P. 1
PENINGKATAN KUALITI

PENINGKATAN KUALITI

4.5

|Views: 9,322|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Budaya Kerja Cemerlang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Doktor Mahathir Mohamad , Bekas Perdana

Menteri Malaysia pada 27 November 1989. Tujuan gerakan ini ialah untuk membina sebuah masyarakat yang sentiasa mementingkan kualiti . Menurut beliau , budaya sesuatu masyarakat adalah faktor utama yang akan menentukan maju mundurnya sesuatu masyarakat itu. Budaya bukan dicerminkan oleh keseniaan dan aspek fizikal , tetapi yang lebih penting lagi ialah nilai-nilai yang diamalkan. Sebelum saya meneruskan penerangan , elok kalau saya jelaskan dahulu apa yang dimaksudkan Budaya Kerja Cemerlang . Budaya bermakna nilai , sikap tindakan ataupun tingkah laku yang menjadi amalan seharian. Dalam konteks bekerja atau bertugas , ia dikaitkan dengan budaya kerja dalam sesebuah jabatan ataupun organisasi yang menjadi faktor utama dalam menentukan matlamat maju atau mundurnya sesebuah organisasi itu. Kerja Cemerlang pula bermaksud seseorang pegawai ataupun kakitangan

kerajaan yang telah menunjukkan prestasi kerjanya yang sentiasa baik, ada peningkatan dari setahun ke setahun dan tidak pernah melakukan kesilapan atau mendatangkan sebarang masalah ketika dia bertugas atau bekerja . Perkhidmatan Awam pula bermakna jentera yang digunakan oleh sessebuah negara dalam memberikan perkhidmatan kepada seluruh rakyatnya dan sebagai alat dalam menyusun perancangan ataupun program dan juga melaksanakan rancanganrancangan yang telah disusun termasuk mengenai struktur organisasi , perancangan sumber manusia yang berhubung kait dengan ekonomi , budaya dan social dan juga termasuk mengadakan ataupun mengeluarkan undang-undang ataupun peraturan-

peraturan kerja yang semestinya diikuti oleh setiap pegawai dan kakitangan awam dalam semua pangkat dan peringkat.

1

Peningkatan Kualiti pula bermaksud penambahan reputasi atau dikaitkan dengan piawai yang boleh diterima umum, memenuhi dan menepati selera pengguna atau pelanggan pada keadaan yang dikatakan lebih berkualiti , tahap terbaik yang boleh dicapai , menepati spesifikasi iaitu konsep yang relatif mengikut masa dan keadaan peningkatan di sepanjang masa. Mengikut Sallis dan Edward (1993) kualiti boleh dibincangkan dalam tiga sudut pandangan iaitu: 1) Persepsi istilah 2) Persepsi pengeluar 3) Persepsi Pengguna Secara istilah konsep kualiti bermaksud reputasi di kalangan masyarakat umum

terhadap barang atau perkhidmatan yang dianggap berkualiti mendapat status yang tinggi pada kaca mata masyarakat umum. Produk atau perkhidmatan berkualiti mempunyai nilai pasaran yang tinggi dari kaca mata pengguna dan pengeluar

Lima Program Peningkatan Kualiti Dalam Organisasi

1. Hari Kualiti dan Pengiktirafan Pewujudan Hari Kualiti adalah bertujuan untuk memperkukuhkan nilai-nilai budaya kualiti dalam sesebuah organisasi . Di samping itu ia juga bertujuan memberi pengiktirafan dan memperbaharui komitmen dan dedikasi pekerja dan pihak pengurusan kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh agensi-agensi mereka ke arah peningkatan kualiti . Hari tersebut merupakan satu acara bagi mewujudkan kesedaran para pekerja bahawa satu perubahan telah berlaku dalam organisasinya dan pengiktirafan diberi untuk perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang

2

dimaksudkan ini adalah dari segi kejayaan dalam usaha –usaha peningkatan kualiti perkhidmatan yang berkualiti. Menurut Yang Berbahagia Tan Sri Samsudin bin Osman , Ketua Setiausaha

Negara (2004), Hari Kualiti merupakan satu lambang yang menunjukkan komitmen kita dalam memastikan semua kerja yang dihasilkan adalah berkualiti tinggi serta memenuhi kehendak pelanggan . Hari Kualiti perlu dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam dan tidak seharusnya dibiarkan berlalu begitu sahaja tahun demi tahun tanpa membawa sebarang perubahan yang bermakna dan ketara kepada diri kita dan juga perkhidmatan yang disampaikan oleh kita. Kementerian Pendidikan juga sama seperti organisasi lainnya mengadakan Hari Kualiti, untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada semua kakitangan di semua peringkat sebagai mengenang jasa yang telah mereka sumbangkan kepada Kementerian. Begitu juga dengan Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah, serta Institusi –Institusi Pengajian Tinggi di seluruh negara memberikan penghargaan yang sama di atas kualiti kerja yang cemerlang pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Semoga penghargaan dan penghormatan ini akan terus dapat dikekalkan dan dipertingkatkan oleh penerima-penerima Anugerah Khidmat Cemerlang agar dapat dicontohi oleh mereka yang belum menerimanya. Hal ini tidak terkecuali juga di sekolah yang memberikan pelbagai

