1

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Bab ini akan menerangkan mengenai latar belakang kajian , kenyataan masalah, kesignifikan kajian, tujuan kajian, objektif kajian am dan spesifik, soalan kajian dan definisi operasi.

1.1 Latar Belakang

Dewan bersalin merupakan sebuah unit kritikal yang ditempatkan di bawah Jabatan Obstetrik dan Ginekologi, xxxxxxxxxxxxxxxxx. Tenaga kerja di unit ini terdiri dari 7 orang doktor pakar Kebidanan dan Sakit Puan, 13 orang Pegawai Perubatan dan 13 orang pegawai perubatan pelatih yang bertugas mengendalikan 5 unit di bawah jabatan Obstetrik dan Ginekologi secara bergilir gilir. Unit sokongan pula terdiri dari 2 orang Ketua Jururawat, 26 orang Jururawat Terlatih termasuk 2 orang yang sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah, 11 orang Jururawat Masyarakat dan 7 orang Pembantu Perawatan Kesihatan yang bertugas secara shif. Sebagai sebuah unit di bawah Jabatan Obstetrik dan Ginekologi, unit ini berfungsi sebagai pusat penerimaan ibu-ibu yang bakal bersalin secara biasa, secara paksaan (kemasukan ubat untuk mempercepatkan kelahiran) dan juga secara pembedahan yang telah dirancang kerana menghadapi masalah kesihatan semasa kehamilan atau kandungan yang bermasalah dari sudut perubatan.

2

Fungsi lain bagi unit ini ialah sebagai pusat menyambut kelahiran biasa, kelahiran dengan bantuan seperti forcep , vakum dan kelahiran songsang.. Unit ini juga menerima kes-kes kehamilan berisiko tinggi seperti kes darah tinggi, kencing manis, kes tumpah darah sebelum (antepartum haemorhage) atau selepas kelahiran (post partum haemorhage) juga kes-kes yang dirujuk dari hospital lain kerana masalah kelahiran . Selain itu kes-kes kelahiran pramatang dan keguguran juga dikendalikan di unit ini. Unit ini juga mengendalikan kes-kes pembedahan kecemasan sekiranya ibu atau bayi mengalami sebarang komplikasi semasa proses kelahiran seperti bayi lemas, kesukaran kelahiran peringkat kedua, proses kelahiran tersekat atau sebarang masalah kelahiran lain yang berkaitan. Penerimaan bayi selepas pembedahan yang dirancang juga dikendalikan di unit ini. Bagi kes kes yang berisiko tinggi, data yang diperolehi menunjukkan bahawa jumlah kes yang direkodkan semakin menurun iaitu dari 5808 pada tahun 2005 kepada 5681 pada tahun 2006 dan 4676 pada tahun 2007. Seterusnya jumlah kes berisiko tinggi meningkat sebanyak 216 kepada 4892 pada tahun 2008. Bagi pecahan peratusan pula, kadar kelahiran yang berisiko adalah sebanyak 86.3%bagi tahun 2005, 81.8% bagi tahun 2006 dan diikuti penurunan yang ketara pada tahun 2007 sebanyak 18.6% iaitu kepada 63.2%. Bagi tahun 2008 jumlahnya ialah sebanyak 65.50%. Secara ringkasnya peratus kelahiran yang berisiko dapat dilihat dalam Jadual 2 dibawah.

Jadual Statistik Kes-Kes Berisiko Tinggi bagi tahun 2005-2008

Butiran Bilangan Berisiko Tinggi Jumlah Kelahiran Peratus Kes Berisiko Tinggi

2005 5808 6730 86.30%

2006 5681 6961 81.80%

2007 4676 7392 63.20%

2008 4892 7474 65.50%

Jadual 1

3

Sementara itu, pecahan statistik bagi jenis-jenis kes yang dikendalikan oleh Jabatan Obstetrik dan Ginekologi bagi tahun 2006 hingga tahun 2008 adalah seperti jadual di bawah. Statistik Kes-Kes Berisiko Tinggi Di Jabatan Obstetrik & Ginekologi Tahun Pregnancy Induced Hypertension Pre-eclampsia Eclampsia Essential hypertension Placenta praevia Abruptio placenta Premature placenta Premature labour Diabetes in pregnancy /GDM Twins Nutritional Anaemia Polyhydramnois Cardiac disease in pregnancy Bronchial asthma IUD Postdates 2 previous scar Previous scar Low AFI LL > 24 hours RH Negative Retroviral disease VDRL/TPHA+ Hep B H/O Retained placenta Big baby Single parent Bil. Kes Berisiko Tinggi JUMLAH KELAHIRAN % KES BERISIKO TINGGI 2006 1058 38 5 104 61 14 332 212 628 74 49 66 41 115 78 946 101 779 126 258 60 8 28 11 14 55 37 5681 6961 81.60% 2007 518 29 4 67 128 5 215 312 591 91 298 103 15 72 59 798 112 559 132 255 45 6 18 9 4 156 75 4676 7392 63.20% 2008 551 58 9 46 70 4 266 110 524 74 231 30 20 115 48 611 224 524 11 328 50 4 10 7 23 226 73 4892 7474 65.50%

Jadual 2

4

1.2 Pernyataan Masalah Berdasarkan statistik yang telah ditunjukkan diatas, adalah di dapati bahawa keskes yang berisiko tinggi semakin menurun dari jumlah peratusan ataupun bilangannya. Namun begitu kes-kes yang berisiko tinggi masih lagi menjadi penyebab utama kematian ibu-ibu yang bersalin di negara ini. Setiap tahun terdapat sebanyak 200 kematian ibu yang dilaporkan di negara ini. Dari jumlah tersebut 25% merupakan kematian akibat pendarahan selepas bersalin.(Kementerian Kesihatan Malaysia 2001:74) Justeru itu adalah wajar permasalahan ini dikaji demi meningkatkan pengetahuan bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya fenomena ini serta mencari kaedah atau langkah-langkah pencegahan dan perawatan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

1.3 Kepentingan Penyelidikan

Kajian ini merupakan satu kajian pemerhatian yang mengkaji permasalahan pendarahan selepas bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kepada para perawat dapatan ini diharapkan dapat meningkatkan lagi kesedaran untuk memahami masalah-masalah yang mungkin berlaku kepada ibu-ibu yang telah dikenal pasti berisiko tinggi semasa proses kelahirannya dan apakah langkah-langkah pencegahan dan persediaan yang sedang dan boleh dilakukan untuk menghadapinya nanti. Kepada para pentadbir pula dapatan kajian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebahagian dari panduan dalam strategi peningkatan mutu perkhidmatan selaras dengan visi dan misi organisasi.

5

1.4 Tujuan Kajian

Kajian ini memberikan penekanan kepada beberapa aspek.

1.4:1 Tujuan Kajian Am • Kajian ini bertujuan untuk meninjau apakah punca-puncanya berlaku pendarahan selepas bersalin di kalangan ibu-ibu yang bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan analisis dokumen.

1.4:2 Tujuan Kajian Spesifik • Mengkaji adakah terdapat perkaitan antara punca berlakunya pendarahan selepas bersalin dengan latar belakang ibu-ibu dari segi Pendidikan dan penjagaan kesihatan Budaya setempat Pengambilan makanan

1.5 Soalan Kajian

Fokus utama kajian adalah untuk mengetahui perkara-perkara yang berikut :-

(i)

Apakah punca-puncanya berlaku pendarahan selepas bersalin di kalangan ibu-ibu yang bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(ii)

Apakah terdapat perkaitan antara pendarahan selepas bersalin dengan latar belakang ibu dari segi: a. Pendidikan dan penjagaan kesihatan b.Budaya setempat c. Pengambilan makanan

6

1.6 Definisi Istilah 1.6.1 Pendarahan selepas bersalin Pendarahan selepas bersalin atau Postpartum haemorrhage (PPH) adalah istilah yang digunakan bagi menjelaskan kejadian kehilangan darah sebanyak 500ml atau lebih selepas berlakunya proses kelahiran. PPH terbahagi kepada dua iaitu immediate (primary) and delayed (secondary). Bagi kejadian primary PPH, pendarahan boleh berlaku secara serta-merta atau dalam tempoh masa 24 jam kelahiran. Manakala bagi secondary PPH pula kejadian boleh berlaku selepas 24 jam sehingga 6 meanggu selepas kelahiran. Sementara itu Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. menerangkan PPH sebagai “to burst forth excessive bleeding (a loss of more than 500 mL of blood) after childbirth.” Pengaliran darah yang berpunca dari salur darah yang terpecah boleh berlaku secara luaran, dalaman atau di bawah tisu yang lain. Pada kebiasaannya darah dari arteri berwarna cerah dan memancut manakala darah dari vena berwarna merah gelap serta mengalir perlahan. Punca utama kepada fenomena ini ialah uterine atony atau kegagalan rahim untuk mengecut selepas kelahiran placenta. Kejadian uri tertinggal; rahim terbalik atau pecah, cervical, vaginal, atau perineal lacerations juga boleh menyebabkan PPH. Sebab utama terjadinya kegagalan rahim mengecut adalah disebabkan janin yang besar, kandungan kembar dan polyhydramnios serta kerana

kekerapan mengandung. Walaupun begitu PPH juga berlaku kepada mereka yang pernah mengalami PPH pada kandungan lampau walaupun kebanyakan kes PPH yang berlaku tidak menunjukkan faktor risiko akan berlakunya PPH. Kejadian tertinggal cebisan placenta atau selaput, jangkitan dan trophoblastic tumors juga boleh menyebabkan pendarahan yang diistilahkan sebagai secondary PPH.

7

1.6.2 Bersalin Biasa

Kelahiran anak atau bersalin adalah proses pada akhir kehamilan, iaitu janin keluar dari rahim ibu iaitu. Kebanyakan wanita yang berpotensi hamil adalah sihat. Mereka dijangka dapat mengandung dan bersalin tanpa komplikasi serta melahirkan bayi yang sihat Jangka masa bersalin berbeza-beza antara individu. Wanita yang hamil kali pertama mungkin mengambil masa 13 jam untuk bersalin berbanding jangka masa 8 jam untuk wanita yang pernah bersalin Proses kelahiran manusia adalah lebih sukar dan menyakitkan berbanding haiwan. Ini kerana secara relatifnya bentuk tulang pinggul ibu dan rangka kepala janin yang lebih besar

1.6.3 Kelahiran Secara Pembedahan (LSCS)

Kaedah pembedahan atau dipanggil hirisan Caesarean adalah cara melahirkan bayi melalui dinding abdomen (perut) dan rahim (uterus) yang dilakukan apabila ada risiko ke atas bayi atau ibu itu sendiri jika bersalin secara normal. Kelahiran Caesarean hanya akan dilakukan apabila kelahiran normal (melalui faraj) amat berisiko. Biasanya ia dilakukan apabila kelahiran normal akan membahayakan nyawa bayi dan ibu, , atau kerana disebabkan penyakit atau keadaan tertentu. Caesarian sebenarnya bukanlah prosedur baru kerana ia telah dipraktikkan sejak zaman Rom lagi bagi menyelamatkan bayi dalam kandungan ibunya yang meninggal semasa kandungan hampir cukup bulan. Istilah Caesarian diambil sempena nama Julius Caesar kerana dikatakan beliau adalah salah seorang yang dilahirkan melalui prosedur tersebut.

(http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=2570)

8

1.7 Penutup Dalam bab ini, pengkaji telah menjelaskan dan mengutarakan perihal yang berkaitan dengan latar belakang kajian, permasalahan kajian, sehingga kepada definisi operasional kajian. Ini diharapkan akan dapat lebih memantapkan maklumat lanjut di dalam bab-bab selanjutnya.

9

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

Bab ini akan menjelaskan mengenai apakah yang dikatakan pendarahan selepas bersalin, apakah faktor-faktor penyebab dan langkah pencegahan yang telah disarankan.

2.1 Senario Penjagaan Kesihatan Di Malaysia

Visi Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa:

“ Malaysia akan menjadi sebuah negara terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat yang sihat melalui sistem kesihatan yang adil dan saksama, cekap, mampu disedia dan diperolehi berteknologi sesuai, serasi pelanggan dan bersesuaian dengan persekitaran. Sistem ini juga akan mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan.” (Portal xxxxxxxxxxxxxxx,2009)

Selain itu Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) (2009) dalam Health Fact 2008 menyatakan bahawa dalam tempoh Rancangan Malaysia ke 9 (2006-2010), KKM telah mensasarkan untuk meningkatkan Standard dan Kualiti Kehidupan Yang Berterusan melalui berberapa strategi seperti yang berikut:

10

• Preventing and reducing the disease burden to further improve the health status; • Enhancing the health care delivery system to increase accessibility to quality care; • Optimizing resources through consolidation and integration; • Enhancing research and development to support evidence-based decision-making; • Managing health-related crisis and disasters effectively; • Enhancing human resources development; and • Strengthening health information and management systems. (Kementerian Kesihatan Malaysia,2009:3)

Justeru itu, demi melaksanakan tanggungjawab sosial kepada penduduk di Malaysia yang berjumlah 27,728,700 dalam tahun 2007, kerajaan telah

memperuntukkan sebanyak RM 12,901,865,000 untuk pembangunan kesihatan. Dari jumlah itu pula, sebanyak RM 10,679,587,000 telah digunakan untuk operasi KKM manakala RM 2,222,278,000 telah digunakan untuk tujuan pembangunan. Kesemua peruntukan yang telah digunakan ini membawa kepada peruntukan sebanyak RM 465.29 bagi setiap rakyat di Malaysia. ( Kementerian Kewangan Malaysia:Laporan Ekonomi 2008/ 2009).

2.2 Senario Kematian Kerana Bersalin Di Seluruh Dunia

Pendarahan selepas bersalin merupakan punca utama kematian ibu-ibu yang telah dilaporkan diseluruh dunia. Statistik dari World Health Organisation (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Population Division (UNPD) dan The World Bank (TWB) menunjukkan bahawa dari 536 000 kematian ibu-ibu selepas bersalin di seluruh dunia pada tahun 2005, sebanyak 533 000 kematian adalah di kalangan negara membangun yang menyumbang kepada 99% dari statistik yang terkumpul. Sementara itu lebih dari

separuh kematian iaitu sebanyak 270 000 telah dicatatkan di rantau sub-Sahara Afrika

11

dan sebanyak

188 000 lagi

rantau Asia Selatan yang menyumbang kepada 86%

kematian di seluruh dunia. (WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank 2007:1) Doumouchtsis S.K., Papageorghiou A.T., Arulkumaran S. (2007:540)

melaporkan bahawa sebanyak 14 juta kes pendarahan selepas bersalin telah dilaporkan di seluruh dunia setiap tahun dan 1% dari jumlah tersebut telah mengalami kematian. Sementara itu Waterstone et al (2001) dalam Doumouchtsis S.K., Papageorghiou A.T., Arulkumaran S. (2007) melaporkan bahawa pendarahan selepas bersalin bagi setiap 1000 kelahiran merupakan jumlah komplikasi obtestrik yang tertinggi. Dapatan beliau ini turut disokong oleh buletin Acog Nombor 76, Oktober 2006 yang berbunyi:

.......Severe bleeding is the single most significant cause of maternal death world-wide. More than half of all maternal deaths occur within 24 hours of delivery,most commonly from excessive bleeding. It is estimated that, worldwide,140,000 women die of postpartum hemorrhage each year—one every 4 meanutes(1). In addition to death, serious morbidity may follow postpartum hemorrhage.Sequelae include adult respiratory distress syndrome, coagulopathy, shock, lossof fertility, and pituitary necrosis (Sheehan syndrome).Although many risk factors have been associated with postpartum hemor-rhage, it often occurs without warning. All obstetric units and practitionersmust have the facilities, personnel, and equipment in place to manage thisemergency properly. Clinical drills to enhance the management of maternal hemorrhage have been recommended by the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2). The purpose of this bulletin is to review theetiology, evaluation, and management of postpartum hemorrhage. (Acog Bulletin 2006:1039)

Sementara itu, laman web http://www.pphprevention.org/pph.php menyatakan bahawa kebanyakan wanita di negara membangun mempunyai kadar 40 kali lebih tinggi berbanding wanita di negara maju untuk meninggal dunia kerana proses bersalin iaitu 1 dalam 61 wanita di negara membangun berbanding 1 dalam 2,800 wanita di negara maju. Laman web ini juga menyatakan bahawa pendarahan selepas bersalin

12

menyebabkan 127 000 atau sebanyak 24% kes kematian akibat proses bersalin yang dilaporkan setiap tahun. Laporan Unicef pada tahun 2009 pula menyatakan bahawa dua pertiga kematian akibat proses bersalin berlaku di 10 negara iaitu India, Nigeria, Republik Demokratik Congo, Afghanistan, Ethiopia, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Niger dan Republik Bersatu Tanzania. Kebanyakan kematian ibu adalah disebabkan komplikasi obstetrik seperti pengendalian ibu semasa hamil, sewaktu bersalin dan selepas bersalin juga termasuk pendarahan selepas bersalin, infeksi, 'eclampsia' (kekejangan) serta masalah semasa hendak bersalin dan komplikasi pengguguran. Kesemua ini di tunjukkan dalam rajah di bawah.

Rajah Punca Kematian Akibat Bersalin Di Seluruh Dunia

Rajah 1

Pernyataan mengenai punca kematian bagi ibu-ibu yang bersalin juga telah dilaporkan dalam WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank (2007) seperti berikut:

13

“Direct obstetric deaths are those resulting from obstetric complications of the pregnant state (preg-nancy, delivery, and postpartum), from interventions, omissions, incorrect treatment, or from a chain of events resulting from any of the above. Deaths due to, for example, haemorrhage, pre-eclampsia/eclamp-sia or those due to complications of anaesthesia or caesarean section are classified as direct obstetric deaths. Indirect obstetric deaths are those resulting from previous existing disease, or diseases that devel-oped during pregnancy, and which were not due to direct obstetric causes but aggravated by physiologi-cal effects of pregnancy. For example, deaths due to aggravation of an existing cardiac or renal disease are indirect obstetric deaths.”

(WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank 2007:4)

Sementara itu Rukmeani, LK. Wiludjeng (2005) menyatakan bahawa kadar kematian di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN, iaitu sebanyak 307 dari

100.000 kelahiran hidup berdasarkan Tinjauan Demografi Kesihatan Indonesia pada tahun 2002 – 2003 . Ini menunjukkan bahawa lebih dari 18.000 kes kematian dicatatkan setiap tahun atau dua ibu meninggal setiap jam akibat komplikasi kehamilan,

komplikasi obstetrik, pelayanan kesihatan dan keadaan sosio-ekonomi. Beliau juga turut melaporkan bahawa punca utama kematian adalah disebabkan oleh perdarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Selain itu Kurang Energi Kronis (KEK) 37%, anemia (Hb < 11 g%) 40% dan penyakit kardiovaskuler turut menjadi penyebab kematioan ibu di negara berkenaan. Senario kematian ibu akibat bersalin diseluruh dunia kini adalah jauh menyimpang dari sasaran Matlamat Pembangunan Milennium (MDG) yang mahukan pengurangan 75 peratus dalam kematian ibu dari tahun 1990 hingga tahun 2005 iaitu penurunan tahunan sebanyak 5.5 peratus sedangkan penurunan yang dilaporkan ialah kurang dari satu peratus. (WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank 2007:2). Semua data ini boleh di analisa dari jadual di bawah ini.

14

Jadual Perbandingan Kematian Akibat Bersalin oleh MDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berdasarkan kawasan bagi tahun 1990 dan 2005

Jadual 3

2.3 Senario Kematian Kerana Bersalin Di Malaysia

Dengan kadar pertumbuhan penduduk sebanyak 2% setahun, jangka hayat penduduk Malaysia adalah sekitar 71.70 bagi lelaki dan 76.46 bagi wanita. Kadar kelahiran bayi pula adalah sekitar 17.5% bagi setiap 1000 penduduk. Data keseluruhan bagi kadar populasi adalah seperti jadual di bawah:

15

Jadual Populasi Statistik Penting Average Annual Population Growth Rate ( %) Crude Birth Rate (per 1,000 population) Crude Death Rate (per 1,000 population) Stillbirth Rate (per 1,000 births) Perinatal Mortality Rate (per 1,000 births) Neonatal Mortality Rate (per 1,000 live births) Infant Mortality Rate (per 1,000 live births) Toddler Mortality Rate (per 1000 population aged 1- 4 years) Maternal Mortality Rate (per 1,000 live births) 2.0 17.5 4.5 4.5 7.3 3.9 6.3 0.4 0.3

Jadual 4 (Diubahsuai KKM: Health Fact 2008) Kementerian Kesihatan Malaysia (2005) melalui Cawangan Kesihatan Keluarga telah melaporkan bahawa terdapat penurunan yang ketara bagi kadar kematian ibu- ibu dari 148 per 100,000 lahir hidup dalam tahun 1970 ke 20 tahun 1990 dan meningkat semula ke 30 per 100,000 lahir hidup tahun 2002. Antara faktor utama yang dikesan dari kes kematian ibu adalah kerana pendarahan semasa bersalin, tekanan darah tinggi dan ibu hamil yang menghidapi komplikasi perubatan. Antara penyebab lain kematian ibu adalah penyakit jantung. Jadual Kadar Kematian Ibu di Malaysia 1970-2002

Jadual 5 (Kementerian Kesihatan Malaysia 2005:4)

16

Sementara itu berdasarkan laporan WHO, UNICEF, UNFPA, dan Bank Dunia (2007) kadar kematian akibat bersalin di Malaysia adalah sebanyak 1 dalam 560 atau sebanyak 62 bagi 100 000 kelahiran. Perangkaan ini dapat di teliti dari jadual di bawah:

Anggaran Kematian Kerana Bersalin, Risiko Sepanjang Hayat, MMR dan Ketidakpastian 2005

(WHO, UNICEF, UNFPA, and the World Bank 2007:25) Jadual 6

2.4 Punca Berlakunya Pendarahan Selepas Bersalin Antara penyebab pendarahan selepas bersalin yang telah dikenalpastia atony uterus 70% , trauma 20% , retained tissue 10% dan coagulopathy 1% yang biasanya dikenali sebagai "four Ts" yang merujuk kepada:

• Tone: atony uterus adalah ketidakmampuan rahim mengecut dan boleh mengakibatkan pendarahan terus-menerus. Retained plasenta dan jangkitan juga boleh menyebabkan atony uterus. • Trauma: trauma daripada proses bersalin boleh mengoyakkan tisu-tisu dan pembuluh darah yang menyebabkan berlakunya PPH. • Tissue: retensi rangkaian daripada plasenta atau janin boleh mengakibatkan pendarahan.

17

• Trombin: kelainan perdarahan berlaku ketika ada kegagalan pembekuan, seperti dengan penyakit yang dikenali sebagai coagulopathies. Dr. Adiel Fleischer (Chief Maternal Fetal Medicine NS-LIJ Health System) pula mengatakan bahawa punca-punca PPH adalah disebabkan oleh Pl previa/accrete,

Anticoagulation Rx, Coagulopathy, Overdistended uterus, Grand multiparity, Abnormal labor pattern, Chorioamnionitis, Large myomas dan Previous history of PPH. Selain itu, Chichaki, et al, (1999) dalam SUNY Stony Brook Education Module: Third Edition, January 2005 :Designed to promote a systemized and standard response to Obstetrical Hemorrhage telah menyenaraikan punca-puncanya berlaku PPH seperti berikut: Abruptio placenta – 19 %, Uterine rupture – 16 %,Uterine atony – 15%, Coagulation disorder – 14 %, Placenta previa – 7 %, Placenta accreta – 6 % dan Retained placenta – 4 %. Selain atony uterus , PPH juga seringkali disebabkan oleh: retained plasenta; trauma seperti robekan perineum, vagina, atau serviks; uterus rupture; atau coagulopathy. Faktor risiko atony uterus meliputi: penggunaan anestetik umum; overdistended uterus, kehamilan kembar, janin besar, atau polyhydramnios; prolonged labour; precipitous labour; penggunaan oksitosin; para yang tinggi; chorioamnionitis atau mempunyai sejarah atony uterus dalam kehamilan sebelumnya. World Health Organization (2008).

