konsep pertumbuhan dengan pengagihan. Memandangkan persekitaran ekonomi global dan domestik yang lebih mencabar, tibalah masanya, untuk kita melaksanakan transformasi dalam agenda pembangunan Bumiputera bagi mewujudkan penyertaan syarikat Bumiputera yang berdaya saing dan berdaya maju. Pendekatan baru ini akan berasaskan kepada empat prinsip utama, iaitu mesra pasaran, berdasarkan keperluan, merit dan ketelusan. Ertinya, keutamaan akan diberikan kepada aspek meningkatkan keupayaan syarikat Bumiputera. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan kepada usaha meningkatkan nilai ditambah dan membina ke atas kejayaan yang telah dicapai sebelum ini. Syarikat Bumiputera berpotensi yang telah membuktikan kebolehan serta kewibawaan mereka akan disokong untuk maju ke tahap yang lebih tinggi selaras

14

dengan hasrat kerajaan supaya syarikat-syarikat kemampuan mereka secara optimum.

ini

dapat

merealisasikan

Jika diimbau, matlamat penstrukturan penyertaan syarikat Bumiputera pada awal tahun 1970-an telah memberi tumpuan kepada hak milik ekuiti. Pengukuran penyertaan Bumiputera kini akan diperluaskan kepada aset kewangan dan bukan kewangan, seperti hartanah dan premis perniagaan, termasuk juga guna tenaga profesional. Kaedah yang lebih holistik dan komprehensif ini memberi penekanan bukan sahaja kepada aspek pemilikan kekayaan, tetapi juga aspek peningkatan pendapatan selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama, sasaran untuk mencapai sekurangkurangnya 30 peratus pemilikan ekuiti korporat Bumiputera dan ekonomi di peringkat makro masih kekal. Sehubungan itu, untuk memperkasakan agenda pembangunan Bumiputera, lima inisiatif strategik telah dikenal pasti untuk dilaksanakan seperti berikut:  Pertama: Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui penginstitusian. Dalam hal ini, program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti PNB, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Tabung Haji akan diperbaharui dan diperkukuh bagi menggembleng pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti Bumiputera. Dalam konteks ini, kerajaan telah menubuhkan EKUINAS sebagai institusi pelaburan ekuiti swasta Bumiputera. Fungsi EKUINAS adalah mirip kepada Permodalan Nasional Berhad, dengan penekanan khusus untuk melabur ke dalam syarikat sederhana besar yang berpotensi tinggi, agar dapat disokong sehingga menjadi jaguh serta peneraju utama dalam sektor masing-masing. EKUINAS membawa pendekatan baru yang lebih mesra pasaran dan berdasarkan merit. Sehubungan itu, kerajaan akan menyokong usahawan Bumiputera berwibawa dan golongan profesional Bumiputera berkeupayaan untuk mengembangkan syarikat masing-masing ke tahap yang lebih tinggi, bukan sahaja di peringkat domestik tetapi juga di arena serantau dan peringkat antarabangsa.  Kedua: Mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera. Dalam konteks ini, Pelaburan Hartanah Berhad akan menubuhkan Tabung Pelaburan Amanah Hartanah bagi mengurangkan kekangan kepada Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri, serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut. Selain itu, Kampung Baru merupakan aset Bumiputera yang berharga di tengah-tengah pusat bandar raya Kuala Lumpur perlu dibangunkan
15

semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai sebenar hartanah mereka tanpa menjejaskan kedudukan orang Melayu sebagai pemegang asal tanah-tanah di kawasan ini.  Ketiga: Menambah baik program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan Bumiputera. Dalam hal ini, pakej secara bersepadu akan dilaksanakan bagi meningkatkan daya saing dan daya maju Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB), termasuk latihan keusahawanan, bantuan teknikal, pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Bagi meningkatkan akses kepada kemudahan pembiayaan, sebanyak RM1.5 bilion atau separuh daripada tambahan dana Skim Jaminan Modal Kerja sebanyak RM3 bilion, yang saya umumkan tadi akan diperuntukkan kepada usahawan Bumiputera. Di samping itu, organisasi pembangunan keusahawanan seperti MARA dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) akan diperkukuhkan. Untuk itu, peruntukan sebanyak RM3 bilion akan disediakan.  Keempat: Membangunkan guna tenaga profesional Bumiputera secara lebih tuntas. Dari segi pembangunan guna tenaga, kita telah berjaya melahirkan banyak profesional Bumiputera, termasuk ahli korporat, akauntan, jurutera, doktor pakar dan peguam. Kini, tiada profesion di Malaysia yang tidak diceburi oleh Bumiputera. Malahan profesional Bumiputera telah menerajui profesion kejuruteraan, perubatan, guaman, juru ukur dan seni bina. Dalam tempoh 2000 hingga 2008, guna tenaga profesional Bumiputera telah meningkat daripada 56 peratus kepada 63 peratus, sementara di bidang pentadbiran dan pengurusan pula, daripada 46 peratus kepada 51 peratus.  Kelima: Menubuhkan satu Majlis peringkat tertinggi untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan Bumiputera.

Majlis ini akan diketuai oleh saya sendiri, dan dianggotai oleh beberapa menteri Kabinet, pegawai kanan kerajaan serta pihak swasta. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, akan menjadi urusetia kepada Majlis ini manakala Unit Pengurusan Projek, Kementerian Kewangan akan memantau program yang berkaitan untuk memastikan pelaksanaan efisien dan efektif.

16

TS3.2: Meneruskan Dasar Keadilan sosial Kerajaan menyedari tanggungjawab dan komitmen dari kuasa politik yang diberikan oleh rakyat terhadap matlamat ini. Oleh itu, kerajaan bertekad akan memperhebat dasar-dasar yang mengutamakan keadilan sosial. Saya percaya masalah yang dihadapi oleh rakyat, sama ada di kampung pedalaman, estet atau kampung baru Cina, boleh diatasi sekiranya perhatian yang khusus diberikan untuk menanganinya. Oleh kerana itulah, melalui tinjauan mesra, saya juga sentiasa mendapat maklum balas tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. RMK-10 ini juga akan memberi fokus kepada usaha meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup bagi kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah di mana Bumiputera merupakan bilangan terbesar, iaitu 73 peratus daripada 2.4 juta isi rumah dalam kumpulan ini. Sebagai langkah meningkatkan daya saing dan kecekapan pasaran serta memastikan penggunaan sumber yang lebih optimum, kawalan harga dan subsidi perlu dirasionalkan secara berperingkat untuk menghapuskan pengherotan pasaran dan penyelewengan. Walau bagaimanapun, keputusan berhubung pengurangan subsidi akan dilaksanakan setelah mengambil kira maklum balas dan merundingi rakyat. Di atas segalanya, saya memberi jaminan, dalam usaha mengurangkan subsidi, golongan berpendapatan rendah dan mereka yang paling memerlukan akan terus diberi bantuan untuk meringankan impak pengurangan subsidi ke atas kos sara hidup masing-masing. Fokus khusus akan diberi kepada golongan terpinggir yang tinggal di kawasan pedalaman, terutamanya yang mendiami rumah-rumah panjang di Sabah dan Sarawak, serta Orang Asli dan pekerja di estet di Semenanjung Malaysia. Masih terdapat mereka yang hidup tanpa bekalan elektrik dan air, dan jauh daripada kemudahan kesihatan. Anak-anak bersekolah terpaksa berjalan jauh, merentasi jalan yang kadangkala berdebu atau berlumpur dan terdapat juga antara mereka terpaksa merentas sungai untuk menimba ilmu di sekolah. Kerajaan akan membela mereka yang kurang bernasib baik ini untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan. Saya ingin memastikan bahawa, kemakmuran pembangunan negara turut dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Sekadar memberi contoh, dari perkampungan Melayu di Grik, Perak; perkampungan Orang Asli di Pos Titom di Cameron Highlands; pekerja India di Ladang Mary, Kuala Selangor; masyarakat Kampung Baru Cina di Pasir Hitam, Perak; masyarakat Iban di Mujong Balleh, Sarawak; dan masyarakat Rungus di Kudat, Sabah. Untuk ini, kerajaan akan mempergiatkan pelaksanaan pelbagai program ekonomi dan penyediaan kemudahan asas. Kerajaan juga sedang
17

mempertimbangkan kaedah untuk memberi hak milik tanah kepada masyarakat Orang Asli dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Ini akan membolehkan mereka mendapat manfaat daripada program pembangunan pertanian secara bersepadu menggunakan pendekatan agropolitan dan contract farming. Mereka juga akan diberi akses yang lebih baik kepada infrastruktur dan kemudahan awam seperti jalan, pendidikan dan latihan kemahiran. Tumpuan juga akan diberi untuk memperbaiki kualiti hidup pekerja ladang dan displaced estate workers. Sambungan bekalan air ke 182 estet yang mempunyai keluasan 1,000 ekar atau kurang dan terletak tidak melebihi 5 kilometer dari paip utama akan dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM109 juta. Program latihan kemahiran pula akan disediakan, terutamanya kepada golongan muda pelbagai kaum yang tercicir dari persekolahan, bagi membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Bagi mereka yang berminat menjalankan perniagaan kecil-kecilan, akses kepada kemudahan mikro kredit AIM dan TEKUN akan disediakan dalam usaha menangani kemiskinan bandar. Kemudahan pinjaman ini akan dipakej bersama dengan latihan keusahawanan bagi membina keupayaan mereka dalam bidang seperti pengurusan kewangan, penyediaan rancangan perniagaan, pemasaran dan promosi. Latihan ini akan dijalankan di Institut Keusahawanan Negara (INSKEN), Pusat GiatMara dan Institut Kemajuan Desa (INFRA). Penduduk yang tinggal di kawasan kampung baru Cina akan juga diberi bantuan. Kini, terdapat 280,000 isi rumah yang tinggal di kawasan kampung baru Cina. Untuk membantu mereka membuat pembayaran premium tanah bagi melanjutkan tempoh pajakan, pinjaman mudah akan disalurkan melalui Bank Simpanan Nasional. Untuk ini, sebagai permulaan dana pembiayaan sebanyak RM100 juta akan disediakan. Selain itu, untuk menangani isu-isu masyarakat yang lain, Jawatankuasa-jawatankuasa Kabinet mengenai Hal Ehwal Kaum India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak akan diteruskan. Teras Strategik Keempat: Membangun Dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia Tuan Yang di-Pertua, Persaingan untuk modal insan juga semakin meningkat, di mana banyak negara, terutamanya negara maju, mengamalkan dasar keterbukaan yang komprehensif dalam usaha menarik modal insan yang cemerlang termasuk di kalangan rakyat Malaysia. Tenaga kerja mahir dan berpengetahuan tinggi merupakan cutting edge kepada daya saing negara. Dalam hal ini, kerajaan akan mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga peringkat pengajian tinggi.
18

