Saidina Umar bin Alkhatab-Pentadbir Yang Ulung

Nama=Umar bin Alkhatab bin Naufail bin Abdul u za y Keturunan=Bani Adi y Tarikh Lahir=584 Masihi iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasullullah y Tempat Lahir=Makah Almukaramah y Jawatan=khalifah kedua daripada khalifah Ar-Rasyidin y Tarikh Menjadi Khalifah=Hari Selasa,22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah,bersamaan 23 Ogos 634 Masihi y Tempoh Memerintah=Sepuluh tahun enam bulan y Tarikh Wafat=Bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun y Sebab Kewafatan=Dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Farsi yang bernama Fairuz(Abu Luluah) y Gelaran=Al-farouk(Pemisah antara hak dan batil)
y

JASA DAN PENGORBANAN SAIDINA UMAR BIN JASA DAN PENGORBANAN SAIDINA UMAR BIN AL-KHATAB AL-KHATAB
PEMBANGUNAN NEGARA Mengemas kini institusi Baitul Mal DAKWAH Penyebaran dakwah secara berleluasa di wilayahwilayah baru seperti:-Mesir -Farsi -Rom Melantik gabenor di wilayahwilayah baru tersebut bagi melicinkan pentadbiran dan penyebaran dakwah Menghantar para ulama ke serata tempat untuk menyebarkan dakwah y PENTADBIRAN Mengemas kini majlis syura

y

y

y

y

Penerokaan kawasankawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian serta membina saliran air Mendirikan rumah persinggahan nagi para musafir Membina sekolah-sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anak orang yang baru memeluk islam

y

y

y

y

y

y

Mengasaskan jabatanjabatan pentadbiran seperti jabatan cukai dan harta,jabatan persuratan dan jabatan ketenteraan Memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran Mengasaskan undangundang hisbah

y

Mengasaskan taqwim islam

Saidina Usman bin A fan-Korporat Yang Dermawan

y Nama=Usman bin A fan bin Abu A s bin Umaiyyah y Keturunan=Bani Umaiyyah y Tarikh Lahir=576 masihi iaitu enam tahun selepas tahun gajah y Tempat Lahir=Makah Almukaramah y Jawatan=Khalifah yang ketiga daripada Khalifah Ar-Rasyidin y Tarikh Menjadi Khalifah=644 masihi bersamaan 23 Hijrah y Tempoh Memerintah=12 tahun y Tarikh Wafat=18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah y Sebab Kewafatan=Dibunuh oleh pemberontak y Gelaran=Zunnurain(yang mempunyai dua cahaya kerana telah memperisterikan dua puteri Rasullullah)

SIFAT PERIBADI SAIDINA USMAN BIN A FAN 

Taat kepada Allah dan Rasul Takut kepada Allah Malu dan lemah lembut

SIFAT DERMAWAN SAIDINA USMAN BIN A FAN

Membeli perigi Raumah dengan harga 35 000 dirham dan mensedekahkan untuk kegunaan orang ramai Membeli sebidang tanah bagi membesarkan Masjid Nabawi Memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu Menderma sebanyak 300 ekor unta dan 10 000 dinar untuk kegunaan tentera islam dalam peperanga Tabuk

SEMANGAT JIHAD SAIDINA USMAN

Antara sebab yang mendorong jihad Saidina Usman ialah:-

Keimanan yang kukuh Sayangkan islam Minat yang tinggi untuk berdakwah kepada orang islam dan bukan islam Memiliki kekayaan Semangat daya saing Sayangkan negara

SUMBANGAN DAN PENGORBANAN SAIDINA USMAN BIN A FAN 
Politik a) Menubuhkan angkatan tentera laut b) Menjadi utusan Rasullullah dalam perjanjian Hudaibiah 

Ekonomi
a)Menyumbangkan harta yang banyak di jalan Allah b)Berjaya membentuk masyarakat yang mantap ekonominya 

Sosial a)Memperkenalkan sistem protokol b)Berjaya menawan hati rakyat dengan sifat beliau yang lemah lembut

KONFLIK PADA ZAMAN SAIDINA USMAN BIN A FAN 

Konflik dan fitnah berlaku apabila Saidina Usman telah ditomah oleh puak Yahudi yang diketuai Abdullah bin Saba .