2.5 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa kadar kematian ibu di dunia masih lagi tidak dapat mencapai sasaran MDG seperti mana yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan di Malaysia khususnya kematian ibu masih di anggap tinggi jika dibandingkan dengan Australia di mana kadar kematian ibu adalah 1 dalam 13,300 dan di Ireland, 1 dalam 47,600. (Melati Mohd Ariff :2009)

18

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan

Bab ini akan menjelaskan bagaimanakah kajian ini dijalankan. Ia akan menjelaskan mengenai prosedur kajian, rekabentuk, subjek, prosedur pengumpulan data, instrumen kajian, cara menganalisis data dan kesimpulannya.

3.1 Reka Bentuk Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian tinjuan deskriptif yang berbentuk penelitian dokumen dan rujukan perpustakaan untuk mengetahui punca-punca terjadinya pendarahan selepas bersalin Untuk mendapatkan data, pengkaji telah memilih untuk menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif bagi menjelaskan fenomena yang berlaku. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah:

• Ingin mengkaji apakah punca berlakunya fenomena tersebut berdasarkan rujukan dokumen dan kajian perpustakaan secara holistik tanpa sebarang manipulasi dari penyelidik. • Korelasi akan menentukan perkaitan antara latar belakang ibu-ibu yang bersalin dengan fenomena pendarahan • Kajian akan dijalankan secara soal selidik serta analisis dokumen dan dapatan akan di interpretasi secara deskriptif.

19

• Analisis berbentuk analogi dan generalisasi untuk membuktikan kebenaran. • Mean akan dipilih untuk menentukan kebolehpercayaan dalaman instrumen soal selidik dengan menggunakan ujian kebolehpercayaan Alpha Cronbach.

Pada amalannya kebanyakkan penyelidik menggunakan Cronbach’s Coefficient Alpha (α) dalam mengukur kebolehpercayaan (reliability) item-item soal

selidik (menggunakan 5 Likerts scale). Cronbach’s Alpha sesuai digunakan bagi : i. menentukan ketekalan dalaman sesuatu konstruk (pemboleh ubah

utama) item dan sesuatu indikator (pembolehubah kecil) dalam sub item, ii. item-item yang berbentuk aneka pilihan jawapan yang diberi nilai 3 atau lebih poin jawapan. iii. mengira pekali kebolehpercayaan bagi data yang dipungut secara single occasion atau pungutan data secara cross-sectional dalam kajian survey.

Kaedah tinjauan telah dipilih kerana kajian ini menuntut penjelasan mengenai latar belakang ibu dengan pendarahan selepas bersalin berdasarkan beberapa faktor yang telah dikenalpasti. Fraenkle dan Norman (1996) mendefinisikan tinjauan sebagai; “asking a large group of people questions about a particular topic or issue, they ask a number of questions, all related to the issue, to find answers”. Manakala, Charles, Eliot dan Louise (1991) menjelaskannya sebagai … simply be interested in documenting the distribution of some variable of interest in some population. Menurut Abdul Fatah dan Mohd. Majid (1993) kaedah tinjauan atau penerokaan adalah termasuk dalam bidang penyelidikan deskriptif iaitu kajian yang bermatlamatkan pemerihalan dan penjelasan. Imam Barnadib (1983) menjelaskan kajian melalui metod deskriptif menampilkan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

20

3.2 Subjek kajian Subjek kajian merupakan data dari dokumen 140 orang responden yang merupakan ibu-ibu yang mengalami pendarahan selepas bersalin di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 4 bulan bermula dari September 2009 sehinggalah Disember 2009. Walau bagaimanapun jumlah subjek kajian yang akan diberikan borang soal selidik akan dihadkan atau ditentukan berdasarkan jangka masa yang ada kerana menurut Chua Yan Piaw (2006) kajian kualitatif boleh melibatkan sampel yang tidak ramai atau sedikit jumlahnya. Walau bagaimanapun bagi kajian berbentuk korelasi (mencari perhubungan atau perkaitan) saiz sample sekurang-kurangnya 30 responden yang membenarkan

penggunaan statistik. L.R.Gay (1992), menjelaskan : “ in general, the meanimum number of subjects believed to be acceptable for study depend upon the type of research involved. For descriptive research, a sample of 10 % of the population is considered meanimum. For smaller populations 20 % may be required. For correlation studies at least 30 subjects are needed to establish the existence or nonexistence of a relationship. For causal-comparative studies and many experimental studies with tight experimental controls may be valid with as few as is subject per group.”

3.3 Tempat kajian

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.4 Populasi dan pengambilan sampel Sampel akan dipilih secara rawak untuk mewakili keseluruhan populasi berdasarkan kepada skala Krejcie dan Morgan (1970). Persampelan dibuat secara rawak iaitu sampel di pilih secara sembarangan atau membuat cekupan mana-mana individu dalam populasinya berdasarkan pendapat beberapa orang tokoh penyelidik. Mohd. Majid Konting (1993) menjelaskan sampel ialah sebahagian individu yang diambil melalui persampelan bagi mewakili sesuatu populasi yang dikaji atau sebahagian individu dalam populasi. Beliau juga mengatakan bahawa sampling ialah

21

proses memilih sejumlah individu untuk tujuan kajian, manakala persampelan ialah cara untuk mendapatkan maklumat bagi menyelesaikan sesuatu masalah tanpa menggunakan seluruh ahli sesuatu populasi Richard Levin dan David Rubin (2000) menghuraikan sampel sebagai pengumpulan sebahagian tetapi bukan semua unsur populasi yang dikaji dan digunakan untuk menghuraikan populasi. Menurut Fraenkel dan Norman (1996) sampel adalah … is any part of a population of individuals on whom information is obtained. Populasi pula bermaksud; keseluruhan individu untuk mengumpulkan semua unsur yang dikaji, yang mana kesimpulan mengenainya sedang cuba dibuat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Fraenkel dan Norman (1996) dalam menjelaskan populasi sebagai … to all the members of a particular group, it’s the group of interest to the researcher, the group to whom the researcher would like to generalize the results of a study.

3.5 Instrumen Kajian

Untuk mendapatkan data melalui teknik-teknik yang telah dihuraikan di atas, beberapa instrumen pengumpulan data telah dirancang dan telah disiapkan. Instrumen kajian mestilah mampu mengukur apa yang ingin diukur untuk mendapatkan data (Mohamad Najib,2005:40). Tiada instrumen khusus yang akan digunakan dalam penelitian dokumen. Walau bagaimanapun pengkaji akan menggunakan rekod anekdot untuk mencatatkan penganalisaan ke atas dokumen yang akan digunakan nanti. Sementara itu satu set borang soal selidik yang akan ditadbirkan oleh pengkaji semasa menjalankan kajian nanti akan digunakan untuk mendapatkan data dari ibu-ibuj yang dipilih secara rawak nanti. Soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A ( Demografi Pelanggan ), Bahagian B (Pendidikan Dan Penjagaan Kesihatan, Budaya Setempat Serta Pengambilan Makanan ).

22

Ringkasannya adalah seperti dalam jadual di bawah.

3.5.1 Perincian Instrumen Kajian

Jadual Perincian Instrumen Kajian

Soalan

Instrumen kajian

Sasaran

Jenis soalan

Kategori soalan

Cara analisisi data -Analisis statistik deskriptif

Jenis hasilan data -Huraian deskriptif

i

Analisis dokumen

Ibu

Rekod anekdot

-Deskriptif transkripsi -Rajah peratusan

Demografi Latar belakang penjagaan kesihatan Budaya setempat Pengambilan makanan -Analisis statistik deskriptif

ii

Soal selidik

Ibu

Skala likert

-Huraian deskriptif

-Deskriptif transkripsi

-Rajah peratusan

Jadual 7

23

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menjalankan kajian ini, beberapa prosedur perlu dipatuhi dan ikuti. Pertama sekali, pengkaji perlulah mendapat kebenaran dari pihak universiti untuk menjalankan kajian. Kemudiannya pengkaji perlu mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak untuk memudahkan urusan penyelidikan. Antaranya ialah: (i) Berdaftar dengan Clinical Research Centre di Kuala Lumpur melalui lama web www.nmrr.gov.my (ii) Mendapatkan kebenaran dari Pengarah xxxxxxxxxxxxxxx melalui kebenaran dan sokongan dari Ketua Jabatan Obstetrik Dan Ginekologi (iii) Memohon kebenaran dari Ketua Jururawat Unit Dewan Bersalin untuk mendapatkan data serta menjalankan kajian. (iv) Mendapatkan kebenaran dari ibu-ibu yang bersalin untuk menjalankan soal selidik.

Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk mendapat kebenaran atau persetujuan adalah dengan cara memberitahu pihak-pihak yang terlibat mengenai; • tujuan kajian • jadual kajian • cara-cara untuk mendapat maklumat • siapa yang terlibat dan • jangka masa yang diperlukan

Pengkaji perlulah mendapatkan persetujuan secara bertulis atau lisan dari pihak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membuat temu bual dan menjalankan soal selidik ke atas responden yang akan dipilih nanti. Pengkaji juga perlu menerangkan segala proses yang berkaitan semasa penyelidikan dijalankan termasuklah kajian rintis untuk menentukan kesesuaian kajian dan mendapatkan pandangan awal mengenai keperluan kajian. Apabila kebenaran telah diperoleh dari pihak hospital, bolehlah pengkaji meneruskan kajian dengan membuat beberapa perancangan. Antaranya ialah ;

24

1) Membuat perancangan awal (sebelum) • Teliti semula fokus-fokus atau aspek-aspek yang ingin dilakukan seperti “Apakah aspek-aspek yang ingin diketahui atau dikaji?” •. Sediakan juga soalan soal selidik yang telah dikenal pasti melalui kajian rintis berdasarkan persoalan kajian. • Sediakan borang-borang yang akan digunakan semasa menjalankan soalansoalan soal selidik.

2) Semasa • Perincikan perkara-perkara yang akan dilakukan semasa soal selidik. • Tadbirkan setiap instrumen mengikut prosedur yang telah ditetapkan mengikut keperluan penyelidikan. • Kumpul semula semua data yang telah diperoleh dan asingkan mengikut kategori yang telah ditetapkan seperti mengikut persoalan kajian dan jenis instrumennya.

3) Selepas • Fikirkan semula fokus kajian dan analisiskan semua dapatan dari kesemua instrumen. Buat “triangulasi”. Buat reduksi kepada data yang tidak perlu. Persembahkan dalam bentuk yang mudah difahami seperti jadual dan rajah. • Satukan dapatan kajian dan segala maklumat dengan sistematik. Laporkan hasil kajian dalam Bab 4.

Setelah perancangan dibuat, pengkaji akan memulakan tugasan pertamanya iaitu membuat kajian rintis. Kajian ini dijalankan dengan mendapatkan seramai 10 orang responden secara rawak dari Unit Dewan Bersalin untuk dijalankan soal selidik. Dapatan soalselidik ini pula akan digunakan untuk membuat soalan soal selidik yang sebenarnya Borang soal selidik yang perlu dijawab oleh sampel yang terpilih mengandungi soalan yang berbentuk berstruktur dan jawapan dalam bentuk skala likert lima (5) mata, iaitu berdasarkan susunan yang sesuai yang membawa kepada sampel memberi

25

maklumat yang lengkap serta sesuai dengan kehendak kajian. Soalan terdiri daripada jenis tertutup yang mudah difahami oleh sampel. Selain itu, kelebihan soalan jenis ini ialah maklumat atau data yang diperoleh biasanya tepat dan sesuai dengan matlamat kajian ( Wiersma, 1991; Gay, 1992; Muijs, D., 2004 ). Pengkaji juga meminta kerjasama daripada sampel supaya memberi jawapan dengan seberapa ikhlas yang mungkin bagi memantapkan dan mengesahkan lagi kajian ini.

3.7 Pemboleh ubah Bersandar dan Pemboleh ubah Bebas

Kajian ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu Pendarahan Selepas Bersalin sebagai pemboleh ubah bersandar manakala latar belakang pembolehubah bebas atau tidak bersandar. pula merupakan

Model Pembolehubah Kajian

LATAR BELAKANG (DV) Dokumen 1. Demografi 2. Komplikasi semasa mengandung PENDARAHAN SELEPAS BERSALIN (IV) 3. Komplikasi selepas bersalin Soal Selidik 1. Demografi 2. Pendidikan dan penjagaan kesihatan 3. Budaya setempat 4. Pengambilan makanan

Rajah 2

26

3.8 Pertimbangan etika

Kajian ini akan dijalankan secara sukarela dan dapatan dari soal selidik serta pendapat dan luahan temubual adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Semua latar demografi responden akan menjamean keutuhan dan “anomik” kajian. dirahsiakan sepenuhnya untuk

3.9 Limitasi kajian

Kajian ini mempunyai dua batasan kajian iaitu batasan terkawal dan batasan tidak terkawal

3.9:1 Batasan Terkawal • Kajian hanya dijalankan mengenai punca pendarahan selepas bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sahaja berdasarkan analisis dokumen. Dapatan kajian ini tidak mewakili punca pendarahan selepas bersalin di Unit Dewan Bersalin di hospital-hospital lain di seluruh Malaysia.

