JADUAL

Huraikan mengapa wujud keadaan pasaran kereta nasional Malaysia seperti yang digambarkan dalam jadual di bawah dari tahun tahun 2001 hingga 2004.

FOKUS KEPADA FAKTOR / PENYEBAB KEPADA KEADAAN PASARAN KERETA

CARA NAK JAWAB:
DATA KERETA NASIONAL

Jualan Kereta Penumpang (unit) KATEGORI PROTON PERODUA JUMLAH KERETA NASIONAL JUMLAH BUKAN KERETA NASIONAL JUMLAH KESELURUHAN 2001 208 746 94 476 303 222 24 225 327 447 2002 214 373 114 265 328 638 31 296 359 934 2003 254 268 124 258 378 526 42 732 421 258 2004 287 958 150 357 438 315 49 290 487 605

KEDUA

LIHAT KEPADA FAKTOR/SEBAB YANG MEWUJUDKAN PRESTASI KERETA NASIONAL

CONTOH JAWAPAN:
PENDAHULUAN: Banyak faktor yang menyumbang kepada penjualan kereta penumpang bagi kereta nasional yang sangat menggalakkan dalam tempoh 2001 hingga 2004. Idea 1: Secara keseluruhan prestasi kereta nasional menunjukkan keadaan yang sentiasa meningkat. Pada tahun 2001 berjumlah 303 222 unit meningkat sebanyak 135 093 unit atau 44.55% menjadi 438 315 unit pada tahun 2004. Idea 2: Prestasi penjualan kereta nasional yang semakin meningkat disebabkan oleh pelbgai faktor seperti kereta nasional yang lebih konpetitif berbanding dengan kereta bukan nasional. Kualiti kereta nasional telah ditingkatkan bukan sahaja dari segi reka bentuk tetapi juga keupayaan kereta itu sendiri yang lebih tahan lasak dan mampu melalui perjalanan yang jauh. Begitu juga dari segi kos juga dapat dikurangkan. Semua ini telah menarik minat pelanggang bukan sahaja dapat meningkatkan permintaan dalam negera tetapi juga permintaan luar negara. Sebagai contoh kereta Myvi telah menjadi kereta pilihan ramai untuk beberapa tahun ini.

Idea-idea lain:

Berdasarkan jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang pendapatan kasar purata isi rumah mengikut etnik di neghara ini pada tahun 1990, 1997 dan 2004. Malaysia; Pendapatan Kasar Purata Isi Rumah Mengikut Etnik PadaTahun 1990, 1997 dan 2004. Pendapatan Kasar Purata Isi Rumah (RM) 1990 Penduduk Malaysia Bumiputera Cina India Kuam-kaum Lain 1169 940 1631 1209 955 1997 2452 1917 3516 2725 1581 2004 3022 2522 4127 3215 2150

Kumpulan Etnik

Disesduaikan daripada Dewan Masyarakat,Februari 2007)

Kaun Cina menduduki tempat teratas / tertinggi untuk ketiga-tiga tahun iaitu RM1631 (1990), RM3516 (1997) dan RM4127 (2004). Pada tahun 1990 jumlah purata pendapatan kasar mereka ialah RM1631 meningkat kepada RM 4127 pada tahun 2004. Pertambahan sebanyak RM2496 atau 153%. Keadaan ini disebabkan oleh kerbanyakan mereka tinggal di bandar-bandar dan menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perniagaan / perdagangan, bidang profesional, perkhidmatan yang mendatangkan pendapatan yang lumayan.

Kedaan ini disebabkan oleh sikap mereka yang berani menghadapi risiko dalam dunia perniagaan dan pelaburan di samping mempunyai tradisi yang menjadi warisan dalam kegiatan perdagangan.