pengiktiran dan anugerah kepada guru-guru, kakitangan dan pelajar-pelajar yang cemerlang dengan harapan kecemerlangan mereka ini akan mendorong semangat motivasi kepada rakan-rakan mereka untuk terus bekerja dengan gigih dan bersemangat untuk menjadikan organisasinya cemerlang gemilang dan terbilang. Biasanya , apabila sesebuah organisasi itu berjaya dan cemerlang , maka akan majulah

3

organisasi itu. Sebagai contohnya , negara Jepun begitu maju dalam bidang industri pembuatan kenderaan seperti syarikat-syarikat pengeluar kereta Toyota, Honda , Datsun, Mitsubishi dan lain-lainnya.. Di antara pengiktirafan-pengiktirafan yang diberikan ialah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Pengiktirafan kepada Institusi Pengiktirafan kepada Guru Pengiktirafan kepada Staf Sokongan Pengiktirafan kepada Pelajar Pengiktirafan kepada Komuniti

Begitu juga dengan Anugerah-anugerah yang diberikan kepada penerima – penerima semasa peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan oleh Kementerian, Jabatan Pelajaran , Institusi, Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah dan juga di sekolah –sekolah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hari Kualiti Hari Guru Hari Penyampaian hadiah Hari Terbuka Hari Sukan Hari Perhimpunan Sekolah Hari Rasmi Sekolah

Begitu juga Anugerah yang diberikan dalam pelbagai bentuk seperti: 1. 2. 3. 4. Anugerah Hadiah Anugerah Sijil Anugerah Wang Anugerah Surat Penghargaan

4

5. 6. 7. 8. 9.

Anugerah Tawaran Anugerah Lawatan Anugerah Bantuan Anugerah Pingat Anugerah-anugerah lain

Dalam perkhidmatan kerajaan dan organisasi besar, banyak ganjaran yang diberikan kepada penjawat awam atau pekerja pada tiap-tiap tahun dan setiap ganjaran itu memberi kesan yang berbeza-beza disebabkan setiap manusia itu menilai ganjaran yang diberikan dengan cara yang berbeza.. Teori Kesempurnaan Kendiri ataupun self- actualization oleh Abraham Maslow ,Teori dorongan kejayaan atau achievement motivation David McClelland dan juga Keperluan tidak ketara Teori Vance Packard iaitu

menjelaskan bahawa manusia itu mempunyai keperluan

mereka sendiri mengikut acuan dan kehendak diri masing-masing. Adalah diharapkan dengan adanya anugerah-anugerah seperti ini akan meningkatkan lagi mutu kerja merupakan di samping tugas sebagai penjawat awam yang

suatu amanah yang harus dipikul dengan penuh ikhlas dan

bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju organisasi yang menuju ke arah kecemerlangan dan pendorong kepada kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang.

2. Bengkel dan Latihan Kementerian Pelajaran sedar bahawa untuk mencapai tahap cemerlang sesebuah agensi tidak boleh bergantung pada kecekapan segelintir warganya sahaja . Sebaliknya ia memerlukan semua warganya bersama-sama berganding bahu

melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin . Oleh itu

5

fokus utama adalah bagi membangunkan kompetensi dan membentuk guru-guru ,stafstaf dan juga golongan pelajar yang berjaya. Justeru itu di kalangan guru-guru, stafstaf yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran dan kecekapan membantu dan membimbing rakan-rakan yang masih berada di tahap rendah. Mereka yang belum mahir dan cekap perlu melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kebolehan sedia ada. Keazaman untuk menjadi warga pendidikan yang lebih cemerlang merupakan azam yang patut ditanam oleh semua penjawat awam, terutamanya di kalangan warga pendidikan. Bengkel-bengkel dan latihan diberikan di peringkat atasan sehinggalah ke peringkat bawahan . Ini bertujuan meningkatkan lagi tahap kualiti dan pencapaian mutu kerja yang lebih baik di kalangan warga pendidikan.. Pengetua-pengetua sekolah, barisan guru pentadbir dan guru-guru mata pelajaran diberikan latihan dan bengkel bagi memantapkan lagi pengetahuan mereka terhadap sesuatu bidang itu.. Contohnya seseorang Pengetua diberikan latihan dan bengkel untuk memantapkan lagi pengurusan mereka di sekolah.. Pusat-pusat latihan yang terkenal seperti di Institut Aminuddin Baki,di Genting, Universiti-universiti serta Maktab-maktab Perguruan menjadi pusat-pusat latihan dan bengkel kepada Pengetua dan barisan pentadbir serta guru-guru dan kakitangan untuk menerima latihan yang berterusan bagi memantapkan lagi pengurusan dan pentadbiran mereka. Di samping itu pula pihak Jabatan Pelajaran Negeri juga tidak ketinggalan memberikan latihan dan bengkel kepada guru-guru berkenaan. Umum mengatakan bahawa guru yang berpengalaman adalah guru yang baik. Faktor yang menentukan pengalaman ialah masa dan peluang. Jika bergantung kepada faktor seseorang mengambil masa yang terlalu panjang untuk menjadi begitu berpengalaman. Peluang pula adalah faktor yang mudah dikawal. Oleh hal yang demikian untuk meningkatkan

