TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK

PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK OBJEKTIF: Pada akhir tajuk ini anda akan dapat: 1.Memperkenalkan asas muzik, membolehkan pelajar memahami prinsip-prinsip muzik. 2.Menjelaskan maksud muzik,memahami matlamat & objektif muzik. 3. Menyatakan konsep muzik & kemahiran muzikal yang perlu ada pada pelajar. 4.Menjelaskan faedah SDP dalam proses P&P. 5. Menjelaskan aktiviti muzikal yang perlu ada pada setiap pelajar (Nyanyian, Pergerakan & Permainan Alat) 6.Merancang aktiviti muzikal bersesuaian tahap kemampuan pelajar.

PENGENALAN ASAS DALAM MUZIK 5.1 PENGENALAN ASAS MUZIK Kegiatan muzik sebagai saluran komunikasi. Penglibatan pelajar yang luas dan sejagat dapat membantu mengeratkan hubungan dan persefahaman kemanusiaan. 5.1.1 DEFINISI MUZIK Muzik sebagai satu cabang seni dan sains yang menggabungkan bunyi vokal dan instrumental, semulajadi atau rekaan yang memuaskan mengikut estetika,coraak pemikiran dan emosi manusia/mencerminkan budaya.Muzik secara universal adalah seni bunyi-bunyian.

5.1.2

MATLAMAT & OBJEKTIF

- Memperkembangkan potensi & kualiti

diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara.

OBJEKTIF: Dengan memahami muzik, pelajar akan dpt:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menikmati pelbagai pengalaman muzik. Memperkembangkan nilai estetika,kreativiti,ekspresi diri. Merasai & mengenal konsep muzik Tingkatkan kemahiran mendengar mz secara aktif Mengenal/memahami sistem notasi mz yang asas. Memperkembang kem. asas dlm nyanyian,mz dgn gerakan dan permainan alat. 7. Berusaha, disiplin, yakin diri,toleransi, kerjasama. 8. Mengenal/menghargai jenis mz tanah air, tradisional& semasa. 9. Mengenal mz dari negara lain yang sesuai. 10. Menjadi penggguna mz yang berpengetahuan & berdiskriminasi

5.1.3

PRINSIP P & P MUZIK

‡ Mengajar bunyi-bunyian terlebih dahulu dari simbol
(menyanyi dahulu sebelum mempelajari notasi muzik) (rote before note). ‡ Kaedah penemuan kendiri ² pelajar memerhati, mendengar, meniru, membeza bunyian, menentukan samada bunyi itu sama atau berlainan melalui pengalaman, seronok di dengar atau tidak. ² Panduan minimum dari guru,pembelajaran secara aktif. ‡ Pembelajaran mengikut urutan, mengajar satu unsur mz sahaja sebelum digabung dengan unsur lain. ‡ Prinsip dan teori diberi selepas amalan praktik. ‡ Peluang yang cukup utk mengkaji mz & membuat latihan dgn elemen mz. ‡ Nama-nama not utk nyanyian dan mz instrumental diselaraskan. Nyanyian solfa tidak digalakkan.

KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MUZIK

DALCROZE
EMILE JAQUES DALCROZE

Pergerakan Berirama: -Menggunakan gerak geri tubuh badan sebagai sensitiviti terhadap aspek/unsur muzik kerana tubuh badan berkait rapat dgn otak. Pembelajaran Berperingkat: -Nyanyian semerta, isyarat tangan, latihan solfa skel pentatonik, nyanyian lagu rakyat secara µa capella¶. Pengalaman Muzikal:Empat komponen utama 1.Imitasi 2. Eksplorasi 3.Improvisasi/mencipta 4. Literasi.
*Alat mz Orff ± xylofon/metalofon yg boleh ditanggalkan mengikut not yang dikehendakki.

KODALY
ZOLTAN KODALY

ORFF
DR.CARL ORFF

GORDON
DR.EDWIN GORDON

Bunyi sebelum Simbol: -Permainan muzik tanpa notasi terlebih dahulu sebelum simbol muzik diperkenalkan. Pendekatan Bakat: -Mendengar muzik secara berulang, menghafal,menggunakan alat violin, bermula dari peringkat awal kanak-kanak.

SUZUKI
DR.SHINICHI SUZUKI

LATIHAN SOLFA ISYARAT TANGAN

do¶ ti la sol fa

mi Sila nyatakan solfa yang terlibat dlm video clip ini re do

(do¶) KONSEP NYANYIAN SOLFA YANG MENJELASKAN ARAS TUBUH BADAN YANG SEMAKIN NAIK SELARI DENGAN PIC DALAM NYANYIAN SOLFA.