Saidina Ali bin Abu Talib-Pemuda Yang Berani

y Nama=Ali bin Abu Talib bin Abdul Mutalib y Keturunan=Bani Hasyim y Tarikh Lahir=10 tahun sebelum nabi menjadi Rasul iaitu pada tahun 601 masihi y Tempat Lahir=Di dalam kaabah di Mekah y Jawatan=Khalifah keempat daripada khalifah ArRasyidin y Tarikh Menjadi Khalifah=Tahun 35 Hijrah bersamaan 655 masihi y Tempoh Memerintah=4 tahun y Tarikh Wafat=Pada 17 Ramadhan tahun 41 Hijrah bersamaan 661 masihi y Sebab Kewafatan=Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam di Bandar Kufah ketika dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh y Gelaran=Abu Hasan dan Abu Turab

KEUNGGULAN SAIDINA ALI BIN ABU TALIB

Antara kelebihan dankeistimewaan yang dimiliki oleh Saidini Ali ialah:-

Keluarga Rasullullah Sepupu dan menantu Rasullullah Tinggal bersama Rasullullah dan dididik oleh baginda Kanak-kanak pertama memeluk islam Memeluk islam ketike berumur 10 tahun Terkenal dengan panggilan Karamallahuwajha bermaksud Allah memuliakan wajahnya Tidak pernah menyembah berhala sejak kecil Tidak pernah dikotori oleh keburukan jahiliah Salah seorang daripada sepuluh sahabat yang dijamin syurga Cendekiawan ulung 

Terkenal dengan pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti bidang sastera,ilmu hisab dan kehakiman Digelar gedung ilmu Pemuda yang berani Terkenal dengan sifat gagah dan berani di medan perang Mengguna pedang yang bernama Zulfaqar Menyertai hamper semua peperangan menentang musyrikin kecuali perang Tabuk Semasa perang Khandak Saidina Ali telah dicabar oleh pahlawan Quraisy yang bernama A mru bin Waid.Saidina Ali telah Berjaya mengalahkan A mru. Pemerintah yang adil dan kreatif Dilantik Rasullullah menjadi hakim di negeri Yaman Seorang hakim yang adil dan pentadbir yang kreatif serta tabah Melengkapkan angkatan tentera berkuda islam,menubuhkan pasukan polis yang diberi nama Syurtah 

Menubuhkan pasukan tentera berjalan kaki dan badan perisik

PENGORBANAN DAN JASA SAIDINA ALI BIN ABU TALIB

Jurutulis perjanjian Hudaibiah Mengetuai misi dakwah di Hamdan(Iraq) Mengembangkan ilmu islam Penasihat dalam bidang kehakiman kepada ketiga-tiga Khalifah Ar-Rasyidin Penulis wahyu Menjadi hakim Yaman Menerima jawatan khalifah dalam keadaan Negara huru-hara Berusaha menyatupadukan umat islam yang sedang berpecah

Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib-Pahlawan Terbilang

y Nama=Hamzah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf y Keturunan=Bani Hashim y Tarikh Lahir=Tahun 570 masihi,iaitu tahun yang sama dengan kelahiran nabi Muhammad y Tempat Lahir=Makah Almukaramah y Hubungan=Bapa saudara nabi sebelah bapa,sepupu nabi sebelah ibu,dan teman sepermainan nabi sejak kecil dan saudara sepersusuan nabi y Jawatan=Panglima perang Rasullullah,pembawa panji angkatan tentera islam y Hobi=Suka memanah dan memburu y Tarikh Wafat=Tahun ketiga Hijrah y Sebab Kewafatan=Gugur syahid di medan peperangan Uhud y Kubur=Makam Syuhada berdekatan bukit Uhud y Gelaran=Asadullah(singa Allah)

PERIBADI SAIDINA HAMZAH

Seorang yang menjaga tingkah laku Cekal hati Pantas bertindak Berani Gagah perkasa

SUMBANGAN SAIDINA HAMZAH 

 

Melindungi Rasullullah daripada ancaman musuh

Mengambil bahagian dalam setiap peperangan serta memainkan peranan penting untuk memastikan kemenangan tentera islam Mengambil berat tentang persaudaraan islam dan hubungan kekeluargaan Sanggup mengorbankan masa,tenaga malah nyawanya sendiri untuk menegakkan agama islam Membantu perkembangan dakwah islam dan menjadikan umat islam dihormati serta diterima oleh masyarakat Mekah

SYAHIDNYA SAIDINA HAMZAH 

Telah gugur syahid di medan peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijrah Telah dibunuh oleh Wahsyi,pelontar lembing yang telah ditugaskan tuannya,Jubair bin Mut im,sebagai ganjaran Wahsyi akan dimerdekakan Dikurniakan gelaran mulia Sayyadusyuhada (Penghulu sekalian syuhada di syurga)

Saidina Abu Hurairah-Perawi Hadis
Nama=Abdul Rahman bin Saghraddusilyamani Nama Sebelum Islam=Abdul Syams Tempat Lahir=Dus,di negeri Yaman Tarikh Lahir=19 tahun sebelum Hijrah Tarikh Memeluk Islam=Pada 7 Hijrah ketika Rasullullah berada di khoibar Latar Belakang=Menjadi anak yatim sejak kecil kemudian menjadi salah seorang ahli Sufah di Madinah AlMunawarah Tarikh Wafat=Pada 59 Hijrah,ketika berumur 78 tahun Gelaran=Abu Hurairah

AKHLAK SAIDINA ABU HURAIRAH

Taat kepada suruhan Allah dan Rasul y Sabar menghadapi kesusahan hidup Cinta akan ilmu pengetahuan y Amat tekun mempelajari dan menghafaz AlQuran dan hadis y Sentiasa mendampingi Rasullullah untuk menimba ilmu daripada baginda Menghormati ibu bapa Mengasihi binatang

SUMBANGAN SAIDINA ABU HURAIRAH TERHADAP PERAWETAN HADIS

y Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
iaitu sebanyak 5374 hadis

y Seramai 800 orang murid telah dating mempelajari hadis
daripada beliau

y Seorang yang gigih dalam mengembangkan islam melalui
hadis yang diriwayatkan oleh beliau

FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN SAIDINA ABU HURAIRAH DALAM PERIWAYATAN HADIS 

Beliau adalah salah seorang ahli Sufah yang tidak sibuk dengan urusan pentadbiran pada zaman Rasullullah,tetapi pada zaman Bani Umayyah pula,beliau telah memainkan peranan dalam urusan pentadbiran Kerajinan beliau menghadiri menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat Ketekunan beliau menyebarkan hadis kepada orang ramai Keberkatan doa nabi agar beliau mudah menghafaz hadis Beliau sempat hidup lama selepas kewafatan Rasullullah iaitu selama 47 tahun

Saidina Abdul Rahman bin Auf-Ahli Perniagaan Berwawasan

y Nama=Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Auf bin Haris y Keturunan=Bani Zuhrah y Tarikh Lahir=Pada tahun 580 masihi iaitu sepuluh tahun selepas tahun gajah y Tempat Lahir=Makah Al-Mukaramah y Memeluk Islam=Melalui Saidina Abu Bakar y Jawatan=Menjadi pengerusi majlis Syura semasa pemilihan khalifah ketiga y Tarikh Wafat=Tahun 32 Hijrah bersamaan tahun 654 masihi ketika berumur 74 tahun

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF 

 

Salah seorang daripada sepuluh sahabat Rasullullah yang dijamin syurga Menjadi imam solat Subuh dalam peperangan Tabuk dengan dihadiri oleh Rasullullah Pernah menjadi salah seorang calon jawatan khalifah dan pengerusi pemilihan khalifah islam Seorang jutawan yang gigih,suka menderma

SUMBANGAN DAN JASA SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF 
Sumbangan harta y Meyumbangkan barang-barang keperluan yang dimuatkan di atas 700 ekor unta untuk penduduk Madinah y Menjual tanah beliau dengan harga 40 ribu dinar dan wang itu telah dibahagikan kepada Bani Zuhrah,para

