Kitar Semula

Kita harus mempraktikkan amalan 3R, iaitu kurangkan penggunaan, guna semula, dan kitar semula (Reduce, Reuse and Recycle). Kitar semula bermaksud rnengumpulkan dan memproses semula barang-barang terpakai dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna. Amalan kitar semula barang-barang terpakai diperkenalkan dalam usaha untuk menjimatkan penggunaan sumber, memastikan alam sekitar sentiasa bersih, mengelakkan pencemaran, dan mengurangkan pembaziran. Antara barang yang boleh dikitar semula termasuklah kertas, plastik, besi, aluminium, dan getah. Barang seperti botol kaca boleh digunakan semula setelah melalui proses pembersihan.

Pendidikan Alam Sekitar
Bagi menjamin usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam jangka panjang, masyarakat perlu dipupuk kesedaran dan dididik untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap kesempunaan alam sekitar. Oleh itu, Program Pendidikan Alam Sekitar (PPAS) diperkenalkan mulai tahun 1980-an. Di sekolah, pendidikan alam sekitar diterapkan dalam mata pelajaran yang sedia ada seperti Kajian Tempatan, Geografi, dan Sains atau boleh diajarkan merentas kurikulum. Dalam usaha ini, murid-murid akan didedahkan kepentingan alam sekitar dan cara-cara penjagaan alam sekitar. Dengan adanya usaha ini, diharapkan murid-murid akan mempunyai perasaan dan semangat sayang akan alam sekitar dan cinta akan keindahan alam sekitar. Selain itu, pihak sekolah juga harus menubuhkan Kelab Alam Sekitar atau Persatuan Pencinta Alam untuk membolehkan murid-murid menyertai pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar seperti kempen kitar semula dan tidak membakar sampah secara terbuka.