P. 1
peranan pengetua

peranan pengetua

4.67

|Views: 2,186|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

1.

0 Pendahuluan Besarnya peranan pemimpin tidak dapat dinafikan oleh semua orang yang waras dan rasional pemikirannya. Hal ini adalah berdasarkan fakta ; kapal akan karam atau hanyut di lautan jika tanpa nakhodanya. Bagi umat Islam pula, Allah mengutus pemimpin besar Nabi Muhammad s.a.w sebagai penghulu sekalian umat sebagai penyuluh dari kegelapan dan John Harvey – Jones, bekas pengerusi ICI mengibaratkan pemimpin seperti konduktor orkestra simfoni, iaitu ; “Gagalnya peranan konduktor mengawal sekumpulan manusia orkestra yang dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut jenis instrument, maka sudah pasti akan gagal menghasilkan suatu karya seni yang mampu menghiburkan pelbagai penonton yang kritis “ Dari perspektif sebuah organisasi pendidikan pula, peri pentingnya peranan pemimpin dapatlah kita mengambil rumusan yang dibuat oleh Fred M. Hechinger (dlm. Davis & Thomas 1989: 17 ) untuk dijadikan renungan dan pegangan, iaitu ; “Bahawa dia tidak pernah melihat sekolah yang baik dipimpin oleh pengetua yang lemah atau sekolah yang lemah dipimpin oleh pengetua yang baik. Dia telah melihat sekolah yang lemah bertukar menjadi sekolah yang cemerlang dan malangnya terdapat juga sekolah yang cemerlang merosot dengan teruknya. Dalam setiap kes , jatuh bangunnya sesebuah sekolah (organisasi pendidikan) boleh dikesan melalui keberkesanan kualiti peranan pemimpinnya atau pun pengurusnya iaitu pengetua.”

Begitulah pentingnya peranan seorang pengetua di sekolah, kerana beliau merupakan ketua, pengurus dan juga pemimpin. Sebagai seorang pemimpin sewajarnyalah beliau mempunyai keupayaan mempengaruhi guruguru melaksanakan tugas-tugas sekolah secara sukarela dengan penuh dedikasi dan memastikan semua guru berdisiplin dalam mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. Keupayaan seperti inilah yang membezakan antara sekolah yang berjaya dengan yang sebaliknya.

Peranan pengetua menjadi penting kerana tugas utamanya adalah untuk memastikan “core business “ sekolah iaitu antaranya pelajar belajar dan guru mengajar dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai kejayaannya. Pada masa yang sama juga, dengan kekuatan gaya kepimpinannya, pengetua diharap dapat membangkit dan mengekalkan komitmen guru terhadap organisasinya, efeksi guru dan kepuasan kerja mereka disekolahnya tanpa pengabaian kepada keperluan dan kebajikan guru-gurunya.

Pengetua yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya, bukan sahaja pelajar atau staf pejabat, malah semua guru-gurunya dari yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasi kepada berdedikasi. Pendek kata semua nilai-nilai negatif dari segi tindakan, sikap dan andaian-andaian perangkap minda (mind trap) yang merupakan penghalang kepada sebuah kejayaan akan mampu dipositifkan demi mencapai sebuah kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

2.0

MAKNA ISTILAH 2.1 Definisi Pemimpin Sebuah Organisasi Pendidikan Organisasi pendidikan adalah satu jabatan yang sangat besar yang

boleh terdiri daripada tadika, sekolah, kolej, maktab, politeknik atau pun universiti. Memandangkan penulis berkhidmat di sekolah menengah, maka pemimpin di sini adalah merujuk kepada pengetua. Menurut Akta 550 ( Akta Pendidikan 1996 ) menjelaskan “pengetua” ertinya seorang pegawai dalam Perkhidmatan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan atau seorang yang dilantik oleh Lembaga Pengelola sistem sekolah swasta dan bertanggungjawab untuk mentadbir atau mengurus sistem sekolah.