3.9:2 Batasan Tidak Terkawal

Pengkaji mengandaikan bahawa semua subjek kajian dan responden memberikan jawapan secara jujur dan ikhlas dalam menjawab setiap soalan dan pertanyaan yang telah dikemukakan.

3.10 Kajian Pilot/Rintis

Kajian rintis dijalankan di Unit Dewan bersalin untuk mendapat maklum balas ibu-ibu mengenai latar belakang demografi serta penjagaan semasa mengandung. Dapatan temuramah ini dianalisia untuk mendapatkan pola bagi tema-tema soalan kaji

27

selidik. Soalan yang dibentuk ini pula akan diuji dengan ujian Alpha Cronbach untuk menentukan kebolehpercayaan berdasarkan mean yang diperolehi nanti sebelum soal selidik sebenar dilakukan. Berdasarkan kebolehpercayaan Kuder-Richardson, daripada data kajian rintis yang dijalankan, pengkaji memperoleh dan mengetahui nilai alpha cronbach yang

menunjukkan nilai kebolehpercayaan setiap item soal selidik yang digunakan. Sehubungan itu, pengkaji akan memurnikan item soal selidik kajian jika difikirkan perlu bagi memastikan setiap item mampu menepati dan memenuhi ciri-ciri konstrak kajian, bagi menjawab persoalan kajian. Nilai keseluruhan alpha cronbach untuk set soal selidik kajian dalam kajian rintis ini ialah 0.7283. Capaian ini telah melepasi pekali

kebolehpercayaan yang sering digunakan, yakni 0.60 ( Kerlinger, 1973; Mohd. Majid Konting, 1990 ).

3.10:1 Jadual Kerja

TUGASAN/ MASA (Minggu) Sorotan Literatur Persiapan Instrumen Penulisan draf bagi bab 1,2 dan 3 Kerja Lapangan Mengorganisasi data dan menganalisis data Penulisan deraf awal Penyelesaian deraf akhir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

/

/

/

/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Jadual 8

28

3.10:2 Anggaran Kos Perbelanjaan. Jadual Anggaran Kos Kajian Rintis Bil Bahan Fotostat Set Soal Selidik 1 2 Penggunaan petrol kereta dari : Rumah ke tempat penyelidikan (pergi balik) 3 Wang Runcit : Perbelanjaan pelbagai JUMLAH Jadual 9 RM 85.00 Kuantiti 10 salinan x 7 helai 20 km Kos seunit RM0.10 X 70 = RM0.70 X 2 hari X 20 km Jumlah Kos RM 7.00 Catatan

RM 28.00 RM50.00 Alat tulis , cenderahati

Jadual Anggaran Kos Kajian Sebenar Bil Bahan Fotostat Set Soal Selidik 1 2 Penggunaan petrol kereta dari : Rumah ke tempat penyelidikan (pergi balik) 3 Wang Runcit : Perbelanjaan pelbagai JUMLAH Jadual 10 RM 199.00 Kuantiti 30 salinan x 7 helai 20 km Kos seunit RM0.10 X 210 = RM0.70 X 2 hari X 20 km Jumlah Kos RM 21.00 Catatan

RM 28.00 RM150.00 Alat tulis , cenderahati

29

3.11 Tatacara Analisis Data

Soalan soal selidik bagi persoalan I dan II serta sub soalan II akan dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 12. Dapatan SPSS akan dipersembahkan dalam bentuk jadual untuk memudahkan penganalisisan. Mean dan peratusan akan digunakan sebagai petunjuk kepada setiap data yang telah diperoleh. Bacaan mean dan sisihan piawai digunakan untuk melihat punca berlakunya pendarahan selepas bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan analisis dokumen. Dapatan soal selidik akan di analisa untuk mendapatkan bacaan mean dan peratusan. Dapatan data seterusnya akan di analisa untuk mendapatkan korelasi bagi menentukan perkaitan antara latar belakang demografi responden dengan fenomena pendarahan selepas bersalin. Dapatan SPSS akan dibentangkan dalam bentuk jadual dan huraian. Tafsiran analisis mean menggunakan 5 mata skala likert, dibuat mengikut konteks pengukuran yang berasaskan lima klasifikasi dalam Jadual 3.1 berikut, dan seperti mana yang digunakan oleh Pasukan Penyelidikan Penilaian Bersepadu Sekolah Bestari 2003 ( Ramli Ismail, 2005 ).

Jadual Klasifikasi Skala Mean

Mean Kurang dari 1.50 1.51 hingga 2.50 2.51 hingga 3.50 3.51 hingga 4.50 Lebih dari 4.51

Skala Mean Amat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Amat Tinggi

Jadual 11

30

Sementara itu, analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara fenomena pendarahan selepas bersalin dengan demografi responden seperti yang

terdapat dalam Model Pembolehubah Kajian sebelum ini.

Jadual Kekuatan Nilai Pekali Korelasi

Nilai r atau U -.91 hingga -1.00 atau .91 hingga 1.00 -.71 hingga -.90 atau .71 hingga .90 -.51 hingga -.70 atau .51 hingga .70 -.31 hingga -.50 atau .31 hingga .50 -.01 hingga -0.3atau .01 hingga .30 .00

Penerangan Sangat kuat Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi

Jadual 12 (Chua Yan Piaw 2006:167)

3.12 Kesimpulan Pengkaji hanya menggunakan satu kaedah iaitu soal selidik untuk mendapatkan jawapan kepada empat persoalan yang telah diajukan sebelum ini yang menjurus kepada kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang telah diberikan oleh Unit Wad

Bersalin. Dapatan data akan dianalisis dalam Bab 4 dan kesimpulan serta cadangan akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Bab 5.

31

BAB 4

ANALISA DAN DAPATAN KAJIAN

4.0

Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan apakah dapatan yang diperoleh dari analisa dokumen iaitu statistik bulanan dan tahunan, serta soal selidik yang telah diberikan kepada responden-responden. Hasil dapatan akan dianalisa secara mendalam untuk

mendapatkan jawapan bagi beberapa persoalan berdasarkan fenomena yang berlaku dan telah dicerap melalui instrumen kajian yang telah disediakan. Dapatan analisa dokumen akan dianalisa untuk mendapatkan apakah faktorfaktor penyebab semasa mengandung dan semasa kelahiran yang memungkinkan terjadinya pendarahan selepas bersalin. Kekerapan dan peratusan akan dijadikan ukuran dalam menjelaskan persoalan kajian satu. Sementara itu, dapatan soal selidik itu sendiri pula dianalisa secara korelasi untuk melihat apakah terdapat perkaitan antara latar belakang responden dengan beberapa perkara yng telah dikenal pasti dengan menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 12.

Ringkasan analisa dapatan kajian adalah seperti dalam jadual di bawah;

32

Ringkasan Instrumen Kajian Dan Cara Analisa Data

Soalan

Instrumen kajian

Sasaran

Jenis soalan

Kategori soalan

Cara analisa data SPSS-analisa statistik deskriptif

Jenis hasilan data Huraian deskriptif Jadual peratusan dan min Huraian deskriptif Jadual peratusan dan min Huraian deskriptif Jadual peratusan dan min Huraian deskriptif Jadual peratusan dan min Huraian deskriptif Jadual peratusan dan min

i

Analisa dokumen

Rekod Pesakit, Responden Statistik bulanan -

SPSS-analisa statistik deskriptif

Demografi

SPSS-analisa statistik deskriptif

ii

Soal selidik

Skala Responden Likert

Latar belakang penjagaan kesihatan

SPSS-analisa statistik deskriptif

Budaya setempat

SPSS-analisa statistik deskriptif

Pengambilan SPSS-analisa statistik makanan deskriptif

Jadual 4.0:1

33

Dapatan kajian ini akan menjawab persoalan yang telah dikemukakan sebelum ini iaitu:

(i)

Apakah punca-puncanya berlaku pendarahan selepas bersalin di kalangan ibu-ibu yang bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(ii)

Apakah terdapat perkaitan antara pendarahan selepas bersalin dengan latar belakang ibu dari segi: a. Pendidikan dan penjagaan kesihatan b.Budaya setempat c. Pengambilan makanan

Analisa dapatan ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti jadual di bawah; Jadual Analisa Dapatan

BAHAGIAN

BUTIRAN

a. Bahagian A : Analisa deskriptif punca-puncanya berlaku pendarahan selepas bersalin di kalangan ibu-ibu yang bersalin di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b. Bahagian B : Analisa deskriptif soal selidik (Persoalan B) a. b. c. d. Latar belakang responden Pendidikan dan penjagaan kesihatan Budaya setempat Pengambilan makanan

Jadual 4.0:2

34

4.1

Bahagian A : Dapatan Analisa Dokumen Persoalan Kajian Satu

Analisa dokumen adalah salah satu cara untuk mendapatkan data bagi mengetahui punca-punca berlakunya kejadian pendarahan Data-data yang selepas bersalin dari di bulan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

terkumpul

September hingga Disember telah dipilih untuk dianalisa. Dapatan analisa adalah seperti di bawah.

4.1.1

Demografi Dari Dokumen Analisa dapatan dari dokumen adalah seperti berikut: Jadual kes mengikut bulan

Frequency September Oktober November Disember Total 39 36 27 38 140

Percent 27.9 25.7 19.3 27.1 100.0

Valid Percent 27.9 25.7 19.3 27.1 100.0

Cumulative Percent 27.9 53.6 72.9 100.0

Jadual 4.1:1:a Berdasarkan jadual kes mengikut bulan didapati bahawa kes tertinggi telah dicatatkan pada bulan September iaitu banyak 39 kes. 36 kes pada bulan Oktober dan diikuti dengan 27 kes pada bulan November serta 38 kes pada bulan Disember. Bagi pecahan kes mengikut peratusan, bulan September mencatatkan 27.9 peratus; diikuti oleh 25.7 peratus bagi bulan Oktober. Sementara itu jumlah kes bagi bulan November mencatatkan sebanyak 19.3 peratus dan akhir sekali sebanyak 27.1 peratus bagi bulan Disember.

35

Jadual kes mengikut kaum

Frequency Melayu Cina India lain-lain Total 105 15 13 7 140

Percent 75.0 10.7 9.3 5.0 100.0

Valid Percent 75.0 10.7 9.3 5.0 100.0

Cumulative Percent 75.0 85.7 95.0 100.0

Jadual 4.1:1:b

Seramai 105 orang kaum Melayu, diikuti 15 orang oleh kaum Cina, 13 orang kaum India dan 7 orang bagi lain-lain kaum merupakan analisa jadual kes mengikut kaum. Dari segi peratusan kaum Melayu mewakili peratusan yang terbesar iaitu sebanyak 75 peratus, diikuti oleh kaum Cina sebanyak 10.7 peratus, kaum India 9.5 peratus serta 5.0 peratus bagi kaum-kaum lain.

Jadual kes mengikut umur

Frequency umur 15-20 umur 21-25 umur 26-30 umur 31-35 umur 35 ke atas Total 2 15 48 39 36 140

Percent 1.4 10.7 34.3 27.9 25.7 100.0

Valid Percent 1.4 10.7 34.3 27.9 25.7 100.0

Cumulative Percent 1.4 12.1 46.4 74.3 100.0

Jadual 4.1:1:c

Jadual kes mengikut umur menunjukkan bahawa seramai 2 orang responden berumur di antara 15-20 tahun, 15 orang berumur di antara 21-25 tahun, 48 orang

36

berumur di antara 26-30 tahun, diikuti oleh 39 orang bagi responden-responden yang berumur di antara 31-35 tahun. Sementara itu seramai 36 orang merupakan respondenresponden yang berumur lebih dari 35 tahun ke atas. Dari segi peratusan, 1.4 peratus disumbangkan oleh responden-responden yang berumur di antara 15-20 tahun, 10.7 peratus oleh responden-responden yang berumur di antara 21-25 tahun. Baki peratusan selebihnya disumbangkan oleh responden-responden yang berumur antara 26-30 tahun sebanyak 34.3 peratus dan merupakan jumlah peratus yang tertinggi, 27.9 peratus diwakili oleh responden-responden yang berumur di antara 31-35 tahun serta 25.7 peratus bagi responden-responden yang berumur lebih dari 35 tahun iaitu 36 tahun dan ke atas.

Jadual kes mengikut gravida

Frequency gravida 1-2 gravida 3-4 gravida 5-6 gravida 7-8 gravida 9-10 Total 65 50 19 4 2 140

Percent 46.4 35.7 13.6 2.9 1.4 100.0

Valid Percent 46.4 35.7 13.6 2.9 1.4 100.0

Cumulative Percent 46.4 82.1 95.7 98.6 100.0

Jadual 4.1:1:d Jadual kes mengikut gravida menunjukkan bahawa sebanyak 65 kes telah dicatatkan bagi kategori gravida 1-2 dan merupakan jumlah tertinggi dengan peratusan sebanyak 46.4. Kategori gravida 3-4 mencatatkan sebanyak 50 kes yang menyumbang sebanyak 35.7 peratus. Gravida yang mempunyai peratusan terkecil adalah kategori 910 yang mencatatkan 1.4 peratus. Sementara itu, kategori gravida 5-6 mencatatkan 19 kes dan kategori gravida 7-8 mencatatkan 4 kes dengan peratus sebanyak 13.6 dan 2.9.

37

Jadual kes mengikut para

Frequency para 0 para 1-2 para 3-4 para 5-6 para 7-8 Total 37 73 23 6 1 140

Percent 26.4 52.1 16.4 4.3 .7 100.0

Valid Percent 26.4 52.1 16.4 4.3 .7 100.0

Cumulative Percent 26.4 78.6 95.0 99.3 100.0

Jadual 4.1:1:e

Jadual 4.1:1:e bagi pecahan kes mengikut para menunjukkan bahawa respondenresponden dalam kategori para 1-2 telah mencatat kes yang tertinggi dengan peratus sebanyak 52.1 dan bagi kes terendah pula berada dalam para 7-8 dengan jumlah 1 kes iaitu sebanyak 0.7 peratus. Bagi kes para 0 sejumlah 37 kes telah dicatatkan iaitu sebanyak 24.4 peratus, diikuti oleh para 3-4 dengan 23 kes atau 16.4 peratus dan akhir sekali bagi para 5-6 dengan kes sebanyak 6 atau 4.3 peratus. Jadual kes mengikut jenis kelahiran

Frequency svd el lscs em lscs vacuum Total 9 34 96 1 140

Percent 6.4 24.3 68.6 .7 100.0

Valid Percent 6.4 24.3 68.6 .7 100.0

Cumulative Percent 6.4 30.7 99.3 100.0

Jadual 4.1:1:f Petunjuk: svd el lscs em lscs = = = bersalin biasa pembedahan elektif pembedahan kecemasan

38

Analisa kes mengikut jenis kelahiran menunjukkan bahawa kes emergency lscs telah mencatatkan jumlah tertinggi dengan kes sebanyak 96 atau 68.6 peratus. Kes terendah pula diwakili oleh kategori vacuum iaitu sebanyak 1 kes atau 0.7 peratus. Bagi kategori elective lscs sebanyak 34 kes dicatatkan iaitu bersamaan 24.3 peratus dan seterusnya kes bersalin biasa atau svd sebanyak 9 atau 6.4 peratus.

Jadual kes mengikut jumlah darah yang dikumpul

Frequency 500-1000ml 1001ml-1499ml 1500ml-1999ml 2000ml-2999ml Total 115 13 4 8 140

Percent 82.1 9.3 2.9 5.7 100.0

Valid Percent 82.1 9.3 2.9 5.7 100.0

Cumulative Percent 82.1 91.4 94.3 100.0

Jadual 4.1:1:g Bagi analisa kes mengikut jumlah darah yang dikumpul telah didapati bahawa kategori 500-1000ml telah mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu 115 atau sebanyak 82.1 peratus. Jumlah kategori darah antara 1500ml-1999ml pula telah mencatatkan jumlah kes yang paling sedikit iaitu sebanyak 4 atau 2.9 peratus. Kategori 1001ml-1499ml pula telah mencatatkan sebanyak 13 kes dan kategori 2000ml-2999ml pula sebanyak 8 kes. Dari segi peratusan ia membawa jumlah sebanyak 9.3 dan 5.7 peratus.

39

4.1.2

Analisa Komplikasi Semasa Mengandung dan Selepas Bersalin Analisa komplikasi semasa mengandung dan komplikasi selepas bersalin akan

memperincikan jumlah kes bagi setiap komplikasi secara terpeinci untuk memudahkan penganalisaan peratusan dan mean. Kesemua analisa yang terlibat adalah seperti di bawah ini. Jadual Rumusan Komplikasi Semasa Mengandung

f anaemia tidak ya tidak ya tidak ya oligohydrmnious tidak ya placenta previa tidak ya big baby tidak ya PIH tidak ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak ya 133 7 103 37 131 9 133 7 132 8 134 6 123 17 90 50 129 11 119 20 131 9

% 95 5 73.6 26.4 93.6 6.4 95 5 94.3 5.7 95.7 4.3 87.9 12.1 64.3 35.7 92.1 7.9 85.0 15.0 93.6 6.4

Mean 1.20 2.06 1.26

S.P. .87 1.77 .98

Tahap amat rendah rendah amat rendah amat rendah amat rendah amat rendah amat rendah rendah amat rendah rendah amat rendah

diabetes kembar

1.20

.87

1.22

.93

1.17

.81

1.48 2.42 1.31 1.60 1.26

1.31 1.92 1.08 1.43 .98

previous scar grandmultipara

postdate prolonged 2nd stage

40

poor progress

tidak ya

132 8

94.3 5.7

1.23

.93

amat rendah amat rendah

Mean keseluruhan

1.45

1.16

Jadual 4.1:1:h Petunjuk: f = kekerapan S.P.= sisihan piawai

Rumusan komplikasi semasa mengandung dalan Jadual 4.1:1:h menunjukkan bahawa seramai 7 orang responden mengalami komplikasi anaemia, 37 orang responden mengalami komplikasi diabetes, 9 orang responden mengalami komplikasi kembar, 7 orang responden mengalami komplikasi oligohydrmnious, 8 orang responden mengalami komplikasi placenta previa, 6 orang responden mengalami komplikasi big baby, 17 orang responden mengalami komplikasi PIH, 50 orang responden mengalami komplikasi previous scar, 11 orang responden mengalami komplikasi grandmultipara, 20 orang responden mengalami komplikasi postdate, 9 orang responden mengalami komplikasi prolonged 2nd stage dan 8 orang responden mengalami komplikasi poor progress. Dari segi peratusan dapat dilihat bahawa seramai 15 peratus responden mengalami komplikasi anaemia, 26.4 peratus orang responden mengalami komplikasi diabetes, 6.4 peratus responden mengalami komplikasi kembar, 5 peratus responden mengalami komplikasi oligohydrmnious, 5.7 peratus responden mengalami komplikasi placenta previa, 4.3 peratus responden mengalami komplikasi big baby, 12.1 peratus responden mengalami komplikasi PIH, 35.7 peratus responden mengalami komplikasi previous scar, 7.9 peratus responden mengalami komplikasi grandmultipara, 15 peratus responden mengalami komplikasi postdate, 6.4 peratus responden mengalami komplikasi prolonged 2nd stage dan 5.7 peratus responden mengalami komplikasi poor progress. Analisa mean pula mendapati bahawa hanya komplikasi diabetes, previous scar dan postdate berada pada tahap rendah iaitu 2.06, 2.42 dan 1.60. Komplikasi-komplikasi yang lain pula berada pada tahap amat rendah iaitu kurang dari 1.50. Analisa mean keseluruhan pula berada pada tahap amat rendah iaitu pada mean 1.45.

41

Jadual Rumusan Komplikasi Selepas Bersalin

f atony uterus tidak ya retained placenta tidak ya abruptio placenta tidak ya cervical, vaginal & peritonial laceration Mean keseluruhan tidak 18 122 137 3 135 5 138

% 12.9 87.1 97.9 2.1 96.4 3.6 98.6

Mean 4.48

S.P. 1.34

Tahap amat tinggi amat rendah amat rendah amat rendah

1.08

.58

1.14

.74

1.06

.47

ya

2

1.4 1.94 .78 rendah

Jadual 4.1:1:i Petunjuk: f = kekerapan S.P.= sisihan piawai

Rumusan komplikasi semasa bersalin seperti dalan Jadual 4.1:1:i menunjukkan bahawa seramai 122 reponden atau sebanyak 87.1 peratus mengalami masalah atony uterus; 3 orang responden atau 2.1 peratus mengalami komplikasi retained placenta, 5 orang atau 3.6 peratus mengalami komplikasi abruptio placenta serta 2 orang atau 1.4 peratus mengalami komplikasi cervical, vaginal & peritoneal laceration. Analisia mean mendapati bahawa atony uterus berada pada tahap amat tinggi iaitu 4.48. Analisa retained placenta, abruptio placenta dan cervical, vaginal & peritoneal laceration pula berada pada tahap amat rendah iaitu kurang dari 1.50 mengikut Jadual Klasifikasi Skala Mean dalam Jadual 11. Analisa keseluruhan mean pula berada pada tahap rendah iaitu pada mean 1.94.

42

Jadual Rumusan Komplikasi Semasa Mengandung dan Selepas Kelahiran

f (1) anaemia (2) diabetes (3) kembar (4) oligohydrmnious (5) placenta previa (6) big baby (7) PIH (8) previous scar (9) grandmultipara (10)postdate (11)prolonged 2nd stage (12)poor progress (13)atony uterus (14)retained placenta (15)abruptio placenta (16)cervical, vaginal & peritoneal laceration Mean kesekuruhan 7 37 9 7 8 6 7 50 11 21 9 8 122 3 5 2

% 2.172 11.500 2.800 2.180 2.484 1.863 2.180 15.527 3.416 6.521 2.800 2.484 37.888 0.931 1.552 0.062

Mean 1.20 2.06 1.26 1.20 1.22 1.17 1.48 2.42 1.31 1.60 1.26 1.23 4.48 1.08 1.14 1.06 1.57

S.P. .87 1.77 .98 .87 .93 .81 1.31 1.92 1.08 1.43 .98 .93 1.34 .58 .74 .47 1.06

Tahap amat rendah rendah amat rendah amat rendah amat rendah amat rendah amat rendah rendah amat rendah rendah amat rendah amat rendah amat tinggi amat rendah amat rendah amat rendah rendah

Jadual 4.1:1:j Petunjuk: f = kekerapan S.P.= sisihan piawai

43

Jika dilihat dari Jadual Rumusan Komplikasi Semasa Mengandung dan Selepas Kelahiran, analisa menunjukkan bahawa jumlah kesemua kes semasa mengandung dan selepas kelahiran ialah sebanyak 322. Dari jumlah itu, peratusan tertinggi dicatatkan oleh atony uterus iaitu sebanyak 37.888 atau sebanyak 122 kes. Peratusan yang kedua tertinggi pula ialah previous scar dengan kes sebanyak 50 atau 15.527 peratus dan diikuti oleh diabetes di tempat ketiga tertinggi dengan jumlah kes sebanyak 37 atau 11.500 peratus. Post date dan grandmultipara pula mencatatkan tempat yang ke empat dan ke lima tertinggi dengan jumlah kes sebanyak 21 dan 11 iaitu bersamaan 6.521 dan 3.416 peratus. Sementara itu bagi kes-kes lain, jumlahnya adalah kurang dari 10 kes atau kurang dari 3.105 peratus dari jumlah keseluruhan kes yang dicatatkan dalam dokumen yang telah dianalisa. Analisa mean menunjukkan bahawa diabetes, previous scar dan post date telah mencatatkan mean dalam tahap rendah manakala atony uterus telah mencatatkan mean pada tahap amat tinggi iaitu lebih dari mean 4.51. Analisa keseluruhan mean bagi Jadual Rumusan Komplikasi Semasa Mengandung dan Selepas Kelahiran berada pada tahap rendah dengan mean sebanyak 1.57.

44

4.2

Bahagian B: Dapatan Analisa Soal Selidik Persoalan Kajian Dua

4.2:1 Latar belakang responden

Jantina Frequency Perempuan 30 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0

Jadual 4.2:1:a

Dapatan Jadual 4.2:1:a menunjukkan bahawa semua responden adalah perempuan iaitu dengan jumlah 30 orang yang membawa kepada 100 peratus kululatif terkumpul. Umur genap sehingga tarikh lahir terakhir

Frequency umur 21-25 tahun umur 26-30 tahun umur 31-35 tahun umur 36-40 tahun umur lebih 41 tahun Total 5 9 10 3 3 30

Percent 16.7 30.0 33.3 10.0 10.0 100.0

Valid Percent 16.7 30.0 33.3 10.0 10.0 100.0

Cumulative Percent 16.7 46.7 80.0 90.0 100.0

Jadual 4.2:1:b

Bagi pecahan umur adalah didapati bahawa

sebanyak 5 orang responden

berumur di antara 21-25 tahun. Sebanyak 9 orang berumur di antara 26-30 tahun, manakala 10 orang ramai lagi berumur di antara 31-35 tahun dan sebanyak 3 orang berumur di antara 35-40 tahun. Bakinya seramai 3 orang juga berumur lebih dari 41 tahun.

45

Dari segi peratusan, responden-responden yang berumur di antara 21-25 tahun mewakili 16.7 peratus, manakala responden-responden yang berumur 26-30 tahun mewakili 30.0 peratus dari keseluruhan jumlah peratusan. Sebanyak 33.3 peratus pula disumbangkan oleh responden-responden yang berumur di antara 31-35 tahun dan selebihnya sebanyak 20 peratus diwakili oleh responden-responden yang berumur antara 36-40 tahun dan lebih 41 tahun.

Bangsa

Frequency Melayu India lain-lain Total 26 3 1 30

Percent 86.7 10.0 3.3 100.0

Valid Percent 86.7 10.0 3.3 100.0

Cumulative Percent 86.7 96.7 100.0

Jadual 4.2:1:c

Dari segi pembahagian bangsa didapati bahawa kaum Melayu mendominasi jumlah dan peratusan iaitu sebanyak 26 orang yang menyumbang sebanyak 86.7 peratus dikuti oleh kaum India sebanyak 3 orang dengan jumlah 10 peratus dan lain-lain kaum sebanyak 1 orang yang mewakili 3.3 peratus. Taraf perkahwinan

Frequency berkahwin 30

Percent 100.0

Valid Percent 100.0

Cumulative Percent 100.0

Jadual 4.2:1:d

Bagi analisa Jadual 4.2:1:d, didapati bahawa semua responden-responden yang bersalin telah berkahwin dan tiada didapati single parent.

46

Apakah tahap pendidikan tertinggi anda?

Frequency pendidikan rendah pendidikan menengah diploma dan ijazah Total 3 27 0 30

Percent 10.0 90.0 0 100.0

Valid Percent 10.0 90.0 0 100.0

Cumulative Percent 10.0 100.0 0

Jadual 4.2:1:e Dapatan analisa Jadual 4.2:1:e menunjukkan terdapat 3 orang responden yang hanya mendapat pendidikan rendah manakala bakinya seramai 27 orang mendapat pendidikan menengah yang masing masing-masing mewakili 10 peratus dan 90 peratus jumlah peratusan. Apakah sektor pekerjaan anda?

Frequency tidak bekerja 30

Percent 100.0

Valid Percent 100.0

Cumulative Percent 100.0

Jadual 4.2:1:f Analisa sektor pekerjaan mendapati bahawa kesemua responden merupakan suri rumah sepenuh masa. Berapa kali anda masuk ke wad bersalin?

Frequency pertama kali kali ke 2 kali ke 3 lebih 3 kali Total 6 9 5 10 30

Percent 20.0 30.0 16.7 33.3 100.0

Valid Percent 20.0 30.0 16.7 33.3 100.0

Cumulative Percent 20.0 50.0 66.7 100.0

Jadual 4.2:1:g

47

Jadual 4.2:1:g menunjukkan bahawa kekerapan masuk ke wad bersalin adalah paling tinggi bagi kategori lebih dari 3 kali iaitu sebanyak 10 orang atau 33.3 peratus dari keseluruh responden. Sementara itu, kekerapan paling sedikit ialah dalam kategori 3 kali iaitu sebanyak 5 orang atau 16.7 peratus. Bagi kategori kali pertama dan kali kedua, analisa menunjukkan hanya 6 orang dan 9 orang responden yang terlibat yang membawa kepada 20 dan 30 jumlah peratusan.

Berapa kali kah anda telah mengandung?

Frequency pertama kali kali ke 2 kali ke 3 lebih 3 kali Total 5 7 4 14 30

Percent 16.7 23.3 13.3 46.7 100.0

Valid Percent 16.7 23.3 13.3 46.7 100.0

Cumulative Percent 16.7 40.0 53.3 100.0

Jadual 4.2:1:h Kekerapan mengandung juga menunjukkan bahawa kategori lebih dari 3 kali merupakan penyumbang terbesar statistik iaitu sebanyak 14 orang atau 46.7 peratus. Mengandung kali ketiga juga merupakan kategori paling sedikit kekerapannya iaitu sebanyak 4 orang atau 13.3 peratus dari segi peratusan keseluruhannya. Bagi kategori kali pertama dan kedua sebanyak 5orang dan 7 orang responden terlibat yang membawa kepada peratusan sebanyak 16.7 dan 23.3.

48

Berapa kali kah anda melahirkan anak?

Frequency pertama kali kali ke 2 kali ke 3 lebih 3 kali Total 6 10 6 8 30

Percent 20.0 33.3 20.0 26.7 100.0

Valid Percent 20.0 33.3 20.0 26.7 100.0

Cumulative Percent 20.0 53.3 73.3 100.0

Jadual 4.2:1:i Kali ke dua mengandung merupakan kekerapan yang terbesar dengan peratusan sebanyak 33.3 atau seramai 10 orang responden. Kekerapan yang paling sedikit pula dikongsi bersama oleh mengandung pada kali pertama dan mengandung pada kali ke tiga iaitu seramai 6 orang bagi kedua-dua kategori atau bersamaan 20.0 peratus dalam kategori masing-masing. Akhir sekali kekerapan lebih dari tiga kali menyumbang sebanyak 26.7 peratus atau seramai 8 orang dari jumlah semua responden.

Bagaimanakah cara kelahiran pada kali ini?

Frequency bersalin biasa pembedahan Total 3 27 30

Percent 10.0 90.0 100.0

Valid Percent 10.0 90.0 100.0

Cumulative Percent 10.0 100.0

Jadual 4.2:1:j Bagi cara kelahiran bersalin, didapati bahawa seramai 27 orang telah bersalin secara pembedahan manakala hanya 3 orang sahaja yang bersalin secara biasa. Jumlah peratusannya adalah 90 bagi bersalin pembedahan dan 10 peratus bagi bersalin biasa.

49

Pernah kah anda mengalami kejadian pendarahan selepas bersalin pada kelahiran lalu?

Frequency tidak pernah 30

Percent 100.0

Valid Percent 100.0

Cumulative Percent 100.0

Jadual 4.2:1:k

Kategori soalan di atas pula menunjukkan bahawa kesemua responden tidak pernah mengalami kejadian pendarahan selepas bersalin sebelum ini.

Rumusan kekerapan kategori soalan “Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan”

No

Item

5 f % 30 100 25 83.3

4 f % -

3 f % -

2 f % -

1 f % -

Mean

S.P. Tahap

1a

Anda pernah mendapatkan rawatan penjagaan kesihatan di mana-mana Pusat Kesihatan? Anda pernah mendapatkan khidmat nasihat dari Pakar Kesihatan Keluarga di mana-mana Pusat Kesihatan? Anda pernah mendapatkan khidmat nasihat dari Jururawat di manamana Pusat Kesihatan? Anda pernah mendapatkan khidmat nasihat dari Pakar Kesihatan Keluarga di mana-mana Pusat Kesihatan selain kakitangan Kementerian Kesihatan? Anda pernah mendapatkan khidmat nasihat dari mana-mana individu seperti bidan kampung atau dukun? Anda pernah mengambil sebarang ubatan yang dibekalkan oleh kakitangan kesihatan?

5.00

.00

amat tinggi

2a

-

-

-

5 16.7

4.33

1.51

tinggi

3a

30 100 -

-

-

-

-

5.00

.00

tinggi amat

4a

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

5a

-

-

-

-

30 100 -

1.00

.00

amat rendah amat tinggi

6b

30

-

-

-

5.00

.00

50

7b

8b

Anda pernah mengambil sebarang ubatan yang dibekalkan oleh kakitangan kesihatan selain dari kakitangan kesihatan Kementerian Kesihatan? Anda pernah mengambil sebarang ubatan yang dibekalkan mana-mana individu seperti bidan kampung atau dukun? Anda pernah mengambil sebarang ubatan yang dibeli sendiri dari farmasi?

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

9b

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

10b Anda pernah mengambil sebarang ubatan yang dibeli sendiri dari mana-mana produk jualan langsung atau sebagainya? Mean keseluruhan

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

2.53

.15

Sederhana

Jadual 4.2:1:l Rumusan kekerapan soalan kategori “Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan” seperti dalam Jadual 4.2:1:l menunjukkan pada soalan 1a semua responden sangat bersetuju dengan soalan yang diajukan, manakala pada soalan 2a seramai 5 orang atau 16.7 peratus menjawab sangat tidak setuju. Sementara itu, bakinya seramai 25 orang menjawab sangat setuju yang bersamaan 83.3 peratus. Soalan 3a dan 6b merekodkan bahawa semua responden sangat setuju dengan soalan yang diajukan yang membawa kepada 100 jumlah peratusannya. Manakala bagi soalan 4a, 5a, 7b, 8b, 9b dan 10b; kesemua responden telah menjawab sangat tidak setuju dengan persoalan yang telah ditanyakan. Analisa mean pula menunjukkan soalan 1a, soalan 3a dan soalan 5a berada pada tahap amat tinggi dengan mean sebanyak 5.00. Soalan 2a pula berada pada tahap tinggi iaitu dengan mean sebanyak 4.33. Bagi soalan-soalan lain seperti 4a, 6b, 7b, 8b, 9b dan 10b; masing-masing meannya berada pada tahap amat rendah iaitu dengan mean 1.00. Bagi analisa keseluruhan Rumusan kekerapan kategori soalan “Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan”, nilai mean berada pada tahap sederhana dengan mean 2.53.

51

Rumusan kekerapan soalan kategori “Budaya Setempat”

No

Item

5 f % -

4 f % -

3 f % -

2 f % -

1 f % 30 100

Mean

S.P.

Tahap

s11

Anda pernah mendapatkan perkhidmatan bidan kampung atau dukun atas nasihat keluarga? Anda mengamalkan pantang larang dalam pemakanan sebelum bersalin atas nasihat keluarga? Anda mengamalkan pantang larang dalam penjagaan kandungan sebelum bersalin atas nasihat keluarga? Anda selalu dinasihatkan untuk berehat tanpa melakukan sebarang pekerjaan atas nasihat keluarga? Anda mengambil ubatan untuk memudahkan proses bersalin atas nasihat keluarga? Mean keseluruhan

1.00

.00

amat rendah amat rendah amat rendah

s12

2 6.7

1 3.3

-

-

27 90

1.37

1.12

s13

3 10

1 3.3

-

-

26 86.7

1.50

1.30

s14

6 20

11 36. 7

-

2 6.7

11 36.7

2.97

1.67

sederha na

s15

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah rendah

1.668

.81

Jadual 4.2:1:m

Analisa kekerapan soalan “Budaya Setempat” mendapati bahawa hanya pada soalan 11 dan 15 sahaja kesemua responden telah menjawab sangat tidak setuju dengan soalan soal selidik. Bagi soalan 12, seramai 27 orang responden atau 90 peratus telah menjawab sangat tidak setuju, 1 orang atau 3.3 peratus menjawab setuju dan selebihnya seramai 2 orang atau 6.7 peratus menjawab sangat setuju.

