SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN 25150 KUANTAN PAHANG PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TEMA:ROKOK TAJUK PROJEK: ROKOK PEMUSNAH NEGARA DI SEDIAKAN OLEH NUR FATIN ATIQAH SYAHIRAH BTE MOHAMMAD FATHILAH NURUL HIDAYATUL AKMA BTE ROSLEE

ISI KANDUNGAN
PERHARGAAN OBJEKTIF PROJEK PERLAKSANAAN PROJEK PENDAPATAN & PERBELANJAAN PROJEK KERJA AMALI REFLEKS CADANGAN / PENAMBAHAN BORANG REFLEKSI CARTA GANT PROJEK ROKOK

PENGHARGAAN
Kami mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada pengetua SMK PANDAN dan guru pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan yang paling utama ialah ibu bapa kami yang telah sanggup meluangkan masa kepada kami untuk menyiapkan kerja khusus ini.kami juga ingin mengucapkan terima kasih kerana tidak jemu-jemu menberi sokongan dan dorongan moral kepada kami.Dan juga sanggup mengeluarkan wang ringgit kepada kami untuk siapkan projek kami ini.Dan juga kepada rakan-rakan yang turut membantu menyiapkan folio ini.Kami berharap projek khidmat masyarakat yang menjadi salah satu aktiviti dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini boleh mewujudkan hubungan silaturrahim dengan masyarakat setempat disamping dapat membantu masyarakat setempat menangani gejala sosial yang dihadapi.Terima kasih atas dorongan kepada semua yang membantu.Semoga folio ini dapat menyedarkan bagi sesiapa yang MEROKOK.....

Objektif kajian
-Membantu masyarakat setempat mengatasi gejala sosial. -Menyedarkan remaja tentang bahayanya apabila merokok -Mewujudkan perasaan takut apabila merokok -Menyedarkan masyarakat pentingnya kesihatan.

PERLAKSANAAN PROJEK
A.Membuat perancangan
Perancangan untuk melaksanakan projek ini telah di mulakan pada awal Mei.Projek µBenci Pada Rokok¶ini di pilih berdasarkan gejala merokok dalam kalangan remaja di kawasan kuantan yang semakin berleluasa.walaupun gejala ini semakin serius tetapi tiada mana-mana pihak yang cuba membendung.Sekiranya aktiviti tidak sihat ini di biarkan berterusan,dikhuatiri lebih ramai remaja akan

terkorban.Remaja ialah asset penting bagi Negara.mereka bakal jadi pemampin pada suatu hari nanti.Langkah-langkah perlu di ambil bagi menangani gejala kurang sihat ini. Projek ini dinamakan ³BENCI MEROKOK´bagi menggambarkan betapa berharganya diri seseorang remaja dalam masyarakat.Pada usia remaja inilah seseorang mula membina sahsiah diri yang cemerlang supaya boleh berbakti kepada masyarakat,keluarga dan Negara. Projek ini adalah bagi menyedarkan para remaja tentang ruginya tindakan mereka yang mensia-siakan usia mereka dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah.Projek ini juga ingin mengajak remaja supaya menghargai dan menyanyangi nyawa mereka.Diharapkan projek ini dapat membantu remaja menjadi lebih bertanggungjawab terhadap diri-sendiri,keluarga,masyarakat dan Negara.

Bagi

memastikan

projek

ini

tercapai

dan

mendapat

sambutan,kerjasama daripada persatuan belia dan ketua kampong yang amat diperlukan. Aktiviti-aktiviti berikut ialah: a)ceramah kesedaran yang bertajuk´BAHAYANYA MEROKOK´

TUGAS & TANGGUNGJAWAB

NAMA AHLI Nur fatin atiqah syahirah Nurul hidayatul akma

TUGASAN -memohon kebernaran pihak sekolah -memohon kebenaran memggunakan kelas. -mencari maklumat tentang sejarah awal rokok -kebaikan dan keburukan rokok kepada masyarakat -kesan dan akibat rokok kepada masyarakat -kandungan yang terdapat dalam rokok -dan sebagainya yang berkaitan dengan rokok

Pendapatan dan perbelanjaan Benci Merokok
PENDAPAT AN -Sumbangan pihak sekolah R M PERBELANJA AN kertas warna RM 5.00 10.00

