P. 1
Laras Bahasa Sains-bm

Laras Bahasa Sains-bm

|Views: 1,223|Likes:
Published by Kanthi Siva

More info:

Published by: Kanthi Siva on Jun 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

A

H
L
I
K
U
M
P
U
L
A
N

A
H
L
I
K
U
M
P
U
L
A
N


K
A
N
T
H
I
M
A
T
H
Y
V
Y
T
H
I
L
I
N
G
H
A
M


K
A
N
T
H
I
M
A
T
H
Y
V
Y
T
H
I
L
I
N
G
H
A
M
(
-
-
)
8
4
0
5
0
4
0
1
6
6
6
6
(
-
-
)
8
4
0
5
0
4
0
1
6
6
6
6


M
A
H
A
L
E
T
C
H
U
M
Y
R
A
M
A
S
A
M
Y


M
A
H
A
L
E
T
C
H
U
M
Y
R
A
M
A
S
A
M
Y
(
-
-
)
8
5
1
2
1
7
0
1
5
9
0
4
(
-
-
)
8
5
1
2
1
7
0
1
5
9
0
4


P
A
R
I
M
A
L
A
S
A
D
A
G
O
P
A
N


P
A
R
I
M
A
L
A
S
A
D
A
G
O
P
A
N
(
-
-
)
8
5
0
5
0
9
0
1
5
8
7
2
(
-
-
)
8
5
0
5
0
9
0
1
5
8
7
2R
A
N
J
I
N
I
T
H
E
V
I
S
H
A
N
M
U
G
A
MR
A
N
J
I
N
I
T
H
E
V
I
S
H
A
N
M
U
G
A
M
(
-
-
)
8
6
1
0
0
4
2
3
6
5
1
8
(
-
-
)
8
6
1
0
0
4
2
3
6
5
1
8


S
E
L
V
A
R
A
J
A
R
A
H
M
A
N


S
E
L
V
A
R
A
J
A
R
A
H
M
A
N
(
-
-
)
8
6
0
3
2
2
3
0
5
1
2
3
(
-
-
)
8
6
0
3
2
2
3
0
5
1
2
3


I
N
S
T
I
T
U
T
P
E
R
G
U
R
U
A
N

,

R
A
J
A
M
E
L
E
W
A
R
S
E
R
E
M

A
N

Gaya bahasa yang digunakan khusus untuk
pembinaan dan penyambung ilmu dan teknologi

!
Lebih mementingkan ketepatan makna dan fakta
!
!
Kosa kata yang tepat, khusus dan teknikal dipilih
!
!
Ini dihubungkan dengan laras bahasa ilmiah
!
!
Dianggap bahasa moden kerana bersifat normal dan
tidak guna bahasa basahan
- CIRI CIRI LARAS AHASA SAINS - CIRI CIRI LARAS AHASA SAINS
ISTILAH KHUSUS
!"GGU"AA" !#KATAA"
KEJELASAN
$#ASA S!%AGAI ISTILAH
!"GGU"AA" A&AT
a' Tanah dianggap subur kalau ia gembur, kurang
Terluluhawa dan mempunyai (at makanan yang
tinggi)
b'
*' Apabila akson berada dalam keadaan rehat,kepekatan
ion pada tiap+tiap sisi selaput itu amatlah
berbe(a,iaitu selaput itu terkutub.
CONTOH:
CONTOH:
GAYA PENULISAN
GAYA PENULISAN

Karangan ,sebarang teks dalam bidang sains terdiri daripada
gaya diktaktik dan separuh peribadian)Gaya didaktik ialah gaya
memfokuskan penga-aran dan melibatkan empat a*uan.

Iaitu/)
Ajaran dan Arahan Ajaran dan Arahan
Arahan dan Penjelasan Arahan dan Penjelasan
Arahan dan Pertanyaan. Arahan dan Pertanyaan.
Pertanyaan dan Penjelasan Pertanyaan dan Penjelasan
0th. keluarkan sedikit pepe-al yang melekat pada mulut tabung u-i dan larutkan dalam 12ml tetraklorometer)
0th. kanta pembesar terdiri daripada satu kanta *embung) Letakkan ia mendekati ob-ek yang dika-i supaya -arak antara ob-ek dan kanta kurang daripada -arak fokus kanta
0th. titikkan 3 titik air ke atas kertas kabolt klorida)apakah 4arna kertas kabolt klorida sekarang5
6engapah kita perlukan tenaga5 Tenaga diperlukan untuk proses+proses kehidupan *ontohnya/))
MODUS
MODUS