Umahahalmu minin (isteri-isteri Rasullullah)dan fakir miskin y Memberi sumbangan yang banyak ketika perang Tabuk 200 tahil emas,500 ekor kuda perang dan 1500 ekor unta tunggangan y Mendermakan sejumlah 400 dinar emas kepada setiap seorang bekas tentera perang Badar yang masih hidup iaitu seramai 100 orang Sumbangan jiwa

FAKTOR KEJAYAAN ABDUL RAHMAN BIN AUF 

Usaha yang gigih Jujur dan ikhlas Menderma pada jalan Allah Berniaga barangan yang halal Bersyukur dengan rezeki Allah

KESAN BERSIFAT PERIBADI ABDUL RAHMAN BIN AUF

Berusaha bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan terutama dalam bidang perniagaan Bersemangat tinggi dan berwawasan Pemurah sehingga dapat membantu memperbaiki taraf hidup ahli masyarakat Bekerjasama dan saling bantu-membantu antara satu sama lain Dapat melahirkan umat yang maju dalam pembangunan Negara Berusaha kea rah kecemerlangan di dunia dan di akhirat

Kepimpinan Rasullullah Di Madinah

Sifat kepimpinan Rasullullah y Rasullullah sebagai peneraju dan pengasa negara islam yang pertama di Madinah telah Berjaya menyediakan asas-asas yang kukuh dalam membangunkan negara.Asas-asas tersebut ialah:a)Pembinaan masjid b)Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar Masjid pertama dalam islam y Masjid pertama yng diasaskan oleh Rasullullah ialah masjid Quba y Dibina pada 8 Rabiulawal ketika baginda dalam perjalanan hijrah ke Madinah y Terletak di Quba iaitu kira-kira 10 kilometer dari Madina y Masjid ialah pusat ibadat dan pusat penyatuan umat islam

PEMBINAAN DAN PENGURUSAN MASJID PADA ZAMAN RASULLULLAH

Masjid pada zaman Rasullullah dibina daripada batu,tiangnya daripada batang kurma dan atapnya daripada pelepah pelepah kurma Lantai masjid pula ditabur dengan pasir Sifat kepimpinan Rasullullah dapat dilihat dengan jelas apabila baginda turut serta dalam gotong-royong pembinaan masjid di kota Madinah

PERANAN MASJID DALAM ISLAM

Pusat ibadah Pusat kemasyarakatan Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan Pusat ekonomi

Pusat politik Pusat seni

Persaudaraan Antara Muhajirin Dan Ansar

Muhajirin ialah pengikut Rasullullah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah Ansar pula terdiri daripada penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam dan membantu perjuangan Rasullullah Golongan Ansar terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj Rasullullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dengan memperkenalkan sistem saudara angkat

PENGORBANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR

Pengorbanan Ansar y Menghulurkan bantuan harta,tenaga dan tempat tinggal kepada Muhajirin y Menawarkan isteri dan anak untuk dikahwini dan member perlindungan kepada Muhajirin y Sama-sama berjuang untuk mempertahankan islam

Pengorbanan Muhajirin y Meninggalkan keluarga,harta dan tanah air sebagai menyahut seruan hijrah y Bergadai nyawa dan mengharungi pelbagai penderitaan semasa dalam perjalanan hijrah y Bersusah payah untuk memulakan kehidupan baru di Madinah

ASAS PERSAUDARAAN DALAM ISLAM  
Kepatuhan kepada Allah dan Rasul Mengamalkan cara hidup islam

Mengutamakan kepentingan agama lebih daripada kepentingan yang lain Perpaduan yang berasaskan matlamat yang jelas iaitu untuk mencapai keredhaan Allah demi kebahagian di dunia dan di akhirat

KEPENTINGAN PERPADUAN DAN PERSAUDARAAN DALAM ISLAM

Individu Melahirkan perasaan kasih saying dan hubungan silaturrahim yang kukuh Melahirkan ketenangan dalam kehidupan Masyarakat