P. 1
folio geografi ting3 pmr2008

folio geografi ting3 pmr2008

4.83

|Views: 2,930|Likes:
amik lah.....

free je...

good luck...

aiman_gempak93@yahoo.com
amik lah.....

free je...

good luck...

aiman_gempak93@yahoo.com

More info:

Published by: muahmmad akmal aiman on Jun 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

Hasil kajian ini adalah atas kerjasama dan bantuan pelbagai pihak dan orang perseorangan.

Saya amat terhutang budi kepada semua pihak yang telah memberi bantuan sokongan dan galakkan semasa kajian ini dijalankan. Penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua SMK Raja Ali, Puan Fatimah Binti Abu Bakar yang telah memeberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada terima kasih ke pada Guru Geografi saya Puan Tang yang telah memberi bimbingan, teguran dan tunjuk ajar hingalah saya siap kajian ini. Terima kasih juga kepada ayah saya Unigkutti dan ibu saya Halimah yang memeberi nasihat, semangat, dorongan dan sokongan dan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan penduduk Pekan batu 5. tidak lupa juga kepada rakan sekelas saya iaitu, Zulkifli, Hakim, Emir, Shahfiq, Aizat, dan Amirul. Tak lupa juga sepupu saya Sayyid Syafiq yang telah banyak membantu saya.

Bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran geografi, pelajar tingkatan tiga diwajibkan menjalankan amali lapangan. Kajian ini adalah berdasarkan tema–tema yang dipelajari . Saya telah memilih tajuk “ Mengkaji kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Pekan Batu 5 dan perbandingan dengan Singapura ’’. Saya memilih kawasan ini kerana terletak berhampiran dengan sekolah saya dan memudahkan saya untuk menjalankan kajian pada hujung minggu. Selain itu, saya juga berminat untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan lanjut tentang kepentingan sistem pengangkutan di kawasan tersebut terutama sekali kesan terhadap alam sekitar. kajian ini dijalankan selama 6 minggu dan dihasilkan secara individu.

.

Kajian saya ini merangkumi objektif-objektif yang berikut:

• Memerhati dan mengkaji jenis–jenis sistem pengangkutan di Pekan Batu 5. • Mengkaji faktor–faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan. • Menyatakan kepentingan jaringan sistem pengangkutan. • Menghuraikan kesan–kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.

Mencadangkan langkah-langkah penyelesaian.

Sebagai rakyat Malaysia saya berbangga terhadap sistem penngangkutannya yang banyak memudahkan pergerakan.

Kawasan kajian saya ialah Pekan Batu 5.Pekan Batu 5 terletak di kawasan tanah pamah yang beralun di Mukim Batu. Berdasarkan peta 1 di muka surat sebelah, Pekan Batu 5 terletak di utara pusat bandaraya Kuala Lumpur berhampiran sempadan negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kawasan ini terletak di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peta dua menunjukkan peta kawasan iaitu pekan batu 5. Luas kawasan kajian ini adalah lebih kurang 2 km persegi. Jaraknya dari pusat Bandar Kuala Lumpur ialah 6 km. Jarak relatifnya iaitu masa dan kos bergantung kepada keadaan trafik, laluan yang diambil dan jenis pengangkutan yang digunakan. Tambang menaiki bas awam dari pekan batu 5 ke pusat Bandar ialah RM 1.20 melalui Jalan Ipoh dan mengambil masa setengah jam. Pekan Batu 5 dikelilingi oleh beberapa kawasan perumahan seperti Taman Wahyu, Taman Mastiara, dan Taman Bambo.

a)Pemerhatian  Saya telah membuat pemerhatian terhadap jenis– jenis sistem pengangkutan di Pekan Batu 5. Hasil pemerhatian, saya mendapati 2 jenis pengangkutan yang terdapat di sini iaitu jalan raya dan jalan keretapi. b)Soal selidik  Saya telah mengumpul maklumat tentang jaringan sistem pengangkutan Pekan Batu 5 melalui edaran borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 responden. c)Tema bual  Saya telah menemubual 20 orang responden secara lisan. d)Rujukan  Saya telah membuat rujukan daripada buku teks Geografi Tingkatan 2 dan Tingkatan 3,guru Geografi saya Pn. Tang dan buku – buku rujukan seperti Atlas Eksplorasi Geografi dan lain – lain.