Di samping menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran terbaik, kerajaan juga akan pastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang sewajarnya. TS4.1 Peningkatan Kualiti Pelajar Untuk menambah baik kualiti pelajar, nisbah guru siswazah di sekolah rendah akan ditingkatkan daripada 28 peratus kepada 60 peratus. Prestasi pelajar dalam mata pelajaran kritikal, terutamanya bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, Sains dan Matematik, akan juga dipertingkatkan dengan menambah bilangan guru berkualiti. Bagi mencapai matlamat ini, program pensiswazahan guru akan dipergiatkan. Bagi memperhebat kualiti guru prasekolah pula, syarat kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma dan Sarjana Muda. Kerajaan berhasrat menjadikan profesion perguruan sebagai kerjaya pilihan kepada calon yang cemerlang. Bagi memenuhi keperluan guru bahasa Mandarin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina serta Sekolah Kebangsaan, lulusan Unified Examination Certificate (UEC) yang telah memiliki sijil SPM akan diberi pertimbangan untuk mengikuti pengajian di institut pendidikan guru bagi program bahasa Cina. Pertimbangan yang sama juga akan diberi kepada lepasan Sijil Menengah Agama atau Sijil Tinggi Agama kelolaan Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Negeri-negeri yang telah memiliki SPM untuk menjadi guru kepada program pendidikan agama Islam dan J-Qaf. Dalam aspek ini juga, kerajaan telah menubuhkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) untuk membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sejumlah 20 buah sekolah telah diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka. Bilangan SBT akan ditambah kepada 100 buah pada akhir tahun 2012. Sekolah-sekolah ini terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh. Sekolah Amanah akan diperkenalkan untuk memudah cara perkongsian awam swasta dalam pengurusan sekolah-sekolah kerajaan yang terpilih. Sekolah-sekolah tersebut akan diberi kuasa autonomi oleh kerajaan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan prestasi pelajar. Autonomi yang akan diberikan termasuk keanjalan untuk mengubah suai kurikulum pembelajaran, menggunakan peruntukan mengikut keperluan, memberi insentif kepada guru mengikut tahap prestasi serta memilih guru dan staf sokongan. Kerajaan akan terus membantu sekolah bantuan modal bagi meringankan beban yang ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah. Bagi tujuan mengubah suai
19

dan menaik taraf sekolah bantuan modal, peruntukan sebanyak RM280 juta akan disalurkan bagi tempoh 2011 dan 2012. Dengan ini, setiap satu kategori sekolah bantuan modal, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama dan sekolah mubaligh akan memperoleh peruntukan tambahan sebanyak RM70 juta setiap satu dalam tempoh 2011 dan 2012. Tambahan lagi, bagi membiayai pembayaran utiliti, kerajaan akan memberi bantuan berdasarkan bil elektrik dan air sebenar sehingga RM2,000 sebulan bagi setiap sekolah bantuan modal. Peruntukan ini akan melibatkan hampir 1,900 buah sekolah keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, Anak-anak adalah harta dan warisan paling berharga kepada manusia. Merekalah masa depan kita. Adalah menjadi komitmen kerajaan untuk memberikan aset negara ini segala kelebihan untuk mereka berjaya dalam hidup kemudian hari yang penuh persaingan dan cabaran. Pelaburan terhadap mereka adalah pelaburan terhadap masa depan negara. Untuk itu, kita telah menjadikan pendidikan awal kanak-kanak sebagai agenda penting nasional melalui program PERMATA. Mengikut kajian pakar tentang kanak-kanak, secara amnya akan terdapat seorang yang pintar cerdas daripada kalangan 10,000 kanak-kanak. Mengikut statistik 2007, jumlah kanak-kanak di bawah umur 14 tahun di Malaysia adalah seramai 8.9 juta. Dari itu, berasaskan rasional ini, kita boleh menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya 900 orang pintar cerdas dari kalangan kanak-kanak di Malaysia. Penyertaan kanak-kanak yang berumur antara empat hingga lima tahun di peringkat prasekolah akan dipertingkatkan daripada 67 peratus pada tahun 2010 kepada 87 peratus pada tahun 2012. Sasaran ini akan dicapai melalui penambahan kelas prasekolah di sekolah rendah kerajaan dan menggalakkan sektor swasta menyediakan pendidikan prasekolah. Insentif sebanyak RM10,000 akan diberi kepada sektor swasta yang menubuhkan institusi prasekolah swasta. Selain memperkukuhkan program prasekolah itu, kerajaan sedang menimbang untuk mengurangkan umur persekolahan formal daripada 6 tahun kepada 5 tahun pada akhir tempoh rancangan ini tertakluk kepada kemampuan kerajaan. Langkah ini akan meningkatkan akses kepada pendidikan formal ke arah memperkasakan pembangunan awal kanak-kanak. TS4.2 Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional

20

Di negara maju, pendidikan teknikal dan latihan vokasional menjadi antara pilihan utama pelajar kerana ia menyediakan prospek kerjaya yang baik. Sebaliknya di negara kita, ia dilihat sebagai pilihan terakhir kerana persepsi prospek kerjaya yang terhad. Andaian negatif ini harus disangkal. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional sebenarnya menyediakan landasan alternatif yang baik bagi para pelajar merealisasikan potensi mereka. Seramai 100,000 lepasan SPM memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun tanpa latihan kemahiran. Bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan teknikal dan latihan vokasional, kemudahan pendidikan teknikal dan latihan vokasional akan dipertingkatkan. Dalam hal ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan dijadikan agensi tunggal dalam pembangunan dan pengesahan kualiti kurikulum pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Sijil Kemahiran Malaysia pula akan dijadikan persijilan kebangsaan yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi. Saya percaya, bahawa hal ini akan meningkatkan keyakinan dan mendorong lebih ramai lepasan sekolah melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Berhubung tenaga kerja pula, kini, hanya terdapat 23 peratus sahaja daripada tenaga kerja kita merupakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Peratusan ini jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju lain. Kita perlu meningkatkan komposisi pekerja berkemahiran tinggi kepada sekurang-kurangnya 37 peratus menjelang tahun 2015 untuk menjadi sebuah negara maju. Bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam melatih pekerja berkemahiran tinggi, kerajaan akan mengambil langkah berikut:  Pertama: Memperluas liputan geran sepadan Tabung Pembangunan Sumber Manusia serta Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk membantu majikan industri kecil juga sederhana melatih pekerja mereka; Kedua: Menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada pekerja bagi mengikuti latihan untuk peningkatan kelayakan. Sejumlah RM500 juta akan disediakan di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dan dianggar memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 38,000 pekerja; Ketiga: Menubuhkan tabung untuk pembiayaan bersama, iaitu kerajaan dan majikan sama-sama membiayai pekerja melanjutkan pengajian di peringkat ijazah PhD dalam bidang yang berkaitan dengan industri di mana pekerja itu bekerja; Keempat: Memperluas pelaksanaan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang melibatkan kandungan latihan sebanyak 70 peratus
21

secara hands on di tempat kerja dan 30 peratus latihan teori di institusi latihan. Pada masa ini, SLDN disediakan kepada pekerja dan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia sahaja. Melangkah ke hadapan, program ini akan juga merangkumi pelajar yang tidak menamatkan 11 tahun persekolahan;  Kelima: Mempergiat pelaksanaan pengiktirafan pencapaian terdahulu iaitu menganugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia kepada 60,000 pekerja setahun dengan mengiktiraf pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pekerja yang diperoleh di tempat kerja; Keenam: Menggalakkan sektor swasta dalam menyediakan latihan kemahiran dan vokasional menerusi kaedah PPP.

TS4.3 Peningkatan Kompetensi Graduan Untuk meningkatkan kompetensi graduan pula, faktor boleh upaya diambil kerja graduan akan dijadikan satu daripada KPI universiti. Penyediaan peruntukan kewangan kepada universiti akan bergantung kepada sejauh mana universiti mencapai KPI yang ditetapkan. Di samping itu, kerajaan akan memberi autonomi kepada universiti secara berperingkat bagi mengukuhkan peranan dan prestasi universiti. Untuk itu, kualiti staf akademik akan dipertingkatkan dengan menambah peratusan staf akademik berkelulusan PhD, iaitu 75 peratus bagi Universiti Penyelidikan dan 60 peratus bagi universiti awam lain. Bagi mencapai sasaran ini, pelaksanaan program MyBrain15, iaitu program pembiayaan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran dengan matlamat meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada 18,000 orang pada 2015, akan dipergiatkan. Di samping itu, pakej penggajian akan dikaji semula untuk menarik minat pensyarah asing dan staf akademik yang telah bersara. IPT memainkan peranan utama dalam menggerakkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) di negara ini. Ahli akademik dalam pelbagai bidang kepakaran merupakan peneraju kepada penerokaan idea, konsep atau teori baru yang menjadi tunjang kepada penemuan baru, perkembangan ilmu dan ciptaan yang canggih lagi terkini. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pertumbuhan ekonomi dan kegiatan R&D pengajian tinggi. Justeru, bagi menggalakkan kegiatan R&D, kerajaan telah mengiktiraf UM, UKM, UPM dan USM sebagai universiti penyelidikan. Bagi melonjakkan lagi R&D dalam tempoh rancangan ini terutamanya dalam bidang teknologi, saya dengan suka citanya mengumumkan secara rasmi bahawa sebuah lagi IPTA sudah diiktiraf sebagai universiti penyelidikan. Universiti tersebut ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

22

TS4.4 Meningkat Kecekapan Pasaran Tenaga Kerja Melangkah lagi, kecekapan pasaran buruh negara perlu dipertingkatkan. Sehubungan itu, undang-undang perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula bagi memastikan keseimbangan antara kelenturan pasaran buruh dan jaminan pekerjaan. Pada masa ini, negara mempunyai seramai lebih kurang 1.9 juta pekerja asing. Memang tidak dinafikan, kita masih memerlukan mereka, khususnya dalam pekerjaan yang tidak diminati oleh pekerja tempatan. Bagaimanapun, kebergantungan secara terusan terhadap pekerja asing tidak mahir akan menghalang hasrat kita untuk beralih kepada aktiviti ekonomi bernilai tambah tinggi. Oleh itu, dasar penggajian pekerja asing akan diperkemas dengan memperkenal kadar levi berbeza mengikut nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja dalam syarikat, dan berbeza mengikut tahap kemahiran masing-masing. Kadar yang lebih tinggi akan dikenakan bagi pekerja kurang mahir. Kadar itu akan ditingkatkan pada setiap tahun. Dalam konteks ini juga, untuk menarik lebih ramai tenaga kerja mahir ke negara ini, kerajaan akan menubuhkan Talent Corporation yang akan mengenal pasti kekurangan kemahiran di sektor-sektor utama, serta menarik dan mengekal modal insan berkemahiran yang diperlukan. Dalam kita berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi, terdapat lebih 700,000 rakyat Malaysia yang berkemahiran masih bekerja di luar negara. Oleh itu, Talent Corporation juga akan meneraju inisiatif menarik rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada keperluan tenaga kerja mahir negara. Untuk ini, Talent Corporation akan menyediakan Rangka Tindakan Modal Insan Berkemahiran yang bersepadu dengan kerjasama sektor awam dan swasta. Di samping itu, Talent Corporation akan menjadi pusat sehenti bagi memudahkan urusan dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, termasuk urusan imigresen bagi kemasukan tenaga kerja mahir ke Malaysia. Bagi menggembleng potensi intelektual dan kepakaran sedia ada di IPTA, kerajaan telah menubuhkan Majlis Profesor Negara yang telah saya lancarkan barubaru ini. Kepakaran seramai lebih 1,400 profesor di IPTA seluruh negara akan dapat dimanfaatkan melalui prakarsa ini. Salah satu lagi agenda nasional bagi menjelmakan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi ialah penghasilan modal insan yang berkualiti. Untuk itu, kita mahukan institusi pengajian tinggi awam mempunyai murabbi yakni tenaga pengajar dan penyelidik yang terbaik dan bermotivasi. Kerana itulah, kerajaan telah mengumumkan skim profesor di IPTA dan pensyarah Institut Perguruan. Di bawah penambahbaikan skim ini, satu kategori baru yakni Profesor Kanan telah diwujudkan dengan diletakkan di bawah tangga gaji
23

Gred Turus. Pelantikan ke peringkat ini hanya akan dihadkan mengikut kelayakan dan keupayaan individu terbabit, tanpa ada sekatan angka siling tertentu. Tidak cukup dengan itu, kerajaan juga telah membuat keputusan untuk memperkasa gelaran Profesor Di Raja yang sedia ada dengan pakej remuneration yang lebih setimpal dengan wibawa pemegang gelaran ini. Tuan Yang di-Pertua, Teras Strategik Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh dan mapan tiada maknanya jika kualiti hidup segenap lapisan masyarakat tidak turut meningkat. Oleh itu, selaras dengan konsep keadilan sosial yang diterapkan di dalam rancangan ini, kerajaan akan memastikan agar kemakmuran ekonomi negara diagihkan sebaiknya, supaya kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. TS5.1 Memastikan Kualiti Hidup Yang Tinggi di Kawasan Bandar Mutakhir ini, medan persaingan ekonomi tidak lagi terhenti hanya di peringkat negara tetapi antara bandar. Aktiviti ekonomi dengan sendirinya akan tertumpu di bandar dan kepadatan firma serta modal insan berpengetahuan mendorong produktiviti serta inovasi. Dengan itu, bandar merupakan pilihan pertama dalam perjuangan mencapai pendapatan tinggi. Cabaran yang dihadapi ialah untuk menyediakan kualiti hidup bandar dan memastikan bahawa faedah kepadatan tidak terjejas berikutan peningkatan jenayah, pencemaran dan kesesakan, atau crime, grime and time. Hakikatnya, trend urbanisasi di Malaysia semakin meningkat. Pada masa ini, 67 peratus daripada penduduk tinggal di kawasan bandar. Berdasarkan kepadatan tersebut, kerajaan akan berusaha memastikan bahawa kawasan bandar selesa didiami dengan liputan kemudahan asas yang mencukupi. Dalam hal ini, Pelan Fizikal Negara Ke-2, yang akan dimuktamadkan pada tahun ini, mempunyai perancangan strategik dan terurus, agar dapat mewujudkan kawasan bandar mampat dan efisien. Selain itu, kerajaan ingin menyediakan suasana kehidupan yang menarik dan nyaman bagi warga bandar menjalankan pelbagai aktiviti seperti riadah dan rekreasi. Pewujudan kawasan lapang atau hijau akan diperbanyakkan. Antara contoh inisiatif yang akan dilaksanakan termasuklah merubah kawasan Taman Tasek Perdana, Kuala Lumpur kepada sebuah Taman Botanik dan juga pewujudan Pusat Pelancongan Malaysia Truly Asia di Kuala Lumpur. Selain itu, kawasan pinggiran sungai akan diindahkan sebagai kawasan rekreasi sepertimana yang telah dilaksanakan di Sungai Melaka. TS5.2 Meningkatkan Liputan Kemudahan Asas di Kawasan Luar Bandar Tuan Yang di-Pertua,

24

Fokus juga akan diberikan kepada usaha meningkatkan liputan kemudahan asas seperti jalan, bekalan elektrik dan air, serta jaringan komunikasi kepada kawasan luar bandar. Kerajaan mensasarkan pembinaan sepanjang 6,300 kilometer jalan berturap di Semenanjung Malaysia, 2,500 kilometer di Sabah dan 2,800 kilometer di Sarawak yang akan memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk. Liputan bekalan air luar bandar yang lebih berkualiti dan berterusan dengan sasaran liputan sebanyak 99 peratus di Semenanjung Malaysia, 98 peratus di Sabah dan 95 peratus di Sarawak juga sedang diusahakan. Ini melibatkan penyambungan bekalan air kepada sebanyak 117,000 rumah di Semenanjung Malaysia, 112,700 di Sabah dan 87,400 di Sarawak. Kemudahan elektrik di kawasan luar bandar akan diperluaskan untuk meliputi penyambungan bekalannya ke 6,000 buah rumah di Semenanjung Malaysia, 59,000 di Sabah dan 76,000 di Sarawak. Selain daripada infrastruktur dan utiliti asas, kerajaan juga akan menyediakan kemudahan ameniti sosial serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada masyarakat luar bandar. TS5.3 Meningkatkan Kecekapan Pengangkutan Awam Kerajaan juga sedang memberi keutamaan kepada usaha penambahbaikan sistem pengangkutan awam dalam negara. Dalam hal ini, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah ditubuhkan sebagai agensi tunggal yang bertanggungjawab bagi merancang, mengawal selia dan menguatkuasa sistem serta operasi pengangkutan awam darat. SPAD bertanggungjawab untuk menyediakan pengangkutan awam yang selamat, anjal dan dengan tambang yang berpatutan untuk menggalakkan lebih ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam. Selaras dengan pendekatan utama yang diberi kepada NKEA, Greater Kuala Lumpur, kerajaan akan memperkemas lagi juraian dan rangkaian perhubungan awam di Kuala Lumpur dengan pelaksanaan projek mega Mass Rapid Transit berkapasiti tinggi. Saya percaya, projek ini merupakan satu lagi ikon kepada ibu negara kita dan akan memberi impak yang meluas sebagai spillover kepada rangkaian perniagaan berkaitan. Apabila siap kelak, sistem yang bersepadu ini dijangka meliputi kawasan dalam lingkungan 20 km dari pusat bandar dan melibatkan pembinaan landasan sepanjang lebih kurang 150 km yang membolehkan dua juta perjalanan sehari berbanding dengan 480,000 perjalanan bagi sistem pengangkutan bandar masa kini. Pembinaan terminal bas dan rel seperti Terminal Pengangkutan Bersepadu Gombak juga akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran perjalanan pengangkutan awam. Langkah-langkah ini dijangka akan meningkatkan peratus penggunaan pengangkutan awam dengan ketara di Greater Kuala Lumpur, iaitu daripada 12 peratus pada tahun 2009 kepada 30 peratus pada tahun 2015. Selain
25

itu, usaha mempertingkatkan sistem pengangkutan awam darat akan diperluaskan kepada bandar raya lain. Untuk tujuan ini, sistem Bas Rapid Transit akan diperkenalkan di Wilayah Iskandar, Johor manakala bilangan bas awam akan ditambah sebanyak 200 buah di Pulau Pinang, untuk menampung 26 laluan dengan penambahan kapasiti sebanyak 75,000 penumpang sehari. TS5.4 Rakyat Sihat, Masyarakat Produktif Masyarakat yang sihat merupakan aset dan penyumbang kepada pembangunan negara dinamik lagi produktif. Justeru, aspek penambahbaikan tahap kesihatan rakyat akan diberi tumpuan khusus. Akses, liputan serta kualiti penjagaan kesihatan akan terus dipertingkatkan. Antara inisiatif utama kerajaan dalam hal ini adalah pembinaan 8 hospital, termasuk hospital-hospital pakar, 197 klinik dan juga tambahan 50 klinik 1Malaysia yang akan disiapkan dalam tempoh separuh pertama rancangan ini. Pujangga menyebut, bahawa akal yang sihat datangnya dari badan yang cergas. Masyarakat yang aktif bersukan akan menjadi masyarakat yang sihat dan produktif. Tambahan lagi, sukan bukan sahaja dapat menjulang dan mengharumkan nama negara tetapi juga menjadi wadah kepada perpaduan dan integrasi nasional. Sehubungan itu, kerajaan, dengan kerjasama sektor swasta, akan memberi penekanan supaya aktiviti sukan dan rekreasi dijadikan aktiviti keluarga serta dibudayakan dalam kehidupan harian masyarakat. Justeru, kemudahan sukan dan rekreasi akan dibina serta dinaik taraf di kawasan strategik dan mudah diakses oleh orang ramai. TS5.5 Perumahan Asas Kepada Kesejahteraan Hidup Rakyat Selain itu, hasrat utama kerajaan adalah untuk menyediakan perumahan mampu milik mencukupi bagi setiap segmen masyarakat, terutamanya yang berpendapatan rendah. Kerana itu, 78,000 buah rumah mampu milik akan dibina di bawah rancangan ini. Undang-undang berkaitan akan diketatkan dan penguatkuasaan ditingkatkan ke arah memastikan rumah mampu milik dibina dengan kualiti yang sewajarnya. Satu dana berjumlah RM500 juta akan diperuntukkan bagi tujuan membiayai kerja-kerja baikpulih dan penyelenggaraan rumah mampu milik awam mahupun swasta. Dana ini didasarkan kepada kaedah geran sepadan, di mana separuh daripada kos akan disumbang oleh kerajaan, manakala separuh lagi oleh pihak pengurusan atau persatuan penduduk rumah berkenaan. TS5.6 Mempertingkatkan Keyakinan Rakyat Terhadap Keselamatan Awam

26

Berbicara tentang keselamatan dan ketenteraman awam, ia akan dipertingkatkan kerana hasilnya memberi manfaat yang begitu berharga kepada rakyat. Usaha dan strategi kerajaan dalam menjamin keselamatan awam telah menampakkan hasilnya berdasarkan pengurangan indeks keseluruhan jenayah bagi suku pertama tahun ini. Rondaan polis akan dipertingkatkan, terutamanya di 50 hot spots yang telah dikenal pasti untuk membendung aktiviti jenayah. Usaha ini dibantu oleh pihak RELA, Jabatan Pertahanan Awam dan sukarelawan awam yang lain. Tambahan lagi, sebanyak 496 CCTV sedang dipasang di seluruh negara bagi meningkatkan keupayaan pemantauan. Program Safe Cities juga terus dilaksanakan dengan menggembleng tenaga pelbagai agensi kerajaan seperti Polis Di Raja Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. TS5.7 Pembangunan Masyarakat Yang Progresif Kata orang, tangan yang menghayun buai itu mampu menggegar dunia. Status wanita di dalam sesebuah masyarakat itu merupakan ukuran penting sama ada negara itu dinamik serta progresif. Wanita adalah batu asas keluarga yang sejahtera dan tunjang kepada negara yang berjaya. Langkah akan diambil untuk meningkatkan penyertaan wanita di pelbagai peringkat dalam sektor awam dan swasta, termasuk bidang keusahawanan. Undang-undang dan peraturan berkaitan sedia ada akan disesuaikan bagi mendorong penyertaan lebih besar daripada wanita. Jadinya, saya menyeru agar sektor swasta meningkatkan penglibatan wanita, terutamanya dalam jawatan peringkat tertinggi seperti Ketua Pegawai Eksekutif dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah. Di sudut lain, generasi muda adalah generasi yang penting kerana merekalah yang akan mencorakkan masa depan negara. Kerajaan, akan bersifat akomodatif terhadap aspirasi mereka sebagai segmen terbesar warganegara. Kita akan menjadi pendengar dan rakan kongsi yang lebih baik serta konstruktif. Idealisme dan tenaga mereka amat diperlukan negara untuk merealisasikan masa depan yang lebih baik. Oleh itu, kerajaan akan memperkemas sistem penyampaian program pembangunan belia sedia ada bagi memastikan generasi muda lebih produktif dalam pembangunan sosio-ekonomi negara, terutamanya melalui aktiviti persatuan dan sukarelawan. Berikutan kejayaan sambutan Hari Belia yang diadakan baru-baru ini di Putrajaya, saya juga ingin mengumumkan bahawa bandar Putrajaya akan dijadikan bandar yang lebih mesra belia, sebagai lokasi tumpuan belia yang menyediakan ruang dan peluang bagi belia menjalankan aktiviti dan program bermanfaat dan bersesuaian. Tidak dilupakan juga adalah golongan warga emas. Pada tahun 2020 dianggarkan akan terdapat 3.4 juta orang warga emas di negara ini. Kerajaan menyedari bahawa memanfaatkan golongan warga emas merupakan satu usaha yang bernilai. Golongan ini seharusnya diberi peluang untuk menghadapi penuaan
27

yang aktif dan produktif. Selain itu, tumpuan akan diberikan kepada usaha meningkatkan infrastruktur yang lebih mesra warga emas, meningkatkan akses kepada kemudahan kesihatan yang mampu dibiayai, menyedia rumah perlindungan yang mencukupi dan mengukuhkan kewangan serta peluang pekerjaan. Oleh itu kerjasama antara kerajaan, badan bukan kerajaan dan pihak swasta perlu dipertingkatkan untuk membawa penglibatan aktif warga emas dalam aktiviti sosial dan ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan komited untuk meningkatkan kesejahteraan orang kurang upaya. Langkah akan terus diambil untuk menyediakan pelbagai peluang termasuk latihan kemahiran, pekerjaan serta keusahawanan. Lebih banyak kemudahan mesra orang kurang upaya juga akan disediakan, terutamanya dari segi pengangkutan awam serta kemudahan di premis dan bangunan. Tumpuan juga akan diberi kepada usaha untuk mengarus perdana OKU ke dalam masyarakat supaya mereka boleh berdikari, produktif dan menjadi penyumbang yang dihargai dalam pembangunan. TS5.8 Kemapanan Alam Sekitar Tanggungjawab Kita Dalam tempoh rancangan ini lagi, pelbagai langkah akan dilaksanakan untuk memastikan kemapanan alam sekitar. Penekanan akan diberi kepada penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan peningkatan kecekapan tenaga. Antara lain, kerajaan akan memperkenalkan Feed in Tariff dan Dana Tenaga Boleh Diperbaharui bagi menggalakkan perkembangan aplikasi tenaga boleh diperbaharui. Garis panduan, piawaian dan undang-undang berkaitan akan diperkenal bagi memastikan kecekapan penggunaan tenaga, termasuk penurunan tahap pelepasan gas rumah hijau. Pendekatan kerajaan ini bukan dibuat atas dasar tanggungjawab beretika sahaja. Kerajaan akan menggalakkan pewujudan peluang ekonomi daripada usaha pemuliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, eko-pelancongan menyediakan pelbagai peluang menjana pendapatan bagi masyarakat setempat untuk menggalakkan pemuliharaan flora dan fauna negara. Kita juga harus merebut peluang daripada arus perdana global, di mana permintaan bagi produk, perkhidmatan dan teknologi hijau semakin meningkat. Dalam hal ini, saya menyeru pihak industri mengambil peluang dan menggunakan insentif yang telah disediakan oleh kerajaan melalui Skim Pembiayaan Teknologi Hijau sebanyak RM1.5 bilion bagi mempertingkatkan aplikasi teknologi hijau dalam pengeluaran produk dan penyediaan perkhidmatan.

28

Kerajaan akan menggalakkan pewujudan perumahan mesra alam dengan memperkenalkan garis panduan serta sistem penarafan hijau. Putrajaya dan Cyberjaya akan dijadikan model perintis bagi bandar hijau contoh. Kerajaan juga akan menerajui usaha melaksanakan piawaian bangunan hijau. Bangunan baru kerajaan akan direka bina untuk mematuhi piawaian ini. Kecekapan tenaga bangunan sedia ada kerajaan juga akan ditambah baik, dan, sebagai contoh suri tauladan, bangunan Pejabat Perdana Menteri akan dinaik taraf untuk mematuhi penarafan hijau yang bertaraf Gold Standard. PERUNTUKAN PEMBANGUNAN Tuan Yang di-Pertua, Mulai RMK-10, pelaksanaan program dan projek secara rolling plan akan diperkenalkan. Melalui pendekatan ini, peruntukan program dan projek pembangunan akan dibuat untuk setiap dua tahun bermula dengan 2011-2012. Pendekatan ini membolehkan komitmen dibuat berdasarkan keupayaan kewangan semasa kerajaan dan memberi fleksibiliti kepada kerajaan untuk mengambil kira keutamaan baru sesuai dengan perubahan persekitaran ekonomi domestik atau global. Senarai terperinci program dan projek bagi rolling plan pertama akan dikeluarkan pada akhir Ogos nanti. Bagi melaksanakan program pembangunan RMK-10 ini, kerajaan akan menyediakan siling peruntukan sebanyak RM230 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Untuk tujuan ini, sebanyak 55 peratus akan diagihkan kepada sektor ekonomi, 30 peratus kepada sektor sosial, 10 peratus kepada sektor keselamatan dan 5 peratus kepada sektor pentadbiran am. KESIMPULAN Tuan Yang di-Pertua, Merujuk semangat Piala Dunia yang akan bermula esok, kita bolehlah mengiaskan kejayaan untuk menterjemahkan sebuah negara Malaysia yang maju dengan rakyat berpendapatan tinggi kepada analogi sebuah pasukan bola yang berjaya. Bagi sebuah pasukan bola, untuk berjaya, kesemua pemain daripada pasukan tersebut tanpa mengira posisi, perlu bekerjasama serta bermain sebagai satu pasukan. Jika tidak, mereka bukan sahaja tidak mungkin menang, malah boleh kalah teruk. Setiap pemain bermula daripada penjaga gol, pemain pertahanan, pemain tengah dan penyerang adalah sama pentingnya. Walau bagaimana hebat pun pemain secara individu namun, mereka hanya akan menggondol kemenangan sebenar jika bermain secara berpasukan.

29

Oleh itu, setiap ahli pasukan adalah berharga dan perlu dioptimumkan potensinya bagi mencapai kejayaan. Jika sekalipun setiap pemain adalah sebaik Rooney, Messi atau Ronaldo yang umum mengetahui sebagai antara penyerang terulung dunia, akan tetapi, jika pemain pertahanan dan penjaga golnya lemah maka pasukan tersebut barangkali kalah kerana jumlah gol dijaringkan mungkin tidak akan dapat mengatasi jumlah gol yang dibolos lawan. Maka yang demikian, untuk berjaya, kita perlu bekerja sebagai pasukan 1Malaysia yang seia, sekata, sebaris, sederap dengan satu wawasan, satu matlamat dan satu citra, mempersembahkan yang terbaik kepada Malaysia dengan segala kudrat yang termampu. Diakui orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Dusun, orang Melanau, orang Murut, orang Sikh, orang Asli, orang Serani, orang Siam, pendek katanya setiap etnik di bumi tercinta ini telah menyumbang kepada terbangunnya sebuah negara bangsa Malaysia yang aman dan makmur seperti mana hari ini. Namun, harus diingat, ia tidak dapat menandingi potensi sumbangan yang mampu dihasilkan oleh semua kita seandai dan sekiranya dilakukan secara kolektif. Lantaran itulah, saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, anutan agama dan fahaman politik supaya bersama-sama dengan kerajaan untuk mencipta sebuah Malaysia yang lebih baik, Malaysia di mana semua mempunyai rasa kepunyaan, Malaysia di mana semua bakat dihargai dan digunakan sebaik-baiknya di mana yang mengehadkan adalah hanya, sejauh mana kesanggupan individu untuk bekerja keras bagi mencapai cita-cita. Suka tidak suka, negara hari ini, berada di persimpangan antara masa depan yang gemilang atau masa depan yang suram. Pilihan kini terletak di tangan setiap rakyat Malaysia. Hari ini, ibarat kita berada pada pusingan akhir lumba larian berganti-ganti dengan baton sudah berada di tangan hanya menanti tekad untuk menggapai kejuaraan. Bermula detik ini, bersamalah kita mengorak perjalanan. Perjalanan yang bukan mengambil masa sehari, seminggu, sebulan mahupun setahun tetapi perjalanan yang bertali arus, sambung menyambung diwarisi pula dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Berusaha dan bertawakallah, mudah-mudahan kita bertemu jaya, Insya-Allah.

Utusan Malaysia, Jumaat 11 Jun 2010

30

WORKING TOWARDS A HOLISTIC CHANGE
Excerpts from the 10th Malaysia Plan speech by Prime Minister Datuk Seri Najib Razak in the Dewan Rakyat on 10th June 2010. OUR journey towards Vision 2020 is full of challenges and uncertainties at the global level. The global economic landscape today has changed significantly and Malaysia can no longer depend on a low-cost structure to remain competitive internationally. Globalisation, liberalisation and the emergence of countries, such as China, India, Brazil, Russia, the Middle East and countries in the region have intensified the competition for trade and investment. Apart from external factors, Malaysia faces various internal challenges to drive economic growth to a higher level, while having to implement a prudent fiscal policy. The nation is confronted with the challenge of providing a conducive investment environment as well as developing high quality human capital, which are critical to enable the shift to a higher level of value added and productivity. The Way Foward During the 10th Malaysia Plan, the gross national income per capita is targeted to increase to RM38,850, or US$12,140, in 2015. This requires achieving real GDP growth of 6 per cent per annum. Growth will be led by the services and manufacturing sectors, in addition to revitalising the agriculture sector towards higher value-added as well as the adoption of information communications technology (ICT), biotechnology and other relevant technologies. A key challenge of the 10MP is to stimulate private sector investments to grow at 12.8 per cent per annum or RM115 billion per annum. At the same time, the government is committed to reducing the fiscal deficit from 5.3 per cent of the GDP in 2010 to less than 3 per cent in 2015. In addition, the government will ensure that the living standards as well as the quality of life of the rakyat continues to improve, particularly for the bottom 40 per cent household income group. 10 Main Premises Transforming the nation towards achieving Vision 2020 requires a holistic and focused approach. We can only succeed if we put our hearts and minds to it. This plan is based on 10 ideas, which have been translated into 10 Main Premises:      Internally driven, externally aware. Leveraging on our diversity internationally. Transforming to a high-income nation through specialisation. Unleashing productivity-led growth and innovation. Nurturing, attracting and retaining top talent.
31

    

Ensuring equality of opportunities and safeguarding the vulnerable. Concentrated growth, inclusive development. Supporting effective and smart partnerships. Valuing our environmental endowments. Government as a competitive corporation.

Five Strategic Thrusts To achieve the aspirations of the 10MP, five key strategic thrusts have been identified. These thrusts are holistic and comprehensive strategies to achieve the objectives and targets set in the 10MP. The five thrusts are as follows:      Designing government philosophy and approach to transform Malaysia using NKRA methodology. Creating a conducive environment for unleashing economic growth. Moving towards inclusive socio-economic development. Developing and retaining a first-world talent base. Building an environment that enhances quality of life.

FIRST STRATEGIC THRUST: The transformation of the nation requires the transformation of the government machinery to support changes in the economic landscape. To emerge as a competitive nation at the global level, the government needs to increasingly act as a competitive corporation. In pursuing our aspiration to become an advanced and high-income country, we can no longer resort to mere incremental measures but instead, the government must implement transformational measures, while, at the same time, pursuing its social justice agenda. For these reasons, the government will uphold four main pillars, that is, the "four by four" formula:     The 1Malaysia, People First, Performance Now philosophy. The Government Transformation Programme or GTP. The Economic Transformation Programme or ETP, which rests on the New Economic Model. The five-year development plans, which are the 10th and 11th Malaysia Plans.

These four main pillars are supported by four complementary values:     Acculturation of creativity and innovation. Emphasis on speed of decision-making and execution. Value for money. Integrity values.
32

The government's transformation measures currently being undertaken began with the implementation of the six national key result areas, or NKRAs. Through the NKRAs, the government is determined to reduce crime, fight corruption, improve student outcomes, raise living standards of low-income households, improve rural basic infrastructure and urban public transport. The consultative approach with the public and private sectors as well as nongovernmental organisations (NGOs) has been adopted to ensure that the wants and needs of people are taken into account. To date, many of the initiatives under the NKRAs have borne fruit. For example, the overall crime index dropped by 15 per cent in the first quarter of 2010 compared with the target of 5 per cent in 2010. In the effort to fight corruption, the Whistleblower Act was approved by this august house in April 2010. Under the NKRA on urban public transport, measures to realign the routes linking main towns have increased ridership by 13 per cent. For the NKRA on education, about 18,000 children have benefited from 929 preschool classes. Continuous initiatives have been identified by Pemudah to enhance government efficiency and procedures. These have resulted in marked improvements in many areas. For example, beginning April 1, the time taken to start a business was significantly reduced to three days from 11 days. Today, registration of land transfers can be completed in one day compared with 30 days previously. Effective May 11, there are 26 locations nationwide where Malaysian international passports can be issued within one hour. Shift of Focus to Non-Physical Infrastructure Moving forward, the government will focus on efforts to develop non-physical infrastructure, including human capital development such as skills development and and strong innovation capabilities. Meanwhile, the 10MP allocation for non-physical infrastructure will be increased to 40 per cent, compared with 21.8 per cent in the 9MP. Focus will be given to skills development programmes, R&D activities and venture capital funding geared towards promoting a higher level of innovation in the country. This approach is also in line with efforts to encourage the private sector to invest in physical infrastructure and provide services such as skills training. To support this objective, the government will shift its focus to the private sector for procurement of services. This means that the private sector will compete to offer skills training services at competitive costs.

33

Improving Efforts for Human Capital Development in the Public Sector To ensure the best talents remain in the civil service, the framework for human resource management and career development will be improved. Opportunities for civil servants to increase their knowledge and field of expertise will be expanded. In this respect, a world-class civil service college will be established to raise the competency of civil servants. SECOND STRATEGIC THRUST: The main approach in transforming to a high-income economy will be to adopt strategies based on specialisation, given that strong and sustainable competitiveness is difficult to achieve without specialisation. This plan will focus on 12 national key economic areas or NKEAs which have potential to generate high income. Apart from 11 sectors, Greater Kuala Lumpur has also been selected as an NKEA as it has the potential to become a world-class city that can be a driver of economic growth. Details of the NKEA will be finalised in the Economic Transformation Programme, which will be announced in October. The following are the NKEAs:             Oil and gas; Palm oil and related products; Financial services; Wholesale and retail; Tourism; Information and communications technology (ICT); Education services; Electrical and electronic; Business services; Private healthcare; Agriculture; and Greater Kuala Lumpur.

An Economic Transformation Unit will be established to plan and coordinate the implementation and development of the NKEAs. In addition, the application of high technology will be emphasised in the development of NKEAs. Technology platforms such as biotechnology, nanotechnology and high-end engineering will further increase the impact of the NKEAs on economic growth.

34

For economic sectors not listed as NKEAs, such as green technology, automotive, aerospace and logistics, the development of these sectors will continue to be driven by relevant ministries, agencies and councils. Creating Private Sector-Led Economy The achievement of the 6 per cent per annum growth target for the 10MP period requires a significant leap in investment activities led by a more dynamic private sector. To achieve this goal, the Malaysian Investment Development Authority (Mida) has been corporatised and rebranded. In addition, business regulations that are outdated will be abolished. Towards this end, the Malaysian Productivity Corporation (MPC) will be restructured to spearhead a comprehensive review of business regulations and improve processes and procedures to increase the productivity and competitiveness of major economic sectors. Healthy competition is needed to make the economy more efficient and dynamic. For this, the Competition Law will be introduced to provide a regulatory framework against market manipulation and cartel practices that may affect market efficiency. A Competition Commission and Appeal Tribunal will be established to ensure more orderly and effective implementation of the law. China, India and the Middle East are among the rapidly growing economies. Malaysia, which has historical and commercial links with these countries and is strategically located, must strengthen its relationship with these countries, including East Asia. Therefore, Malaysia must focus on building the regional markets through trade promotions and trade agreements. In addition, we will continue to strengthen existing economic relations with Europe and the United States. I am confident that the measures we will implement can make Malaysia one of the best countries to do business in, particularly in the Asian region. According to the World Bank Report, Malaysia is now ranked 23rd out of 183 countries for ease of doing business. The government believes that the country will be ranked among the top 10 by 2015. This is not impossible given that Malaysia has leaped to become the 10th most competitive country within a year based on the recent report of the Institute for Management Development. Malaysia is the only Organisation of the Islamic Conference (OIC) and Non-Aligned Movement country in this top 10 list. However, the government will not rest on its laurels and will continue to strive to be among the top five in the world in the future.

35

Public-Private Partnership. Smart and effective partnerships between the public and private sectors will be established to drive the economic transformation agenda. This new wave of publicprivate partnership (PPP) will ensure equitable sharing of risks and returns. To date, 52 high-impact projects worth RM63 billion have been identified for implementation. These include:  Seven highway projects at an estimated cost of RM19 billion ringgit. Among the projects are the West Coast Expressway, Guthrie-Damansara Expressway, Sungai Juru Expressway and Paroi-Senawang-KLIA Expressway. Two coal electricity generation plants at an estimated cost of RM7 billion ringgit. Development of the Malaysian Rubber Board's land in Sungai Buloh, Selangor covering an area of 3,300 acres at an estimated cost of RM10 billion ringgit.