5.2

KONSEP MUZIK:

1.MELODI 2.HARMONI 3.IRAMA 4.EKSPRESI 5.BENTUK 6.WARNA TON 7.JALINAN

5.2.1 UNSUR-UNSUR MUZIK UNSUR-

1.MELODI
Melodi ialah susunan bunyi ton secara mendatar (linear) dan berkontur. Bunyi ton adakalanya panjang, pendek atau pun sama dan bunyi-bunyi ton bunyiini menentukan irama melodi. Sesuatu melodi bertukar jika pic dan irama bertukar. Pergerakan melodi ini melibatkan pic dan irama yang dikawal oleh meter Contoh irama melodi : Meter

MELODI (Samb.)
Pic
Pergerakan ton boleh berulang ke atas atau ke bawah, mengikut langkah seperti anak tangga; mungkin separuh langkah, langkah penuh atau pun melompat. Turun dan naik ton menentukan pic

MELODI (samb.) (samb.)

Soal jawab melodi
Irama melodi boleh dimainkan secara soal jawab.

MELODI (samb.) (samb.)
JEDA SKEL SOLFA KONTUR Jarak antara dua not. Susunan lapan not dalam satu tanda nada Nyanyian pic/skel menggunakan sebutan.
-Disjunct

(melodi melompat) -Conjunct (melodi bertangga / mengikut langkah) RANGKAI Satu frasa lagu yang dinyanyikan senafas. LAGU

Harmoni adalah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama. Gabungan not-not ini membentuk notkord. kord. Kegunaan kord adalah untuk mengiringi melodi. Bunyi yang harmoni juga boleh didengar dalam nyanyian apabila sesuatu lagu itu digubah kepada beberapa lapisan suara. Lapisan suara ini digubah berasaskan kord iringan sesebuah lagu. Lazimnya lapisan suara digubah sehingga empat lapisan iaitu lapisan Soprano, Alto, Tenor dan Bass.

HARMONI ± (TRIAD & KORD)

Gabungan dua not yang harmoni

Gabungan tiga not (triad)yang membentuk kord hasilkan harmoni

Gabungan lebih dari tiga Not juga membentuk kord hasilkan harmoni

HARMONI ± (ARPEGGIO): Contoh dalam Skel C Major

3. IRAMA
Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza.
Dalam irama terdapat elemen-elemen seperti detik, meter, elemendetik, meter, corak irama, tempo dan rentak.Sebelum memahami elemenirama, rentak. elemenelemen ini, nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu.

Not Not

IRAMA (samb.)
Corak Irama

IRAMA (samb.)
Detik Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat . Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol >

IRAMA (samb.)
METER Masa bagi muzik di kawal oleh meter ditulis spt berikut: 2 3 4 2 6 4 4 4 2 8 Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.

TEMPO

RENTAK Corak irama tertentu utk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Cth: Rentak Zapin.

4. EKSPRESI 
Ekspresi

merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri muzikal ini ialah seperti dinamik, istilah dan tanda isyarat.

EKSPRESI 

Dinamik - p (piano) - f (forte ) Istilah - Alla marcia - Andante

-

lembut kuat 

-berentak seperti mac -Kelajuan seperti orang berjalan

EKSPRESI (samb.)
- Allegro - Moderato 

-

rancak dan cepat Sederhana

Tanda Isyarat - Tekanan - Ulang
‡ rujuk modul ms 86 - 87

5. BENTUK/STRUKTUR
KARYA MUZIK MEMPUNYAI SUSUNAN STRUKTUR/BENTUK TERSENDIRI.

BENTUK DUA BAHAGIAN BENTUK TIGA BAHAGIAN

BINARI (AB) TERNARI (ABA, AABA, AAB, ABA', AA'BA')

BENTUK RONDO ABACADA... BENTUK STROFIK Pengulangan µtune¶ yang sama.(Vocal Songs) A,A¶,A¶¶,A¶¶¶

6. WARNA TON
Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri, dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah
- suara lelaki dengan suara perempuan -suara perempuan dengan suara kanakkanak - petikan gitar dengan tiupan trompet - paluan gong dengan gesekan biola

Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton ialah seperti lembut, kasar, nyaring, garau, halus, gelap, terang, ringan dan berat. Dalam koir, nyanyian pelbagai lapisan suara (soprano dan alto bagi perempuan tenor dan bes bagi lelaki), menghasilkan warna ton yang menarik dan harmonis. Bunyi pelbagai jenis alat dalam orkestra juga contoh warna ton yang berbeza.

7. TEKSTUR/JALINAN
Tiga jenis tekstur/jalinan dalam muzik :
Monofoni Nyanyian tanpa iringan atau penggunaan satu alat muzik tanpa iringan. Melodi diiringi oleh alat muzik berharmoni/ nyanyian dengan iringan gitar/piano. Satu, dua atau lebih melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.

