FAEDAH-FAEDAH MENYERTAI PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Sejak lima dasawarsa ini, negara kita dilanda arus modenisasi yang begitu sempurna. Lantaran itu, hari ini kita boleh mendabik dada dengan pembangunan pesat yang bagai belut diketil ekor yang telah menempa beberapa kejayaan yang menjadi buah mulut masyarakat sejagat sehingga maruah dan martabat roh bangsa Malaysia dapat dijulang di arena antarabangsa. Misalnya, beberapa mercu tanda kejayaan bumi bertuah kita seperti Menara Kuala Lumpur dan muktakhir kini, Datuk Dr Syeikh Muzafar yang merupakan angkasawan Malaysia pertama yang brjaya menjejakkan langkah ke stesen angkasawan telah mengharumkan nama Malaysia dan menobatkan imej kita ke persada dunia. Namun, sayang seribu kali sayang, di sebalik kejayaan dan kemajuan negara kita, semangat patriotic kian luntur dalam naluri masyarakat terutamanya dalam kalangan generasi muda. Keadaan iin amat membimbangkan pihak kerajaan dan sesetengah masyarakat. Bagi menanam semangat patriotic dan jati diri yang utuh dalam kalangan generasi muda, kerajaan telah menyediakan Program Latihan Khidmat (PLKN) yang mewajibkan penyertaan warga Malaysia yang berumur 18 tahun kea tastidak kira bangsa dan jantina. Pokok pangkalnya, apakah rasionalnya pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menyertai PLKN? Memang tidak dapat dinafikan bahawa program ini dapat mengisi masa lapang para pelajar lepasan SPM yang kebanyakkannya tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Remaja pada zaman modenisasi kini lebih cenderung untuk bekerja selepas peperiksaan umum. Keadaan ini bertambah buruk apabila remaja terjebak dalam masalah social seperti melepak, lumba haram, penyalahgunaan dadah dan seks rambang. Secara tidak langsung, masalah tersebut dapat diminimumkan kadar bilangannya apabila kerajaan menyediakan program yang bermanfaat ini. Tempoh masa tiga bulan yang diperuntukkan bagi menjayakan program ini sememangnya amat sesuai bagi pelajar lepasan SPM sementara menunggu keputusan peperiksaan. Dahulu pelbagai program telah dijalankan namun tidak mencapai objektifnya kerana penyertaannya yang dilakukan secara sukarela. Misalnya, program Rakan Muda yang dianjurkan pada suatu ketika dahulu tidak mencapai matlamat kerana tidak mendapat penyertaan yang menyeluruh daripada golongan remaja. Pelaksanaan program ini diibaratkan bagai melepaskan batuk di tangga. Aktiviti ini dijalankan tanpa ada sebarang kesedaran dalam diri tentang matlamat sebenar menyertai program tersebut. Sekiranya ditinjau dari perspektif yang lain, PLKN juga dapat membina semangat jati diri golongan remaja. Seperti yang kita lihat pada hari ini, golongan remaja merupakan golongan yang paling banyak menyumbang kepada peningkatan kaddar jenayah dalam negaa kita. Faktor primer yang

menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah dalam negra kita. Faktor primer yang menyumbang kepada masalah ini ialah semangat jati diri yang semakin luntur dalam naluri remaja. Mereka mudah tenggelam dalam arus globalisasi kini yang sememangnya banyak memberikan cabaran. Tambahan pula, kini banyak infrastruktur yang lengkap, moden dan canggih memudahkan golongan iini melakukan aktiviti yang dapat membantutkan pembangunan negara kita. Keadaan ini bertambah buruk apabila remaja didedahkan dengan unsur-unsur negatif. Hal ini kerana pemikiran golongan remaja yang masih mentah dan belum matang sepenuhnya. Melalui PLKN, remaja dapat membentuk jati diri agar menjadi insane yang lebih produktif. Di samping itu, program PLKN bukan sahaja berkonsepkan ketenteraan malah komponen-komponen lain turut ditekankan seperti memupuk perpaduan dan kerjasama berpasukan dalam kalangan remaja. hal ini bertujuan untuk melatih mereka supaya mementingkan perpaduan kerana perpaduan itulah tunggak kejayaan sesebuah negara. Sejarah Tanah Melayu membuktikan perpaduan itu sangat penting dan menjadi tulang belakang pembangunan negara. Hal iini dapat dibuktikan denngan kemerdekaan yang dicapai oleh Malaysia hari ini adalah hasil daripada semangat perpaduan yang kuat antara semua kaum. Seiring dengan isu yang dibangkitkan, disiplin diri dapat juga dibentuk melalui program ini. Program ini menyediakan pelbagai aktiviti