Oleh: Fareez Danial Norkamal Muhammad Syukur Fabil

Isi Kandungan
y Definisi

Definisi Pencemaran Alam Sekitar
y merupakan pemasukan bahan pencemar seperti

bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar.[1]

Bentuk-bentuk Pencemaran
y Pencemaran udara y Pencemaran air y Pencemaran tanih y Pencemaran radioaktif y Pencemaran bunyi y Pencemaran cahaya y Pencemaran terma y Pencemaran visual

Pencemaran Udara
y keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan

kimia, jirim zarahan, atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau merosakkan alam sekitar, ke dalam dalam atmosfera

Pencemaran Air

Pencemaran Tanih

Pencemaran Radioaktif

Pencemaran Udara

Pencemaran Cahaya

Pencemaran Terma

Pencemaran Visual

Punca-puncanya
y Pertanian y Perkilangan

Kesan-Kesan

Cara-cara Mengatasi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.