Berdasarkan akta di atas bolehlah dirumuskan selain mengurus bangunan fizikal sekolah supaya sentiasa berada di dalam keadaan boleh guna dan selamat seperti : I. II. III. IV. V. VI. VII. Bilik Darjah Bilik Komputer Makmal dan Bengkel Pejabat Padang dan Peralatan Sukan Perpustakaan dan Kantin Sekolah ;

pengetua juga merupakan pengurus sumber manusia sebagai modal insan yang terdiri daripada : I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Guru – guru Kanan Pentadbiran Guru – guru Kanan Mata Pelajaran Guru – guru Terlatih Akademik Guru – guru Ganti dan Sambilan Guru – guru Bimbingan dan Kaunseling Guru – guru Sumber ( Perpustakaan dan Alat Pandang Dengar ) Staf Pentadbiran dan Sokongan Pejabat Pembantu Makmal dan Bengkel Pengawal Keselamatan Sekolah Tukang Kebun dan Pencuci Bangunan serta Pengusaha Kantin

Kesemua sumber fizikal dan modal insan di atas perlu dirancang, ditadbir dan diurus dengan sebaiknya dan mesti berada di atas landasan yang betul untuk memastikan semua hala tuju ( misi dan visi sekolah ) yang ditetapkan oleh organisasi tercapai dengan jayanya.

2.2

Definisi Berdisiplin dan Berdedikasi Menurut Kamus Besar Utusan ( 1995 ), berdisiplin bermaksud berkelakuan baik dan kepatuhan serta taat kepada semua undangundang dan peraturan yang ditetapkan. Manakala berdedikasi pula adalah pengabadian diri, masa dan lain – lain dengan sepenuhnya kepada sesuatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, berdisiplin dan berdedikasi bagi semua sumber modal insan dalam sesebuah organisasi adalah ibarat irama dan lagu kerana andai dipisah lagu dan irama ,akan lemah tiada berjiwa dan hampa. Hal ini demikian kerana pengetua hanya dapat mencapai matlamat hala tuju ( visi dan misi ) yang telah ditetapkan oleh organisasi jika semua sumber modal insan di bawah kawalannya secara serentak menjalankan tugas dengan penuh berdisiplin dan berperanan dengan penuh berdedikasi. Dari sini barulah kita dapat lihat seperti : 1. Guru – guru masuk ke kelas bukan hanya tepat pada waktunya dengan berpakaian kemas seperti yang digariskan dalam kod etika berpakaian semasa tugas rasmi, malah mengajar dengan penuh minat dan tanggungjawab untuk mendidik pelajar dengan jayanya.

2.

Tukang kebun pula bukan hanya bekerja mengikut rutin seperti menyiram pokok sedia ada sehingga pukul 10.00 pagi misalnya, kemudian ke pasar atau ke kedai kopi, malah mereka akan lakukan kerja di luar rutin seperti menyemai pokok –pokok untuk membantu menceriakan sekolah sehingga menjadi sekolah dalam taman. Beliau juga akan memastikan padang berkeadaan bersih dengan rumput yang berpotong disekitarnya sehingga sanggup pulang sehingga lewat petang. Hal ini sudah pasti dapat membantu guru pendidikan jasmani menjalankan aktiviti luar bilik darjah dengan jayanya.

Jika diibaratkan sebuah kereta pula enjin mungkin gurunya, pembantu makmal mungkin tayarnya dan pengawal keselamatan mungkin air di dalam tangkinya dan guru penolong kanan mungkin pemandunya. Destinasi yang ditetapkan oleh pemiliknya iaitu pengetua hanya mampu sampai dengan selamatnya iaitu mungkin sebuah kejayaan anak didik tanpa ada halangan dan kemalangan yang menyebabkan insan tersayang menangisi kematian atau mungkin ibu bapa yang anaknya gagal, sekiranya pemandunya berdisiplin dan semua komponen berfungsi secara berdedikasi iaitu tiada yang rosak atau semput dalam perjalanan.

3.0

Cara – cara Pemimpin Sebuah Organisasi Pendidikan Dapat Memainkan Peranannya Dalam Membentuk Individu Yang Berdisiplin dan Berdedikasi Dalam Kalangan Ahli Organisasinya .

