Rumusan

Sesungguhnya, kajian itu telah menberikan banyak kesan yang positif. Melalui kajian ini, saya telah mengetahui tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan perindustrian serta di sebuah negara yang dibandingkan iaitu Jepun. Kajian ini juga memberi saya maklumat tentang sumbangan-sumbangan kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti kesan-kesan kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar serta langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar. Saya telah mengalami pengalaman yang amat berguna dalam pembelajaran geograri dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam usaha mendapatkan data dan maklumat berkaitan denga kawasan kajian saya. Maklumat-maklumat yang saya dapati telah diproses dan dipersembahkan dalam bentuk grafik seperti jadual, graf bar dan carta pai seperti yang telah diajar oleh guru. terhadap persekitaran kita. Jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang kurang bernasib baik, kawasan tempat tinggal saya adalah jauh lebih bertuah kerana mempunyai kegiatan ekonomi yang amat baik serta kemudahan yang sempurna serta penduduk yang harmoni. Oleh yang demikian kita seharusnya menghargai apa yang ada dan tidak melakukan sebarang perkara yang boleh mencemarkan persekitaran kita. Kawasan tempat tinggal yang sempurna mencerminkan penduduknya yang sentiasa menghargainya.