6

profesionalisme guru-guru. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang khususnya menyediakan peluang latihan dengan mengadakan bengkel-bengkel contohnya: 1. 2. Bengkel penyediaan modul latihan bagi setiap mata pelajaran Bengkel latihan teknik menjawab dan latihan memeriksa kertas . Program ini dikenali Jawab Untuk Jaya 3. 4. Bengkel Penggubalan soalan Latihan soalan bersama Bengkel peningkatan prestasi mata pelajara Bengkel dan latihan yang diberikan ini bertujuan untuk memperol eh , menguasai , memperkukuh, memantapkan dan memperkayakan ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahan-bahan rujukan buku-buku dan dokumen –dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan juga Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan.. Di samping itu juga pihak Pejabat Pelajaran Daerah juga mengadakan bengkel-bengkel dan latihan lanjutan untuk memantapkan lagi guru-guru dengan ilmu-ilmu bantu yang sedia ada. Pihak sekolah juga mengadakan bengkel dan latihan dalaman di sekolah masing-masing untuk memperkukuhkan lagi penguasaan bidang-bidang ilmu yang belum dikuasai oleh guru-guru di sekolah berkenaan. Guru –guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas menjadi Jurulatih Utama dalam kursus ini. Latihan dan bengkel yang diberikan oleh pihak sekolah meliputi pelbagai aspek sama ada dari segi kurikulum, kokurikulum, kepimpinan, disiplin, sukan dan berbagaibagai lagi. Tidak ketinggalan juga program bagi murid-murid juga telah dirancang dan diadakan seperti kelas-kelas tambahan iaitu satu program dalam memberikan latihanlatihan kepada pelajar bagi kelas-kelas peperiksaan seperti Tingkatan tiga, lima dan Enam Atas. Antara program-program latihan yang telah dilaksanakan ialah Program Bijak IQ bagi pelajar Enam Atas, Tusyen Yayasan Harapan bagi pelajar tingkatan tiga

7

dan Program latihan yang dipanggil Titisan Terakhir khususnya bagi pelajar tingkatan lima. Di samping itu juga pada masa cuti penggal ini diadakan program Rakan Pintar bagi pelajar-pelajar tingkatan empat dan dua. Ini bertujuan mengulang kaji manamana kelemahan pelajar semasa di kelas sebelum cuti sekolah. Bengkel-bengkel menjawab soalan juga diadakan sepanjang tahun bagi kelaskelas peperiksaan seperti Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia dan juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Adalah diharapkan dengan adanya bengkelbengkel seperti ini akan menyemarakkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah serta mendorong semangat juang yang lebih tinggi di kalangan pelajar. Bengkel dan latihan sukan juga diadakan untuk mencungkil bakat-bakat yang

terpendam di kalangan pelajar. Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berminat dengan sukan, mata pelajaran Sains Sukan diwujudkan di tingkatan Enam Rendah. Mengikut Cawelti (1990), Kepimpinan pengajaran dapat menghasilkan pembelajaran berkesan. Ginsberg (1988) pula menegaskan, Kepimpinan pengajaran hanya dapat dilakukan oleh Pengetua-pengetua yang berkaliber tinggi dan cekap dalam pengajaran dan pengurusan sekolah.

3. Ceramah dan Perbincangan Bagi setiap agensi kerajaan, ceramah dan perbincangan kerap diadakan untuk memberi pengetahuan kepada penjawat-penjawat awam agar dapat meningkatkan lagi kualiti dan kesedaran tentang pentingnya kualiti dalam sesuatu urusan pekerjaan. Kementerian Pelajaran juga sering mendedahkan kepada pegawai-pegawainya dengan ceramah dan perbincangan yang dilakukan untuk meningkatkan kecemerlangan dalam sesebuah organisasi. Begitu Jabatan Pelajaran Negeri telah mengambil pelbagai inisiatif untuk mendedahkan kepada pegawai-pegawainya khususnya guru-guru

