Harga bagi barangan yang dijual di kedai berbeza dari satu kedai ke kedai yang lain.

Pembeli cenderung untuk membeli barangan daripada kedai yang bukan hanya menawarkan harga yang berpatutan tetapi turut memberi nilai tambah kepada barangan tersebut. Anda dikehendaki melaksanakan satu kajian tinjauan terhadap empat item yang berlainan berdasarkan kategori berikut: makanan, detergen dan alat tulis. Kajian ini perlu melibatkan tiga buah kedai yang berlainan. SOALAN A: Kumpul gambar, keratan akhbar atau foto bagi item yang telah anda pilih daripada kedai. Reka satu kolaj untuk mempamerkan barangan yang telah dipilih.

Jawapan:

1) MAKANAN

2) DETERGEN

3) ALAT TULIS

SOALAN B:

Senaraikan item dan harganya secara sistematik seperti dalam Jadual 1

Kategori

Item Pasar Raya Ros 2.00 1.80 3.50 8.20 15.50 1.80 3.90 10.90 9.50 26.10 0.80 3.00 5.50 2.30 11.60 53.20

1. Tepung naik sendiri 2. Gula MAKANAN 3. Mentega 4. Telur (Gred A) Jumlah Harga 1. Pencuci Pinggan 2. Pelembut Pakaian DETERGEN 3. Pencuci Lantai 4. Serbuk Detergen Jumlah Harga 1. Pemadam 2. Penanda (Marker) ALAT TULIS 3. Pensil Warna 4. Gunting Jumlah Harga Jumlah Keseluruhan

Harga(RM) Kedai Meng 2.50 1.90 3.60 8.50 16.50 2.00 4.20 11.00 9.50 26.70 0.80 3.60 5.40 2.30 12.10 55.30

Sri Mutiara 2.10 1.85 3.60 8.40 15.95 1.95 4.00 11.30 9.60 26.85 0.70 3.90 5.30 2.40 12.30 55.10

Jadual 1

SOALAN C:

Bina sekurang-kurangnya dua perwakilan graf (penggunaan ICT digalakkan) yang sesuai untuk membanding beza harga item-item yang dipilih.

JAWAPAN:

SOALAN D:

Berdasarkan perwakilan graf yang telah anda bina dalam Bahagian 1(c) tafsir, bincang dan buat kesimpulan. Seterusnya tuliskan komen anda tentang dapatan anda.

JAWAPAN:

Berdasarkan semua graf dalam Bahagian 1(c), saya dapat merumuskan bahawa Pasar Raya Ros menawarkan harga terendah kepada pelanggannya. Kemudian diikuti dengan Sri Mutiara dan Kedai Meng. Hal ini demikian kerana, pembekal kepada Pasar Raya Ros telah menawarkan harga istimewa apabila membeli dalam kuantiti yang banyak. Sri Mutiara menawarkan harga sederhana kepada pelanggannya kerana is tidak mendapat harga istimewa daripada pembekal. Sementara Kedai Meng telah menjual itemnya pada harga yang tinggi kerana kedai tersebut membeli item secara borong dari Pasar Raya Ros.

Antara faktor lain yang turut mempengaruhi harga barangan tersebut ialah lokasi kedai, bilangan penduduk, taraf kedai, saiz kedai dan harga sewa bagi setiap kedai. Pasar Raya Ros boleh menawarkan harga yang termurah kerana ia terletak di kawasan yang strategic. Jadi, secara tidak langsung ini merupakan faktor pelanggan tertarik untuk membeli barang di pasar raya tersebut. Apabila terdapat ramai pelanggan, permintaan terhadap barangan akan meningkat dan pasar raya tersebut boleh membeli secara borong dari pembekal untuk mendapat tawaran harga yang istimewa. Taraf kedai turut mempengaruhi harga jualan barangan. Sebagai contoh, kedai dengan taraf pasar raya akan menawarkan harga terendah berbanding kedai yang bertaraf pasar mini. Saiz kedai turut mempengaruhi harga barangannya. Apabila saiz kedai itu besar, ini bermakna kedai tersebut boleh menjual banyak jenis barangan di dalam kedainya. Secara tidak langsung, kedai tersebut akan menjadi satu pusat perhentian dan ia akan menarik ramai pelanggan kerana masyarakat kini sangat sibuk. Pasar Raya Ros ialah pasar raya yang besar dan ia membekalkan banyak barangan yang kita perlukan dalam kehidupan seharian. Walaupun Pasar Raya Ros terpaksa membayar sewa untuk tempat tersebut, tetapi ia tidak menyebabkan banyak kesan kepada harga barangan apabila ia mempunyai ramai pembeli.

Sri Mutiara dan Kedai Meng tidak boleh menawarkan harga sepertimana Pasar Raya Ros tawarkan kerana kedua-dua kedai ini terletak di kawasan luar Bandar. Oleh itu, bilangan penduduk juga tidak seramai pelanggan Pasar Raya Ros. Kedai-kedai ini juga mendapatkan barangan dari Pasar Raya Ros. Walaupun kedai-kedai ini membeli secara borong dari Pasar Raya Ros, namun harganya lebih tinggi berbanding dengan Pasar Raya Ros. Saiz kedainya juga kecil dan tidak dapat menampung banyak barangan untuk pelanggannya. Kedai ini hanya menjual barangan asas keperluan pelanggannnya sahaja. Apabila tidak mempunyai ramai pelanggan, sewa yang perlu kedai-kedai ini bayar turut mempengaruhi harga barangan yang dijual.

Kesimpulannya, terdapat plebagai faktor yang mempengaruhi harga jualan barangan di sesuatu kedai. Jadi, kita haruslah menjadi pelanggan yang bijak untuk memastikan kita mendapat harga yang terendah. Graf di bawah akan menunjukkan kesimpulan perbandingan harga ketiga-tiga kedai berdasarkan harga keseluruhan kedai tersebut.

SOALAN E: Kenal Pasti satu item yang mempunyai perbezaan harga yang paling ketara antara kedai yang dipilih. Hitung nilai min dan sisihan piawai untuk item yang dikenal pasti. seterusnya cadangkan dan bincangkan faktorfaktor yang mungkin menyumbang kepada perbezaan harga tersebut.

JAWAPAN: Item Penanda Pasar Raya Ros 3 Kedai Meng 3.6 Sri Mutiara 3.9

Untuk mengira min dan sisipan piawai, saya akan menggunakan formula berikut: i- Min x = xN δ=δ2 δ= (x-x) 2N ii- Sisipan piawai

 Mengira min
x = xN

= 3+3.6+3.93

= 3.5
 Mengira sisipan piawai
δ= (x-x) 2N = 3.3.52 + (3.6-3.5)2+(3.9-3.5)23

= 0.3742 Perbezaan harga penanda di ketiga-tiga kedai tersebut mungkin disebabkan harga yang diberikan oleh pembekal kepada kedai. Pasar Raya Ros boleh menjual penanda pada harga yang termurah kerana permintaan pembeli untuk barangan adalah tinggi, jadi pasar raya tersebut akan membeli barangan secara borong daripada pembekal. Oleh itu, pasar raya tersebut akan mendapat harga yang istimewa. Permintaan barangan terhadap Kedai Meng dan juga Sri Mutiara adalah rendah. Hal ini demikian kerana pelanggan lebih berminat untuk membeli alat tulis di pasar raya atau kedai alat tulis kerana ia mempunyai banyak pilihan. Jadi, Kedai Meng dan Sri Mutiara tidak boleh membeli alat tulis secara borong daripada pembekal.

Setiap tahun sekolah anda, SMK Indah akan mengabjurkan carnival jualan bagi mengumpul dana untuk sekolah. Pada tahun ini, sekolah merancang untuk memasang penyaman udara di perpustakaan. Semasa carnival tahun lepas kelas anda taleh membuat dan menjual kek mentega. Disebabkan permintaan yang tinggi terhadap kek mentega, kelas anda bercadang untuk menjalankan projek yang sama untuk tahun ini. SOALAN A: Cadangkan sebuah kedai daripada Bahagian 1 yang mana anda akan membeli bahan untuk membuat kek mentega tersebut. Nyatakan dan bincangkan sebab mengapa kedai tersebut dicadangkan.

JAWAPAN: Berdasarkan data dari Bahagian 1, saya memilih untuk pergi ke Pasar Raya Ros untuk membeli bahan untuk membuat kek mentega. Hal ini demikian kerana, Pasar Raya Ros menawarkan harga yang terendah di antara ketigatiga buah kedai ini untuk barangan yang saya hendak beli. Oleh itu, kelas saya akan mampu menjual kek mentega pada harga yang rendah serta mendapat sedikit keuntungan dari jualan tersebut. Tambahan pula, Pasar Raya Ros juga tidak jauh dari sekolah saya. Dengan itu, saya dan rakanrakan mudah untuk pergi ke sana untuk membeli bahan untuk membuat kek mentega.

