Pada tahun 1942 , atas daya usaha Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hassan untuk

mendirikan sebuah sekolah yang berteraskan ajaran Islam. Sehubungan dengan itu keluarga Allahyarham Tun Haji Mohd Khatib bin Haji Shahid telah mewakafkan wang sebanyak RM 10,000 untuk merealisasikan cita – cita tersebut .

Sebuah jawatankuasa pengurusan projek telah ditubuhkan pada tahun 1950 yang diberi nama‘ LUJNAH ‘ yang juga merupakan satu badan dakwah yang aktif di daerah Muar ketika itu . Badan ‘LUJNAH’ ini telah berjaya mengumpulkan wang hasil sumbangan dari orang ramai yang berjumlah RM 10,000 . Dengan modal sebanyak RM 20,000 inilah pada tahun 1963 sebuh sekolah telah didirikan di Jalan Joned Muar yang dikenali dengan nama ‘Al- Maahad Al – Dini Al – Arabi’ . Sekolah ditadbir oleh sebuah lembaga yang dianggotai oleh sekumpulan penduduk tempatan yang berpengaruh dan mempunyai citacita untuk mendidik anak- anak dengan pengetahuan agama Islam .

Setelah beroperasi selama tiga tahun di bawah pengembang agama Islam ‘LUJNAH’ Muar, ianya mula menghadapi pelbagai masalah terutama sekali dalam bidang kewangan . Akhirnya pada tahun 1966 , pihak LUJNAH telah bersetuju untuk menyerahkan pentadbiran sekolah ini kepada Jabatan Agama Islam Johor . Nama sekolah ini ditukarkan kepada Sekolah Maahad Muar . Sepanjang sejarahnya sekolah ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama yang berwibawa sebagai pegawai-pegawai agama dan juga guru-guru agama dalam negeri Johor. Pada tahun 1972 , pihak Jabatan Agama Islam Johor telah membina bangunan tambahan untuk Maahad Muar . Oleh kerana tuntutan dan desakan semasa dari orang ramai yang inginkan lulusan sekolah – sekolah agama diberikan nilai ekonomi yang sewajarnya sebagaimana sekolah–sekolah akademik yang lain, akhirnya atas persetujuan semua pihak sekolah ini diserahkan

kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1977 dan diletakkan di bawah perhatian khas Bahagian Pendidikan Islam , Kementerian Pendidikan . Dengan itu bertukarlah kurikulum sekolah ini . Pelajaran akademik mula diperkenalkan di sekolah ini dengan mata pelajaran Bahasa Arab dan agama Islam Tinggi diwajibkan kepada pelajarpelajar sekolah ini . Walau bagaimanapun , orientasi pendidikan tetap menuju ke arah pendidikan Islam di dalam penghayatan dan amalan Islam ditekankan . Nama sekolah ini lagi sekali ditukarkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Maahad Muar .

Melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan dan berakhlak mulia mengikut nilai-nilai Islam dan bertanggungjawab kepada ALLAH, masyarakat, bangsa dan negara.

Membina pelajar yang berkualiti dan mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Membina kesedaran kepada pelajar-pelajar bahawa menuntut ilmu itu adalah satu proses yang berterusan sepanjang hayat. Ilmu adalah harta yang tidak ternilai dan ia merupakan kekayaan yang mesti digarap dari semasa ke semasa.

Membina golongan pelajar yang peka terhadap perubahan yang berlaku di sekeliling mereka dan mereka akan tertinggal sekiranya bersikap beku, acuh tak acuh terhadap perubahan yang berlaku.

Membina golongan pelajar yang menyedari hakikat masyarakat majmuk di Malaysia memerlukan perpaduan, bertolak ansur, bekerjasama, percaya

mempercayai dan sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengikut batas-batas yang ditentukan oleh Islam.

Membina golongan pelajar yang mempunyai pengetahuan sesuai dengan penggunaan sains dan teknologi. Membina golongan pelajar yang mampu mempertingkatkan mutu pengajaran Islam dan Bahasa Arab untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negeri.

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Maahad Muar terletak di Jalan Jonid,lebih kurang dua kilometer di pinggir Bandar Maharani Muar, Johor. Penuntut-penuntut yang belajar di sekolah ini adalah terdiri daripada pelajar Islam lelaki dan perempuan yang datang dari daerah Muar,Batu Pahat dan Pontian dalam negeri Johor.

