P. 1
10 MUWASAFAT TARBIYAH

10 MUWASAFAT TARBIYAH

|Views: 1,794|Likes:
Published by Syihabudin Ahmad

More info:

Published by: Syihabudin Ahmad on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

10 10

MMUWASAFAT UWASAFAT
TARBIYAH TARBIYAH
OLEH: OLEH:
ABDUL HADI BIN OTHMAN ABDUL HADI BIN OTHMAN
ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ 1 1 ..
Aqidah yang Salim Aqidah yang Salim
Memiliki µaqidah yang salimah (sejahtera),
jauh dari syirik (kecil & besar).
Firman Allah S.W.T.:
³Jika kamu syirik maka terbatallah amalan
kamu«´
(Surah Az-Zumar: 65)
ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ 1 1 ..
Aqidah yang Salim Aqidah yang Salim
Hidup mati dengannya. Lahir segala
amalan adalah dari cetusannya. Aqidah
inilah yang menundukkan jiwanya untuk
membelanjakan segala yang dimiliki ke
jalan Allah S.W.T., samada masa,
tenaga, harta malah jiwanya.
ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ 1 1 ..
Aqidah yang Salim Aqidah yang Salim
Aqidah sahabat Nabi S.A.W. menjadi
contoh unggul samada di medan jihad,
pengorbanan dan sebagainya. Amanah,
menepati janji, ithar, memperhambakan
diri kepada Allah S.W.T. dalam semua
medan kebaikan.
ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ ΓΪϴϘόϟ΍ ϢϴϠγ 1 1 ..
Aqidah yang Salim Aqidah yang Salim
Aqidah yang meresap ke jiwa yang
membantu pemiliknya di waktu-waktu
susah, waktu-waktu ujian dan tapisan,
bukan aqidah yang berbentuk mainan
minda sahaja.
2 2 .. ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ
Ibadah yang Sahih Ibadah yang Sahih
Ibadah yang merangkumi segenap aspek
kehidupan, bukan sekadar ibadah
khusus.
Firman Allah S.W.T.:
³TidakKu (Allah) ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaKu´
(Surah Az-Zariyat: 56)
2 2 .. ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ
Ibadah yang Sahih Ibadah yang Sahih
Seluruh kehidupan adalah ibadah. Untuk
menjadi ibadah:
1. Niat setiap amalan mesti betul, ikhlas
kerana Allah.
2. Amalan tidak bercanggah dengan
syara¶ dan termasuklah zikir-zikir
hendaklah ma¶thur.
2 2 .. ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ ΓΩΎΒόϟ΍ ΢ϴΤλ
Ibadah yang Sahih Ibadah yang Sahih
Dengan itu semua amalan menjadi ibadah.
Bumi di mana kita berada adalah
Mihrab dan ladang. Dengan itu
kehidupan Muslim semuanya
Rabbaniyah dan menjadi µAbdan
Rabbaniyan.
3 3 .. ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ) ) ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ((
Fizikal yang Kuat Fizikal yang Kuat
Kuat tubuh badan, supaya mampu
memikul tanggungjawab da¶wah dan
kerja-kerja jihad untuk mencapai cita-
cita.
3 3 .. ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ) ) ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ((
Fizikal yang Kuat Fizikal yang Kuat
RasuluLlah S.A.W. bersabda:
³Seorang mu¶min yang kuat lebih baik dan
disukai Allah S.W.T. dari mu¶min yang
lemah, dan setiap golongan ada
kebaikannya.´
(Riwayat Muslim)
3 3 .. ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ) ) ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ((
Fizikal yang Kuat Fizikal yang Kuat
Di sana terdapat banyak hadith dan
sunnah yang dapat membantu untuk
menjaga kesihatan dan keselamatan
fizikal. Akh Al-µAmil dituntut supaya
menjaga kesihatan Νϼѧѧѧόϟ΍ Ϧѧѧѧϣ ήѧѧѧϴΧ ΔѧѧѧϳΎϗϮϟ΍
(prevention is better then cure).
3 3 .. ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ϢδΠϟ΍ ϢϳϮϗ ) ) ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ΔϴϨΒϟ΍ ΓϮϗ ((
Fizikal yang Kuat Fizikal yang Kuat
Demikian juga diingatkan supaya
mengurangkan meminum kopi dan teh,
menjauhkan merokok, menjaga
kebersihan tempat tinggal, pakaian,
tempat bekerja. Demikian juga menjauhi
sama sekali perkara-perkara yang
memabukkan.
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
Tiga perkara asas:
1. Memahami dengan jelas tentang diri dan