52

Bagi soalan 13 pula, seramai 26 orang responden atau 86.7 peratus berpendapat sangat tidak setuju dengan soalan soal selidik. Seorang menjawab setuju dan 3 orang pula menjawab sangat setuju yang membawa kepada 3.3 dan 10 peratus. Soalan 14 pula menyaksikan hanya 6 orang responden atau 20 peratus sangat setuju, 11 orang atau 36.7 peratus setuju, 2 orang atau 6.7 peratus tidaksetuju dan selebihnya juga seramai 11 orang atau 36.7 peratus sangat tidak setuju. Bagi analisa mean, dapatan menunjukkan bahawa hanya soalan 14 berada pada tahap sederhana dengan mean sebanyak 2.97. Sementara itu bagi soalan 11, soalan 12, soalan 13 dan soalan 15; kesemua mean berada pada tahap rendah iaitu kurang dari 1.50 nilai meannya. Analisa keseluruhan mean Rumusan kekerapan soalan kategori “Budaya Setempat” pula berada pada tahap rendah iaitu dengan nilai mean keseluruhan sebanyak 1.668.

53

Rumusan kekerapan soalan kategori “Pengambilan Pemakanan”

No

Item

5 f % 27 90

4 f % 3 10

3 f % -

2 f % -

1 f % -

Mea n

S.P.

Tahap

s16

Adakah anda mengamalkan makanan seimbang dalam diet harian anda semasa kehamilan? Adakah anda mengamalkan pantang larang dalam pengambilan makanan tertentu semasa kehamilan? Adakah anda mengalami masalah alahan terhadap sebarang jenis makanan semasa kehamilan? Adakah anda mengambil sebarang makanan kesihatan tambahan seperti susu semasa kehamilan? Adakah anda mengambil sebarang makanan kesihatan tambahan selain dari susu semasa kehamilan? Mean keseluruhan

4.90

.30

amat tinggi

s 17

3 10

3 10

-

3 10

21 70

1.80

1.42

rendah

s18

-

2 6.7 3 10

1 3.3 -

-

27 90 -

1.27

.83

amat rendah amat tinggi

s19

27 90

-

4.90

.30

s20

-

-

-

-

30 100

1.00

.00

amat rendah

2.77

0.57 sederhana

Jadual 4.2:1:n

Bagi analisa rumusan soalan kategori “Pengambilan Makanan”;didapati bahawa seramai 3 orang responden atau 10 peratus bersetuju dan seramai 27 orang responden atau 90 sangat bersetuju dengan soalan yang dikemukakan bagi soalan bernombor 16. Soalan 17 pula menunjukkan bahawa seramai 21 orang responden atau 70 peratus sangat tidak bersetuju. Manakala seramai 3 orang responden pula tidak setuju, 3 orang responden setuju dan bakinya 3 orang responden lagi sangat setuju dengan soalan yang dijawab.

54

Untuk soalan 18, seramai 27 orang responden atau 90 peratus sangat tidak setuju, seorang tidak pasti dan dua orang lagi setuju dengan peratusan sebanyak 3.3 dan 6.7. Soalan 19 pula menyaksikan bahawa 3 orang responden atau 10 peratus setuju dan bakinya seramai 27 orang responden atau 90 peratus sangat setuju. Sementara itu, kesemua responden menyatakan bahawa mereka sangat tidak bersetuju dengan kenyataan pada soalan yang ke 20. Analisa mean menunjukkan bahawa soalan 16 dan soalan 19 masing-masing berada pada tahap amat tinggi iaitu dengan mean 4.90. Soalan 18 dan soalan 20 berada pada tahap amat rendah iaitu dengan nilai mean 1.27 dan 1.00. Sementara itu, soalan 17 pula berada pada tahap rendah dengan nilai mean 1.80. Analisa keseluruhan mean Rumusan kekerapan soalan kategori

“Pengambilan Pemakanan” pula mendapati ia berada pada tahap sederhana dengan mean sebanyak 2.77.

55

4.2:2 Bahagian B: Dapatan Analisa Korelasi Analisa korelasi hanya boleh dijanakan pada kategori demografi, kategori

pengambilan makanan dan analisa keseluruhan soal selidik. Korelasi pendidikan dan penjagaan kesihatan serta korelasi budaya setempat tidk menunjukkan sebarang korelasi. Analisa korelasi penuh adalah seperti di bawah ini. Analisa Korelasi Demografi

Jantina

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

Jan .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a)

Umur .(a) . 1 . -.025 .895 .(a) . .477(**) .008 .(a) . .687(**) .000 .615(**)

Bangsa .(a) . -.025 .895 1 . .(a) . .482(**) .007 .(a) . .099 .604 .026

Taraf .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a)

pendidi kan .(a) . .477(**) .008 .482(**) .007 .(a) . 1 . .(a) . -.302 .105 -.219

kerja .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a)

masuk wad .(a) . .687(* *) .000 .099 .604 .(a) . -.302 .105 .(a) . 1 . .876(* *) .000 .938(* *) .000 .283 .130 .(a) .

menga ndung? .(a) . .615(* *) .000 .026 .890 .(a) . -.219 .244 .(a) . .876(* *) .000 1

Lahir anak .(a) . .746(**) .000 .132 .488 .(a) . -.347 .060 .(a) . .938(**) .000 .832(**)

Cara lahir .(a) . .095 .616 .102 .591 .(a) . -.111 .559 .(a) . .283 .130 .162

Pernah PPH? .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a) . .(a)

Umur

Bangsa

Taraf

pendidikan

pekerjaan

Bil masuk wad X mengandun g X lahir anak

. .(a) . .(a) . .(a) .

.000 .746(**) .000 .095 .616 .(a) .

.890 .132 .488 .102 .591 .(a) .

. .(a) . .(a) . .(a) .

.244 -.347 .060 -.111 .559 .(a) .

. .(a) . .(a) . .(a) .

. .832(* *) .000 .162 .392 .(a) .

.000 1 . .266 .156 .(a) .

.392 .266 .156 1 . .(a) .

. .(a) . .(a) . .(a) .

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

cara kelahiran Pernahkah PPH?

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). a Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Jadual 4.2:2:a

56

Analisa korelasi demografi mendapati terdapat hubungan yang lemah di antara umur dengan pendidikan iaitu pada aras signifikan .477. Hubungan yang lemah juga dapat dikesan di antara bangsa dan pendidikan iaitu pada aras signifikan .482. Hubungan korelasi yang sederhana pula terdapat di antara umur dan bilangan masuk ke wad bersalin iaitu pada aras signifikan .687 serta di antara umur dan bilangan mengandung iaitu pada aras signifikan .615. Sementara itu, hubungan korelasi yang kuat terdapat di antara bilangan masuk ke wad bersalin dengan bilangan mengandung iaitu pada aras signifikan .876 dan di antara bilangan kali mengandung dengan bilangan melahirkan anak. Akhir sekali, korelasi yang sangat kuat berlaku di antara bilangan masuk ke wad bersalin dengan bilangan melahirkan anak iaitu pada aras signifikan .938. Analisa Korelasi Pengambilan Makanan

S 16 S 16 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) .559 N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N S 19 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N S 20 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 30 .109 .566 30 -.111 .559 30 .(a) . 30 1 . 30 .111

S 17 .111 .559 30 1 . 30 -.187 .322 30 -.048 .803 30 .(a) . 30

S 18 .109 .566 30 -.187 .322 30 1 . 30 -.573(**) .001 30 .(a) . 30

S 19 -.111 .559 30 -.048 .803 30 .573(**) .001 30 1 . 30 .(a) . 30

S 20 .(a) . 30 .(a) . 30 .(a) . 30 .(a) . 30 .(a) . 30

S 17

S 18

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. Jadual 4.2:2:b

57

Analisa korelasi kategori “Pengambilan Makanan” menunjukkan hanya terdapat satu sahaja korelasi iaitu antara soalan ke 18 dan soalan ke 19 yang berbunyi “Adakah anda mengambil sebarang makanan kesihatan tambahan seperti susu semasa kehamilan?” dan “Adakah anda mengalami masalah alahan terhadap sebarang jenis makanan semasa kehamilan?” yang berlaku pada aras signifikan sederhana -.573 mengikut korelasi Pearson. Analisa Keseluruhan Korelasi Dapatan Soal Selidik

Demografi

Demografi

Pendidikan dan penjagaan kesihatan

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation

1 . 30 .379(*)

Pendidikan dan penjagaan kesihatan .379(*) .039 30 1

Budaya setempat

Pengambilan makanan

.145 .444 30 .123

.160 .399 30 -.101

Sig. .039 (2-tailed) N 30 Budaya Pearson .145 setempat Correlation Sig. .444 (2-tailed) N 30 Pengambilan Pearson .160 makanan Correlation Sig. .399 (2-tailed) N 30 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

. 30 .123 .516 30 -.101 .596 30

.516 30 1 . 30 .514(**) .004 30

.596 30 .514(**) .004 30 1 . 30

Jadual 4.2:2:c

58

Analisa korelasi berdasarkan Jadual Kekuatan Nilai Pekali Korelasi (Jadual 12) menyaksikan bahawa pendidikan dan penjagaan kesihatan mempunyai hubungan yang lemah iaitu berada pada aras signifikan .379 mengikut korelasi Pearson. Walau bagaimanapun terdapat hubungan yang sederhana antara pengambilan makanan dan budaya setempat iaitu pada aras signifikan .514 mengikut korelasi Pearson.

4.3 Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, pengkaji telah membuat analisa bagi persoalan kajian satu dan persoalan kajian dua dengan menggunakan kaedah penganalisaan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3. Pengkaji juga telah membuat analisa korelasi untuk melihat hubungan di antara pemboleh ubah-pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah korelasi Pearson. Setiap analisa persoalan kajian sama ada analisa dokumen atau analisa soalan soal selidik akan dibincangkan dalam Bab 5 untuk dibuat rumusan.

59

BAB 5

RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 Pendahuluan

Bab ini akan membincangkan rumusan atau kesimpulan bagi setiap dapatan analisa dari Bab 4. Setiap dapatan akan dibincangkan berdasarkan kesimpulan dan pendapat penulis sendiri dan dibantu dengan pendapat serta pandangan tokoh akademik yang berkaitan. Rumusan atau kesimpulan akan menentukan apakah kedua-dua persoalan seperti yang terdapat dalam Bab 1 telah terjawab. Rumusan atau kesimpulan ini pula akan menentukan kepentingan atau kesignifikan kajian ini kepada para perawat. Dapatan ini diharapkan dapat

meningkatkan lagi kesedaran perawat untuk memahami masalah-masalah yang mungkin berlaku kepada ibu-ibu yang telah dikenal pasti berisiko tinggi semasa mengandung dan apakah langkah-langkah pencegahan dan persediaan yang sedang dan boleh dilakukan untuk menghadapinya nanti. Dapatan ini juga diharap dapat dijadikan panduan kepada perawat mengenai fenomena yang berlaku selepas kelahiran. Kepada para pentadbir pula dapatan kajian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebahagian dari panduan dalam strategi peningkatan mutu perkhidmatan selaras dengan visi dan misi organisasi.

60

5.1

Rumusan dan Perbincangan

Untuk memudahkan penulis membuat rumusan atau kesimpulan, maka penulis telah membahagikan setiap rumusan mengikut bahagian terlebih dahulu. Kesemua

bahagian ini kemudiannya akan digabungkan dalam satu rumusan akhir dan dipersembahkan dalam bentuk gambar rajah untuk menunjukkan perkaitan di antara setiap persoalan.

5.1.1

Bahagian A : Rumusan Dapatan Analisa Dokumen Persoalan Kajian Satu Analisa dokumen adalah salah satu cara untuk mendapatkan data bagi mengetahui

punca-punca

berlakunya

kejadian

pendarahan Data-data yang

selepas terkumpul dari

bersalin bulan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

September hingga Disember telah dipilih untuk dianalisa. Rumusan dapatan analisa adalah seperti di bawah.