 

The private sector will also have the opportunity to participate in the development of several projects led by government-linked companies (GLCs). These include projects such as the Kuala Lumpur Strategic Development by 1Malaysia Development Berhad (1MDB) covering the Sungai Besi Airport area, the KL International Financial District in Kuala Lumpur, construction of the liquefied natural gas regasification plant by Petronas in Malacca at an estimated cost of RM3 billion, as well as two aluminium smelters in SCORE Sarawak with an estimated cost of RM18 billion. To help the private sector finance these projects, a Facilitation Fund of RM20 billion will be provided under the 10MP. This fund aims to help bridge the private sector viability gap with respect to projects that have a strategic impact and those with huge economic spillover. The fund is expected to attract private sector investments worth at least RM200 billion during the plan period. Projects being considered for financing under this fund include Land Reclamation in Westport in Port Klang, Malaysia Truly Asia Centre in Kuala Lumpur, and Senai High Technology Park in Iskandar Malaysia, Johor. Innovation-led Growth As we all know, economic growth thus far has been driven by factors of production, mainly investment, energy and labour. The shift to high income will need growth that is based on productivity and led by innovation. For that purpose, the government will establish a special unit under the Prime Minister's Department to set the direction and drive the National Innovation System and innovation policies and strategies. An important measure in the 10MP is improving the method of financing for public venture capital companies. Currently, government financing for public venture
36

capital companies, such as the Malaysian Technology Development Corporation and Malaysian Venture Capital, is provided through long-term loans. In this plan, financing will be in the form of equity to match the risk profile of venture capital investment. For this purpose, the Mudharabah Innovation Fund (MIF), with an allocation of RM500 million, will be introduced to provide risk capital to government venture capital companies. To bridge the financing gap between the early stage of commercialisation and venture capital financing for high tech products, the government will set up a Business Growth Fund with an initial allocation of RM150 million. The aim of this fund is to support these companies until they can generate sufficient commercial value to attract venture capital financing and other forms of financing. We realise many entrepreneurs have failed due to unexpected business risks. It will be a tragedy if a high-calibre and credible entrepreneur who fails once, is not given a second chance to recover and become a successful entrepreneur. We are aware of many individuals, businesses and innovation initiatives that failed the first time, but became successful later. Hence, bankruptcy laws will be simplified to support a risk-taking culture, eliminate the stigma of failure and allow high-calibre and credible entrepreneurs who fail to become active again. Building World-Class Infrastructure The 10MP will continue to focus on the provision of infrastructure to support national growth, while ensuring that it benefits all segments of the rakyat. The implementation of the high-speed broadband project will cover major towns, priority economic growth areas and industrial areas. This will be complemented with the roll out of the Broadband for General Population, to provide coverage for sub-urban and rural areas. For the rural population, last-mile broadband services will be provided through wireless infrastructure, offering a variety of affordable packages. The development of a wider and efficient multimodal transport network is also needed to support national growth. Among the major projects being implemented is Phase 2 of the East Coast Expressway from Kuantan to Kuala Terengganu, which will be completed in the plan period at a total cost of RM3.7 billion. This expressway will also be linked to the Kuantan Port, which will be upgraded to spur growth in the east coast. Road networks to the hinterlands will also be improved. Among them are the roads linking Kuala Lipis to Cameron Highlands and Jerantut to Sungai Lembing. In addition, the electrified double track rail project from Gemas to Johor Baru, estimated to cost RM8 billion, will be implemented to

37

complete the electrified double track rail project from Padang Besar in the north to Johor Baru in the south. Apart from these, will be the construction of a sewage treatment plant using green technology in Lembah Pantai, Kuala Lumpur and at a later stage, similar plants throughout the country. New Energy Policy In this plan, energy supply will continue to be strengthened by creating a more competitive market and reducing energy subsidy in stages. The New Energy Policy has identified five approaches:   Rationalising energy pricing gradually to match market price, taking into account current economic conditions and affordability to the rakyat. Undertaking a more strategic development of energy supply by diversifying energy resources, including renewable energy resources. Nuclear energy will also be considered as an alternative source of energy. Accelerating the implementation of energy efficiency initiatives in the industrial, commercial, residential and transport sectors. Improving governance to support the transition to market pricing, while providing assistance to mitigate impact on the low income group. Ensuring that the New Energy Policy is implemented based on an integrated approach and according to schedule to achieve energy supply security.

  

Cluster Development Regional economic development will focus on a number of dense urban clusters with high-value industries to attract investments and skilled workforce. This is intended to transform several cities in Malaysia as destinations to attract high-tech investments, talent and knowledge workers. The cluster-based development approach that will be adopted in the corridors will exploit the potential and available resources and serve as a catalyst to growth. Cluster development will focus on selected sectors as well as identify key investors, including GLCs and the private sector, to lead the development of clusters in the corridors.

In addition, connectivity and linkages between the clusters and their suburban and rural hinterland will be improved to ensure direct benefit to these areas. Developing SMEs as the Engine og Growth and Innovation The government will continue to support SME development, including small companies still in the early stage, and companies that have the potential to become global. We will also encourage foreign SMEs to collaborate with local SMEs,
38

particularly in modern technology, so that they can mutually benefit from the transfer of technology and access to wider markets. To ensure that the SMEs have better access to financing facilities, the government established the Working Capital Guarantee Scheme totalling RM7 billion and the Industry Restructuring Loan Guarantee Scheme totalling RM3 billion, which I announced under the Second Economic Stimulus Package. The entire RM7 billion under the Working Capital Guarantee Scheme has been approved. In view of the encouraging response to the Working Capital Guarantee Scheme, the government will provide an additional RM3 billion under 10MP, making it a total of RM10 billion ringgit. The government is aware that there are local SMEs that have penetrated international markets but face problems gaining a foothold locally. There are also SMEs that have obtained domestic recognition or international awards in terms of quality and innovation. Such SMEs will be given green-lane access or priority in the procurement processes of the government and GLCs. The government views seriously the provision of credit facilities for SMEs to facilitate their participation in key economic activities. In this regard, the government will consider increasing the financial resources of the SME and the Agro Bank to enable them to provide effective services to SME entrepreneurs. In addition, SME Corp will be provided adequate financial allocation to ensure that SMEs with potential to succeed receive appropriate assistance. THIRD STRATEGIC THRUST: The government will continue to undertake relevant initiatives in ensuring a better future for the rakyat. Development policies will be driven by the principles of progressiveness and pragmatism in the interest of the rakyat. However, we will always abide and uphold the Federal Constitution with the highest regard and sanctity. Participation of Bumiputeras in the Economy The Bumiputera development agenda will continue to be addressed in line with the concept of growth with distribution. In view of the increasingly challenging global and domestic economic environment, there is a need to transform the Bumiputera development agenda to enhance participation among competitive and resilient Bumiputera companies. This new approach will be based on four key principles: market-friendly, needsbased, merit-based and transparency. Priority will be given to enhancing Bumiputera capabilities. In this regard, emphasis will be given to leveraging on past achievements. Support will be given to potential Bumiputera enterprises that have demonstrated their capability and credibility to enable them to move towards higher value-added activities in line with the government's aspiration.

39

The objective of Bumiputera ownership restructuring in the early 1970s was focused on equity ownership. Going forward, the measurement of Bumiputera participation in the economy will be enhanced to include financial and non-financial assets, such as real estate and business premises as well as professional employment. This holistic and comprehensive approach focuses not only on the aspect of wealth ownership, but also the aspects of income enhancement, in line with the government's aspiration to become a high-income nation. At the same time, the target of achieving at least 30 per cent Bumiputera corporate equity ownership at macro level remains. Accordingly, five strategic initiatives to strengthen the Bumiputera development agenda have been identified for implementation as follows:  Increasing Bumiputera equity ownership through institutionalisation. In this regard, private equity programmes in government-linked investment companies, such as Permodalan Nasional Berhad (PNB), Lembaga Tabung Angkatan Tentera and Tabung Haji will be renewed, strengthened and expanded to consolidate and pool various funds to broaden ownership and control of Bumiputera equity. In this context, Ekuinas was established as a Bumiputera private equity investment institution. Ekuinas has a similar function as PNB, with special emphasis on investment in high potential medium-sized companies, to be supported to become champions and leaders in their respective sectors. Ekuinas will adopt a new approach which is more market-friendly and merit-based. In this regard, the government will support credible Bumiputera entrepreneurs and capable Bumiputera professionals to expand their businesses to a higher level at the domestic, regional and international arena.  Increasing Bumiputera property ownership. In this context, Pelaburan Hartanah Berhad will establish a Real Estate Investment Trusts (REITs) to facilitate Bumiputera investment in commercial and industrial properties and benefit from property appreciation. In addition, Kampong Baru, a valuable Bumiputera asset in the heart of Kuala Lumpur, will be redeveloped to enable landowners to realise and unlock the value of their properties without affecting the Malay ownership.  Improving skill and entrepreneurial development programmes and funding through various Bumiputera development agencies. An integrated development package will be provided to the Bumiputera Commercial and Industrial Community to strengthen their competitiveness and resilience.

40

The package will include entrepreneurial training, technical assistance, financing, consulting services, promotion and marketing. To improve access to financing facilities, RM1.5 billion or half of the additional Working Capital Guarantee Scheme of RM3 billion ringgit, which I announced earlier, will be allocated to Bumiputera entrepreneurs. In addition, entrepreneurial development organisations, such as Mara and Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), will be strengthened. For this, an allocation of RM3 billion will be provided;  Developing professional Bumiputera employment in a more holistic manner. In terms of employment creation, we have successfully produced large numbers of Bumiputera professionals, including accountants, engineers, medical specialists, lawyers and others in the corporate sector. Currently, Bumiputeras participate in all professions and even lead in the fields of engineering, medicine, law, surveying and architecture. During the period 2000-2008, Bumiputera overall employment increased from 56 per cent to 63 per cent, while in the managerial and professional category, it increased from 46 per cent to 51 per cent.  Establishing a high-level council to plan, coordinate and monitor the implementation of the Bumiputera development agenda. I will lead this council, made up of relevant cabinet ministers, senior government officials and the private sector. The Economic Planning Unit in the Prime Minister's Department will be the secretariat to the council. The Project Management Unit in the Finance Ministry will monitor the implementation of programmes to ensure their efficient and effective implementation. Continuation of Social Justice Policy The intention of my walkabouts is to receive feedback on difficulties faced by the rakyat. The 10MP will focus on raising the income and quality of life of the bottom 40 per cent household income group. Bumiputera form the largest number, that is 73 per cent of the 2.4 million households in this group. In order to enhance competitiveness and market efficiency, as well as ensure more optimal utilisation of resources, price controls and subsidies need to be reduced in stages to eliminate market distortions and abuses. However, any subsidy reduction will only be undertaken after taking into consideration the feedback from the rakyat. I wish to give the assurance that the lower-income group and those most vulnerable will continue to be given assistance to mitigate the impact of any subsidy reduction on their cost of living.