Pada awal penubuhan sekolah ini,iaitu pada tahun 1963,ia hanya mempunyai satu blok bangunan yang diperbuat daripada kayu yang dibina oleh masyarakat Islam tempatan.Bangunan tersebut dapat mengadakan tiga kelas sahaja iaitu tahun satu,dua dan tiga.Pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian terpaksalah manyambung pelajaran mereka ke sekolah Maahad di Johor Bahru. Jumlah pelajar pada ketika itu hanya lima belas orang sahaja.Setelah pentadbiran sekolah ini diserahkan kepada Jabatan Agama Islam Johor,pihak Jabatan Agama telah membina sebuah bangunan tambahan pada tahun 1972. Apabila pentadbiran sekolah ini diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1977 nama sekolah ini ditukarkan kepada Sekolah Menengah Agama Maahad Muar.Pada dasarnya sekolah ini adalah sama seperti sekolah menengah kebangsaan yang lain. Walau bagaimanapun sekolah ini ada keistimewaannya yang tersendiri iaitu memberi peluang kepada pelajar-pelajarnya mengambil mata pelajaran

Bahasa Arab Tinggi dan Bahasa Arab Komunikasi. Keistimewaan lain yang menjadi matlamat sekolah ini adalah ia berorientasikan Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara.

Pada tahun 1977 sekolah ini diserahkan pula di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada awal pengambilannya oleh pihak Kementerian Pendidikan, sekolah ini sukar untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat negeri Johor lebih-lebih lagi dengan keadaan fizikal sekolah yang usang dan uzur dan tidak mempunyai kelengkapan yang diperlukan bagi sesebuah sekolah menengah.Sehubungan dengan itu juga kurikulum sekolah bertukar daripada kurikulum asal kepada kurikulum akademik sepenuhnya.Perubahan inilah yang menjadikan masyarakat tempatan sukar untuk menerimanya pada peringkat awal. Keadaan telah berubah apabila Kementerian Pendidikan telah mendirikan 5 blok bangunan baru 3 tingkat yang telah selesai pembinaannya pada tahun 1983. Selepas itu barulah sekolah ini mendapat kepercayaan penuh daripada orang ramai.Lebih-lebih lagi sekolah ini telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam peperiksaan SRP dan SPM setiap tahun.Untuk menampung kekurangan tempat tinggal bagi pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan dari sekolah, bilik darjah dan juga makmal sains, pihak Kementerian telah membina sebuah asrama puteri 3 tingkat bersama bangunan dewan makan puteri dan juga 1 blok bangunan makmal sains. Dengan pembinaan bangunan ini, ia dapat menyelesaikan masalah tempat tinggal pelajar-pelajar, lebih-lebih lagi apabila tingkatan 6 telah diwujudkan pada tahun 1987.Pelajar-pelajar juga dapat belajar matapelajaran sains dengan lebih efektif lagi dengan penggunaan makmal sains secara optimum. Mulai dari tahun 1986, sekolah ini telah memperkenalkan kursus al-Quran dan Tahfiz. 11 orang pelajar telah dipilih untuk mengikuti kelas tahfiz ini dibawah bimbingan 5 orang guru yang mendapat latihan khas mengenai ilmu al-Quran dan Tahfiz. Matlamat kursus ini adalah untuk melahirkan generasi yang mahir dengan al-Quran dan hafaz alQuran. Selepas tamat tingkatan 5 mereka akan menyambung pelajaran ke Maahad alQuran dan Tahfiz di Pusat Islam Kuala Lumpur.