5.1.1(a): Bahagian A : Rumusan Demografi Dari Dokumen Bahagian A merupakan analisis dari dokumen yang merangkumi bilangan kes mengikut bulan, bilangan kes mengikut kaum, bilangan kes mengikut umur, bilangan kes mengikut gravida, bilangan kes mengikut para, bilangan kes mengikut jenis kelahiran dan bilangan kes mengikut jumlah darah yang bertujuan untuk menjawab persoalan kajian satu yang berbunyi:

“Apakah punca-puncanya berlaku pendarahan selepas bersalin di kalangan ibu-ibu yang bersalin di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” Dapatan analisis ini hanya menunjukkan pecahan peratusan atau bilangan setiap responden yang terlibat. Dapatan setiap data dari analisia responden penting untuk tujuan mengenal pasti jumlah responden yang terlibat dalam setiap dianalisa. kategori yang

61

Rumusan yang boleh dibuat dari dapatan bahagian demografi analisa dokumen adalah seperti berikut. Sebanyak 140 kes telah direkodkan sepanjang empat bulan

terakhir tahun 2009 iaitu bermula dari bulan September sehinggalah bulan Disember. Dari jumlah kes tersebut purata setiap kes/bulan adalah sebanyak 35. Rumusan kes mengikut kaum mendapati bahawa kaum Melayu merupakan kategori responden yang paling ramai mengalami PPH berbanding kaum-kaum lain dengan jumlah ¾ dari keseluruhan kes. Rumusan kes mengikut umur memperlihatkan bahawa kategori responden yang berumur antara 26-30 tahun mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu melebihi 34% dari jumlah kes yang terlibat. Analisa juga menunjukkan bahawa kategori umur bagi fenomena PPH adalah umur yang aktif melahirkan anak. Rumusan kes mengikut gravida menunjukkan bahawa kes PPH tidak semestinya melibatkan gravida yang banyak. Dapatan kajian merumuskan bahawa gravida 1-2 adalah kategori yang paling ramai mengalami PPH. Begitu juga pecahan kes mengikut para menyaksikan para 1-2 merupakan penyumbang terbesar kes PPH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kategori kes mengikut jenis kelahiran menyaksikan pembedahan secara kecemasan (emergency LSCS) adalah pemyumbang statistik yang tertinggi iaitu melebihi 68% dari jumlah kes. Bagi jumlah pendarahan yang terkumpul, penyelidik ingin merumuskan bahawa kategori 500-1000ml adalah jumlah yang tertinggi bilangan yang terlibat iaitu melebihi 82% atau seramai 115 orang responden.

5.1.1(b) Bahagian A: Rumusan Analisa Komplikasi Semasa Mengandung dan Selepas Bersalin Rumusan komplikasi semasa mengandung dari analisa dokumen menunjukkan bahawa terdapat dua belas punca risiko yang boleh menyebabkan kejadian PPH telah direkodkan. Risiko-risiko tersebut ialah anaemia, diabetes, kembar, oligohydrmnious, placenta previa, big baby, PIH, previous scar, grandmultipara, postdate, prolonged 2nd stage dan poor progress.

62

Antara risiko yang terbabit didapati bahawa previous scar merupakan risiko yang tertinggi dicatatkan iaitu sebanyak 50 kes. Analisa mean pula mendapati bahawa hanya komplikasi diabetes, previous scar dan postdate berada pada tahap rendah iaitu 2.06, 2.42 dan 1.60. Komplikasi-komplikasi yang lain pula berada pada tahap amat rendah iaitu kurang dari 1.50. Ini bermakna kesemua komplikasi semasa mengandung bukanlah merupakan punca utama kejadian PPH di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Rumusan komplikasi selepas bersalin menunjukkan bahawa penyumbang terbesar kepada kejadian PPH ialah atony uterus iaitu uterus mengalami kegagalan untuk kembali mengecut dengan kes sebanyak 122 dan mean berada pada tahap amat tinggi iaitu 4.48. Apabila dibandingkan jumlah keseluruhan komplikasi semasa mengandung dan selepas bersalin bagi setiap responden, didapati bahawa jumlah kesemua komplikasi ialah sebanyak 322 kes kerana ada responden yang mempunyai lebih dari satu komplikasi. Apabila dianalisa setiap kes bagi setiap komplikasi berbanding dengan jumlah kes keseluruhan bagi setiap komplikasi; didapati bahawa atony uterus merupakan jumlah tertinggi komplikasi iaitu sebanyak 37.888 peratus, diikuti oleh previous scar sebanyak 15.527 peratus dan diabetes di tempat ketiga tertinggi dengan peratusan sebanyak 11.500. Dapatan ini selaras dengan pendapat yang mengatakan atony uterus adalah penyebab PPH. (Garcia,J. :2001, Armbruster, D., Quiroga,R. 2005) Rumusan ini mengesahkan bahawa ketiga-tiga komplikasi di atas adalah penyebab utama kejadian PPH yang berlaku di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan rumusan analisa dokumen terkumpul dari bulan September sehingga Disember 2009 yang berjumlah 140 kes. 70%

63

5.2 Bahagian B: Rumusan Dapatan Analisa Soal Selidik Persoalan Kajian Dua

Bahagian B merupakan analisis dari soal selidik yang merangkumi data demografi seperti jantina, umur, bangsa, taraf perkahwinan, pendidikan tertinggi, sektor pekerjaan, bilangan masuk ke wad bersalin, bilangan mengandung, bilangan melahirkan anak, cara kelahiran pada kali ini dan pernahkan mengalami PPH sebelum ini yang bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dua yang berbunyi:

“Apakah terdapat perkaitan antara pendarahan selepas bersalin dengan latar belakang ibu dari segi Pendidikan dan penjagaan kesihatan, budaya setempat dan pengambilan makanan”

5.2.1(a) Bahagian B: Rumusan Analisa Demografi Soal Selidik

Rumusan analisa demografi dari soal selidik seramai 30 orang responden menunjukkan bahawa kategori umur yang paling ramai mengalami PPH adalah responden yang berumur di antara 31-35 tahun dengan kaum Melayu menjadi penyumbang terbesar iaitu sebanyak 26 kes atau 86.7% dari jumlah kes yang terlibat. Kesemua responden merupakan suri rumah sepenuh masa yang hanya menerima pendidikan rendah dan menengah sahaja. Selain itu, kebanyakannya mempunyai pengalaman 2 kali dan lebih dalam kategori masuk ke wad bersalin, mengandung dan melahirkan anak. 90 peratus pula melahirkan anak secara pembedahan pada kali ini serta belum pernah mengalami PPH sebelum ini.

64

5.2.1(b) Bahagian B: Rumusan Analisa Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan, Rumusan Analisa Budaya Setempat dan Rumusan Analisa Pengambilan Makanan Soal Selidik

Rumusan analisa “Pendidikan dan Penjagaan

Kesihatan” dari soal selidik

menunjukkan bahawa responden menerima pendidikan dan penjagaan kesihatan dari mana-mana Pusat Kesihatan sama ada dari Pakar Kesihatan Keluarga atau dari Jururawat Terlatih. Selain itu semua responden juga tidak pernah mendapatkan khidmat nasihat dari mana-mana individu seperti bidan kampung atau dukun dan khidmat nasihat dari Pakar Kesihatan Keluarga di mana-mana Pusat Kesihatan selain kakitangan Kementerian Kesihatan. Rumusan analisa juga mendapati bahawa kesemua responden hanya mengambil ubatan yang dibekalkan oleh kakitangan kesihatan dan tidak pernah mengambil sebarang ubatan yang dibekalkan oleh kakitangan kesihatan selain dari kakitangan kesihatan

Kementerian Kesihatan. Mereka juga tidak pernah mengambil sebarang ubatan yang dibekalkan oleh mana-mana individu seperti bidan kampung atau dukun serta tidak pernah mengambil sebarang ubatan yang dibeli sendiri dari farmasi atau mengambil sebarang ubatan dari mana-mana produk jualan langsung atau sebagainya. Rumusan analisa “Budaya Setempat” pula menunjukkan bahawa semua responden tidak pernah mendapatkan perkhidmatan bidan kampung atau dukun atas nasihat keluarga. Kebanyakannya mengamalkan pantang larang dalam pemakanan dan penjagaan kandungan sebelum bersalin. Selain itu, lebih dari separuh responden mengatakan bahawa mereka selalu dinasihatkan untuk berehat tanpa melakukan sebarang pekerjaan serta tidak mengambil ubatan untuk memudahkan proses bersalin atas nasihat keluarga.. Rumusan “Pengambilan Makanan” menunjukkan semua responden mengamalkan makanan seimbang dalam diet harian mereka semasa kehamilan dan lebih dari separuh tidak mengamalkan pantang larang dalam pengambilan makanan tertentu semasa

kehamilan serta tidak mengalami masalah alahan terhadap sebarang jenis makanan semasa kehamilan. Analisa juga mendapati responden hanya mengambil makanan kesihatan tambahan seperti susu semasa kehamilan.

65

5.2:2 Bahagian B: Rumusan Dapatan Analisa Korelasi Soal Selidik Rumusan dapatan analisa korelasi soal selidik menunjukkan terdapat dua hubungan yang lemah di antara umur dengan pendidikan dan antara bangsa dengan pendidikan. Sementara itu hubungan korelasi yang sederhana pula terdapat di antara umur dengan bilangan masuk ke wad bersalin serta di antara umur dengan bilangan mengandung. Hubungan korelasi yang kuat terdapat di antara bilangan masuk ke wad bersalin dengan bilangan mengandung dan di antara bilangan kali mengandung dengan bilangan melahirkan anak. Akhir sekali, korelasi yang sangat kuat berlaku di antara bilangan masuk ke wad bersalin dengan bilangan melahirkan anak.. Sementara itu bagi analisa korelasi keseluruhan soal selidik menunjukkan terdapat Analisa korelasi kategori “Pengambilan Makanan” menunjukkan hanya

terdapat satu sahaja korelasi sederhana iaitu antara soalan ke 18 dan soalan ke 19 yang berbunyi “Adakah anda mengambil sebarang makanan kesihatan tambahan seperti susu semasa kehamilan?” dan “Adakah anda mengalami masalah alahan terhadap sebarang jenis makanan semasa kehamilan?”. mengikut korelasi Pearson.

5.3 Rumusan Keseluruhan Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan di sini bahawa pengkaji telah dapat menjawab persoalan kajian satu iaitu berdasarkan analisa dokumen untuk mengetahui punca-punca berlakunya pendarahan selepas bersalin. Pengkaji juga telah dapat menunjukkan bahawa terdapat dua hubungan yang lemah, dua hubungan yang sederhana, dua hubungan yang kuat dan satu hubungan yang sangat kuat dalam korelasi demografi. Akhir sekali pengkaji juga telah dapat menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara pendidikan dan penjagaan kesihatan dengan demografi serta hubungan yang sederhana antara pengambilan makanan dan budaya setempat berdasarkan analisa keseluruhan korelasi soal selidik.

66

5.4 Cadangan Untuk Penyelidikan Seterusnya Pengkaji maklum bahawa dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan untuk semua tempat kerana mungkin terdapat perbezaan dalam demografi, pendidikan dan penjagaan kesihatan, budaya setempat dan pengambilan makanan, persepsi, sosiologi serta faktor-faktor lain yang mungkin boleh mempengaruhi dapatan data analisa dokumen serta soal selidik. Justeru itu pengkaji ingin mencadangkan bahawa kajian selanjutnya mungkin boleh dijalankan di beberapa buah hospital terpilih berdasarkan kriteria-kriteria seperti bandar dan luar bandar serta pedalaman, saiz hospital, jumlah kes bersalin dan kes PPH serta lain-lain kriteria yang mungkin difikirkan sesuai oleh pengkaji seterusnya. Pengakaji juga ingin mencadangkan kajian lanjut dijalankan untuk mengenal pasti apakah punca-puncanya yang menyebabkan berlakunya atony uterus berdasarkan setting di Malaysia.

5.5 Penutup Pendarahan selepas bersalin merupakan antara punca kematian ibu yang utama seperti yang telah dilaporkan diseluruh dunia. Justeru itu, pelbagai langkah dan amalan perubatan telah dicadangkan oleh ramai pakar untuk cuba mengurangkan dan mengelakkan kematian diseluruh dunia selaras dengan hasrat MGD yang dicadangkan oleh WHO. Peningkatan penjagaan kesihatan, kompetensi perawat dan cara perawatannya, penggunaan teknologi terkini dan ubatan termaju sentiasa disyorkan dari masa ke semasa sama ada dalam jurnal atau buletin perubatan antarabangsa. Justeru itu, kes pendarahan selepas bersalin wajar ditangani dengan sebaik mungkin bagi membolehkan rakyat Malaysia menikmati tahap penjagaan kesihatan yang terbaik selaras dengan hasrat dan komitmen Kementerian Kesihatan Malaysia seperti yang terkandung dalam visi dan misinya.