41

Specific focus will be given to disadvantaged groups, especially those living in the interior, those who live in longhouses in Sabah and Sarawak, as well as the Orang Asli and estate workers in Peninsular Malaysia. There are still pockets of people living without electricity and water supply, and with limited access to health facilities. There are school-children who have to make arduous daily trips to schools. I assure you that we will address issues of the less fortunate and free them from the poverty trap. I want to ensure that the prosperity resulting from the country's development will be enjoyed by all Malaysians, to those in a Malay kampung in Grik, Perak; to Orang Asli communities in Pos Titom, Cameron Highlands; Indian estate workers in Mary Plantation Estate, Kuala Selangor; residents of Chinese new village in Pasir Hitam, Perak; Iban communities in Mujong Balleh, Sarawak; and Rungus communities in Kudat, Sabah. For this, the government will intensify the implementation of economic programmes and the provision of basic amenities. It is also considering granting land titles to the Orang Asli and Bumiputeras of Sabah and Sarawak. This will enable them to benefit from integrated agricultural development programmes through the agropolitan and contract farming approaches. They will also be given better access to infrastructure and public facilities, such as roads, education and skill training. Focus will also be given to improving the quality of life of workers in estates and displaced estate workers. Water supply will be provided to 182 estates, up to 1,000 acres in size and located less than 5km from the water mains, costing RM109 million. Skills training will be provided, especially to school dropouts, to enhance their employability. Those interested to venture into small businesses will be given appropriate access to AIM and Tekun micro-credit facilities and this will help to address urban poverty. This loan scheme will be packaged together with entrepreneurship training to develop their capabilities in areas such as financial management, preparation of business plan, marketing and promotion. The training will be conducted in Institut Keusahawanan Negara (Insken), Pusat GiatMara and Institut Kemajuan Desa (Infra). Residents of Chinese new villages will also be given assistance. Currently, there are about 280,000 households in these new villages. The residents will be provided soft loans to assist them to pay their land premiums and renewals of leasehold. The loan will be channelled through Bank Simpanan Nasional and an initial fund of RM100 million will be provided. In addition, the cabinet committees for Indians as well as Sabah and Sarawak Bumiputera affairs will continue to address the issues of the respective communities.

42

FOURTH STRATEGIC THRUST: Many countries, particularly developed nations, have adopted comprehensive and open policies in attracting the best talent, including Malaysians. A skilled and knowledgeable workforce is the cutting edge of a nation's competitiveness. In this regard, the government will implement holistic measures to strengthen education and training systems, from early childhood to tertiary education. Aside from providing the best teaching and learning infrastructure, it will also ensure that the quality of teachers and educators are of a high level. Raising Student Quality To improve the quality of pupils, the proportion of graduate teachers in primary schools will be increased from 28 to 60 per cent. The performance of pupils in critical subjects, particularly Bahasa Malaysia, English, Science and Mathematics, will also be improved by increasing the number of quality teachers. To achieve this goal, the programme enabling non-graduate teachers to attain degrees will be intensified. To improve the quality of preschool teachers, the qualification requirement will be raised to a diploma and bachelor's degree. The government will also implement measures to establish teaching as a profession of choice. In order to meet the demand for quality Mandarin language teachers in Chinese vernacular schools and national schools, those with Unified Examination Certification and Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) will be considered for enrolment into the Chinese Language Programme in Institutes of Teacher Education. The same consideration will also be given to those with Sijil Menengah Agama or Sijil Tinggi Agama and SPM to become teachers in J-Qaf and Islamic Education Programme. The government has also established high-performing schools to enable students to achieve excellence in all aspects of education. Twenty schools have been awarded the status of high-performing schools based on their achievement and performance. This number will be increased to 100 by the end of 2012, and will include primary, secondary, day and residential schools. A "Trust School" framework will be introduced to enable public-private partnership in the management of selected government schools. The government will provide Trust Schools with greater autonomy in decision-making and in return, greater accountability in improving student outcomes. The autonomy will include flexibility to modify the learning curriculum, use of allocation, providing incentives to teachers in line with their performance and selection of teachers and support staff. The government will continue to help government-aided schools to ease the burden borne by the school management. For purposes of renovating and upgrading
43

government-aided schools, a sum of RM280 million will be allocated for 2011 and 2012. Each category of government-aided school, namely Chinese schools, Tamil schools, religious schools and mission schools will receive an allocation of RM70 million ringgit for the first two years of the plan. In addition, assistance will be provided to pay electricity and water bills, up to RM2,000 per month per government-aided school, benefiting about 1,900 government-aided schools. Children are our most valuable assets. The government is committed to providing children with opportunities for their future success in coping with challenges and competition. The investment in these children is vital for the country's future. Accordingly, the Permata early childhood education programme has become an important national agenda. According to experts, there is a gifted child for every 10,000 children. In 2007, there were about 8.9 million children under the age of 14 in Malaysia. This means there are at least 900 gifted children in Malaysia. The enrolment of children between the ages of 4+ and 5+ in preschools will be increased from 67 per cent in 2010 to 87 per cent in 2012. This target will be achieved through the addition of preschool classes in government primary schools and by encouraging the private sector to establish preschools. An incentive of RM10,000 will be provided to private preschool providers for each new preschool established. In addition, to strengthen pre-school programmes, the government is considering lowering the entry age of formal schooling from 6 to 5 years during the plan period based on its capacity. The lower entry age will extend the access to structured education for children during their formative years. Mainstreaming Technical Education and Vocational Training In developed countries, technical education and vocational training are the preferred choices for students expecting good career prospects. In Malaysia, however, it appears to be the last choice due to perceived limited career opportunities. This misperception has to be changed. Technical and vocational training provides a viable alternative for individuals to realise their full potential. Every year, 100,000 SPM holders or 22 per cent enter the job market without any skills training. To enable them to obtain technical education and vocational training, such facilities will be enhanced. The focus will be to improve the value proposition and attractiveness of technical education and vocational training to prospective student, providers and industries. In this regard, the Department of Skills Development will be the sole agency in developing and certifying the quality of the technical education and vocational training curriculum. The Malaysian Skills Certificate will be recognised for entry into the civil service and institutions of higher learning.
44

I believe these measures will increase confidence and encourage more schoolleavers to pursue their studies in technical education and vocational training. Currently, only 23 per cent of our workforce is highly skilled. This percentage is much lower compared with other developed countries. We need to improve the composition of highly skilled workers to at least 37 per cent by 2015, to become a developed nation. To encourage private sector-involvement in the training for highly-skilled workers, the government will undertake the following measures:  Expand the coverage of matching grants of the Human Resource Development Fund and SME Corp Malaysia to assist employers of small and medium industries in the training of their employees; Provide financial assistance in the form of loans for employees to undergo training to enhance their qualification. A sum of RM500 million will be provided under the Skills Development Fund Corporation and this is estimated to benefit at least 38,000 employees; Establish a joint fund financing between the government and employer to enable employees to study at the PhD level in fields related to the industry where they are employed; The National Dual Training System (NDTS) programme, which stipulates 70 per cent of training content is hands-on in the workplace and 30 per cent is theoretical class at training institutions. The NDTS covers workers and SPM school-leavers and will be expanded to include those unable to complete 11 years of education.  Expanding the recognition of prior learning by awarding the Malaysian Skills Certificate to 60,000 employees annually on the basis of their knowledge, experience and skills acquired in the workplace. Encourage the private sector to provide vocational and skills training using the Public Private Partnership method.

Raising Graduate Competence To improve the competence of graduates, their employability will be one of the Key Performance Indicators of universities. Financial allocation to universities will depend on the achievement of their KPI targets. In addition, the government will grant gradual autonomy to the universities to improve their performance. The quality of academic staff will be improved by increasing the number with PhDs, with a target of 75 per cent in research universities and 60 per cent in other public universities. To achieve this target, the implementation of the MyBrain15 programme will be intensified to finance doctoral studies for the purpose of increasing the number of PhD holders to 18,000 by 2015.

45

In addition, salary packages will be reviewed to attract foreign lecturers and retired academic staff. The higher education institutions in the country have played a pivotal role in moving and providing the impetus for research, development and commercialisation activities. Academicians in various fields of expertise have been pioneering new ideas, concepts or theories to be the leading edge for new discoveries, expansion of knowledge as well as new creations and inventions that are technologically advanced and innovative. As a matter of fact, there is a significant relationship between economic growth and R&D activities in higher education institutions. Hence, in order to promote and encourage R&D activities among the higher education institutions, the government has declared Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universit Putera Malaysia and Universiti Sains Malaysia as research universities. In tandem with our aspirations to further enhance R&D activities and programmes under the 10MP, I hereby have the pleasure of announcing another public university to be elevated to the status of a research university -- Universiti Teknologi Malaysia. Increasing Labour Market Efficiency Related labour laws will be reviewed to ensure a balance between labour market flexibility and job security. Currently, the country has approximately 1.9 million foreign workers. While we undoubtedly need the services of foreign workers, especially in jobs not favoured by locals, the continued reliance on unskilled foreign workers will hinder our aspiration to shift to higher value-added economic activities. Therefore, the foreign worker employment policy will be streamlined by introducing different levy rates according to the ratio of foreign workers to total workers in the company, and vary according to the skill level of the foreign workers. Higher rates will apply for lower skilled workers. The rates will be increased yearly. To attract more skilled workers into the country, the government will establish a Talent Corporation, to identify skill shortages in key sectors, and attract and retain necessary skilled human capital. While we are faced with the shortage of skilled manpower, there are more than 700,000 Malaysians working abroad. The Talent Corporation is expected to spearhead Malaysia's initiative to attract the Malaysian diaspora back to the country to contribute to the country's skilled manpower needs. For this, the Talent Corporation will provide an integrated Skilled Human Capital Blueprint with the cooperation of the public and private sectors.

