Saya bersyukur dengan nikmat limpah dan kurniannya dapatlah saya menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya

. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih diucapkan kepada guru-guru sejarah sekolah saya yang mengambil masa yang amat berhanrga untuk menolong saya membuat kerja kursus ini kerana mereka telah memberikan saya maklumat tentang permainan tradisional Malaysia. Saya paling ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan diberi kepada guru sejarah saya, En.Ismail yang telah menjadi guru pembimbing kerja kursus sejarah saya. Beliau telah banyak memberikan saya cara untuk membuat kerja kursus ini. Selain itu,rakan-rakan saya juga memberi kerjasamaan dan galakan untuk melaksanakan kerja kursus ini. Mereka menjadi sumber motivasi saya, meraka merupakan Woon, Yoong, Lam, Suria, Azhar, dan juga Wong. Sebelum mengundur diri, saya ingin mendedikasikan serangkap pantun sebagai penghargaan kepada pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menayangkan usaha murni ini.

“ Pisang Emas Dibawa Belayar , Masak Sebiji Di Atas Peti , Hutang Emas Boleh Dibayar , Hutang Budi Dibawa Mati . ”