KANDUNGAN

PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Puan Halimah Binti Ali yang sentiasa memberi bimbingan kepada semua pelajar Tingkatan 2 dan saya amat menghargainya. Ibu bapa saya juga banyak membantu dan memberi sokongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus Sejarah ini. Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Juriah binti Johari yang memberi panduan dan membimbing saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudarasaudara saya dan rakan-rakan kerana meluangkan masa dan memberikan data yang diperlukan dalam menyiapkan kerja kursus ini. Saya juga amat berbangga kerana dapat menyiapkan kerja kursus ini dalam Sejarah Tingkatan 2.

OBJEKTIF KAJIAN
Kerja kursus Sejarah Tingkatan Dua ini adalah tugasan yang perlu disiapkan oleh semua pelajar .Tugasan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada setiap pelajar sekolah SMK Sultan Ismail untuk mengetahui dan menambahkan ilmu pengetahuan tentang asal usul dan sejarah sekolah. Melalui kajian ini juga saya juga telah mempelajari pelbagai cara dan prosedur untuk memperoleh dan mengumpul fakta daripada pelbagai sumber .Di samping itu, ia juga telah memberikan banyak pengalaman yang berharga sepanjang tempoh saya menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu , saya telah dapat memupuk beberapa nilai-nilai murni yang menjadi amalan yang baik.

KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk membuat kerja kursus ini. Saya melayari internet di sekolah dan di rumah untuk mendapatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan projek. Saya juga melayari internet untuk mendapatkan lambang-lambang kemegahan sekolah. Melalui kaedah penyelidikan iaitu dengan menganalisa dokumen dan maklumat seperti bahan ilmiah, majalah dan surat khabar saya dapat mengatahui asal –usul sekolah saya.Catatan yang saya buat derdasarkan bahan-bahan itu membantu saya dalam menyusun kerja kursus ini. Saya telah menggunakan Majalah Sekolah tahun 2009 dan Surat Khabar “Berita Harian” untuk mendapatkan bahan visual dan gambar sekolah saya. Saya telah mengikuti semua aktiviti dan berjaya merakamkan dengan kamera digital semua peristiwa semasa Sambutan Jubli Emas 50 tahun yang diadakan pada 27 dan 28 Mac 2010.Bahan itu juga dapat digunakan dalam tugasan ini. Ini telah membolehkan saya mendapat pengalaman yang amat berguna untuk saya gunakan dalam membuat kerja kursus ini.

LAPORAN KAJIAN
Latar Belakang Sekolah
i) LATAR BELAKANG NAMA SEKOLAH

Nama sekolah ini adalah di perkenankan dari nama Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, mengambil sempena jasa-jasa baginda kepada rakyat negeri Johor dan minat baginda dalam perkembangan pelajaran kebangsaan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ialah putera sulung Almarhum Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Baginda telah diputerakan oleh Seri Paduka Bondanya Almarhum Tengku Maimunah binti Tengku Abdul Majid pada 28hb Oktober 1894 di Istana Semayam Bukit Senyum. Baginda telah ditabalkan menjadi Sultan apabila Seri Paduka ayahanda Almarhum Sultan Ibrahim mangkat pada 8 hb Mei 1959. Setelah berusia 6 tahun baginda telah diserahkan belajar di sebuah Sekolah Melayu di Johor Bahru dan menuntut ilmu dari seorang guru berbangsa Eropah. Pada 28hb April 1904 baginda diiringi oleh kedua Paduka Adindanya iaitu Almarhum Tunku Bendahara Idris Abu Bakar dan Yang Amat Mulia Tunku Temenggong Ahmad berangkat ke United Kingdom. Pada 30hb Ogos 1920 baginda telah berkahwin dengan Ungku Aminah binti Ungku Ahmad, saudara dua pupunya dan dianugerahkan 2 orang putera iaitu Yang Amat Mulia Tunku Mahmud Iskandar dan Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman serta seorang puteri iaitu Yang Amat Mulia Tunku Maimunah. Dalam bulan April 1981, baginda telah gering. Akhirnya baginda telah mangkat pada jam 6.12 petang di Hospital Besar Johor Bahru dan dimakamkan di Bukit Mahmoodiah Johor Bahru pada 11hb Mei 1981.

ii) PERASMIAN SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Johor Bahru yang ditubuhkan pada tahun 1960 telah dirasmikan pembukaannya oleh Almarhum Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim (Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada masa itu) pada hari Khamis, 30hb Mac 1967, bersamaan 18hb Zulhijjah 1386.

