PENGUMUMAN

CIRI CIRI PENGUMUMAN

DEFINISI

PENGUMUMAN
KEKUATAN PENGUMUMAN KELEMAHAN PENGUMUMAN

PENGUMUMAN LISAN

PENGUMUMAN BERTULIS

PEMBERITAHUAN SEBARAN

FORMAT

‡ Pemberitahuan atau pemakluman kepada orang ramai (AB. Rahman AB. Rashid & Yap, 2002). ‡ Pengumuman ialah perihal memaklumkan, pemberitahuan kepada orang ramai, pemakluman. Pengumuman dibuat sama ada secara lisan atau tulisan yakni melalui elektronik atau media cetak (Carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu, 2010).

Kandungan

Isi yang tegas dan tepat kepada maksud.

Perkara

Satu atau dua.

Sifat

Ringkas tetapi padat.

Bahasa

Jelas, mudah difahami dan diterima umum. Ayat pasif. Lancar, tidak meleret-leret dan berbalik-balik. Lancar. Sebutan, int nasi dan gaya pengucapan yang baik.

Penyampaian

‡ Bergantung kepada situasi tertentu atau situasi berlainan dan mengikut logik akal. ‡ Mengandungi:  Kumpulan sasaran  Tujuan atau agenda  Tarikh  Masa  Lokasi/ Tempat pertemuan

Perhatian kepada saudari Nurul (kumpulan sasaran), anda dikehendaki berjumpa dengan En. Karim (tujuan), pada 19 April 2010 (tarikh), pukul 3 petang (masa) bertempat di Makmal Ilmu (lokasi).

Perhatian kepada orang ramai (kumpulan sasaran), anda dijemput hadir beramai-ramai ke pusat jualan peralatan komputer tahunan (tujuan), pada 21 Oktober 2010 (tarikh), dari jam 9 pagi hingga 10.30 malam (masa), bertempat di hadapan kompleks membeli belah Centre Square, Sungai Petani (lokasi).

‡ Melalui surat pekeliling atau surat pengumuman ‡ Surat pekeliling dipanjangkan kepada pihak berkenaan. Senarai nama dilampirkan dan ditandatangani ‡ Surat pengumuman pemberitahuan kepada umum atau pihak tertentu. Contoh: pengumuman di papan kenyataan

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Alamat pengirim Alamat penerima Tarikh Nombor telefon Rujukan kami/rujukan tuan Perkataan menghadap surat Tajuk Isi surat Penutup Tandatangan

Penting kerana dapat memberitahu khalayak mengenai perkara-perkara yang berlaku.

KEKUATAN PENGUMUMAN

Dapat disampaikan dengan pelbagai media elektronik

Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami menyenangkan khalayak untuk memahami pengumuman.

Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan.

KELEMAHAN PENGUMUMAN

Pembaca atau pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik atau media cetak mungkin tidak dapat menerima pengumuman.

Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap, K.F. (2002). Bahasa Kebangsaan (Edisi Kedua). Petaling Jaya: Pearson. Carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu. (2010). Pengumuman. Dewan Bahasa dan Pustaka. Diperoleh pada Mac 28, 2010 dari laman sesawang:http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k =pengumuman&d=10 Kamarudin Haji Husin, Siti Hajar Abd. Aziz. (1999). Bahasa Kebangsaan (A). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.