NAMA PELAJAR TINGKATAN

: :

MUHD AKMAL AIMAN 3 BESTARI

……………………… T.TANGAN GURU

…………………………. T.TANGAN PELAJAR

Jenis-jenis sistem pengangkutan  Sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian saya hanyalah sistem pengangkutan darat sahaja. Terdapat dua jenis sistem pengangkutan darat iaitu. Jalan Raya. Jalan raya merupakan cara pengangkutan utama bagi penduduk di kawasan ini. Terdapat dua jalan raya utama yang menghubungkan kawasan ini dengan bandaraya Kuala Lumpur iaitu Jalan Ipoh dah jalan Kuching. Sistem jalan raya di kawasan ini baik kerana jalannya lebar. Terdapat jalan raya dua hala, jalan sehala, lorong-lorong di kawasan perumahan.

Jalan Kereta Api Terdapat kemudahan laluan kereta api di kawasan ini yang menghubungkan Kuala Lumpur sehingga Batu Caves. Stesen komuter sedang dalam pembinaan dan di jangkakan siap tidak lama lagi.

Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan terhadap 30 responden, keputusannya adalah seperti berikut  Bil. Jenis pengangkutan. Jumlah(orang)

1. 2. 3.

Kereta Kenderaan awam Motosikal

6 17 7

JENIS PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN OLEH PENDUDUK PEKAN BATU 5
20 Bilangan Orang 15 10 5 0 Kereta Kenderaan awam Jenis Pengangkutan Motosikal Kereta Kenderaan awam Motosikal

Berdasarkan jadual dan graf diatas, jenis-jenis pengagnkutan yang digunakan oleh penduduk Pekan Batu 5 ialah kereta, motosikal dan kenderaan awam. Hasil daripada soal selidik terhadap 30 orang responden, didapati 6 orang menaiki kereta, 17 orang menaiki kenderaan awam dan 7 orang menaiki motosikal. Pada keseluruhannya, penduduk di sini banyak memggunakan kenderaan awam.

Saya amat berbangga terhadap sistem pengangkutan yang telah dibina oleh kerajaan di kawasan saya yang banyak memudahkan pergerakan penduduk di sini.

Faktor-faktor yang pengangkutan 

mempengaruhi

jaringan

sistem

a)

Bentuk Muka Bumi  Bentuk muka bumi kawasan kajian adalah terdiri daripada tanah pamah. Kawasan tanahnya yang datar memudahkan pembinaan jalan-jalan perhubungan seperti jalan raya. Kawasan ini mudah di hubungi dan menjadi tumpuan penduduk. Pengangkutan awam banyak di sediakan dan ini memudahkan penduduk menjalankan kegiatan harian serta mudah ke tempat kerja . Kegiatan Ekonomi  Kawasan ini mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Di kawasan ini mempunyai bekas tingglan bijih timah ini menunjukkan kegiatan ekonomi telah bermula sejak mula lagi. Kegiatan ekonomi yang utama di kawasan ini ialah perniagaan terdapat deretan kedai, pasar , pasar raya, dan juga kilang. Kewujudan perniagaan tersebut memebantu pembinaan jalan raya yang baik.

a)

a)

Dasar Kerajaan  Kerajaan telah melaksanakan usaha menaik taraf jalan raya dan jalan kereta api bertujuan untuk memudahkan usaha membangunkan ekonomi penduduk

di sini. Sehubungan dengan itu penduduk di sini menikmati tahap kemajuan yang baik.
a)

Kemajuan Teknologi  Kemajuan teknologi pada masakini telah membolehkan sistem pengagnkutan jalan raya yang baik dibina. Contoh laluan jalan raya di atas bulatan digunakan untuk mengelakkan kesesakan yang teruk di bulatan jalan.

Saya bersyukur kerana di kawasan saya dan juga negara Malaysia mempunyai bentuk muka bumi yang dapat memudahkan pembinaan jaringan sistem pengangkutan dan seterusnya meningkatkan kemajuan.