Homofoni

Polifoni

5.2.2

KEMAHIRAN MUZIKAL

TIGA KOMPONEN BESAR KEMAHIRAN MUZIKAL: 1. KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN 2. KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DGN GERAKAN 3. KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK

KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN: 1. MENGETAHUI DAN MEMBINA TEKNIK MENYANYI BERASASKAN ELEMEN-ELEMEN BERIKUT: POSTUR: a. BERDIRI

Cara berdiri yang betul semasa menyanyi ialah: tegakkan tulang belakang satu kaki ke depan dan satu lagi ke belakang kalau tidak ke depan dan belakang, jarakkan kaki badan mesti rasa ¶free·/ tidak terkongkong dan fleksibel. Jangan angkat bahu ketika menyanyi dan ketika menarik nafas.

POSTUR:
b. DUDUK

Cara duduk yang betul semasa menyanyi ialah: duduk 1/3 dari depan kerusi tapak kaki mendatar atas lantai angkat dada, dagu ke bawah luruskan belakang dan kepala

PERNAFASAN: Perkara yang paling penting dalam seni vokal adalah pernafasan. Pernafasan semasa menyanyi dengan pernafasan biasa adalah jauh berbeza. Prinsip pernafasan semasa menyanyi adalah menghirup udara secepat dan sedalam mungkin, lalu mengeluarkannya seperlahan mungkin.

SEBUTAN & ARTIKULASI:

Alat-alat artikulasi adalah merujuk kepada lidah, bibir, gigi dan lelangit untuk menghasilkan sebutan yang jelas dan betul. Struktur lidah, bibir, gigi dan lelangit akan membentuk bunyi dan perkataan, juga untuk menghasilkan sebutan lirik lagu yang baik.

-

EKSPRESI:

Dinamik memberi erti dan ekspresi kepada sesebuah lagu seperti: I. Menyanyi dengan ansur kuat/ansur perlahan (volume) pada bahagian-bahagian tertentu untuk menegaskan bahagian tersebut atau lirik yang berkenaan.(f, ff, fff, p, pp, ppp)

II. Menyanyi dengan ansur laju / ansur perlahan (tempo)

III.Menyanyi dengan mud riang/sedih

PENGHASILAN TON Untuk mengeluarkan suara/ton, otot tambahan iaitu kord vokal diaktifkan secara meletuskan udara dari paru-paru melalui kord vokal yang tertutup. Tekanan dan getaran yang dihasilkan berulang kali (ratusan dan ribuan kali sewaktu proses pernafasan) per saat akan menghasilkan suara/ton. Kord vokal mengeluarkan suara apabila udara didalam paruparu dilepaskan melaluinya. Pengeluaran suara yang betul akan menghasilkan sebutan yang baik dan jelas dalam nyanyian.

MEMFRASA: i. - Mengawal nafas dalam nyanyian mengikut frasa lagu.

ii. - ¶Snatch breathing· (menarik nafas dengan cepat) dilakukan untuk menarik nafas sebelum menyambung semula nyanyian. Ia dilakukan dengan cepat.

2. MEMBINA KEMAHIRAN MENYANYI: KEMAHIRAN INDIVIDU
Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo. Menyanyi skel: jeda, arpeggio menaik/menurun. Menyanyi semula keratan lagu yg diperdengarkan. Menyanyi serta merta mengikut skor muzik

KEMAHIRAN ENSEMBEL
Menyanyi dlm ensembel vokal secara unison Menyanyi dlm ensembel vokal secara berharmoni dlm lapisan suara soprano, alto, tenor. Mendengar secara aktif dan selektif

Menyanyi dlm ensembel vokal secara unison

Menyanyi dlm ensembel vokal secara berharmoni dlm lapisan suara soprano, alto, tenor.

KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DGN GERAKAN KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DAN GERAKAN ‡Bergembira bergerak dgn muzik ‡Melibatkan diri secara aktif ‡Mendengar secara aktif ‡Ekspresi diri melalui gerakan ‡Memahami konsep mz melalui gerakan ‡Mengenali aspek budaya berkaitan gerakan dgn muzik ‡Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan ‡Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya

KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK ‡Bergembira bermain alat muzik ‡Melibatkan diri secara aktif ‡Mendengar secara aktif dan selektif ‡Bermain alat secara muzikal dan terkawal ‡Memahami/aplikasi konsep mz dlm permainan alat ‡Mengenali alat mz tradisional ‡Improvisasi secara meneroka konsep mz melalui aktiviti alat permainan. ‡Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya estetika mz.

5.3 PENYAMPAIAN KONSEP/UNSUR MZ DLM AKTIVITI MUZIKAL 5.3.1 NYANYIAN 5.3.2 MZ DGN GERAKAN -rentak, lapisan suara,meter, tekanan, irama,pic, tempo, melodi, ekspresi, mud,dinamik,monofoni,homofoni. -mengikut lirik, interpretasi, dinamik, bebas, bertema. -unsur gerakan: imbangan,ruang,masa,daya/aliran.

5.3.3 -corak irama,warna ton, PERMAINAN melodi,ekspresi ALAT

SEKIAN« TERIMA KASIH
Sila buat rumusan«