Pada tahun 1992, sebuah surau yang diberi nama “Surau Muhajirin” yang boleh memuatkan 300 jemaah telah dibina untuk kemudahan warga Maahad.Pembinaan surau ini adalah usaha pihak sekolah dan juga PIBG Maahad. Ianya menelan belanja sebanyak RM 120,000. Pihak sekolah sangat prihatin mengenai kebajikan kakitangan sekolah terutamanya pihak guru. Untuk memberikan keselesaan berkhidmat di sekolah ini, sebuah bangunan khas telah dibina pada tahun 1999 untuk dijadikan bilik guru yang dilengkapi dengan penghawa dingin. Bangunan bilik guru ini kemudiannya diberi nama ‘Al-Ansar’. Pihak PIBG sesi 1999/2000 yang begitu prihatin dengan keadaan fizikal sekolah telah berusaha untuk memberi kemudahan untuk pelajar-pelajar beriadah dan mengadakan aktiviti-aktiviti yang lain. Pada tahun 2000, berkat doa dan sokongan semua pihak maka terbinalah sebuah dewan besar yang boleh memuatkan 6 gelanggang badminton. Dewan ini digunakan oleh pelajar-pelajar untuk beriadah, perhimpunan mingguan dan aktiviti-akiviti lain dari masa ke masa.Kedua-dua bangunan Bilik Guru dan Dewan Besar telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Abdul Ghani bin Othman, Menteri Besar Johor pada bulan Mei 2000. Pada masa sekarang,sekolah ini telah mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat kerana keistimewaan yang meletakkan falsafah pendidikan Islam menjadi teras sekolah ini.Bilangan pelajar yang memohon untuk memasuki sekolah ini tidak kurang 3 ribu orang setiap tahun.Tetapi sekolah ini hanya mampu untuk menerima kira-kira 180 orang sahaja pelajar tingkatan satu.Jumlah pelajar semasa sekolah ini,iaitu dari tingkatan satu hingga tingkatan 5 ialah 850 orang. Boleh dikatakan bahawa sekolah ini sejak ditadbir oleh Kementerian Pendidikan 25 tahun yang lalu, mempunyai potensi yang amat memberangsangkan dengan melahirkan pelajar– pelajar yang mengamalkan akhlak mulia serta berjaya dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Kini SMKA Maahad Muar bakal langkah maju setapak lagi kerana bakal dilengkapkan oleh prasarana dan kemudahan fizikal yang baru dan sempurna seperti makmal komputer, blok pentadbiran serta perpustakaan, asrama lelaki dan perempuan, dewan besar, surau, kantin sekolah, dewan makan asrama, padang, kuarters guru dan sebagainya. Semoga ia bakal menjadikan SMKA Maahad Muar antara yang terbilang dari yang cemerlang pada masa depan kelak. Mudah-mudahan.

Mendidik generasi pelajar menjadi manusia yang beriman kepada Allah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri dijadikan oleh Allah sebagai satu tanggungjawab “makhluk” kepada “Khalik”.

Mendidik generasi pelajar yang berilmu yang sentiasa cintakan ilmu “Fardu Ain” dan ilmu “Fardu Kifayah” yang menjadi tuntutan ummah. Dengan ilmu itu manusia sentiasa kreatif berupaya menjadi manusia yang berguna kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Mendidik generasi pelajar menjadi manusia yang beramal dengan ilmu yang didapati untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan tuntutan agama yang mengkehendaki hambanya menjadi “Khalifah” di bumi ini. Ilmu hanya akan bernilai sekiranya diamalkan untuk faedah manusia sejagat.

 Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

 Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Bergerak kami majulah bersama Pelajar agama Maahad Muar Ke arah satu cita mulia Untuk nusa bangsa agama Berusha kami bersama berbakti Kebersihan keindahan dijaga Berdisiplin berilmu beriman beramal Melahirkan maruah sekolah Usaha biar jaya Mempunyai azam cita-cita Walau aral melintang Tak kan kami berputus asa Bergerak kami majulah bersama Pelajar agama Maahad Muar Ke arah satu cita mulia Untuk nusa bangsa agama

KEADAAN SEKOLAH DALAM PEMBINAAN

Kuartes rumah guru

Asrama lelaki

Blog sekolah Majalah sekolah Guru mata pelajaran Rakan-rakan Wikipedia

BADAN BERUNIFORM
BIL 1 PASUKAN Kadet Polis JENIS PERINGKAT PENCAPAIAN Johan Naib Johan Platun Terbaik Penyertaan Johan Ketua Platun Terbaik Negeri Kebangsaan 2 PPI Pertandingan Kawad KakiDaerah NGO (P) Pertandingan Kawad KakiDaerah KRS (P) Pertandingan Kawad KakiDaerah NGO (L) Pertandingan Kawad KakiDaerah NGO(L) Perkhemahan Anjuran Polis Daerah Johan Penyertaan Johan Ketua Platun Terbaik Naib Johan Ke – 3 Naib Johan Ketua Platun Terbaik Johan Kebudayaan (L) Johan Kawad Individu (L) Johan Terbaik (L) Khemah Ketua

Pertandingan Kawad KakiDaerah GO (P)

Negeri Pertandingan Kaki GO (L) Kawad Daerah

3 4 5 6

KRS PBSM Pengakap Kadet Polis

Johan Keseluruhan Negeri Kebangsaan 7 Silat Pertandingan Silat Seni Daerah Johan Penyertaan Johan Seni Tari Puteri Ke 3 Seni Jurus Puteri