Menteri Pelajaran Malaysia, dalam perasmian Majlis Minggu Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia pada 6 September 2005 mengutarakan,iaitu :-

“ Cabaran besar Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk melahirkan warga yang berakhlak mulia, patriotik, amanah, jujur, berilmu, berinovasi, berdaya saing dan terbilang. Pembangunan sukan juga dimulakan di sekolah untuk melahirkan atlet bertaraf dunia. Sekolah dijadikan multiple institution. Pelajar bukan sahaja dididik untuk cemerlang dalam akademik , tetapi juga digalakkan untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang boleh membentuk sahsiah mereka agar menjadi insan mulia yang patuh pada undang – undang, bermoral, dan tidak mudah terpengaruh oleh gejala – gejala tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah.”

Tidak dapat dinafikan juga bahawa pendidikan adalah alat bagi pembangunan individu dan seterusnya pembangunan masyarakat dan negara. Matlamat pendidikan negara kita jelas termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara iaitu :-

“……memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan; dan ….. bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai keyakinan diri serta memberi sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara “

Oleh itu fungsi sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan ialah bertanggungjawab menjalankan program, aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum yang menuju ke arah menghasilkan individu yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Negara .

Masyarakat memandang tinggi dan berebut – rebut untuk menghantar anak – anak mereka ke sekolah yang berjaya. Sekolah yang berjaya menghasilkan output yang mencapai kecemerlangan akademik dan sukan dikatakan sekolah yang berkesan dan efektif

Menurut Rutter (1979), keberkesanan sekolah mempunyai pertalian dengan apa yang berlaku di dalam sekolah itu sendiri iaitu proses pengajaran dan pembelajaran yang bermutu di dalam bilik darjah. Sweeney (1982) mengenal pasti 6 ciri kepimpinan Pengetua yang dikatakan efektif iaitu :-

a. b. c. d.

Mengutamakan pencapaian Menentukan strategi pengajaran Menyelaras program – program pengajaran Membantu guru – guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran

e. f.

Menilai kemajuan pelajar Mengadakan iklim sekolah yang teratur

Jelas dari pendapat di atas bahawa segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus berasaskan kepada peningkatan proses pendidikan di bilik darjah disertai dengan pembangunan dalaman sekolah itu sendiri iaitu apa yang dikenali sebagai iklim sekolah.

Antara pembangunan dalaman yang dapat mewujudkan iklim sekolah yang mempengaruhi segala perlakuan dalam menghasilkan produktiviti yang tinggi dalam mencapai matlamat organisasi akhirnya ialah semua individu yang mengamalkan sikap berdisiplin dan berdedikasi dalam kalangan ahli organisasinya. Kualiti disiplin dan semangat dedikasi mereka bukanlah sesuatu yang statik. Kepimpinan pengetua yang berkualiti sudah pasti mampu untuk membentuk seluruh individu di dalam organisasinya berkhidmat dengan penuh berdisiplin dan berdedikasi dalam mencapai matlamat organisasi.

Antara cadangan peranan yang boleh dimainkan oleh pengetua untuk membentuk ahli organisasinya yang berdisiplin ialah dengan memupuk sikap :-

1.

Menghargai Masa Amalan positif yang perlu diterap kepada semua ahli organisasinya ialah menepati masa, menyegerakan tugas, mempunyai perancangan waktu, bijak menguruskan tempoh masa yang diberi, menumpukan masa pada kerja – kerja yang produktif dan kreatif, menetapkan target date untuk menyiapkan kerja serta menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. Kad perakam waktu pejabat bolehlah digunakan sebagai kawalan untuk memastikan semua kakitangan sekolah datang mengikut masa yang ditetapkan dan penyeliaan atau rondaan oleh pengetua atau dengan bantuan guru – guru penolong kanan bolehlah dilakukan bagi memastikan guru masuk kelas tepat pada waktu yang ditetapkan ataupun pengawal sentiasa wujud dan mengawal keselamatan sekolah pada setiap masa. Time log pula bolehlah digunakan untuk memastikan tandas dicuci setiap masa dan rumput dipotong mengikut jadual masa. Penetapan target date di dalam mesyuarat pula dapat memastikan semua kakitangan seperti guru tahu bila mesti menghabiskan sukatan mata pelajaran yang diajarnya, kerani kewangan menyiapkan urusan gaji kakitangan tepat pada masanya untuk memastikan kebajikan kakitangan tidak terabai dan setiausaha

peperiksaan menyiapkan analisa pencapaian murid tepat masanya bagi membolehkan perancangan berdasarkan data dibuat untuk meningkatkan kecemerlangan pencapaian murid kita. Semua yang berkaitan dengan pengurusan masa di atas adalah amat penting bagi mewujudkan iklim sekolah yang teratur dalam mencapai semua hala tuju (visi dan misi sekolah) yang ditetapkan organisasi tercapai dengan jayanya.

2.

Pengaruh Teladan Pengaruh teladan yang positif boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak, begitu juga yang negatif boleh membawa padah yang buruk. Rasulullah (s.a.w.) bersabda yang bermaksud :“Sebaik – baik kamu ialah orang yang paling berfaedah kepada orang lain “. Di sini nyatalah bahawa orang yang paling baik itu akan mempengaruhi orang lain sama ada dari segi kepimpinan, tunjuk – ajar, akhlak, tutur kata atau tingkahlakunya yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain.

Kerajaan juga menggalakkan semua kakitangannya mengamalkan Dasar Kepimpinan Melalui Teladan. Pemimpin yang berbudi mulia sangat mudah ditaati, dihormati, disegani dan bukan ditakuti. Ketua yang tegas tetapi adil lebih senang meningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi serta lebih mudah dicontohi. Sifat merendah diri

memerlukan kekuatan peribadi dan kebijaksanaan. Ketua yang mempunyai sifat ini dihormati pekerja dan lebih mudah mengawal organisasi. Tertib dan beradab seseorang yang penuh disiplin dalam hidupnya, tahu berinteraksi sesama manusia , tahu membawa diri dalam semua situasi dan persekitaran serta tahu peraturan- peraturan etiket sosiobudaya bangsanya mestilah menjadi amalan pengetua untuk menjadi teladan untuk dicontohi.

Dengan mengamalkan sikap – sikap yang terpuji barulah pengetua mampu untuk membentuk kakitangan berdisiplin kerana mereka akan patuh dan taat pada semua peraturan dan arahan atas dasar menghormati sikap mulia pemimpin yang wajar diteladani, walaupun semasa ketiadaannya di sekolah.

3.

Perkembangan Staf Pengetua juga boleh menganjurkan bengkel dengan menjemput pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia dari Bahagian Jemaah Nazir Sekolah, Pejabat Penasihat Undang – Undang atau Institut Aminudin Baki untuk menambah pengetahuan mengenai Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang ada dan perlu dipatuhi serta ditaati. Ini banyak membantu semua kakitangan dalam organisasi beliau bekerja dengan penuh berdisiplin, berbekal ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui bengkel perkembangan staf ini, contohnya

mengenai pengurus pelajar mengikuti aktiviti luar sekolah, pengurusan buku rekod mengajar, pengurusan kewangan sekolah, pengurusan sukatan mata pelajaran dan lain-lain yang berkaitan dengan organisasi. Tanpa pededahan sebegini pelanggaran disiplin mungkin akan berlaku atas sebab kejahilan diri dengan tanpa niat di hati, yang mana kesannya bukan saja merugikan organisasi malah menyusahkan diri kakitangan sendiri yang boleh membunuh motivasi diri.

Dalam membentuk ahli organisasi yang berdedikasi, yang menjadi teras untuk mewujudkan iklim sekolah yang mengamalkan budaya kerja cemerlang, pengetua hendaklah memastikan kakitangannya mempunyai ilmu, kemahiran dan sikap merujuk kepada motivasi yang tinggi dalam bidang tugasan yang diarahkan. Tanpa ilmu dan kemahiran contohnya dalam bidang fizik, agak mustahil seorang guru itu akan bermotivasi untuk masuk ke kelas dan dapat mengajar dengan penuh dedikasi, yang akhirnya murid juga yang rugi.

Salah satu tugas pemimpin yang paling penting ialah membuat keputusan. Namun cara pemimpin membuat keputusan juga banyak mempegaruhi dan mendorong semangat kerja kakitangannya. Terdapat empat(4) gaya kepimpinan lazimnya yang boleh digunakan dalam membuat keputusan :-

1.

Autokratik

-

berdasarkan maklumat yang ada kepadanya seorang, pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan mereka yang dipimpin. 2. Demokratik – autokratik -

pemimpin mencari dan mendapatkan maklumat daripada mereka yang dipimpin, berdasarkan maklumat itu ia membuat keputusan sendiri . 3. Konsultatif Pemimpin meminta pendapat dan pandangan serta idea – idea daripada mereka yang dipimpin dengan cara berunding secara seorang demi seorang, lalu dia sendiri membuat keputusan. 4. Keputusan Berkumpulan Pemimpin berkongsi masalah dengan mereka yang dipimpin di dalam mesyuarat di mana keputusan dibuat melalui perbincangan dan kata sepakat.

Setiap gaya di atas mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri. Namun keputusan secara perbincangan dan sepakat biasanya lebih disokong dan diterima ahli organisasi berbanding yang dibuat secara autokratik, tetapi faktor masa panjang yang diperlukan kerap membatasi. Oleh itu, seseorang pemimpin mestilah berupaya memilih dengan tepat gaya kepimpinan yang bagaimana yang

paling sesuai digunakan apabila hendak membuat keputusan. Gaya yang dipilih itu mestilah gaya yang faedahnya paling banyak dan risikonya paling sedikit.

Sikap dedikasi di kalangan ahli organisasi juga akan sentiasa tinggi sekiranya mereka sama-sama berusaha mencapai satu halatuju yang ditetapkan oleh organisasi. Ini dapat direalisasikan melalui peranan pengetua dengan mengambil langkah-langkah berikut: 1. Gubal suatu visi untuk organisasi yang dipimpin Visi yang digubal itu mestilah disukai oleh orang-orang yang dipimpin. Ia juga mesti tepat dan jelas dan mudah difahami oleh mereka. Jika mereka tidak faham apa visi yang ditetapkan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu. Apabila mereka faham, barulah lahir semangat dan motivasi untuk mencapai visi tersebut.

2. Gubal strategi bagaimana visi itu hendak dicapai Beritahu dan terangkan strategi itu kepada semua orang yang dipimpin. Terangkan jalan-jalan yang memberi arah ke mana hala yang hendak dituju dan memberi ruang kepada orang-orang yang dipimpin untuk mentafsirkan sendiri hal-hal terperinci. Dengan cara itu mereka berpeluang menyumbangkan idea dan fikiran mereka.

3. Jangan berhenti bercakap tentang visi Tiupkan semangat juang di dalam dada setiap orang yang dipimpin bahawa pengetua mempunyai visi dan misi yang dikongsi bersama dan yang hendak dicapai bersama-sama. Cara yang berkesan untuk meniupkan semangat itu ialah dengan menerangkan visi itu berulang-ulang kali kepada mereka.

4. Pamerkan rasa yakin dan sikap optimis yang tinggi bahawa visi itu dapat dicapai Perkara ini sangat penting,oleh sebab apabila muka dan kata-kata pemimpin memberi gambaran seolah-olah pemimpin tidak yakin seratus peratus bahawa pemimpin dapat menjadikan visiyang digubal itu satu kenyataan, orang-orang yang dipimpin tidak akan sanggup bekerja bermati-matian menyokong usaha pemimpin.

5. Pamerkan rasa yakin pada bakat dan kebolehan mereka yang dipimpin Orang yang dipimpin mesti yakin bahawa mereka boleh melaksanakan strategi ketua mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berusaha melaksanakan strategi itu. Untuk menanamkan rasa yakin di dalam dada mereka, pemimpin mesti bercakap kepada mereka dengan menggunakan kata-kata yang mempamerkan keyakinan kepada mereka.