SOALAN B: Lengkapkan Jadual 2 dengan harga barangan daripada kedai yang telah anda pilih.
Kuantiti yang digunakan untuk sebiji kek 250 g 200 g 250 g 5 telur (300 g) Harga pada tahun 2009 (RM) 0.90 0.35 3.30 1.25 Harga pada tahun 2010 (RM)

Bahan Tepung naik sendiri Gula Mentega Telur (Gred A)

Jadual 2

JAWAPAN:
Kuantiti yang digunakan untuk sebiji kek 250 g 200 g 250 g Harga pada tahun 2009 (RM) 0.90 0.35 3.30 Harga pada tahun 2010 (RM) 1.00 0.36 3.50

Bahan Tepung naik sendiri Gula Mentega

Telur (Gred A)

5 telur (300 g)

1.25

1.37

SOALAN B(I): Hitungkan indeks harga bagi setiap bahan dalan Jadual 2 pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009. JAWAPAN: Saya akan menggunakan formula di bawah untuk mengira indeks harga tersebut:
I = P10P09×100

➢ Tepung naik sendiri
I = 1.000.90×100

= 111.11 ➢ Gula
I = 0.360.35×100

= 102.86

➢ Mentega
I = 3.503.30×100

= 106.06 ➢ Telur (Gred A)
I = 1.371.25×100

= 109.60

SOALAN B (II): Hitungkan indeks gubahan bagi membuat sebiji kek mentega pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009. Terangkan bagaimana anda memperoleh jawapan tersebut. JAWAPAN:
Bahan Tepung naik sendiri Gula Mentega Telur (Gred A) I= WIW Kuantiti untuk sebiji kek/ weightage,W 25 20 25 30 P09 (RM) 0.90 0.35 3.30 1.25 P10 (RM) 1.00 0.36 3.5 1.37 I
09.10

WI 2777. 75 2057. 20 2651. 50 3288. 00

111.1 1 102.8 6 106.0 6 109.6 0

= 2777.75+2057.20+2651.50+3288.0025+20+25+30

= 10774.45100

= 107.74 Untuk mengira indeks gubahan,I saya telah menggunakan formula indeks gubahan iaitu I= WIW .Kemudian, saya mendapatkan nilai bagi formula tersebut. Jadikan kuantiti bahan untuk sebiji kek sebagai weightage,W. Dapatkan indeks harga daripada pengiraan di soalan b(i). Kemudian, kira indeks gubahan menggunakan computer.

SOALAN B (III): Pada tahun 2009, kek mentega itu telah dijual pada harga RM 15.00 sebiji. Cadangkan harga jualan yang sesuai bagi kek mentega pada tahun 2010. Berikan sebab untuk jawapan anda. JAWAPAN: Pada tahun 2009, harga sebiji kek ialah RM 15.00, Pada tahun 2010, harga yang sesuai ialah:
x15×100=107.74% x×100=107.74×15 x=1616.10100 x=16.20

Berdasarkan pengiraan di atas, harga yang sesuai bagi sebiji kek pada tahun 2010 ialah RM 16.20. Peningkatan harga tersebut adalah sesuai kerana berlaku kenaikan harga bahan. SOALAN C(I):

Dari sumber yang boleh dipercayai, dapatkan maklumat tentang bagaimana menentukan kapasiti penyaman udara yang perlu dipasang berdasarkan isipadu/saiz suatu ruang bilik. JAWAPAN: Jadual di bawah menunjukkan cara menentukan kapasiti penyaman udara yang perlu dipasang berdasarkan isipadu/saiz Kapasiti diperlukan Isipadu untuk sesuatu ruang bilik. (Kilojoules Anggaran Penyejukan(m3
) per jam)

50 60 66 78 90 115 145 150 192 216

8,440 9,496 10,550 12,661 14,771 18,991 22,156 24,266 31,625 35,872

Nilai HP 34

1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0

SOALAN C(II): Bekerja secara berkumpulan untuk menganggarkan isipadu perpustakaan sekolah anda. Terangkan bagaimana anda mendapatkan anggaran tersebut. Seterusnya, tentukan bilangan penyaman udara dengan kapasiti yang sesuai untuk keperluan perpustakaan anda. JAWAPAN: Dengan menggunakan pita pengukur, saiz untuk perpustakaan ialah: Tinggi = 3.0 m Lebar = 7.3 m Panjang = 17.87 m Isipadu perpustakaan = 3.0×7.3×17.87 = 391.35 m3 Satu unit penyaman udara dengan nilai 2.5HP memerlukan 150m3 untuk 391.35 m3 = 391.35150

= 2.609 Berdasarkan pengiraan di atas, ini menunjukkan perpustakaan hanya memerlukan dua unit penyaman udara.

