LAMPIRAN B

PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BIL ASPEK ITEM a). Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki, Berbasikal, Motosikal, Bas sekolah, Dihantar penjaga, Bot/Perahu, Kereta sendiri, Kereta api) ii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. iii. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah.(Basikal, Motosikal, Kereta) iv. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. Menetapkan laluan pejalan kaki, laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. vi. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. vii. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. viii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. JUMLAH SKOR b). Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah, makmal, bengkel, lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan. iii. iv. v. vi. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Skor Sekolah 0 1 2 TB

* *

*

*

1

PENGURUSAN AKTIVITI MURID

0

vii. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Skor JUMLAH SKOR r l t ri ti iti ri l , c). Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum, Sukan r i : Dan Permainan: i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas aktiviti kokurikulum, sukan dan permainan. ii. r l , l ti iti ij l . 0

iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan. iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Skor JUMLAH SKOR d). Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid selamat digunakan. Skor JUMLAH SKOR e). Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. iii. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. Penetapan kawasan larangan di asrama v. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. viii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 10 0 iii. iv. v. vi.

*

ekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan fizikal bangunan ii. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian t , l r l r i r l t l tri dan peralatan elektrik iii. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air t , l r l r r ti l i ir iv. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan r rit vi. k t , l r l r sist t vii. k t , l r l r l sk s k l viii. t ,t t c r , l r l r t ss k l ix t ,t t c r , l r r l t i ilik- ilik k s x Pemantauan, tatacara penggunaan, penyelenggaraan padang dan t ,t t c r , l r gelanggang permainan. l r i . xi. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. xii. Arahan keselamatan dipamerkan xiii. Penetapan kawasan larangan di sekolah. t k s l r is k l . xiv. k t , , l r i r l t , k rt s k l

i.

2

PENGURUSAN KESELAMATAN ESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH

i.

v. vi. vii.

r r - r r i t rvensi n emuli n untuk muri . istem l ku isi lin uri ( ) ematuhan uku anduan dan urat ekeliling Ikhtisas, ementerian elajaran alaysia. Skor JUMLAH SKOR

a). Arahan keselamatan menghadapi krisis dan encana: enyedia enyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / erkaitan bencana (kebakaran, perubahan cuaca, ribut petir, kemarau, jerebu, encana banjir, dan lain-lain yang berkaitan) ii. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. iii. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi

4 4

i. ii. iii. iv. 5 PENGURUSAN RISIKO v. vi. vii.

l m t r r it l i r m ri dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. rj l m ri l . murid l m li Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. Pelan strategik kawasan berisiko Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

JUMLAH BESAR SKOR

1

¨

– —š—œ ˜ —£—¢—Ÿ Ÿ ¡— ˜  ›— — ˜ Ÿ ›—ž›— ›œ ›—š — ™ ˜— § ¥ ¦ ¤ ‹ Œ †



‘ • ”‘“ ‘ ‘ ‘’ ‘   Ž ‘   ‚ ~ ƒ  ~ € ~ ~PENGURUSAN I I / KRISIS/ C

i . atihan menghadapi krisis dan bencana . da nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. i. erjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. Pematuhan uku Panduan dan urat Pekeliling Ikhtisas, ii. m t r t lili I ti , ementerian Pelajaran alaysia. m t ri l j r l i .

{

i.

JUMLAH

Skor JUMLAH SKOR

p

3

PENGURUSAN SOSIAL

|

}

z u y h x w h h v h r ut u mt sk qk kr rr p r h kq m kp o n lk ji m lk ji “ g f — f df d–e–•™ d™˜ —– •” ˜ —– •”

ii. iii. iv.

¢¤ ¢¤ ¤   ¤ ¦¤¡ ¡¦ ¢¤ ¤ ¦¤ ©¡¦ ©§ ¡¨¡¦ § §£ ¢¤¦¤¥¤£¢¡  
.

e iht rihthq ihh hrrif f sifq ihhiprrifq h h h h ihph ihgf hv u e u t ih h h fq ihh hrrif f sifq ihhiprrifq h h h h ihph ihgf dV c T VbWV WV cYV TY S Q WVA WVV V``WT T aWTY WVVWX``WTY V V V V WVXV WVUT b PD @ 9 9 BD ED ED @BD 9B EDA EDD DHHE9 9GE9B EDFD ED C9B A@ 8 EDHEF E9IC9B ED @BD 9B EDA EDD DHHE9 9GE9B EDFD ED C9B A@ 8 9 76 64 54

# #" " )( ( ( "& )(% ! )( (3(%)"& )( $&( "& )(% )(( (22)" "1)"& )(0( )( '"& %$ #"

Skor UMLAH SKOR W arga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu r s k l i t i ti k rl diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. Ada Peti Aduan di sekolah Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan Program-program pencegahan untuk murid. r r - r r c t k ri .

C9

ˆƒ y x ƒ ƒˆ „ƒ€ „x ‚… y€ „ƒ ƒ ƒ x „ƒ„ƒ ‚ ‡„x „ƒ€ „ƒƒ ƒ††„x x‡„x „ƒƒ„…††„x „ƒ…ƒ „ƒ ‚x €y w x

‘



‰



‰

‰ 

        ’

1 1

1 1 1 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 28 1 1 1 1 1 1 1 14 14

‰ ‰ˆ ‡ Š Š„ … ††

R

Skor r

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14 14 5

RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN

BIL.

ASPEK

WAJARAN

SKOR PENUH

1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah

50% 20% 10% 10% 10% 100%

70 28 14 14 14 140

10 28 14 2 14 68

7.14 20.00 10.00 1.43 10.00 48.57

3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH

CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN

BIL.

ASPEK

WAJARAN SKOR DIPEROLEHI X 50 = PERATUS PENCAPAIAN _________________

1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah

2

SKOR DIPEROLEHI X 20 = PERATUS PENCAPAIAN _________________

3 Pengurusan Sosial

SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________

4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko
SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________

PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT

BIL. 1 2 3

PERATUS PENCAPAIAN

PIAWAIAN SEKOLAH SEKOLAH SELAMAT MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP

80 - 100 50 - 79 0 - 49
5

SKOR DIPEROLEHI
NAMA SEKOLAH SK SUNGAI TUNGKU, TELUK INTAN.

BIL. 1

PERATUS PENCAPAIAN

PIAWAIAN SEKOLAH

2 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH

3

48.57

.

PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT

BIL.

PERATUS PENCAPAIAN

PIAWAIAN SEKOLAH

1

80 - 100

SEKOLAH SELAMAT

2

50 - 79

MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH

3

0 - 49

PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH