KESANTUNAN BERBAHASA

Definisi: kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang dihormati,orang yang setaraf dengan kita atau orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita.