BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MASALAH PELAJAR

Kes 1 : MEROKOK 1. adakah anda merokok? 2. jika ya, nyatakan sejak bila. 3. jika tidak nyatakan sebab 1. adakah anda suka kepada perokok? 2. jika ya, nyatakan sebab. __________________ 3. jika tidak, nyatakan sebab. __________________ Ya tidak ________________ ________________ Ya tidak

1. jika anda merokok, nyatakan sebab. 2. adakah anda merokok di asrama?

Pengaruh rakan

Tekanan perasaan

Ingin mencuba

Lain – lain. Nyatakan.. _______________ Ya
Lebih 10 x

tidak
Lebih 5 x Tak ingat

2. jika ya, nyatakan berapa kerap kali anda merokok dalam masa seminggu? 1. di manakah lokasi anda merokok? 2. bilakah anda merokok? 3. nyatakan masa anda merokok 4. adakah anda seronok merokok? 5. pernahkah anda berniat untuk berhenti merokok?

tandas

Di dalam bilik

Belakang blok

Lain – lain. Nyatakan.. _____________
Pagi petang malam

_________________
Ya Ya Tidak Tidak Tak pasti