MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA DEFINISI ;

layanan 1. memberi peluang untuk Mereka kemukakan pandangan dan cadangan 2. Prihatin dengan keperkuan golongan ini supaya tidak tersisih 3. memberi pengikhtirafan dan penghargaan bagi sumbangan mereka 4. tidak mengasingkan mereka atas alasan cacat

sokongan 1. diberikan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi seperti sukan paralimpik 2. memberikan keutamaan kepada golongan ini di kaunter perkhidmatan. Contohnya, bank dan pejabat pos. 3. menyediakan peluang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. 4. Kemudahan khas di tempat awam seperti tandas, tempat duduk dalam bas,

Memberi layanan yang bersopan kepada n kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih mengikhtiraf mereka sebagai insan ciptaan
SKOP/TUMPUAN NILAI :
Hargai golongan kurang upaya dengan memahami mereka. Fahami punca kecacatan :

-kelahiran -kemalangan

-keturunan -penyakit

Contoh amalan :

1. En Majid menyediakan kemudahan asas yang cukup di syarikatnya untuk pekerja-pekerja yang kurang upaya 2. Pn. Mei memberi kasih sayang yang sama kepada tini yang cacat penglihatan dan anak-anaknya yang lain 3. Ahmad tidak menggunakan tempat letak kereta yang dikhaskan untuk orang kurang upaya walaupun dia amat memerlukannya.

Latihan : (sila salin soalan dan jawab dalam buku latihan masing-masing) 1.Walaupun Sarah cacat kedua-dua belah tangannya, namun penganjur tetap memberi peluang kepadanya untuk menyertai pertandingan nyanyian tersebut. (a) Nyatakan 1 nilai yang diamalkan penganjur. (b) Berikan definisi nilai tersebut dangan lengkap. (c) Nyatakan 1 nilai yang diamalkan oleh Sarah. (d) Berikan 3 kemungkinan yang menjadi punca kecacatan seseorang itu. GLA : 1. Berikan maksud bagi perkataan ¶Pengguna¶ 2. Nyatakan dua keperluan asas yang menjadi hak pengguna. 3. Tuliskan kata kunci nilai MELINDUNGI HAK PENGGUNA.

Penerapan nilai : Semua pihak perlu memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya

Kamirun kamal