Form 5: Chapter 6 – Variation

Chapter 6: Variasi
6.1 Variasi dalam organisma 1. Perbezaan di antara organisma dari spesies yang sama. 2. Jenis: Bersambungan Tidak bersambungan Quantitatif Qualitatif - Saiz lengan tangan - Kumpulan darah - Ukur lilit dada - Warna mata - Berat - Lekapan cuping telinga - Tinggi - Kebolehan menggulung lidah Genetik dan persekitaraan Genetik 6.2 Sebab Berlakunya Variasi Genetik 1. Dirangsang oleh: a) Pindah silang b) Penyusunan kromosom secara rawak c) Mutasi

Berlaku semasa profasa I. Pertukaran segmen berlaku antara kromatid kromosom homolog pada kiasma. Semasa metafasa I.

i) Gen ii) Kromosom d) Persenyawaan rawak Diantara gamet jantan dan gamet betina. 2. Pindah silang dan penyusunan secara rawak menghasilkan kombinasi baru genetic.

Persekitaraan

Prepared by: Mr. Gerard Selvaraj

Form 5: Chapter 6 – Variation

Penotip = Genotip + Kesan persekitaraan Mutasi 1. Peubahan tetap yang berlaku pada rantai nukleotida DNA ataupun pada bilangan DNA. 2. Sebab: a) Kesalahan yang berlaku semasa replikasi DNA yang berlaku semasa pembahagiaan sel. b) Pembahagiaan kromosom yang tidak seimbang semasa pembahagian sel. c) agen kimia atau fizikal. Agen fizikal Agen kimia Radiasi bertenaga tinggi - benzene - sinar X - formaldehyde - sinar gamma - carbon tetrachloride - sinar ultraviolet - asbestos - radiasi nuclear - gas ‘mustard’ - tar dalam rokok - racun serangga 3. Mutasi yang berlaku dalam sel badan tidak boleh diwarisi tetapi ia boleh memberi kesan kepada orang itu. 4. Mutasi gen a) berlaku pada satu locus di kromosom b) melibatkan nukotida c) perubahan rantai nukleotida boleh menyebabkan protein yang salah disintesis. d) boleh berlaku pada gen dominant atau resesif. e) menyebabkan penyakit yang boleh diwarisi seperti ‘sickle cell anaemia’, ‘albinism’ dan ‘polydactylism’. f) ‘Sickle cell anaemia’; - disebabkan oleh mutasi pada alel resesif yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. - alel yang mengalami mutasi menyebabkan penghasilan hemoglobin yang tidak normal yang menjadi hablur menyebabkan sel darah merah mengambil bentuk sabit. g) ‘Albinism’; - Albino tidak dapat menghasilkan sejenis enzim yang bertanggungjawab dalam penghasilan pigmen kulit, melanin. - Albino mempunyai rambut putih, mata berwarna merah jambu dan kulit yang sangat sensitive kepada cahaya matahari. h) ‘Polydactylism’; - Individu yang mempunyai jari tangan atau kaki yang lebih.

Prepared by: Mr. Gerard Selvaraj

Form 5: Chapter 6 – Variation

5. Mutasi kromosom a) peningkatan atau penguranagn bilangan kromosom atau perubahan pada struktur kromosom. b) disebabkan kegagalan kromosom homologus untuk membahagi semasa meiosis I dan meiosis II. c) ‘Down Syndrome’ - individu yang mempunyai lebihan satu kromosom nombor 21, menjadikan jumlah kromosom 47 dalm setiap sel. - cirri-ciri: dahi yang lebar, leher dan tangan serta kaki yang pendek, mata berbentuk almond dengan bulu mata yang dilipat, lidah yang tebal dan masalah mental dan jantung bermasalah semasa kecil. d) ‘Turner’s Syndrome’ - wanita yang mandul yang mempunyai kromosom 44 + X0. - tahap hormone seks yang rendah dan pertumbuhan ciri-ciri seksual sekunder yang tidak ketara. e) ‘Klinefelter’s syndrome’ - lelaki mempunyai kromosom 44 + XXY. - organ seks yang kurang pertumbuhan. - tahap testosterone yang rendah, bulu badan yang kurang dan pertumbuhan buah dada.
Prepared by: Mr. Gerard Selvaraj

Form 5: Chapter 6 – Variation

f) ‘Polyploidy’ - pertambahan satu atau beberap set kromosom dalam sesebuah organisma. - tiga set-triploid - biasa dijumpai pada tumbuhan berbunga dan tumbuhan makanan seperti epal, tomato dan gandum untuk menghasilkan buah yang lebih besar dengan kandungan nutrient yang lebih tinggi. g) perubahan pada struktur kromosom melibatkan penyusunan semula satu blok gen pada kromosom. h) boleh menyebabkan perubahan bilangan gen atau pada rantai gen pada kromosom.

Prepared by: Mr. Gerard Selvaraj

Form 5: Chapter 6 – Variation

Kepentingan variasi dalam kemandirian sesuatu spesies 1. Memberikan adaptasi supaya mereka dapat bersaing dan hidup di dalam satu persekitaraan yang baru.

Prepared by: Mr. Gerard Selvaraj