SOALAN C(III): Sekiranya kelas anda ingin menaja penyaman udara untuk perpustakaan sekolah, berapakah bilangan kek mentega yang perlu dijual oleh kelas anda untuk penajaan tersebut? JAWAPAN: Harga untuk 1unit penyaman udara 2.5HP ialah RM 2800.00 Harga jualan untuk sebiji kek = RM 16.20 Harga sebiji kek = RM 6.23 Keuntungan = RM 16.20 – RM 6.23 = RM 9.97 Bilangan kek mentega yang perlu dijual untuk membeli seunit penyaman udara berharga RM 2800: = 28009.97

= 280.84 =281 biji
Sebagai salah seorang ahli jawatankuasa karnival, anda dikehendaki menyediakan anggaran bajet bagi menganjurkan karnival pada tahun ini. Anda perlu mengambil kira kos perbelanjaan yang meningkat berbanding tahun sebelumnya disebabkan inflasi. Harga bagi makanan,pengangkutan dan khemah telah meningkat sebanyak 15%. Kos untuk permainan,hadiah dan hiasan kekal seperti tahun lepas, manakala kos bagi barangan lain telah meningkat sebanyak 30%. SOALAN A: Lengkapkan Jadual 3 berdasarkan maklumat yang diberi di atas.
Perbelanjaan Makanan Permainan Amaun pada 2009 (RM) 1200 500 Amaun pada 2010 (RM)

Pengangkutan Hiasan Hadiah Khemah Barangan lain

300 200 600 800 400

Jadual 3 JAWAPAN:
Perbelanjaan Makanan Permainan Pengangkutan Hiasan Hadiah Khemah Barangan lain Amaun pada 2009 (RM) 1200.00 500.00 300.00 200.00 600.00 800.00 400.00 Amaun pada 2010 (RM) 1380.00 500.00 345.00 200.00 600.00 920.00 520.00

SOALAN B: Kira indeks gubahan bagi anggaran bajet karnival pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009. Beri komen tentang jawapan anda. JAWAPAN:
Amaun pada 2009 (RM) 1200 500 300 200 600 800 400 Amaun pada 2010 (RM) 1380 500 345 200 600 920 520 I=P10P09×100 115 100 115 100 100 115 130 W 12 5 3 2 6 8 4

Perbelanjaan Makanan Permainan Pengangkutan Hiasan Hadiah Khemah Barangan lain

Untuk mengira indeks gubahan bagi anggaran bajet karnival pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009, saya akan menggunakan formula berikut:
I= WIW

Indeks gubahan bagi anggaran bajet karnival pada tahun 2010 berasaskan tahun 2009:
I= WIW

= 11512+1005+ 1153+ 1002+ 1006+ 1158+
130(4)12+5+3+2+6+8+4

=

446540

= 111.625 = 111.63 Anggaran bajet untuk tahun 2010 telah meningkat kepada 111.63%. Hal ini demikian kerana sesetengah harga pada tahun 2009 telah meningkat pada tahun 2010.

SOALAN C: Perubahan indeks gubahan bagi anggaran bajet karnival daripada tahun 2009 ke tahun 2010 adalah sama dengan perubahan daripada tahun 2010 ke tahun 2011. Tentukan indeks gubahan bajet pada tahun 2011 berasaskan 2009. JAWAPAN: Indeks gubahan bagi tahun 2009 berasaskan 2010 = 111.63 Indeks gubahan bagi tahun 2010 berasaskan 2011 = 111.63

I2011 2009 ×100= I2010 2009 ×I2011 2010 I2011 2009 = 111.63×111.63×1100

I2011 2009 = 124.61

SOALAN: Nombor indeks sering digunakan dalam pelbagai situasi harian seperti indeks kualiti udara, indeks bursa saham, indeks emas dan indeks hartanah. Dapatkan maklumat daripada internet atau sumber lain yang boleh dipercayai tentang kepentingan dua jenis nombor indeks yang anda pilih. huraikan kegunaan dan kepentingan kedua-dua nombor indeks tersebut dalam kehidupan harian. JAWAPAN:

SOALAN: Semasa melaksanakan kerja projek ini, apakah yang telah nada pelajari? Apakah nilai murni yang telah anda amalkan? Wakilkan pendapat atau perasaan anda terhadap perkara tersebut menggunakan pelbagai kaedah kreatif seperti menggunakan symbol, ilustrasi, lukisan atau lagu.

JAWAPAN:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.