Pendapat Tokoh Dalam perutusan Menteri Pelajaran ,Datuk Seri Hishamuddin b Hussein sempena Sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan

Negara Ke-50,beliau menegaskan bahawa bagi mengekalkan kebebasan minda dan fizikal yang kita kecapi sekarang, perpaduan kaum dalam kalangan warga pendidikan merupakan elemen yang paling utama. Perpaduan ini perlulah disemai kepada anak didik sejak mereka di bangku sekolah lagi, supaya dapat melahirkan generasi masa depan Malaysia yang bersatu padu, saling memahami dan saling menghormati antara satu sama lain. Hasilnya, kita akan terus bersatu padu tanpa mengasingkan diri mengikut kaum dan kelompok masingmasing. Menurut beliau lagi, kita perlu sedar bahawa rakyat negara ini begitu istimewa kerana terdiri daripada pelbagai kaum dan pada masa yang sama, hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Kita perlu berbangga bahawa keharmonian dan keistimewaan rakyat negara ini telah dijadikan contoh kepada negara luar dalam usaha membendung isu perkauman. Jadi, kita perlu sama-sama berganding bahu meneruskan keharmonian ini seiring dengan usia kemerdekaan negara kita