1.

PENDAHULUAN Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek , rohani , emosi dan jasmani adalah sebagaimana matlamat yang ingin direalisasikan oleh Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Dengan penganjuran pertandingan kuiz sains dan matematik ini para murid dapat menukar persepsi mereka yang salah terhadap subjek sains dan matematik yang mereka tanam sekian lama. Aktiviti ini dapat melakar cara baru bagi mewujudkan rasa minat terhadap mata pelajaran sains dan matematik dikalangan murid. Yakni, harus ditanam sejak awal lagi kerana kedua-dua mata pelajaran ini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan murid-murid kelak. 2. MATLAMAT Matlamat pertandingan kuiz sains dan matematik untuk menyemai minat murid terhadap mata pelajaran sains dan matematik dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan matematik. Justeru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan matematik dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains dan matematik di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan matematik ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta melahirkan masyarakat yang produktif. 3 Objektif Diadakan Minggu Sains Dan Matematik. Antara Objektif yang ingin dicapai melalui Program ini adalah; 1. Meningkatkan daya pemikiran kreatif dan kritis di kalangan murid. 2. Menggalakkan murid menjana idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah. 3. Meningkatkan penguasaan pelajar terhadap istilah Sains dan Matematik

dalam Bahasa Inggeris. 4. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. 5. Memupukkan semangat kerjasama di kalangan guru dan murid. 4. TEMA “Bulan Kembar Tiga” 5. BUTIR-BUTIR PROGRAM Tarikh program • 21 Julai 2010

Tempoh perlaksanaan • 2 jam (2.00pm – 4.00pm)

Tempat program • Makmal sains, Sekolah Kebangsaan Sungai Batu.

6. BILANGAN PELAJAR Ahli persatuan Sains Ahli persatuan Matematik Jumlah LELAKI 16 orang 2 orang 18 orang PEREMPUAN 29 orang 1 orang 30 orang JUMLAH 45 orang 3 orang 48 orang

Guru-guru pelatih yang terlibat: 1) En. Purushothman munusamy 2) Cik. Nurayuni binti Mohd Shukur 3) Cik. Poh Hong Ging 4) Cik. Sim Siew Fung Senarai nama penuh peserta program berserta kelas telah dilampirkan bersama. (Lampiran B)

7. JAWATANKUASA KERJA AHLI JAWATANKUASA INDUK PERTANDINGAN KUIZ SAINS DAN MATEMATIK 2010 Penaung Penasihat Pengerusi Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha Bendahari : En. Mohd Husin b Arshad (Guru Besar) : En. Nazri M. Salleh(GPK Kurikulum) : Pn. Salmah binti Darus (GPK Hem) : En.Mohd Rizal bin MD. Daud (GPK KoKo) : En. Purushothman Munusamy : Cik. Sim Siew Fung : Cik Nurayuni Binti Mohd Shukur : Cik. Poh Hong Ging

8. JAWATANKUASA KECIL AJK Hadiah AJK Peralatan dan bahan : En. Purushothman Munusamy : Cik. Poh Hong Ging

9. ANGGARAN PERBELANJAAN PERKARA Bahan-bahan -kertas A4 (1 rim) RM 10.00 -kertas mahjung (10 keping) RM 0.40 × 10 = RM 4.00 Photostat (40 keping) RM 5.00 Hadiah RM 10.00 Jumlah RM 29.00 *Kami memohom peruntukan untuk hadiah dan bahan-bahan. 10. PENUTUP ANGGARAN KOS

Pertandingan kuiz sains dan matematik dianjurkan bagi meningkatkan pengetahuan dan penguasaan murid-murid serta menarik minat mereka dalam mempelajari kedua-dua subjek ini dengan lebih baik lagi. Pertandingan ini dirangka untuk mengurangkan jurang yang terdapat diantara murid-murid. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat mencapai matlamat dan objektif KBSR yang telah ditetapkan. Kami berharap agar mendapat sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak tuan agar dapat memudahkan lagi perjalanan program ini.

Sekian, terima kasih.

“GURU PEMBINA NEGARA BANGSA” Saya yang menjalankan tugas, Diluluskan oleh,

............................ (CIK NURAYUNI BINTI MOHD SHUKUR) Setiausaha, Pertandingan Kuiz Sains dan Matematik, Sek. Keb. Sungai Batu. Teluk Kumbar, Pulau Pinang.

............................... (EN. MOHD HUSIN B ARSHAD) Guru Besar, Sek. Keb. Sungai Batu, Teluk Kumbar, Pulau Pinang.

(LAMPIRAN A)

Tentatif Program
Rabu (21 Julai 2010)

1.30 ptg 1.45 ptg 1.55 ptg 2.00 ptg 3.45 ptg 3.55 ptg 4.00 ptg

: Persediaan untuk pertandingan kuiz : Murid-murid berkumpul di Makmal sains : Memberi taklimat tentang kuiz : Soalan diedar dan murid-murid mula menjawab : Kertas soalan dikutip : Murid-murid bersurai : Makmal sains dikemaskan