8

tentang

peningkatan kualiti. Begitu juga peranan yang dimainkan oleh Pejabat

Pelajaran Daerah sentiasa memimikirkan cara yang terbaik untuk pegawai-pegawai bawahannya. Di sekolah pula Pengetua bersama dengan barisan pentadbirnya sentiasa mencari dan memikirkan idea-idea baru bagi orang-orang bawahannya mendapat maklum balas yang terkini untuk peningkatan prestasi kerja di kalangan pegawaipegawainya. Salah satu daripada aspek yang diberikan perhatian ialah mendedahkan guru-guru dengan ceramah-ceramah yang berkesan. Salah satu ceramah yang telah diadakan ialah cemah mengurangkan tekanan kerja atau ‘Stress’. Ceramah ini telah diadakan pada hujung tahun untuk semua guru dan kakitangan sekolah . Doktor Lazli Pakar dalam bidang Psikiatri telah dijemput untuk menyampaikan ceramahnya . Doktor Lazli telah menerangkan bagaimana cara untuk kita mengurangkan tekanan di tempat kerja dan ini memberi manfaat yang besar kepada guru-guru dan kakitangan sekolah. Di samping itu juga ceramah tentang tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru juga telah diadakan untuk memberi kesedaran kepada guru-guru tentang tanggungjawab yang perlu dipikul dan amanah yang seharusnya dilaksanakan. Pihak sekolah telah menjemput Pakar Motivasi iaitu Yang Mulia Raja Ismail bin Raja Shahdan . Beliau telah berjaya menyampaikan ceramahnya dengan berkesan. Begitu juga dengan pelajar-pelajar, pihak sekolah telah merancangkan berbagai-bagai program ceramah untuk memberi kesedaran kepada mereka dan

kedua-dua penceramah ini juga telah menyampaikan ceramah kepada pelajar-pelajar pada awal tahun. Di samping itu juga Pengetua telah mengambil inisiatif untuk menyampaikan ceramah kepada pelajar-pelajar di kelas-kelas peperiksaan. Penilaian

keberkesanan ceramah itu dapat dijelmakan di dalam bilik-bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan juga semasa Ujian Bulanan diadakan.

9

Mengkut Rutter ( 1979 ) guru-guru dalam sekolah yang berkesan menggunakan lebih masa ke atas pelajaran (memula dan menamatkan pelajaran tepat pada masanya) dan menyediakan masa untuk “quiet work” . Di sekolah-sekolah menengah kerja rumah diberikan akan digredkan secara regular Bagi Crandall, D. P (1983) satu daripada faktor utama untuk usaha pembaikan sekolah ialah komitmen guru-guru . Perubahan tidak akan berlaku tanpa sokongan dan komitmen guru-guru. Dasar 60:40 Kementerian Pelajaran hendaklah dilihat sebagai strategi untuk mencapai Wawasan 2020. Penumpuan kepada pencapaian Nisbah 60:40 bagi aliran sains dan sastera menampakkan impaknya dalam perancangan dan pelaksanaan di peingkat Kementerian, Jabatan dan juga sekolah. Pencapaian sekolah sepatutnya bukan hanya menunjukkan peningkatan keseluruhan tetapi perlu memberi tumpuan kepada kualiti. Standard kualiti yang ditetapkan ialah 60 peratus pelajar harus mampu mengikuti jurusan sains dan 40 peratus jurusan sastera. Guru-guru Bimbingan Dan Kaunseling seharusnya memainkan peranan penting dalan menentukan hala tuju pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam ataupun Swasta. Perbincangan dan

komitmen yang sepenuhnya daripada mereka amat penting. Ramai pelajar yang tidak tahu proses atau cara pengambilan pelajar ke universiti. Perbincangan dengan pelajar dengan sejelas-jelasnya perlu dilaksanakan agar mereka tidak tersilap pilih kursuskursus yang ditawarkan. Kerjasama daripada semua pihak perlu dalam usaha untuk meningkatkan lagi pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan seterusnya perbincangan dengan pihak pentadbir, guru –guru, ibu bapa dan masyarakat setempat amat penting. Oleh itu setiap sekolah mempunyai Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru. Ini bertujuan untuk membantu dan berbincang dengan pihak sekolah agar keputusan yang bijak dapat dicapai dan semua pihak berpuas hati dan tidak terlepas pandang. Selain daripada

10

program sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga boleh memainkan peranan yang lebih aktif lagi dalam perkara ini. Pihak pentadbir pula mestilah sentiasa berpandangan jauh dan sedia berbincang dan menerima pandangan daripada guru-

guru, ibu bapa ataupun pihak komuniti luar untuk menghasilkan satu keputusan yang bijaksana demi untuk kebaikan dan kecemerlangan sekolah berkenaan. Ini telah dilaksanakan sepenuhnya dan hasilnya kami melihat pihak sekolah mendapat reaksi yang positif daripda pihak ibu bapa dan juga komuniti luar.