6. Pupuk keyakinan diri mereka yang dipimpin Caranya ialah dengan memberi pengiktirafan kepada kejayaan –kejayaan kecil yang mula-mula dicapai ke arah visi yang digubal. Apabila mereka awal-awal lagi sudah mula mencapai kejayaan –kejayaan kecil, semangat mereka untuk bekerja kuat akan terus berkobar-kobar.

7. Raikan semua kejayaan dan pencapaian Ini dapat dibuat sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi, sama ada secara kecil-kecilan mahupun besar-besaran. Perbuatan meraikan kejayaan dan pencapaian sangat berguna bagi memperteguhkan lagi keyakinan diri, azam, tekad dan komitmen mereka yang dipimpin untuk terus bertungkus-lumus bekerja kuat mencapai visi itu.

8. Jangan cuma bercakap, tunjukkan teladan Pemimpin adalah teladan. Apabila pemimpin mahu supaya orang-orang yang dipimpin sanggup berkorban, pemimpinlah yang mesti memulakan pengorbanan itu.

4.0 Penutup Akhir-akhir ini, profesion perguruan telah banyak dipersoalkan baik secara tidak formal di kedai-kedai kopi ataupun secara formal di forum atau media massa. Persepsi masyarakat terhadap guru kini juga turut telah berubah. Walaupun pada hakikatnya organisasi pendidikan tidak pernah sunyi daripada melahirkan insan cemerlang dan terbilang seperti Nor Amalina dan Nicol David, ini sudah pasti menunjukkan masih ada ruang penambahbaikan yang perlu kita tangani.

Pemimpin haruslah berupaya memainkan peranannya dalam membentuk dan menyemai sikap berdisiplin dan berdedikasi kepada semua sumber modal insan di bawah kepimpinannya untuk mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap profesion perguruan, dengan menyelesaikan masalah yang sering diutarakan seperti peningkatan kadar pelajar buta huruf dan buta Al- Quran serta kemerosotan tahap disiplin dan moral pelajar .

Pemimpin,dalam konteks ini ialah pengetua adalah penentu kepada jatuh bangunnya sesebuah sekolah. Pengetualah juga orang penting yang menjadikan sekolahnya sebuah sekolah kesayangan masyarakat. Ini sudah semestinya akan menjadikan semua warga sekolah mendapat kepuasan kerja yang sejati yang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit serta bakal mendorong mereka untuk bekerja

dengan lebih berdisiplin dan berdedikasi di masa depan, demi mencapai wawasan pendidikan; sekolah bertaraf dunia yang kita semua impikan.

Rujukan :

1. 2.

Akta Pendidikan Malaysia (1996 ) Tun Dr. Mahathir ( 2004 ), Ceramah bertajuk “Sekolah Bertaraf Dunia” di SMK Seremban 2, pada 19 Ogos 2004, Seremban

3.

Ainon Mohd, Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja, PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd., K.L., 2003

4.

Marzita Abu Bakar ( 2002 ), “Pengurusan Strategik di Kalangan Pengurus – Pengurus Sekolah Agama JAIS” dalam Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan,Penerbitan IAB, Genting Highlands : 85 – 97

5.

Hj. Zakaria Awang ( 2005 )., “Etika Kerja Guru Cemerlang” dalam Jurnal Pendidikan., PKPSM : 42 – 54

6.

Mohammad Asmadi M.Z., Percetakan Cergas Jaya (M) Sdn. Bhd., Pahang., 2003

7.

Ainon Mohd, Teori & Teknik Kepimpinan “Panduan Aplikasi di Tempat Kerja”,PTS Consultants Sdn. Bhd., K.L., 2005

8.

“Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam” dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 ., K.P.M., 2005

9.

Hj. Zainal Abidin Safarwan, Kamus Besar Utusan Melayu, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1995

10.

Tan Sri Ambrin Buang ( 2005 )., “KPM Sentiasa Mengutamakan Kualiti” dalam Majalah Pendidik Bil 17.: 6 -10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->