0ontoh. Gerak molekul menerusi selaput separuh telap ini dikenali sebagai osmobis
Satu faktor yang penting bagi ka-ian dan penyelidikan saintifik
q%ahasa akademik ialah bahasa yang memaparkan buah fikiran hasil daripada penyelidikan dan pemikiran yang bersifat saintifik
qIa terbahagi kepada 17 -enis
Ke4u-udan sesuatu konsep itu biasanya didukung oleh ayat yang menggunakan perkataan 4u-ud, terdapat dan didapati
Kesimpulan yang dibuat tentang sesuatu penemuan atau pendapat hendaklah ditun-angi oleh bukti
0ontoh. Dalam semua hai4an/ wujud dalam kadar yang makin kompleks)
0ontoh. Terdapat bukti daripada ker-a+ker-a kultur tisu yang menunjukkan baha4a keperluan untuk tiap+tiap tisu tidak semestinya sama)
emberian sebab atau asas bagi sesuatu pendapat yang dikemukakan
enghantar bagi hasil pemikiran yang berdasarkan ka-ian terdahulu
0ontoh.berdasarkan kesamaan asas pada rupanya, telah pun di*adangkan baha4a selaput dalam sel mungkin terbentuk melalui pelipatan keluar selaput nukleus
0ontoh. Mengikut *utter 819:;', *ara atau kaedah pembesaran primordia daun dalam dryoptesis boleh diubah)
ernyataan kaedah dalam bahasa saintifik adalah dengan dua *ara)
1)memaparkan kaedah yang berkenaan
3)6enggunakan ungkapan tertentu
Tindakan atau perlakuan meliputi tindakan di samping utama
0ontoh. Melalui teknik pembelahan se*ara halus dan tepat,suatu arkegonium dan selapik ke*il tisu gemetofit dikeluarkan
0ontoh. Ka-ian ini merangkumi ka4asan di sekitar pantai ahang)
Huraian atau *erita
emberian bukti
0ontoh. Galian lain -uga, seperti mika atau semendal menyerap air dan men-adi galian terhidra)
0ontoh. lagioklas yang mula+mula menghablur ialah kalsium plagioklas
0ontoh. Satu perbin*angan yang lengkap mengenai morfologi berdasarkan u-ika-i adalah di luar bidang buku ini)
Mungkin atau terbitnya kemungkinan
Tindakan memberi tema
0ontoh. Adalah mungkin perubahan suhu di tempat 1: kaki dalamnya lebih kuat kuasanya daripada perubahan yang sama)
erkaitan antara dua konsep
0ontoh. Ubat ini boleh membunuh semua -enis serangga)
$ungsi yang penting bagi bahasa sains saintifik) Konsep yang menun-ukkan idea yang abstrak
0ontoh. ankreas ialah kelan-ar eksokrin
KESIMPULAN

 G"#" $"%"&" '( )"*"& $"%"&" &"(+&
,-+../+"0"+ 0%/&/& /+1/0 2-,$(+""+ '"+
. 2-+#",$/+. (),/ '"+ 1-0+3)3.(

 "%"&" S"(+& ,-,2/+#"( &-4/,)"% 2-*0"1""+
#"+. 1('"0 '(./+"0"+ '")", $"%"&" ", 0-*"+"
,-,"+. 1('"0 '(2-*)/0"+

 - I&1()"% (&1()"% 1-*&-$/1 1-)"% '("+.."2
&-$"."( (&1()"% #"+. '(1-*(," &-5"*" /,/,
1"+2" &-$"*"+. $"+1"%"+
TUGASAN TAMAHAN TUGASAN TAMAHAN
PENGUMUMANA PENGUMUMANA
engumuman ini ditu-ukan kepada semua elanggan <A#I"G terutama semua rangkaian <A#I"G di seluruh negara)

Adalah dimaklumkan baha4a ker-a+ker-a penyelenggaraan akan di-alankan pada 19+2=+3212 8Sabtu' -am 27.22am hingga 2=.22am) Ker-a+ker-a penyelenggaraan ini tidak akan menyebabkan sebarang gangguan perkhidmatan <A#I"G di ka4asan tersebut) Kami
memohon maaf -ika berlaku sebarang kesulitan di luar -angkaan)

Terima kasih)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->