4. Siri Panduan Pengurusan Kualiti Sebagai sebahagian daripada usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang kualiti serta menunjukkan cara-cara yang praktikal untuk mengurus kualiti dan produktiviti secara berkesan. Jabatan Pelajaran Pahang telah memperkenalkan program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan pada tahun 1994. Program ini bertujuan mempertingkatkan prestasi pendidikan di Pahang dan memerlukan kerjasama yang bersungguh-sungguh daripada semua warga pendidik di negeri ini. Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan di negeri Pahang ini sudah masuk edisi yang kedua dan diguna pakai dengan penambahan yang baru berdasarkan perkembangan terbaharu dalam dunia pendidikan dan disesuaikan dengan dasar pendidikan terkini. Program ini dipengerusikan sendiri oleh Pengarah Pelajaran Pahang dan

jawatankuasanya terdiri daripada semua Ketua Sektor, Penolong Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Pusat Sumber Pendidikan Negeri, Ketua Unit dan Pegawai Pelajaran Daerah. Urus setia program ini terdiri daripada: 1. 2. Unit Kurikulum untuk Peningkatan Akademik Unit Kokurikulum untuk Peningkatan Kokurikulum

11

3. 4. 5.

Unit Pendidikan Islam bagi Bina Insan Unit Perancangan dan Pembangunan untuk Keceriaan Unit Perkhidmatan untuk Pengurusan dan Pentadbiran

Di peringkat daerah pula dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah dan dianggotai oleh semua pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah, Guru Besar dan Pengetua yang mewakili kelompok.. Di setiap daerah, sekolah rendah dan menengah dibahagikan kepada kelompok-kelompok kecil mengikut kawasan geografi dengan dipengerusikan oleh salah seorang daripada Guru Besar atau Pengetua berkenaan Pengwujudan kelompok-kelompok ini akan membolehkan sekolah-sekolah kecil berkongsi idea dan bekerjasama melaksanakan aktiviti-aktiviti masalah yang sama. Di peringkat sekolah, satu jawatankuasa Khas Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan telah ditubuhkan dan Pengetua atau Guru Besar sendiri menjadi pengerusinya. Guru Penolong Kanan Kurikulum menjadi setiausaha. Semua guru terlibat dalam pelaksanaan program ini, oleh hal yang demikian beberapa jawatankuasa boleh diadakan, ini termasuklah perkara yang ada kaitan dengan untuk menangani

penglibatan ibu bapa atau masyarakat setempat. Jawatankuasa Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan di peringkat sekolah adalah Jawatankuasa Induk yang membuat perancangan dan melaksanakan program Bagi melicinkan lagi program ini agar ia benar-benar berkesan untuk meningkatkan lagi kualiti guru dan pelajar, kumpulan-kumpulan profesional lain di sekolah boleh turut membantu dan seharusnya digembleng dalam pelaksanaan program ini ialah:

1. Kumpulan Pemantau

12

2. Kumpulan Penggubalan Soalan dan Pemeriksa 3. Kumpulan Guru Cemerlang dan 4. Kumpulan Guru Sumber bagi setiap mata pelajaran Dari segi tugas, ia mempunyai kerangka yang menunjukkan ruang lingkup , pembahagian, dan sempadan tugas yang jelas iaitu meliputi tiga tahap kerja yang utama 1. 2. 3. Perancangan Pelaksanaan Pemantauan

Di sekolah terdapat banyak buku panduan dan pengurusan yang diguna pakai sebagai panduan dan rujukan guru-guru untuk melaksanakan tugas dalam bidang masing-masing seperti : 1. Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2. Buku Panduan Kurikulum sekolah 3. Buku Panduan Kokurikulum sekolah 4. Buku Panduan Tatacara Disiplin di sekolah 5. Buku Panduan Pengurusan panitia 6. Buku Panduan Pengurusan Asranma 7. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan 8. Buku Panduan Pengurusan Kantin 9. Buku Panduan Pengurusan Buku Teks 10. Buku Panduan Pengurusan Biasiswa Dari segi perancangan yang teliti mengikut tahap dan peringkat diharapkan program ini akan dapat menghasilkan satu keputusan yang tepat dan berkesan dalam menguruskan peningkatan kualiti . Di samping itu juga pelaksanaan yang teratur dan

13

sistematik

serta tenaga-tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman

membolehkan program ini mencapai targetnya. Di samping itu pula pemantauan dari aspek mengawal, membimbing, akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak yang terlibat. Pemantauan perlu menjadi budaya dan satu aktiviti yang dialu-alukan bukan aktiviti yang ditakuti oleh guru-guru. Segala kelemahan pemantauan yang diperolehi akan diperbaiki dari semasa ke semasa untuk menghasilkan keputusan yang relevan dengan kehendak sesebuah sekolah itu. Program pemantauan ini berteraskan permuafakatan dengan tujuan mendapat pengalaman baru untuk berkongsi kekuatan.