ruang lingkupnya supaya dapat
disampaikan dengan baik, lengkap,
bersih dan asli.
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
Tiga perkara asas:
2. Memahami zuruf alam Islami dahulu dan
sekarang.
‡ Kegiatan musuh yang memberi kesan
buruk terhadap Islam
‡ Mengenal golongan yang bekerja di
medan dakwah
‡ Halatuju, uslub dan cara untuk
membantu dan bekerjasama dengan
mereka yang terlibat dalam medan amal
Islami
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
Tiga perkara asas:
3. Mempertingkatkan bidang takhassus
yang berkaitan dengan kehidupan
seperti perubatan, kejuruteraan,
pertanian, perniagaan, perindustrian dan
sebagainya.
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
endukung aqidah bersungguh-sungguh di
medan ini untuk mengambil tempat dan
mengisi kekosongan dalam membina
masyarakat.
Kebanyakan ilmu-ilmu baru asanya
diletakkan oleh ulama¶ Islam terdahulu.
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
elajar-pelajar yang bekerja di medan
dakwah hendaklah menjadi pelajar
yang excellent dalam bidang akademik
untuk dakwah dan diikatkan serta
dihubungkan ilmu dengan keimanan
kepada Allah.
4 4 .. ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϔϘΜϣ
Pemikiran yang Luas Pemikiran yang Luas
Firman Allah S.W.T.:
³Bacalah! Dengan menyebut nama Rabb
kamu´
(Surah Al-µAlaq: 1)
5 5 .. ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ) ) ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ( (
Akhlak yang Unggul Akhlak yang Unggul
Akhlak yang unggul merangkumi semua
kegiatan hidup, sikap, tingkahlaku, mulut-
lidah, pergaulan dengan orang ramai,
kaum keluarga, jiran, kawan sekerja
malah dengan siapa saja yang ia
berinteraksi dan bergaul.
5 5 .. ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ) ) ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ( (
Akhlak yang Unggul Akhlak yang Unggul
endukung aqidah menjadi contoh ikutan
kepada siapa yang didakwahkan, Islam
diperlihatkan dalam bentuk amali tidak
teori semata-mata. Islam yang
diperlihatkan dalam bentuk amali lebih
berkesan pada hati dari sekadar cakap
semata-mata.
5 5 .. ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ) ) ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ( (
Akhlak yang Unggul Akhlak yang Unggul
Sabda RasuluLlah S.A.W.:
³Orang mukmin yang paling sempurna
iman ialah mereka yang terbaik
akhlaknya dan orang yang terbaik dari
kalangan kamu ialah orang yang baik
terhadap isteri-isteri mereka´
(Riwayat at-Tirmizi)
5 5 .. ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ) ) ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ( (
Akhlak yang Unggul Akhlak yang Unggul
Contoh ikutan kita ialah Rasulullah S.A.W.:
³Sesungguhnya saya diutuskan ialah untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia´
³Perkara yang paling berat yang diletakkan
di atas timbangan di hari kiamat nanti
ialah taqwa kepada Allah dan akhlak
yang baik´.
5 5 .. ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ϖϠΨϟ΍ ϦϴΘϣ ) ) ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ΔϨϴΘϤϟ΍ ϕϼΧ΃ ( (
Akhlak yang Unggul Akhlak yang Unggul
Rijal dakwah perlu menghiasi hati dan diri
dengan akhlak yang mulia (mahmudah)
menggantikan akhlak yang buruk
(mazmumah). Tidak berubah dengan
berubahnya zuruf dan suasana. Perkara
ini perlu diberi perhatian dan perlu
dipertingkatkan dari semasa ke semasa.
6 6 .. ϪϧϮΌη ϰϓ ϢψϨϣ ϪϧϮΌη ϰϓ ϢψϨϣ
Urusan yang Tersusun Urusan yang Tersusun
7 7 .. ϪΘϗϭ ϰϠϋ κϳέ ϪΘϗϭ ϰϠϋ κϳέ
Waktu yang Terpelihara Waktu yang Terpelihara
8 8 .. ϩήϴϐϟ ϊϓΎϧ ϩήϴϐϟ ϊϓΎϧ
Bermanfaat bagi orang Lain Bermanfaat bagi orang Lain
9 9 .. ΐδϛ ϰϠϋ έΩΎϗ ΐδϛ ϰϠϋ έΩΎϗ
Berdikari Berdikari
10 10 .. ϪδϔϨϟ ΪϫΎΠϣ ϪδϔϨϟ ΪϫΎΠϣ
Berjihad Melawan Nafsu Berjihad Melawan Nafsu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->