yang berbentuk ketahanan fizikal serta keupayaan mental peserta. Melalui program ini, peserrta turut dilatih untuk menepati masa dan menjadikan disiplin sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian erana kerajaan berhasrat untuk menjana insan yang berdisiplin dan menepati masa bagi merangka pembangunan negara pada masa akan datang. Berbanding dengan zaman kini, kebanyakan individu lebih bersifat materialistik dan individualistik. Mereka lebih mementingkan diri sendiri berbanding dengan orang lain seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Keadaan ini perlu ditangani supaya tidak lahir bakal pemimpin yang bersikap begini dan hanya akan merosakkan negara. Jika generasi muda tidak dilatih untuk berdisiplin, merka akan terus mengamalkan sikap negatif dalam kehidupan pada masa akan datang. Fenomena ini menjadikan mereka insane yang tiddak memberikan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Selaras dengan konteks yang diketengahkan, program PLKN dapat menzahirkan masyarakat yang berkualiti dengan mereallisasikan impian negara seiring dengan inisiaatif mencapai matlamat Wawasan 2020. Wawasan 2020 meletakkan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dalam semua aspek dan dimensi ekonomi, politik, social, kerohanian, psikologi dan budaya. Latihan-latihan yang disediakan dalam program ini seperti kerja kumpulan dapat menerapkan nilai bekerjasama dan

bersatu padu dalam kalangan peserta dalam menyelesaikan masalah yayng dihadapi. Keadaan ini dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama-sama, berintergrasi pada peringkat wilayah dan antara kaum. Dengan ini, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang bersatu padu dan masyarakat yayng mempuinyai easa keyakinan diri ditunjangi nilai-nilai moral dan etika yang utuh, menikmati kehidupan dalam sebuah negara yang demokratis, liberal lagi berbentuk bertolak ansur, berbudi, adil dan saksama ekonomunya, progresif dan makmur. Sementelahan itu, melalui program ini juga semangat patriotism dalam kalangan remaja lepasan SPM dapat dipupuk. Pelaksanaan program ini amatlah wajar dana tepat pada masanya. Hal ini kerana sejak kebelakangan ini, semangat patriotic dalam kalangan remaja sering dipertikaikan oleh segenap laposan masyarakat dari warung-warung kopi hingga ke ambang parlimen. Rata-rata generasi muda didakwa tidak mempunyai nilai patriotic yang tinggi berdasarkan tindak-tanduk mereka yang sering menimbulkan kontroversi dan terlibat dalam kegiatan jenayah dari semasa ke semasa. Oleh itu, program PLKN menjadi wadah yang terbaik untuk menyuntik semangat cinta akan negara apabila keadaan memerlukan. Melalui program ini juga, remaja diajar strategi peperangan. Sehubungan dengan itu, mereka sekurang-kurangnya mempunyai asas untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Semangat berkorban untuk negara demi tanah air tercinta dituntut seperti kata pepatah biar putih tulang jangan putih mata. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa penyertaan golongan remaja lepasan SPM dalam PLKN amatlah wajar. Program ini dapat melatih peserta untuk bersikap lebih berdisiplin serta memiliki nilai-nilai mahmudah dalam diri. Seperti yang kita sedia maklum, golongan remaja merupakan cerucuk utama pembangunan negara kita. Oleh itu, mereka sayugia mempersiagakan diri dalam anjakan paradigm yang merasionalisasikan masyarakat kita ke era globalisasi agar tidak terus tenggelam dalam arus yang bermula dari riak kecil ke gelombang besar. Selaras dengan itu, kerajaan telah mengambil langkah yang efektif dan bijak dengan mewujudkan PLKN ini. Kepekaan kerajaan terhadap masalah generasi muda pada hari ini adlah penting untuk melancarkan pentadbiran negara. Langkahh awal perlu diambil bagimengelakkan negara melahirkan individu yang tidak berkarisma dalam memimpin negara. Rentetan daripada itu, segala kekangan yang timbul haruslah ditangani bagi menjamin kedaulatan negara terus dipelihara. Kerjasama daripada pelbagai pihak haruslah dijadikan saluran penting dalam menjadikan Wawasan 2020 yang sering kita uar-uarkan bukan lagi satu imaginasi tetapi satu reality dan seterusnya menjadikan negara Malaysia melantun ke langit menjadi bintang, jatuh ke laut menjadi mutiara.