46

In addition, the Talent Corporation will become a one-stop centre to coordinate with relevant government agencies, including immigration matters, for the entry of skilled workers into the country. The government has launched the National Council of Professors to mobilise intellectual potential in public universities. The intellectual capacity and expertise of more than 1,400 professors in public higher education institutions will be fully capitalised through this initiative. Producing quality human capital is another national agenda to realise Malaysia's objective to become a developed nation with high income. Therefore, public universities must have the best and highly-motivated academic staff and researchers. For this purpose, the government has announced an improved service scheme for professors and lecturers at public universities and teaching institutions. Under the new scheme, the Senior Professors category will have Staff Grade pay scale. Promotion to this level will be based on individual qualification and performance, and will not be limited to a certain number. Furthermore, the government has decided to reward The Royal Professor with a better remuneration package in line with the responsibility and prestige of the title. Since the Universities and University Colleges Act 1971 has restricted the number of The Royal Professor holders, the government does not intend to increase their number. FIFTH STRATEGIC THRUST: Strong and sustainable economic growth is unsatisfactory if the quality of life for all levels of society does not improve in tandem. In line with the concept of social justice imbued in the 10MP, the government will ensure that the economic prosperity of the nation is equitably distributed, thus, improving the quality of life of all the rakyat. Ensuring a Higher Quality of Life in Urban Areas The challenge is to enhance the liveability of cities to ensure that the benefits of agglomeration are not lost to escalating crime, grime and time (congestion). In reality, the trend of urbanisation is increasing in Malay-sia. At present, 67 per cent of the population are living in urban areas. To cater for the increasing density, the government will ensure that urban areas are vibrant and liveable, complete with the necessary infrastructure and facilities. In this regard, the National Physical Plan 2, to be finalised this year, will pave the way for more strategic and better planning in the creation of compact yet efficient urban areas. The government aims to provide an attractive and comfortable living environment for city dwellers to live, work and play. Open spaces and green areas will be created and improved. Among the initiatives to be implemented are the
47

transformation of the Lake Gardens in Kuala Lumpur into a botanical garden and the setting up of a Malaysia Truly Asia Tourism Centre in Kuala Lumpur. Waterfront areas of cities will be beautified and turned into attractive spaces, similar to the restoration of the Malacca River waterfront. Expending Essential Facilities in Rural Areas The government will build 6,300km of paved roads in the peninsula, 2,500km in Sabah and 2,800km in Sarawak, which is expected to benefit 3.3 million people. It will also improve rural water supply with a target of 99 per cent in the peninsula, 98 per cent in Sabah and 95 per cent in Sarawak. This will involve the extension of water supply to 117,000 homes in the peninsula, 112,700 in Sabah and 87,400 in Sarawak. The provision of electricity supply in rural areas will be extended to 6,000 homes in the peninsula, 59,000 homes in Sabah and 76,000 homes in Sarawak. Apart from providing infrastructure and basic utilities, the government will also provide social amenities and ICT facilities to rural communities. Enhancing Public Transport Efficiency The Public Land Transport Commission has been established as the lead agency responsible for planning, regulating and enforcing public land transportrelated matters and operations. It will also be responsible for providing safe and reliable services at reasonable fares to encourage more people to use public transport. In line with the "Greater Kuala Lumpur" NKEA, the government will further enhance the public transportation network in Kuala Lumpur with the implementation of the high-capacity Mass Rapid Transit system. This is an iconic project in our capital city that will be highly beneficial to commuters and have large spillovers to the economy. When completed, the system is expected to cover a radius of 20km from the city centre with a total length of about 150km, and when fully operational, will serve up to two million passenger trips per day from 480,000 trips on current urban rail systems. The construction of bus and rail terminals such as the Gombak Integrated Transport Terminal, will ensure that public transport runs smoothly. These measures are expected to increase the public transport modal share in Greater KL from 12 per cent in 2009 to 30 per cent in 2015. Efforts to enhance the public land transport system will also be expanded to other cities. For this purpose, a Bus Rapid Transit system will be introduced in Iskandar, Johor, while the number of public buses on Penang will be increased by

48

200 buses to enable the expansion of 26 routes with an added capacity of 75,000 passengers per day. A Healthy People, A Productive Society Among the government's major initiatives are the construction of eight hospitals, including specialist hospitals, 197 clinics and 50 additional 1Malaysia clinics, which are expected to be ready in the first half of the 10MP. It has been said that a healthy mind comes from a healthy body. A community that is active in sports will be a healthy and productive society. Furthermore, sports can bring not only recognition and glory to the nation, but also serves as a platform for national unity and integration. The government, in collaboration with the private sector, will emphasise familyorientated sports and recreational activities and its acculturation into the daily life of the community. Accordingly, sports and recreational facilities will be built and upgraded in strategic and easily accessible locations. Affordable Housing A total of 78,000 affordable houses will be built during the plan period. Related laws will also be tightened and enforcement enhanced to ensure the quality of affordable houses built. A fund of RM500 million will be established for the repair and maintenance of public and private low-cost housing. This fund will be allocated on a matching grant basis, where half of the contribution will be borne by the government and the other half by the management committee or residents' association. Enhancing People’s confidence in Public Safety Police patrols will be increased, especially in 50 hot spots to curb criminal activities. These efforts will be complemented and supplemented by Rela, the Civil Defence Department and other public volunteers. In addition, 496 closed-circuit television cameras are being installed nationwide to increase monitoring capacity. The Safe Cities programme is also ongoing with the mobilisation of various government agencies, such as the police, local authorities, National Anti-Drug Agency and Department of Social Welfare. The Development of a Progressive Society Steps will betaken to increase the participation of women at all levels in both public and private sectors, including entrepreneurial ventures. Existing laws and

49

related regulations will be reviewed to create a more conducive environment that encourages greater female participation in the workforce. I call upon the private sector to increase the participation of women, especially in senior positions, such as chief executive officers and members of boards of directors. The young generation is also important because they will shape the future of the nation. Being the largest segment of citizens, the government will be accommodative of their aspirations. We will become better listeners to as well as constructive partners to youth. Their idealism, ideas and energy are needed by the nation to realise a better future. Therefore, the government will streamline the delivery system of existing youth development programmes to ensure that the younger generation is more productive in the nation's socio-economic development, particularly through the activities of associations and volunteerism. Following the success of the Youth Day celebration held recently in Putrajaya, I am also pleased to announce that Putrajaya will be a focal point for youth and it will provide avenues and opportunities for their activities and programmes. More importantly, these programmes can serve as a successful platform to cultivate unity among youth as well as pave the way for entrepreneurial and innovative avenues and opportunities for them. Older persons are also not forgotten. By 2020, it is estimated that they will number 3.4 million. The government realises that harnessing this pool of resource is valuable. This group should be given the opportunity to remain healthy, active and productive in their golden years. In line with this, programmes will focus on enhancing elderly-friendly infrastructure, improving access to affordable healthcare, ensuring adequate provision of homes and improving financial security as well as employment opportunities. To facilitate this, the collaboration among the government, non-governmental organisations and the private sector is vital towards increasing senior citizens' involvement in social and economic activities. The government is committed to enhancing the well-being of persons with disabilities. Greater efforts will be made towards providing them with more opportunities for skills training, employment and entrepreneurship. Measures will be taken to provide easy physical access for transportation and buildings, towards creating a more disabled-friendly environment. Enhanced focus will be given to mainstream persons with disabilities into society, thus, enabling them to be independent, productive and valued contributors in the nation's development.
50

Sustainability of the Environment is Our Responsibility Emphasis will be placed on the use of renewable energy and increasing energy efficiency. The government will introduce the Feed-in Tariff and Renewable Energy Fund to encourage the implementation of renewable energy projects. Relevant guidelines, standards and laws will also be introduced to ensure efficient use of energy, and to reduce greenhouse gas emission. Environmental conservation cannot rely purely on a sense of responsibility. The government will, therefore, promote economic opportunities that create value from conservation. For example, ecotourism can generate income particularly for local communities to encourage the conservation of the country's flora and fauna. We must also seize opportunities that arise from emerging trends, where green products, services and technology are increasingly in demand. In this respect, I call upon industries to take this opportunity and use the incentives provided by the government through the Green Technology Financing Scheme, worth RM1.5 billion, to enhance the application of green technology in the production of goods and provision of services. The government will also promote environmentally-friendly housing by introducing guidelines and a green rating system. Putrajaya and Cyberjaya will serve as flagship green townships. The government will take the lead in adopting green building standards. New government buildings will be designed to meet green standards. Energy efficiency of existing buildings will be enhanced and as a showcase example, the Prime Minister's Office complex will be upgraded to meet the Gold Standard Green rating. Development Allocation Beginning with the 10MP, the implementation of programmes and projects on a rolling plan basis will be introduced. With this approach, allocation for programmes and projects will be provided on a two-year basis beginning 2011-2012. This allows commitment to be made based on the government's financial position and provides flexibility to respond to new priorities and changes in the global and domestic economic environment. The detailed list of the programmes and projects for the first rolling plan will be ready by the end of August. To carry out the 10MP development programmes, the government will make available an allocation of RM230 billion for development expenditure. This will comprise 55 per cent for the economic sector, 30 per cent social sector, 10 per cent security sector and 5 per cent for general administration.

51

Conclusion In the spirit of the World Cup, which begins tomorrow, we can use the analogy of a successful football team to relate to the successful realisation of Malaysia's aspiration to become a developed nation and high-income economy. For a football team to succeed, all players in the team, irrespective of their position, need to work together and play as a team. If they don't, they are unlikely to win. Worse, they may lose badly. Each player, whether it is the goalkeeper, defender, midfielder or striker, is equally important However great the footballers are as individual players, victory can only be achieved as a team. Each individual team member is a valuable asset and everyone's potential must be optimised to achieve success. Even if the team has the best strikers in the world, the team would still lose if it had weak defenders or goalkeeper, as the number of goals scored would be more than offset by the number of goals conceded. Therefore, to succeed, we must form a 1Malaysia team that is united and aligned in purpose and vision, to achieve the best for Malaysia, through our collective best efforts. Malays, Chinese, Indians, Melanau, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, Sikhs, Orang Asli, Serani, Siamese and all other ethnicities of our nation have contributed towards the development of Malaysia, which today is both peaceful and prosperous. However, going forward, we have the potential to achieve greater heights if we are able to collectively work in an effective manner, leveraging on our respective strengths. I, therefore, call upon all Malaysians, irrespective of race, religion or political opinion, to work with the government, towards building a greater nation where all have a sense of ownership, a Malaysia where all talent is valued and optimised, and a Malay-sia where an individual is only limited by the limits of his own ambition and hard work. The country is at a critical juncture of its developmental journey and the choice is in our hands, whether to choose the path towards glorious success or the path of decline. We are akin to being in the last leg of a relay race. The baton is now in our hands, for us to forge ahead to victory. From this moment, let us move forward on our journey, which will not take a day, a week, a month or a year, but a journey to be undertaken generation after generation. InsyaAllah, we will succeed.

52

The New Straits Times, Friday 11th June 2010

53