Nama Ahli : Mahadi Putra : Shaufik Fauzan : Edika Zuhairy Nama Guru : Alias bin Abu Sekolah : SM Sung

Siew

Tarian Zapin

ISI KANDUNGAN

Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Muka Surat 1 2 3 4-8 9 10 11

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya selaku ketua kumpulan ini bersyukur ke hadrat Allah, kerana dengan limpah kurnia ± Nya kami dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jaya dan dapat menghantar pada waktu yang telah ditetapkan.

Kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada guru subjek sejarah kami kerana telah memberikan tunjuk ajar dan sumber rujukan yang amat diperlukan untuk menyiapkan folio ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga masing-masing atas segala bimbingan dan dorongan yang diberikan selama kami menyiapkan folio ini.

Disamping itu, terima kasih kepada rakan ± rakan sekelas kerana telah memberikan cadangan, idea dan pengetahuan yang telah anda kongsikan bersama kami.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian kami merangkumi objektif ± objektif berikut:-

Memerhati & mengkaji tarian tradisional di negara kita. Mengkaji Tarian Zapin Menyatakan asal-usul tarian & banyak lagi.

KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian yang telah kami gunakan untuk menyiapkan folio ini ialah:a) Pemerhatian b) Internet

Pemerhatian Selama menjalankan kajian ini, kami telah meluangkan banyak masa memerhati latar belakang tarian ini & pelbagai maklumat tentang tarian ini.

Internet Kami juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih banyak lagi maklumat tentang Tarian Zapin yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian.

HASIL KAJIAN
Pengenalan Salah satu bentuk tarian pergaulan masyarakat Melayu yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tarian zapin. Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya. Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor. Perkataan Zapin berasal dari kata al-zaffan, iaitu gerak kaki. Zapin berkembang dan menghasilkan dua pola tarian yang berbeza iaitu Zapin Arab yang pola gerakannya berbentuk zig-zag dan Zapin Melayu berbentuk huruf ³alif´ (lurus) .

Sejarah Tarian Zapin

Zapin adalah berasal dari Yaman Selatan (Hadramaut) merupakan sejenis irama atau rentak dalam seni muzik tradisional. Zapin juga adalah sejenis tarian rakyat orang Arab. Pada abad ke 13 tarian ini masuk ke kepulauan Riau yang dibawa oleh pedagangpedagang Arab. Sewaktu orang Arab datang ke kawasan Asia Tenggara,mereka turut membawa kebudayaan Arab termasuk seni muzik dan tarian. Ia menjadi terus tersebar pada abad ke 15 terutamanya oleh pendakwahpendakwah Islam dari negara Arab dan Zapin Melayu telah menjadi lebih nyata sebagai satu permainan anak muda dan golongan tua di zaman kesultanan Melayu Johor Lama dan Kesultanan Johor-Riau-Lingga terutamanya setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.

Jenis Tarian Zapin Di Johor zapin yang dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Pada realiti kedua-duanya genre zapin itu berasal dari satu keseniaan masyarakat Arab yang di bawa Hadramaut. Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab. Zapin Melayu Zapin Melayu umumnya ditarikan oleh orang-orang Melayu yang diadaptasikan dari unsur-unsur Zapin Arab. Gerak tari dalam Zapin Melayu lebih halus dan santun dengan hayunan tangan yang lebih kecil atau sempit, langkah kaki yang tidak terlalu luas dan tinggi serta hinjutankaki yang lembut Lagu-lagu Zapin Melayu berasaskan syair-syair atau pantun-pantun Melayu. Zapin Arab Zapin Arab ditarikan oleh masyarakat keturunan Arab. Gerak tari Zapin Arab adalah gagah dengan langkah dan lenggangan yang lebih luas,hayunan tangan yang tinggi dan hinjutan kaki yang keras. Zapin Arab menggunakan lagu-lagu Arab.