5. . Sistem Cadangan Kualiti Agensi-agensi kerajaan yang inginkan kejayaan dalam pengurusan kualiti perlu mewujudkan pelbagai sistem untuk menyokong usaha-usaha kualiti yang dilaksanakannya. Salah satu sistem sokongan yang dikenal pasti sebagai penting ialah sistem cadangan kualiti. Sistem ini dikatakan membekalkan banyak input yang berguna kepada sistem kualiti. Tegasnya sistem cadangan ini adalah mekanisme terpenting untuk melahirkan idea-idea yang akan meningkatkan keupayaan agensi dalam meningkatkan tahap perkhidmatannya. Dalam hal ini Kementerian Pelajaran juga tidak menafikan aspek ini, Kementerian membuka pintu dan ruang kepada pegawai-pegawainya melalui Kesatuan-kesatuan guru memberikan cadangan-cadangan yang berkualiti untuk menambahbaikkan lagi sistem yang wujud di Kementerian khususnya kakitangan di bawahnya. Segala cadangan ini diteliti di peringkat kementerian dan mana-mana cadangan yang baik akan dikemukakan pula ke pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk disemak. dan diambil tindakan . Begitu juga pihak kementerian sedia menerima teguran-teguran yang membina sama ada di kalangan institusi, jabatan-jabatan

14

kerajaan dan juga individu-individu. Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga banyak memberikan input-input yang berguna kepada pihak Kementerian untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan Badan-Badan Bukan Kerajaan juga telah memberikan cadangan yang amat berfaedah kepada pihak berkenaan. Pihak Kementerian amat peka dengan semua cadangan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat dan mengambil tindakan mengikut prosedur yang dibenarkan. Begitu juga dengan pihak Jabatan Pelajaran Negeri sedia menerima cadangancadangan yang membina daripada pihak-pihak lain untuk mrningkatkan lagi kualitinya . Cadangan-cadangan ini dapat dijadikan sebagai kayu pengukur tentang keberkesanan dalam sistem yang dilaksanakan di jabatan tersebut. Dalam program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan sistem cadangan yang diguna pakai ialah “ Collaborative, Participative, dan juga Ownership.” Collaborative ialah permuafakatan semua pihak yang ada kepentingan dengan sekolah , termasuklah guru-guru, ibu bapa masyarakat setempat agensi kerajaaan dan bukan kerajaan dan juga badan-badan korporat. Mereka memberikan berbagai-bagai input demi kepentingan program yang dilaksanakan. Jawatankuasa pemantau sentiasa mengkaji program ini dari semasa ke semasa untuk melihat peningkatan kualitinya dan sentiasa membaik pulih mana–mana kelemahannya. Partisipasive pula menuntut penglibatan yang penuh iltizam daripada guruguru dan kakitangan sekolah, tidak mengira sama ada mereka mengajar di kelas peperiksaan ataupun tidak. Jika hasil sesuatu peperiksaan itu dianggap

menggambarkan longgokan masalah.

Segala masalah akan ditanggung bersama.

Oleh itu guru-guru perlu menyumbangkan ideanya untuk meningkatkan lagi program dan cadangan kualiti ini. Satu lagi aspek cadangan ialah “Ownership” iaitu rasa kepunyaan bersama. Program yang dicadangkan ini adalah program bersama dan

15

setiap pendidik perlu sedar bahawa ia tanggungjawab semua dan bukan pihak-pihak tertentu sahaja. Di sekolah kita lihat banyak cadangan yang dicadangkan oleh guru dan diambil tindakan sepenuhnya oleh pihak Pengetua . Cadangan-cadangan yang berkualiti ini akan ditapis oleh satu badan yang terdiri daripada barisan pentadbir yang terdiri daripada Guru-Guru Penolong Kanan dan juga Guru-Guru Kanan Bidang. Cadangan kepada guru-guru untuk mengajar subjek-subjek yang disukai pada tahun seterusnya adalah diberi pilihan. . Guru-guru juga banyak memberikan idea yang bernas untuk program-program peningkatan akademik, kokurikulum, sahsiah ,keceriaan , dan juga pengurusan pentadbiran. Pengetua memberi ruang dan peluang kepada guru-guru mencadangkan idea-idea yang bernas untuk dibincangkan selain daripada cadangan yang sedia ada di kalangan Pengetua dan barisan pentadbir. Pengetua akan berbincang dengan Guru-guru penolong Kanannya dan Guru-guru Kanan untuk meletakkan guru-guru mengikut opsyen dan pilihannya. Ini dapat memberikan kepuasan kepada guru-guru berkenaan. Namun begitu tidak semua kehendak guru-guru tersebut dapat dipenuhi . Ini disebabkan oleh kekurangan guru, guru yang dihantar tidak mengikut opsyen, dan juga mengikut keperluan semasa . Selain daripada itu terdapat cadangan-cadangan lain yang boleh dikemukakan oleh guru-guru kepada pihak Pengetua, sekadar beberapa cadangan seperti berikut:

1. Cadangan senarai tugas guru 2. Cadangan pemilihan Pengawas-pengawas sekolah 3. 4. 5. Cadangan penggubalan soalan-soalan peperiksaan Cadangan pemilihan waden Asrama Cadangan Pemilihan Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru

16

6. Cadangan guru-guru untuk dinaikkan pangkat 7. Cadangan guru-guru untuk dicalonkan Guru Cemerlang 8. Cadangan guru-guru untuk diberikan Anugerah 9. Cadangan Program-program Peningkatan Akademik 10. Cadangan motivasi untuk pelajar-pelajar 11. Cadangan motivasi untuk guru-guru Kesemua cadangan ini akan dinilai sepenuhnya oleh jawatankuasa penilai . Jawatankuasa penilai akan bermesyuarat membincangkan segala cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru berkenaan. Mana-mana cadangan yang baik dan praktikal akan dicadangkan kepada Pengetua untuk diterima pakai. Namun begitu perlu kita sedari, Pengetua mempunyai kuasa mutlak sama ada untuk menerima cadangan-cadangan itu atau menolaknya. Dalam pada itu pihak Pengetua perlu berhemah dan berhikmah dalam mengambil sesuatu tindakan atau keputusan agar tidak menimbulkan rasa kurang senang di kalangan guru-guru. Di samping itu Pengetua juga menerima cadangan-cadangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk meningkatkan lagi prestasi dan kualiti sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru sebagai tulang belakang sekolah mempunyai berbagaibagai kepakaran dari segi tenaga, peralatan, kewangan, khidmat nasihat dan sebagainya. Segala idea yang baik dan amat berfaedah ini akan digunakan serta dilaksanakan oleh pihak sekolah sepenuhnya. Contohnya mengadakan kelas-kelas tambahan, kursus, ceramah, seminar dan sebagainya. Badan ini juga boleh menyumbang dari segi kepakarannya ataupun memberi bantuan dari segi kewangan. Ini boleh mengurangkan kos yang ditanggung oleh pihak sekolah dan juga melibatkan ibu bapa turut sama menyumbang ke arah kecemerlangan dan peningkatan kualiti di sesebuah sekolah itu.

17

Rumusan Kelima-lima program peningkatan kualiti ini tidak akan berkesan jika pihak Kementerian, Jabatan, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah tidak memikirkan

beberapa masalah yang mungkin timbul dan menjadi penghalang terhadap Program Peningkatan Kualiti dan Budaya Kerja Cemerlang. Salah satu aspek yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya ialah aspek disiplin. Kecemerlangan sesebuah organisasi , berkait rapat dengan tahap disiplin warganya. Sesebuah organisasi yang mempunyai warga yang berdisiplin tinggi dapat memastikan segala tugas yang diamanahkan dilaksanakan dengan teratur dan tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan. Warga yang berdisiplin akan sentiasa dapat menjalankan tugasnya dengan cemerlang kerana disiplin merupakan kunci utama ke arah kecemerlangan dan menjadi asas yang penting dalam usaha mewujudkan pentadbiran yang beramanah bersih dan cekap. Budaya Kerja Cemerlang yang bercirikan nilai-nilai murni dan etika moral yang unggul boleh menjadi perisai yang amat kuat untuk menangkis berlakunya insiden-insiden pelanggaran disiplin di kalangan warga perkhidmatan pendidikan terutamanya di sekolah. Aspek kedua pula ialah sifat-sifat negatif yang ada di kalangan warga pendidikan, seperti sikap malas, kurang bersemangat untuk memajukan diri sendiri, kurang pegangan agama, bersikap pasif atau menerima apa sahaja arahan daripada pihak atasan atau ketua tanpa mahu berusaha sendiri Golongan yang seperti ini akan menjalankan tugas seada-adanya sahaja ertinya hanya bekerja menurut arahan sahaja tiada daya kreatif dan inisiatif sendiri. Pegawai yang begini perlu diberikan kursus atau motivasi diri sebanyak mungkin dan memerlukan pengawasan dan didikan agama secukupnya terutama sekali memahami pengertian halal dan haram dan

18

hubungannya dengan pemberian rezeki yang menjadi sumber kehidupan di sepanjang perkhidmatan sama ada dengan pihak kerajaan ataupun swasta. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam menghalang kecemerlangan kerja ialah konsep “Kita Manusia Biasa’ iaitu sebarang kecacatan (defect) yang berlaku ini kerana kelemahan manusia. Tidak ada seorang pelanggan pun yang dapat menerima nilai ini kerana mereka mahukan kesempurnaan dan ‘zero defect’ Apabila seseorang pelanggan membayar untuk sesuatu perkhidmatan, ia mahukan 100 peratus kualiti bukan 99 peratus atau 90 peratus. Kita sendiri pun dalam kehidupan harian mahukan yang sempurna terutama apabila melibatkan harta benda kepunyaan sendiri. Setiap kali kita mengambil gaji tunai dari mesin pengeluar wang , biasanya kita mengira dua kali agar jumlahnya tidak silap . Analogi mudah ini sama sahaja apabila dihubungkan dengan harta benda jabatan atau sekolah , kita prihatin bahawa seolah-olah harta jabatan ataupun sekolah itu seolah-olah harta kita sendiri. Kita harus menyedari bahawa sesuatu program itu ada masanya meningkat dan ada masanya menurun dan secara ‘natural process’ pada kebiasaannya kejayaan – kejayaaan ini akan diikuti pula oleh kemerosotan. Teori ‘learning curve’yang