Bentuk muka bumi

Dasar kerajaan

Faktor-faktor yang mempengarui jaringan sistem pengangkutan

Kemajuan teknologi

Kegiatan ekonomi

Kepentingan jaringan sistem pengangkutan 

a)

Tahap Ketersampaian  Rangkaiain jalan raya dan landasan kereta api yang terdapat di Pekan Batu 5 ini telah meningkatkan lagi tahap ketersampaian penduduk di kawasan ini untuk bergerak seperti ketempat kerja, pusat badar dan sebagainya.

b)Perkembangan Ekonomi  jaringan jalan raya yang baik meningkatkan perkembangan ekonomi di kawasan kajian. Kaedah ini boleh merangsangkan pembangunan pelbagai jenis industri, dagangan dan perniagaan. c)Keperluan Dan Keselesaan Penduduk  Wujudnya jaringan jalan raya yang baik dan cekap di kawasan ini telah dapat memenuhi keperluan penduduk seperti kemudahan ke tempat kerja dan sosial dalam keadaan yang selesa. d)Mobiliti Penduduk  Mobiliti penduduk menjadi lebih baik. Saya bersyukur kerana sistem pengakutan di kawasan saya dapat meningkatkan perkembangan ekonomi yang banyak memberi faedah kepada penduduknya.Disamping itu,tahap ketersampaian dan mobiliti penduduk menjadi lebih baik dan mudah.

Di Singapura,sistem pengakutannya juga baik.Terdapat kemudahan jalan raya di setiap pelusuk pulau tersebut antara jenis kenderaan yang terdapat ialah motorsikal,kereta dan kemudahan awam seperti bas dan teksi.Disamping itu terdsapat kemudahan MRT(Mass Rapid Transit System) yang terdiri daripada rangkaian landasan bawah tanah dan kemudahan airbus. Sistem pengangkutan di Singapura yang baik telah membantu memperkembangkan ekonomi negara tersebut contohnya penduduk menjadi lebih baik. Sistem pengangkutannya juga memberi keselesaan kepada penduduknya dan pelancong.

Kesan-Kesan Perkembangan Jaringan Pengangkutan Terhadap alam Sekitar

Sistem

Kesan – Kesan Negatif:Pencemaran Udara Pelepasan bahan pencemaran daripada kenderaan menyebabkan pencemaran udara udu kawasa bandar. Udara tercemar mengandungi kandungan plumbun, karbon dioksida dan karbon monoksida. Gas ini boleh menyebabkan fenomena hujan asid. Debu dalam asap menjadi punca kejadian jerebu. Jerebu boleh kesihatan manusia terutamanya mereka yang menghadapi masalah pernafasan.

Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi juga merupakan satu kesan negatif yang disebabkan oleh perkembangan pengangkutan. Punca pencemaran bunyi yang utama ialah daripada motorsikal, kereta, lori dan sebagainya. Kesan – Kesan Positif :Mengurangkan Kesesakan Lalu Lintas perkembangan jaringan pengangkutan mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasa Pekan Batu 5 ini terdapat laluan bertingkat atas bulatan jalan raya dapat mengelakkan kesesakan. Di kawasan ini juga, komputer masih lagi dalam pembinaan. Apabila siap keadaan dapat melancarkan perjalanaan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas.

Tahap Ketersampaian Jaringan pengangkutan di kawasan yang baik dapat memudah kan penduduk di kawasan ini untuk bergeerak contohnya, Jalan Kuching dilebarkan untuk menampung jumlah jumlah kenderaan yang semakin banyak. Jaringan pengangkutan yang baik dapat memendekaknmasa perjalanan Walaupun perkembangan sistem pengangkutan di kawasan ini mendatangka kesan negatif terhadap alam sekitar namun perkembangannya juga dapat memberi keselesan kepada penduduk setempat.

Saya amat berbangga dengan sistem pengangkutan di kawasan saya ini yang semakin canggih dan banyak memberi keselesaan kepada pengguna. Di Singapura terdapat sistem pengangkutan bandar yang cekap. Contohnya terdapat MRT. MRT dapat mengurangkan kesesalan dan meningkatakan tahap ketersampaian serta memberikan keadaan yang selesa kepada penduduk. Namun begitu kesan negatif juga terdapat seperti pencemaran udara akibat daripada pembebasan gas dan asap kenderaan serta terdapat juga kesan pencemaran bunyi. LANGKAH – LANGKAH PENYELESAIAN Petrol Tanpa Plumbum Penggunaa petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. NGV (Neutral Gas Vehicle) Pada masa sekarang, semakin banyak kenderaan yang menggunakan NGV yang dapat mengurangkan pembebasan asap.stesen – stesen minyakdi kawasan bandar juga telah menyediakan kemudahan NGV.

Penhijauan Bandar Usaha menanam pokok - pokok boleh mengurangkan pencemaran udara. Pokok- pokok ini bolh di tanam di sepanjang jalan raya. Selain daripada mengurangkan pencemaran, ini juga dapat mencantikkan kawasan. Catalytic Conventer Penggunaan Catalytic Conventer dalam ekzos kereta boleh mengurangkan karbon monoksida yang dilepaskan oleh kereta. Alat ini dapat menukar karbon monoksida yang beracun kepada karbon dioksida. Penggunaan Kenderaan Berkuasa Elektrik Penggunaan kenderaan awam berkuasa elektrik seperti LRT, monorel, dan komuter dapat memelihara alam sekitar kerana ia mengurangkan masalah pencemaran udara dan bunyi. Kempen Kempen–kempen terhadap penggunaan petrol tanpa plumbum, Catalytic Conventer dan penggunaan kenderaan awam perlu dilancarkan berterusan untuk memberi pengetuhuan kepada penduduk. Saya bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkah – langkah untuk mengatasi dari semasa ke semasa. Namun begitu, rakyat juga perlu berkerjasama dengan kerajaan supaya setiap program dan langkah yang dilancarkan mendapat kejayaan.

Di Singapura, penggunaan petroleum tanpa plumbum juga telah lam dijalankan di samping langkah – langkah yang telah diambil oleh kerajaannya untuk menanam pokok –pokok. Penggunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti MRT yany beroperasi dibawah tanah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan pencemaran bunyi.

Pengangkutan jalan raya di pekan Batu 5 memainkan peranan penting kepada penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan di kawasan ini adalah bentuk muka bumi yang bertanah pamah, kegiatan ekonomi yang pesat, keperluan penduduk dan juga peranan kerajaan. Sistem jalan raya di kawasan ini menyumbangkan kepada peningkatan ekonomi dan memberi keselesaan kepada penduduk. Walaupun terdapat rangkaian jalan raya di kawasan ini, tetapi kemudahan pengangkutan ini masih tidak dapat memenuhi keperluan penduduk. Masih lagi berlaku kesesakan jalan raya pada waktu tertentu contoh sebelah pagi dan petang dan berlaku pencemaran udara. Walaubagaimanapun, pembinaan komuter yang akan siap tidak lama lagi diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Langkah-langkah seperti menanam pokok-pokok, penggunaan alat Catalytic Converter, penggunaan petrol tanpa plumbum dan NGV serta penggunaan kenderaan berkuasa elektrik perlu diperluaskan dan dikaji dari semasa ke semasa untuk megurangkan masalah yang timbul. Saya rasa berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan yang terdapat di pekan Batu 5 dan bertanggungjawab menjaga kemudahan yang di sediakan.

1. Abd. Rahim Md Nor ,2004. Geografi Tingkatan 3. Selangor : Cerdik Publications Snd.Bhd. 2. Chong Mui Sen, 2003. Geografi Tingkatan 2. Kuala Lumpur : Percetakkan SaufiSnd.Bhd. 3. Http://www.Street Directory.com/kl. 4. Tong Siew Kheng, 2006. Ulangkaji Total Geografi Melalui Peta dan Gambar Rajah. Kuala Lumpur : Sasbadi Snd.Bhd. 5. Cong Mui Sen, 2005. Ulangkaji Total Geografi. Kuala Lumpur : Sasbadi Snd.Bhd

Surat pengnalan diri Soalan Surat makluman kepada ibu bapa Borang soal selidik

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->