PERSATUAN DAN KELAB

BIL 1

KELAB Kelab Kaunseling

JENIS PERTANDINGAN Multimedia Anti Dadah Folio Kerja Sepanduk

PERINGKAT Daerah Daerah Daerah Negeri

PENCAPAIAN Naib Johan Naib Johan Naib Johan Naib Johan Ke 3 Johan Johan Keseluruhan Johan Lagu Terbaik Johan Vokal Terbaik

2

Kompang danKompang Formasi Daerah Nasyid Karnival Nasyid Hari Belia Negeri Kebangsaan

Festival Nasyid KPM

Daerah Negeri Kebangsaan

Johan Johan Johan Naib Johan Johan Naib Johan Ke 5 (Kumpulan) Johan Johan Johan Johan Naib Johan Johan

Karnival Anti Dadah Marhaban Dan Berzanji

Daerah Daerah Negeri

3 4

Kelab KH danRekabentuk (T3) Rekacipta Persatuan Bahasa Melayu Bahas Ala Parlimen

Daerah Daerah Negeri Kebangsaan

Kuiz Sastera Perdana Pesta Pantun

Daerah Daerah

Pidato (Mini Karnival Daerah B.Melayu Menengah Rendah) 5 Persatuan Bahasa Inggeris Choral Speaking Daerah

Ke 4

6

Persatuan Kuiz Ekonomi Asas Prinsip Akaun & Ekonomi Kuiz Prinsip Akaun Asas

Daerah Daerah Negeri

Individu – Ke 4 Kumpulan – Ke 3 Individu – Ke 5 Naib Johan Ke 3

7

KKQ , AgamaIhtifal SMKA Islam &(Kalimatus Saobah)

Kebangsaan

Bahasa Arab

Ihtifal SMKA (Kuiz KKQ) Ihtifal SMKA (Qiraat) Ihtifal SMKA (Kuiz Bahasa Arab)

Ke 12 Ke 10 Ke 15 Johan

8

KKQ , AgamaMahrajan InstitusiNegeri Islam &Pendidikan Agama ( Inovasi Bahasa Arab Modul P&P)

Mahrajan Pendidikan (Qiraat Saba’h) Mahrajan Pendidikan (Hiwar)

Institusi Agama Institusi Agama

Johan

Johan

SUKAN DAN PERMAINAN
JENIS 1 Hoki Lelaki KATEGORI PERINGKAT Daerah Ke 3 PENCAPAIAN

2

Catur

Lelaki (15) Perempuan (15) Lelaki (18) Perempuan (18) Perempuan(15) Perempuan(15)

Daerah Daerah Daerah Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Daerah

(Individu) (Kumpulan) (Individu) (Kumpulan) (Individu) (Kumpulan) (Individu) (Kumpulan) Ke 6 ( Individu) Ke 3 (Kumpulan) Ke 3 Ke 4 Ke 3 High Game

3 4

Bola Tampar Perempuan (18) Boling Perempuan (18) Lelaki (15) Lelaki (18)

5

Memanah

Terbuka Individu

Negeri

Ke 6

KHAS ASRAMA
BIL 1 JENIS KATEGORI PERINGKAT PENCAPAIAN Johan Naib Johan Johan

Tokoh Lelaki Menengah Atas Daerah Anugerah Menengah Seri Asrama Perempuan Atas Terbilang Lelaki Menengah Rendah

Perempuan Rendah

Menengah Negeri

Johan Johan Naib Johan Johan Kebangsaan Ke 3 Johan Daerah Daerah Kebangsaan Daerah Daerah Negeri Kebangsaan Naib Johan Naib Johan Penyertaan (suku akhir) Ke 3 Johan Johan Penyertaan Johan Johan Johan Terbaik

Lelaki Menengah Atas Perempuan Rendah Menengah

Lelaki Menengah Rendah Lelaki Menengah Atas Lelaki Menengah Rendah 2 3 Catur ASAT Terbuka Bola JaringTerbuka Perempuan ASAT

4 5

Bola SepakTerbuka Lelaki ASAT Bahas AlaTerbuka Parlimen ASAT Nasyid ASAT Terbuka

6

Daerah Negeri Kebangsaan

7

Anugerah Pengurusan Huffaz Terbaik Negeri Sempena Sambutan Maal Hijrah JPNJ

KEPUTUSAN ANUGERAH AKADEMIK SMKA 2009

SMKA MAAHAD MUAR: PMR 2008 – TEMPAT KEDUA BAHASA ARAB KOMUNIKASI

KEPUTUSAN ANUGERAH KUALITI SMKA 2009
ANUGERAH PENGURUSAN KOKURIKULUM – TEMPAT PERTAMA