UJIAN SELARAS 2 - JULAI 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Masa : Satu jam
NAMA:................................................................................. KELAS: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: Jawab semua soalan.

A. Soalan Objektif: Pilih dan bulatkan jawapan yang sesuai. (10M) 1. Menurut Sejarah Melayu, nama negeri Melaka diambil sempena nama A pokok B binatang C bunga D sungai

6.

Sistem pentadbiran berdasarkan...

Melaka

adalah

A. Sistem Demokrasi B. Sistem Pembesar Empat Segi C. Sistem Pembesar Empat Mata Angin D. Sistem Pembesar Empat Lipatan 7. Antara yang berikut, manakah bukan barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari China? A B C D 8. Teh Beras Tembikar Kain sutera

2.

Binatang apakah yang menendang anjing perburuan Parameswara hingga terjatuh ke dalam sungai? A harimau B serigala C pelanduk D kambing Parameswara berasal dari... A B C D Siam Temasik Majapahit Palembang

3.

* Kain * Tembaga * Minyak Wangi Senarai di atas adalah barangan yang dibawa dari _________ ke Melaka. A B C D Siam India China Pulau Jawa

4.

Semasa Parameswara melarikan diri ke Temasik, negeri tersebut berada di bawah taklukan.... A B C D Siam British Palembang Tanah Melayu

9.

Di antara berikut, yang manakah bukan keistimewaan Melaka? A. Pokok bakau B. Banyak pelanduk putih C. Muara sungai yang dalam D. Terlindung daripada angin monsun

5.

Pembesar yang bertanggungjawab menjaga kebajikan para pedagang ialah A B C D Laksamana Shahbandar Temenggung Penghulu Bendahari

10. Apakah langkah yang diambil oleh Parameswara dalam usaha menjamin keselamatan dan kemajuan Melaka? A. membina sebuah kubu pertahanan B .menjalinkan hubungan dengan negara China dan Siam C. menambah bilangan anggota tentera D. menawan lebih banyak negeri di sekitar Melaka

B. Isi tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang betul dari kotak jawapan di bawah ini

(15M)

C. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan anda sendiri tentang “Faktor kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka”

(10M) D. Sila isi nama tempat yang dikosongkan berkaitan perjalanan Parameswara.

(5M)

E. Nyatakan jawatan pembesar Empat Lipatan dibawah ini berdasarkan peranan dan tugas yang dinyatakan (10M)

SOALAN TAMAT Disediakan oleh: …………………………………………………….. (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) Disahkan oleh: …………………………………..………….. (PN. ZAHARAH BT. SAAID)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.