-sumbangan
ibu bapa

KERJA AMALI

Pada awal Mei 2010 kumpulan kami mula bergerak untuk mencari bahan mengenai Rokok.Bahan-bahan ini boleh di peroleh melalui majalah,buku,surat khabar dan juga internet. Pada awal 15.MEI.2010 setiap ahli kumpulan berkumpul di kelas semua bahan yang di peroleh di bawa bersama.Setiap ahli kumpulan berkerjasama menghasilkan risalah mengenai rokok.Risalah yang di hasilkan di berbanyakan dengan cara photostap dan di edarkan kesemua pelajar 5 cekap

REFLEKSI
Setiap ahli di minta menilai projek yang dijalankan dari awal perancangan hinggalah pada akhir projek dijalankan.Kami telah

membuat refleksi diri dengan meneliti faedah kekurangan dan kekuatan projek yang dilaksanakan. Pada keseluruhannya projek ini telah berjaya dilaksanakan.Setiap ahli kumpulan telah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan dengan baik.Daripada refleksi ahli-ahli kumpulan,kami merumuskan bahawa banyak faedah yang telah kami perolehi daripada projek khidmat masyarakat ini. Antaranya,ialah kami dapat: -mengetahui prosuder melaksanakan sesuatu program yang melibatkan ahli masyarakat. -mewujudkan silaturahim dengan masyarakat setempat -mewujudkan kerjasama,bertolak ansur dan hormat menghormati sesama ahli kumpulan -membantu golongan remaja mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial -mewujudkan hubungan baik dengan agensi kerajaan

-meningkatkan keyakinan diri dalam mengendalikan program yang melibatkan masyarakat luar sekolah

Disamping itu ahli-ahli kumpulan juga telah mengenal pasti beberapa masalah semasa menjalankan projek ini.Antaranya ialah:
-kekangan masa untuk mengadakan mesyuarat. -kesukaran menemui maklumat mengenai sejarah rokok -peruntukkan kewangan yang terhad -kurang keyakinan daripada pihak luar terhadap keupayaan kami melaksanakan projek Walaupun menghadapi masalah,kami berjaya menjalankan projek ini seperti yang telah di rancang.Paling menggembirakan apabila usaha kami dihargai rakan-rakan,ibu bapa dan guru-guru

CADANGAN
Kami mencadangkan supaya kempen menangani gejala sosial ini perlu di teruskan pada masa

hadapan.Kita perlu mengenal pasti gejala sosial yang lain seperti pergaulan bebas dan penyalahangunaan dadah.Semua pihak perlu menggembleng tenaga,masa dan wang untuk menjayakan sesuatu kempen agar gejala sosial dalam kalangan remaja dapat di benteras.

BORANG REFLEKSI AHLI KUMPULAN
1.NAMA:NUR FATIN ATIQAH SYAHIRAH

NURUL HIDAYATUL AKMA 2.TINGKATAN:5 Cekap 3.PERANAN & TANGGUNGJAWAB: -menjadi pengerusi jawatankuasa -menjadi kumpulan. 4.FAEDAH YANG DIPEROLEH DARIPADA PERLAKSANAAN PROJEK -melatih saya menjadi pengerusi mesyuarat -membina keyakinan diri 5.MASALAH SEMASA MENJALANKAN PROJEK -menghadapi masalah kekangan masa -menghadapi masalah peruntukan kewangan -menghadapi masalah mendapatkan keyakinan daripada rakan-rakan,guru dan ibu bapa. 6.CADANGAN -mempelbagaikan aktiviti untuk menangani gejala social -mengenal pasti lebih banyak gejala sosial yang menular dalam kalangan masyarakat. -melibatkan lebih banyak aginsi kerajaan dan bukan kerajaan. 7.HARAPAN

-aktiviti yang dijalankan akan dapat membantu masyarakat menangani gejala social dalam kalangan remaja.

CARTA GANT PROJEK MEROKOK
PERKARA/BUL M AN EI M1 Mesyuarat pertama Mesyuarat kedua Memohan kk kkk s sss Kk J UN M M M M M M 2 3 4 5 1 2

kebenaran sekolah

kkk kk kkk

Perlaksanaan projek Penulisan laporan Pembentangan laporan