dikemukakan oleh Ken Blanchard dalam bukunya ‘Mission Possible’ menyatakan demikian. Oleh itu kita perlu bersedia . Sebelum kemerosotan berlaku kita perlu melakukan satu proses ‘renewal’ untuk menjamin kejayaan dapat diteruskan. Tan Sri Samsuddin Osman, Ketua Setiausaha Negara (2005) mengatakan mutu

perkhidmatan awam di negara ini agak ketinggalan berbanding beberapa negara lain berikutan sikap dan prestasi kakitangannya yang belum mencapai tahap maksimum. Ini agak malang kerana sebelum ini mutu perkhidmatan dan prestasi sektor awam di Malaysia adalah yang terbaik di rantau ini dan menjadi salah satu faktor utama tarikan

19

pelancong. Oleh itu masalah beban tugas semakin berat tidak dianggap sebagai masalah tetapi dianggap sebagai satu peluang untuk membuat inovasi. Proses ‘renewal’ dan pemantapan secara berterusan inilah yang akan memberi harapan kepada peningkatan prestasi pendidikan di negeri Pahang pada tahun-tahun akan datang. InsyaAllah.

Penutup Kita perlu menyedari bahawa usaha untuk mewujudkan budaya kerja cemerlang dalam sesebuah organisasi khususunya di sekolah bukanlah satu usaha yang mudah dan boleh diperolehi dalam sekelip mata sahaja. Kejayaan yang dicapai oleh organisasi belum boleh menunjukkan tahap kecemerlangan yang unggul kerana kecemerlangan tiada akhirnya. Usaha organisasi untuk mencapai kecemerlangan adalah satu usaha yang berterusan tanpa ada had masa yang ditetapkan . Sebuah organisasi tidak seharusnya berpuas hati terhadap apa yang dicapai ketika ini. Yang Amat Berbahagia Tun Doktor Mahathir pernah menyatakan “...kualiti adalah

keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. Apabila kita mencapai kualiti , ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar.” Oleh itu pihak pengurusan atasan ataupun Pengetua perlu menyedari bahawa kerjasama yang erat dan komitmen yang sepenuhnya daripada kakitangan bawahannya merupakan faktor terpenting yang membawa kejayaan kepada sesebuah organisasi. InsyaAllah.

20

Rujukan

1. Ainon Mohd,(2004) Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja, PTS Publication and Distributors Sdn Bhd ,K.L 2. Aneka Rencana, Budaya Etika Kerja Dalam Perkhidmatan Awam, Yahoo/Budaya Kerja Cemerlang 3. Berita Lengkap, (2005) Jadikan Kumpulan Kerja Cemerlang sebagai Budaya Kerja, Yahoo/Budaya Kerja Cemerlang 4. Chek Mat,(1996), Pengurusan berkualiti dalam Perkhidmatan, Utusan Publications and DistributorsSdn Bhd,K.L 5. Hasidin Zaini, (1998) Kepimpinan Berkualiti, Bestari Koleksi Guru Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Edisi Kedua 6. Hajah Zainon bte Salleh, (1998), Harapan, Amalan dan Cabaran untuk Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Dalam Bilik Darjah dan Sekolah,Bestari Koleksi Guru Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Edisi Kedua. 7. Mahmood Nazar Mohamad dan Sabitha Marican,(1995) Hubungan Manusia Dalam Organisasi, Utusan Publicationand Distributors Sdn Bhd 8. PKKP,(2002), Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan, Jabatan Pendidikan Pahang, Edisi Kedua 9. Pendidikan Negara Abad ke -21,(1996), Pusat Teknologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia , 10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam-1991-1993 Jilid 1(2000),

International Law Book Services

21

11. Rujukan Peperiksaan, Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) (2003), Penerbit FEMINA . 12. Samsudin bin Osman (2005) Utusan Malaysia 4 DISEMBER , Kenyataan Samsudin Sekadar Lepas Cakap. 13. Samsudin bin Osman (2004) Majlis Sambutan Hari Kualiti dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 14 OKT 14. Yahya bin Awang,(1997), Kurikulum Pada Pandangan Ahli Psikologi, BESTARI, Koleksi Guru Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Edisi Pertama. 15. Zahidi Mohd Daud, (2005) , Budaya Kerja Cemerlang

,http/www/geocities/psmintura/artikel/Budaya Kerja Cemerlang,htm.

22

23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->