iii)SEJARAH PERKEMBANGAN SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail yang ditubuhkan pada tahun 1960 telah menunjukkan ‘sejarah menumpang yang aneh’. Pada awal penubuhannya pelajar-pelajar terpaksa menumpang di beberapa buah sekolah lain di sekitar Johor Bahru. Pada tahun 1960 sebuah kelas tingkatan 1 aliran Melayu telah dimulakan di Maktab Sultan Abu Bakar (MSAB), kemudian murid-murid ini (lelaki) berpindah ke Sekolah Menengah Dato Jaafar (SDJ) manakala murid-murid perempuan ke Sekolah Menengah Perempuan Sultan Ibrahim (SIGS). Pada tahun 1961, di SDJ terdapat 3 buah kelas Tingkatan 3, 7 buah kelas Tingkatan 2 dan 6 buah kelas Tingkatan 1. Dari jumlah itu, terdapat sebuah kelas Tingkatan 2 dan 2 buah kelas Tingkatan 1 aliran Melayu yang berpindah daripada Maktab Sultan Abu Bakar. Sehingga akhir tahun 1963 terdapat seramai 330 orang murid lelaki dan perempuan aliran Melayu di sekolah ini. Murid perempuan itu telah dipindahkan dari SIGS pada tahun 1963. Pada bulan Mac 1964, barulah kelas-kelas aliran Melayu ini berpindah ke bangunannya sendiri di Jalan Abdul Samad dan diberi nama Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail (SSI). Sebelum ini murid-murid ini telah dikumpulkan untuk sementara waktu di Sekolah Menengah Aminuddin Baki Johor Bahru. Sejak itu bermulalah pelajar aliran Melayu dari kelas-kelas tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah ini. Pengetua yang pertama ialah En. Ali b Ismail. SSI JB telah memulakan kelas-kelas Tingkatan 6 pada tahun 1969 yang bukan sahaja menempatkan pelajar-pelajar dari daerah Johor Bahru, tetapi dari daerah-daerah lain di negeri Johor. Pada tahun 1972 pula, sekolah ini telah bertukar menjadi Sekolah Menengah Atas iaitu hanya mempunyai kelas-kelas dari tingkatan 4 hingga tingkatan 6

sahaja, tetapi pada tahun 1975, telah dikembalikan semula menjadi sekolah menengah sepenuhnya iaitu mempunyai kelas-kelas dari tingkatan peralihan hingga tingkatan 6. Pada tahun 1968 tenaga pengajar sekolah telah meningkat daripada 18 orang kepada 60 orang dan selepas 1974 bilangan guru semakin bertambah sehingga mencapai 100 orang pada tahun 1983. Bilangan murid juga bertambah dengan pesat sejak sekolah ini beroperasi di bangunannya sendiri. Kemudahan-kemudahan asas dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dari tahun 1964 hingga 1974 Lembaga Sekolah telah dipengerusikan oleh Y.B Dato’ Ismail Abu Bakar dan diikuti oleh Tuan Haji Saibon bin Mustafa hingga tahun 1983. Setelah beliau meninggal dunia, tempat beliau telah digantikan oleh Tuan Hj. Bahauddin bin Pauk. Persatuan Ibubapa dan Guru sekolah telah ditubuhkan dalam tahun 1974 dan Yang Dipertuanya yang pertama ialah Encik Abdul Rahman b Ariffin. Sekolah ini bukan sahaja terkenal dengan sejarahnya yang menumpang di bangunan sekolah lain tetapi apabila sudah mempunyai bangunannya sendiri, sekolah ini telah memberi khidmat kepada yang lain. Pada tahun 1970, Sekolah Menengah Tasek Utara menumpang di sekolah ini dengan 812 orang murid dan 31 orang guru. Keadaan ini berlaku sehinggalah pada tahun 1974 apabila Sekolah Menengah Tasek Utara berpindah ke bangunannya sendiri. Sifat tolong-menolong ini berterusan apabila pada tahun 1985 Kolej Putri Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru diambil alih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lalu diletakkan di bawah pentadbiran Sekolah Menengah Sultan Ismail. Lebih istimewa lagi walaupun SMK Sultan Ismail hanya sekolah harian biasa tetapi sekolah ini turut menampung murid-murid rancangan Felda yang datang dari daerah-daerah lain di Johor Bahru. Lebih menarik lagi sejak 1971 sekolah ini telah menerima dan mendidik murid-murid Yayasan Sabah sehingga 2002. Murid-murid ini diberi kemudahan tinggal di Asrama Pusat Putera dan Asrama Pusat Puteri Johor Bahru. Kelas Rancangan Khas Agama telah diadakan sejak tahun 1991, 2 buah kelas bagi tiaptiap tingkatan 1, 2 dan 3 yang pelajar-pelajarnya terdiri daripada pelajar perempuan sahaja. Pada tahun 1999, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail telah diiktiraf sebagai Sekolah Kawalan. Kelas-kelasnya dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 sahaja. Pada tahun 2007, SMK Sultan Ismail telah dilantik sebagai Sekolah Tonggak bagi membantu peningkatan kecemerlangan akademik daerah Johor Bahru. Kini, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Johor Bahru bukan sahaja terkenal di seluruh negeri Johor tetapi juga di seluruh negara.