Perkembangan Zapin Melayu Johor Masa Kini

Zapin Melayu Johor berkembang dan mengalami perubahan (tokok -tambah) di 5 kawasan di Johor dikenali sebagai:  Zapin Tenglu dan Zapin Pulau dari Mersing  Zapin Lenga dari Muar  Zapin Pekajang dari Johor Baru  Zapin Koris dari Batu Pahat  Zapin Parit Mustar dan Zapin Seri Bunian dari Pontian

Busana Zapin Bunga yang dililit pada sebelah kiri sanggol menandakan pemakainya masih belum berpunya berbanding dengan lilitan yang dibuat pada sebelah kanan sanggol yang menandakan bahawa pemakainya sudah berstatus sebagai wanita yang sudah berumah tangga. Aksesori tambahan untuk busana Baju Kurung Teluk Belanga untuk orang lelaki yang menarikan Zapin adalah kancing baju yang diperbuat daripada suasa atau perak dan diikat dengan batu delima, zamrud atau sebagainya. Bagi kaum wanita pula kancing yang diperbuat daripada emas, perak atau suasa diikat dengan batu Intan dan disebut sebagai Garam Sebuku atau Kunang Sekebun.Buat masa ini busana tersebut boleh sahaja digantikan dengan kancing-kancing biasa yang banyak terdapat dijual di pasar. Penari Zapin wanita juga kadangkalanya memakai aksesori tambahan yang

pernah dipakai untuk dipadankan dengan busana Baju Kurung Teluk Belanga seperti seutas rantai emas yang sederhana panjang yang disebut sebagai Rantai Belati, sepasang anting-anting telekap yang dipanggil Anting-Anting Kopi dan gelang tangan yang membelit yang dikenali sebagai Gelang Berderai

Instrumen Zapin Alat muzik utama yang digunakan bagi mengiringi tarian Zapin ialah gambus, rebana, gendang, rebab dan marakas. Petikan gambus untuk mengiringi lagu, sementara rentak gendang atau rebana menentukan rentak dan pecahan tari dan gesekan rebab menggabungkan keseluruhan muziknya. Antara lagu-lagu Zapin ialah Lancang Kuning, Zapin Asli, Gendang rebana dan lain-lain. Pada asalnya rentak Zapin adalah rentak yang digunakan untuk lagu-lagu keagamaan seperti nasyid dan lagu yang menggunakan bahasa Arab.

Gambus

Rebana

Gendang

Rebab

Marakas

Persembahan Zapin

Zapin dipersembahkan dalam 3 peringkat:  Pertama : Pembuka tirai (dikenali sebagai taksim) iaitu gambus dibunyikan secara solo. Pada peringkat ini, semua penari akan melakukan tarian pengenalan dengan beberapa pergerakan sahaja.  Kedua : Tarian, pergerakan dan hayunan. Pada peringkat kedua ini persembahan terdiri daripada pecahan atau gerakan serta lenggang tarian. Peringkat ini merupakan peringkat persembahan utama.  Ketiga : Penutup

Gerak tari Zapin lebih tertumpu kepada langkahan kaki dengan posisi tertutup serta tidah merendah. Manakala senikata yang dinyanyikan dalam lagu untuk tarian ini diselitkan dengan kalimat berunsur keagamaan seperti ³salam´ dan ³assalammualaikum´, kata-kata nasihat dan pujian kepada kebesaran agama dan kesempurnaan budi pekerti.

RUMUSAN

Hasil daripada kajian ini, kami dapat mengenal pasti kebudayaan bangsa supaya dapat dikekalkan untuk menjadi tatapan generasi masa hadapan.

Tarian tradisional dapat mewujudkan semangat cinta

akan khazanah negara

supaya kita sama-sama dapat memelihara budaya ini agar tidak luput ditelan zaman. Bak kata pepatah µtidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas´.

Ia juga dapat memberi kesedaran kepada generasi muda agar menyedari bahawa tarian tradisional ini mempunyai signifikannya untuk mewujudkan perpaduan di Malaysia.

LAMPIRAN

Galeri Gambar

Pelbagai Jenis Tarian Zapin

Pelbagai Jenis Alat Muzik Untuk Tarian Zapin

RUJUKAN 
Buku Rujukan SUKSES Sejarah PMR Terbitan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Tahun: Edisi kedua 2007 

Laman Web: http://www.google.com/ http://www.scribd.com/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Tarian_Zapin/ http://images.google.com/