PK 07/3 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK RAMUNIA

MINIT MESYUARAT KEDUA BIL 2 /TAHUN 2010 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran(Bilangan) Nama Yang Hadir : 12 April 2010 : 1.30 petang : Perpustakaaan, SK Telok Ramunia, Pengerang, Johor. : En. Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid : 3 orang :

1. 2. 3.

En. Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid

Pn. Sharifah Mastura Binti Syed Idris En. Mohd Razif Bin Ithnin

Nama Yang Tidak Hadir : ........................................................................................................................... Turut Hadir (Jika ada) : ...........................................................................................................................

1

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia. 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al-fatihah Makluman:AJK

2

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS. 2.1. Pengerusi Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia membentangkan minit mesyuarat untuk pengesahan 2.2. Dicadangkan oleh En. Mohd Raziff 2.3. Disokong oleh Pn. Sharifah Mastura Makluman:AJK

No. Keluaran 01

Tarkh Keluaran 06 JANUARI 2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

3

KAJIAN TINDAKAN 3.1 Pengerusi menyatakan bahawa setiap guru perlu membuat kajian tindakan selaras dengan kehendak JPN. 3.2 Guru sepatutnya menjadikan kajian tindakan sebagai satu budaya di sekolah, dan sebagai pengantar dalam meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Tindakan:AJK

4

POST MORTEM PEPERIKSAAN UJIAN SETARA 1 4.1 Pengerusi menyatakan secara keseluruhan pencapaian mata pelajaran Kajian Tempatan meningkat walaupun tidak mencapai sasaran ETR dari segi peratus lulus. Guruguru perlu memastikan penguasaan pelajar-pelajar terhadap mata pelajaran Kajian Tempatan dapat dipertingkatkan lagi. Tindakan:AJK 4.2 Sila rujuk Lampiran keputusan Peperiksaan Ujian Setara 1 untuk tahun 4 , 5 dan 6. Makluman:AJK 4.3 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Keputusan Ujian Setara 1 Kekuatan–sikap pelajar, komitmen guru dan bahan pembelajaran mencukupi Kelemahan–pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran Kajian Tempatan dan bermasalah disiplin. Ancaman–pelajar tidak hadir ke sekolah. Makluman:AJK

5

HAL- HAL LAIN 5.1 Pengerusi memberitahu untuk peperiksaan ujian setara 2, soalan untuk Kajian Tempatan kemungkinan tidak akan disediakan bagi tahun 4-6. Diminta guru tahun 4-6 bersedia untuk membuat soalan tersebut. Tindakan : AJK 5.2 Penandaan Buku Latihan , Pengerusi menasihatkan supaya menulis tarikh menanda beserta tahun sekali dan buku hendaklah ditanda dalam masa 2 hari. Makluman : AJK 4.3 Pengerusi berharap supaya semua guru sama-sama berusaha untuk kecemerlangan pelajar. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.45 petang

No. Keluaran 01

Tarkh Keluaran 06 JANUARI 2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

…………………..........................................………

……………………...............................……….

(PN SHARIFAH MASTURA ) Setiausaha

( MOHD SUHAIMI BIN AB RASHID) Pengerusi

Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia, Pengerang , Johor.

Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia, Pengerang , Johor

PK 07/1
No. Keluaran 01 Tarkh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK RAMUNIA 81620 PENGERANG , JOHOR. ______________________________________________________________________________ No Rujukan :JBA3019/06/13/001A (5) Ahli Panita Kajian Tempatan , SK Telok Ramunia , 81620 Pengerang , Johor. Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT PANITIA KAJIAN TEMPATAN KALI KEDUA 2010 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa meyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut; Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. : 11 April 2010 : 1.30 petang : Perpustakaan, SK Telok Ramunia : Mohd Suhaimi Bin Ab Rashid Tarikh: 10 April 2010

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut; 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Ucapan Pengerusi Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit Post Mortem Peperiksaan Ujian Setara 1 3.4.1 Analisis mengikut kelas 3.4.2 Kekuatan dan Kelemahan Hal-hal lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian. Saya yang menurut perintah, ........................................................ ( PN SHARIFAH MASTURA SYED IDRIS) Setiausaha Panitia Kajian Tempatan SK Telok Ramunia, Pengerang, Johor.

No. Keluaran 01

Tarkh Keluaran 06 JANUARI 2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009