AHLI KUMPULAN NURAZLINDA BINTI AZHAR (900821015132) NUR SHAMIMI BINTI BAT LATIF (910719115646) NUR SYUHADA BINTI

MOHD DIN (900223115686) SITI NOR AISHAH BINTI MUKHTAR (910109115286) AINA AYUNI BINTI GHAZALI (911008115214)

TAKRIF FRASA
‡ Unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua patah perkataan atau pun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. ‡ Frasa berbeza daripada klausa kerana binaan frasa boleh mengandungi hanya subjek atau hanya predikat. ‡ Frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun frasa itu sendiri.

Contoh :

sekolah sekolah rendah sebuah sekolah sebuah sekolah rendah sekolah rendah luar bandar

Sekolah bukan lagi bertaraf perkataan , tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah dan sebagainya.

FRASA
Frasa nama Frasa kerja

Frasa adjektif

Frasa sendi nama

Frasa nama
‡ Binaan yang, dari sudut nahu, boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. ‡ Frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. ‡ Unsur inti boleh wujud secara bersendirian sebagai satu patah perkataan ataupun diikuti oleh penerang sesudah unsur inti tersebut. ‡ Binaan ayat dasar dalam Bahasa Melayu (BM) terdiri daripada dua konstituen utama, iaitu subjek dan predikat.

‡ Binaan ayat dasar dalam Bahasa Melayu (BM) terdiri daripada dua konstituen utama, iaitu subjek dan predikat. ‡ Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar BM, terdiri daripada yang berikut : (a) FN + FN (b) FN + FK (c) FN + FA (d) FN + FS

‡ Contoh frasa nama :
Subjek (Frasa Nama) Kereta Kereta merah Kereta merah itu bapa bapa kepunyaan bapa Predikat (Frasa Nama)

BINAAN FRASA NAMA
‡ Boleh terbentuk daripada satu perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan. ‡ Jika dibentuk oleh sederetan perkataan, maka terdapat dua jenis hubungan antara perkataan itu.

‡ Jenis pertama ialah jenis yang terdiri daripada satu perkataan yang merupakan inti bagi seluruh frasa nama itu, sementara perkataan yang lain merupakan penerangnya.
Inti
Pengurus Polis

Penerang
syarikat telekomunikasi itu Diraja Malaysia itu

Predikat
bapa saya berbaris di padang

‡ Jenis yang kedua pula ialah jenis yang terdiri daripada dua unsur inti dalam satu ayat.

Inti Tilam Sudu bantal garfu

Inti

Predikat disediakan untuk pelajar baru berada di dalam rak di dapur

Frasa kerja ‡ Binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya ialah kata kerja. ‡ Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti contoh yang berikut :
Subjek Budak itu Atlet itu Predikat ( Frasa Kerja) menangis sekuat-kuat hati. berlari sepantas kilat.

BINAAN FRASA KERJA
‡ Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. ‡ Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek, iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya. Contoh : 1. Bendera-bendera berkibaran. 2. Anak kucingnya terjatuh.

‡ Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek, iaitu kata kerja yang mesti diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut ubtuk melengkapkan kerja tersebut. Contoh : 1. Syamsul menulis surat kepada sahabatnya. 2. Puan Rini menyiram pokok bunga setiap petang.

Frasa Adjektif ‡ Merupakan susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. ‡ Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut.

‡ Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti: 1. Pensyarah itu sungguh kacak. 2.Meja kayu itu sangat kukuh.

‡

Dalam susunan songsang pula, predikat frasa adjektif boleh dikedepankan seperti contoh yang berikut : 1. Bersih sekali keretanya. 2. Cantik sungguh wanita itu.

BINAAN FRASA ADJEKTIF
‡ Binaan frasa adjektif bukan sahaja mengandungi kata adjektif sebagai unsur inti, tetapi boleh juga disertai oleh kata bantu dan kata penguat, sama ada di hadapan atau di belakangnya.

‡ Contoh: 1. Kehadirannya masih terlalu awal.(kata bantu) 2. Tempat tinggalnya paling dekat.(kata penguat di hadapan) 3. Bunyi burung itu merdu sekali.(kata penguat di belakang)

Frasa sendi nama ‡ Frasa yang terdiri daripada satu kata sendi nama yang diikuti oleh satu frasa nama sebagai pelengkap kepada kata sendi nama itu. ‡ Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.

Contoh : 1. Perabot itu diperbuat daripada kayu jati. 2. Drama itu tentang kekeluargaan. 3. Keretanya di pusat servis.

TUGAS FRASA

Subjek

Objek

Predikat

Subjek

‡ Merupakan frasa yang letaknya di hadapan predikat dalam susunan ayat biasa. ‡ Dalam susunan biasa, bahagian subjek diisi oleh frasa nama.
Subjek Pakaian Aminah Pertandingan itu Kemerdekaan negara Predikat berwarna merah jambu. akan dimulakan sebentar lagi. disambut pada setiap tahun.

‡ Subjek boleh terdiri daripada: (a) kata nama (b) kata ganti nama (c) kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama (d) kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama

(a) Kata nama
‡ Kata nama yang menduduki subjek boleh terdiri daripada kata nama am, kata nama khas atau kata nama terbitan.
Subjek Lukisan itu Kecantikannya Encik Sani Predikat menarik perhatian pengunjung. menawan hati ramai jejaka. bertugas sebagai guru.

(b) Kata ganti nama
‡ Kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk juga boleh menjadi unsur subjek.
Subjek Kami Ini Dia Predikat baru pulang daripada bercuti. kawasan larangan. kakak saudara saya.

(c) Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama
‡ Terdapat juga golongan kata kerja yang boleh menjadi subjek, iaitu kata ini mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.
Subjek Berjoging Memasak Mendengar radio Predikat menguatkan stamina. merupakan hobi Sara. dapat menghilangkan bosan.

(d) Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama
‡ Terdapat golongan kata nama yang boleh menjadi subjek, iaitu kata ini mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.
Subjek Sopan santun Panas baran Manis Predikat ciri gadis Melayu. sikap yang perlu dielak. sungguh buah epal itu.

PREDIKAT DAN OBJEK
Predikat frasa nama
Kata bantu ragam

Predikat frasa kerja

Predikat
Predikat frasa adjektif Predikat frasa sendi nama

Kata bantu aspek

PREDIKAT

Frasa yang letaknya selepas subjek dalam susunan ayat biasa.

Predikat frasa nama
‡ Predikat jenis ini terdiri daripada kata nama am, kata nama khas dan kata nama terbitan.
Subjek Predikat (Frasa Nama)

Predikat frasa kerja
‡ Predikat boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif, kata kerja transitif dan kata kerja terbitan.
Subjek Predikat (Frasa Kerja)

Kata bantu aspek
‡ Perkataan yang menerangkan sesuatu perbuatan yang ada kaitannya dengan masa.
Sudah Telah Pernah

Akan Belum

Sedang Masih

Kata bantu ragam
‡ Perkataan yang menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan.
hendak mahu harus

mesti

boleh

dapat

Predikat frasa adjektif
‡ Predikat terdiri daripada kata adjektif asal ataupun kata adjektif ganda. contoh : ‡ Kata adjektif boleh disertai oleh kata bandingan lebih dan paling serta ter- yang juga membawa maksud paling. contoh :

Predikat frasa sendi nama
‡ Predikat terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.
Subjek Predikat ( Frasa Sendi Nama )

Objek tepat

Objek
Objek sipi

OBJEK

‡ Kata

nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada Kata Kerja Transitif. ‡ Boleh terdiri daripada Kata Nama Am, Kata Nama Khas, dan Kata Ganti Nama.

Objek tepat
‡ Bentuk kata nama yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja. ‡ Contoh :
± Kak Lin menyusun pinggan di atas meja. ± Puspa sedang menyiapkan tugasan KKBI itu. ± Aiyad menulis surat kepada kawannya.

Objek sipi
‡ Bentuk kata nama yang menjadi penyambut TIDAK langsung kepada kata kerja. ‡ Contoh :
± Jannah membuatkan Najwa secawan kopi. ± Adib membelikan isterinya rantai emas. ± Sultan menghadiahi Laksamana sepersalinan pakaian.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.