KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010

PELAN STRATEGIK SDAB 2010 -2012

A. BIDANG . MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

: KOKURIKULUM/Kelab Bimbingan Dan Kaunseling : Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Akademik SDAB KPI SASARAN 2010 2011 12 14 INISIATIF/ STRATEGI y y Merancang program tahunan Melaksanakan program tahunan di dalam setiap waktu kokurikulum yang telah ditetapkan. Mengadakan lawatan sambil belajar. Program Folio Kerjaya Berkumpulan

TOV 9

2012 15

Bilangan aktiviti di dalam 1. Menambahkah aktiviti setahun Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Bilangan folio kerjaya yang dihasilkan oleh murid 2. Murid dapat menghasilkan folio kerjaya yang bermutu dan boleh dipertandingkan.

0

2

4

6 y y

3. Mengadakan lawatan Bilangan lawatan dalam sambil belajar setahun sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

0 1 1 1

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010

PELAN TAKTIKAL SDAB 2010

BIDANG KOKURIKULUM BIL PROGRAM/PROJEK y 1. . y Melaksanakan program tahunan di dalam setiap waktu kokurikulum yang telah ditetapkan. Merancang program tahunan TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER Tidak berkenaan KPI Bilangan aktiviti di dalam setahun SASARAN PELAN KONTIGENSI

GBKSM

JANUARI

12

2.

GBKSM

FEBNOV.

Tidak berkenaan.

Bilangan aktiviti di dalam setahun

12

3.

Mengadakan lawatan sambil belajar Program Folio Kerjaya Berkumpulan

GBKSM

OKTOBER

RM 1500/ PCG/PIBG Tidak berkenaan

Bilangan aktiviti di dalam setahun Bilangan folio

1 4

4.

GBKSM

FEB-NOV

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010
PELAN OPERASI SDAB 2010

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS

: Puncak Jaya. :Meningkatkan tahap kecemerlangan akademik. : Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti dan kuantiti. : Januari ± September 2010 pencapaian : Murid Tahun 6. dan Ibubapa/Penjaga : RM 8295.00

LANGKAH PEROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASA RAN

STATUS/PELAN KONTIGENSI

1.

Mesyuarat J/K. - Bentang Kertas kerja. -Lantik Jawatankuasa kecil -Tetapkan aktiviti dan tarikh pelaksanaan. -Agihan tugas. -Anggaran kos.

GB/GPK1

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Telah dilaksanakan.

2.

Memperomosikan program -Surat pemberitahuan kepada ibubapa. -surat jemputan kepada ibubapa -surat jemputan kepada penceramah dan Pengerusi PIBG. -Penyediaan Bahan. -Penyediaan tempat

GB/GPK1 / Pn. Sarimah Bt.Ibrahim.

Bilangan perjumpaan ibubapa/penjaga/Muri d dengan guru.

1 kali

Telah dilaksanakan Pada 13.1.2010

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010 -Taklimat/ Ceramah. -Sesi soaljawab./Dialog

3..

Pelrsediaan untuk aktiviti: y surat jemputan ibubapa y .surat jemputan penceramah /fasilitator y penyediaan tempat Pelaksanaan aktiviti: y Perjumpaan tiga penjuru y Program curahan kasih/Motivasi y Kelas Bimbingan y Teknik menjawab soalan -Matematik -Sains -Bahasa Inggeris -Bahasa Melayu -Gerak gempur UPSR. y Penyediaan Bahan ujian y Pelaksanaan ujian y Penandaan kertas ujian y Analisa ujian y Mesyuarat Post Mortem

Pn.Sarimah/ Pn.Hjh.Rohaya Pn.Anne/ Pn.Puva Cik Kwan/ Pn. Norkamilah

Bilangan perjumpaan Bilangan aktiviti

% kelas dijalankan ikut jadual

Bilangan kali aktiviti dijalankan

3 kali 2kali Pn.Sarimah Pn.Norhashima Bilangan kali ujian dijalankan Semua guru m/pelajaran Kekerapan Bermesyuarat Bilangan aktiviti dijalankan 100% Penyediaan guru ganti/ tarikh Kelas bimbingan Dpinda kesatu tarikh yang sesuai dibuat jika perlu

-Solat hajat/Bacaan Yasin

1 kali 3 kali 2 kali 1 kali

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010 -Motivasi/ ceramah pengurusan masa.

Semua guru matapelajaran

% kehadiran murid tahun 6

4 kali

4 kali 1 kali

Kertas ujian disediakan oleh guru m/pelajaran jika tiada kertas ujian yang disediakan oleh JPNS/PPD

GB/GPK1/sem ua AJK Ustazah Zurina 100%

Pn.Norhashima /Pn.Sarimah

4.

Penilaian/ Post Mortem y Akhir penggal Saturday y Akhir tahun

GB/GPK1

Kekerapan penilaian dibuat

2 kali

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING SDAB 2010