RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Tema Tajuk Tarikh Hari Masa Bil.

Murid Fokus Utama Membaca 6.6 Aras 1 ( i ) : : : : : : : : : : Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 6.6 Aras 1 ( ii ) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Fokus Sampingan Menulis 9.2 Aras 3 ( I ) : : Membuat karangan ringkas berkaitan petikan yang dibaca. Bahasa Melayu 5 Ariff Pertanian Buah Seribu Khasiat 1 Mac 2010 Isnin 8.30 pagi ± 9.30 pagi 35 orang / 35 orang

Objektif

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharap murid-murid dapat : 1. Membaca : a ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

b ) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. 2. Menulis : a ) Menulis karangan ringkas atau pendapat tentang tajuk yang telah dipelajari.

Sistem Bahasa : 1. Tatabahasa :  kata keterangan 2. Kosa Kata :  dikomersialkan  masyarakat tempatan  organik  System penghadaman  kolesterol Pengisian Kurikulum : 1. Ilmu 2. Nilai : Sains Pertanian : Kerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir ± Menjana idea, Merumus

Bahan Bantu Mengajar : Carta, gambar, lembaran kerja petikan.

LANGKAH Soalan :

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

Set Induksi ( 5 minit )

1.Apakah nama buah-buahan tempatan yang terdapat di negara kita ? 2.Adakah gambar buah ini termasuk dalam golongan buah-buahan tempatan ?

1. Murid bersoal jawab tentang buah-buahan tempatan. 2.Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini ³ Buah Seribu Khasiat ´.

Kecerdasan Pelbagai : -Naturalis

Langkah 1 ( 10 minit )

1.Buah- buahan tempatan

seperti betik,

Murid diminta membaca petikan yang disediakan secara senyap serta memahami maksud petikan keseluruhan.

ciku ,duku, rambutan dan sebagainya 2.Ya. Petikan menceritakan tentang buah seribu khasiat. Teknik SQ3R-Survey (Tinjau).

Langkah 2 ( 5 minit )

Sebutan dan intonasi . Teknik SQ3R R-Read ± (Baca )

1.Murid diminta membaca petikan secara individu mengukut intonasi dan gaya bahasa yang betul .

BBM 1.Lampiran petikan ³ Buah Seribu Khasiat ´ Strategi

2. Guru mengarahkan murid membaca secara kumpulan dengan kuat mengikut intonasi dan gaya bahasa yang betul .

-Kolaboratif -Penerangan Nilai -Kerjasama KBKK -Menjana idea

Langkah 3 ( 10 minit )

Petikan: Isi-isi penting: -buah naga atau pitaya -tanam secara organik -kaya dengan vitamin C dan kerotin. Soalan: 1.Apakah nama lain untuk buah naga? 2. Bagaimanakah buah naga ditanam ? 3.Apakah vitamin yang terdapat dalam buah naga ? Teknik SQ3R : Q ±Question-penyoalan -pertanyaan

Murid berbincang secara lisan dengan guru tentang petikan yang telah dibaca.

Strategi -Kolaboratif -Perbincangan KBKK -menjana idea -mengkategori -mencatat

Langkah 4 ( 10 minit )

Soalan: 1.Buah naga berasal dari mana ? 1.Apakah yang dimaksudkan dengan frasa ditanam secara organik?

1. Guru membacakan soalan berdasarkan petikan . 2. Murid menjawab soalansoalan yang dibacakan oleh

Strategi -Soal jawab KBKK -Menjana -Mencatat -Mengkategori idea

3.Pada pendapat kamu adakah buah naga guru . ini akan mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran tempatan ? Jawapan: 1.Buah naga berasal dari negara Mesir. 2.Maksud frasa ditanam secara organik bermaksud ialah ditanam dengan tidak menggunakan baja kimia dan tidak menggunakan racun perosak .

3.Ya,buah naga akan mendapat

permintaan yang tinggi dalam pasaran tempatan kerana rasanya yang dsedap dan mempunyai pelbagai khasiat. Teknik SQ3R: R- Recite ±(Imbas kembali)

Penilaian (10 minit )

Lisan -kumpulkan maklumat tentang ³Buah Seribu Khasiat ³. Penulisan -Membuat karangan pendek tentang ³Buah Seribu Khasiat ³.

Lisan : 1 Secara berkumpulan murid mencari dan kumpulkan maklumat tentang ³ Buah Seribu Khasiat´ di Malaysia . Penulisan : 1.Murid senaraikan maklumat yang diperolehi dan membuat pembentangan dihadapan kelas. 2.Murid membuat karangan pendek tentang ³ Buah Seribu Khasiat ³.

KBKK -Menjana idea Nilai -Kerjasama

Penutup ( 5 minit )

Kesimpulan -makanlah buah yang berkhasiat .

Guru bersama murid merumus isi pelajaran dan menyatakan nilai murni .

KBKK -Merumus