MODUL PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PERNIAGAAN

PENGELUARAN
SEMESTER 1
Disediakan Oleh: Faridah Mariani Binti Johari Jabatan Kemahiran Hidup Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.

PENGELUARAN
1. 2. 3. 4.

Definisi Latarbelakang Bidang Pengeluaran Kepentingan Pengurusan Pengeluaran Cabaran Pengurus Pengeluaran Perhubungan Jabatan Pengeluaran dgn Jabatan Lain
Pengeluaran 2

5. 6.

fmj/IPTI

PENGELUARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proses Pengeluaran Perancangan Jenis-jenis Pengeluaran Kawalan Kualiti Kawalan Inventori Penyenggaraan Peralatan Konsep Pengurusan Pengeluaran Moden
Pengeluaran 3

fmj/IPTI

Definisi

Pengurusan melibatkan aktiviti
1. 2. 3. 4. 5.

Perancangan Penyusunan Penstafan Pengarahan Pengawalan

Pengeluaran melibatkan aktiviti penghasilan barang atau perkhidmatan.
Pengeluaran 4

fmj/IPTI

Pengurusan pengeluaran melibatkan:1. 2. 3. 4. 5.

Perancangan Penyusunan Penstafan Pengarahan Pengawalan

Penghasilan barang atau perkhidmatan untuk memastikan proses pengeluaran barangan berlaku secara sistematik, tersusun dan mencapai matlamat.
Pengeluaran 5

fmj/IPTI

Tujuan Pengeluaran
Untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang ditempah oleh jabatan pemasaran untuk memenuhi kehendak pelanggan.

fmj/IPTI

Pengeluaran

6

Evolusi Pengurusan Pengeluaran

Bermula sekitar tahun 1700-an, selepas Revolusi Perindustrian di Eropah. Revolusi Perindustrian ini telah mengubah cara bekerja di Eropah. Sebelumnya, buruh dan pekerja mahir menghasilkan produk dari mula sampai akhir di rumah. Selepas revolusi, mereka bekerja secara berkumpulan di kilang-kilang dengan menggunakan mesin.
Pengeluaran 7

fmj/IPTI

Adam Smith (1776) memperkenalkan konsep pengkhususan dan pembahagian kerja. Proses pengeluaran dibahagikan kepada unit-unit kecil dan diagihkan kepada pekerja. Pengkhususan kerja melahirkan pekerja mahir dan kemajuan mesin di dalam menjalankan kerja-kerja tertentu. Kemajuan teknologi dan pengenalan sistem kawalan perakaunan wujud dahulu. Kemudian Frederick W. Taylor memperkenalkan pengurusan secara saintifik. Falsafah pengurusan secara saintifik berdasarkan kepada pemerhatian dalam melakukan setiap kerja. Standard atau piawaian telah ditetapkan untuk semua pekerja.
Pengeluaran 8


fmj/IPTI

Falsafah Taylor diaplikasikan oleh pengeluarpengeluar di Amerika Syarikat seperti:

Henry Ford mengeluarkan keretanya secara besar-besaran (mass production)

Orang Jepun mengubah falsafah pengeluaran orang Amerika dengan:1. 2.

Utamakan kualiti bukan kuantiti Pengeluaran secara kecil-kecilan bukan besar-besaran Utamakan fleksibiliti Kepentingan pelanggan
Pengeluaran 9

3. 4.
fmj/IPTI

BIDANG PENGELUARAN
fmj/IPTI Pengeluaran 10

BIDANG PENGELUARAN

Bidang pengeluaran dapat dibahagikan :
1. 2. 3. 4.

Ekstraktif Perkilangan Perkhidmatan Pembinaan
Pengeluaran 11

fmj/IPTI

EKSTRAKTIF

Segala pekerjaan yang melibatkan kegiatan pengeluaran sumber alam dari bumi atau laut. CONTOH:
1. 2. 3. 4. 5.

PERTANIAN PERLOMBONGAN PEMBALAKAN PERIKANAN PENTERNAKAN
Pengeluaran 12

fmj/IPTI

PERKILANGAN

Semua pekerjaan memproses dan menukarkan bahan mentah keluaran ekstraktif kpd barang siap atau barang separuh siap. CONTOH 1. KASUT, 2. PAKAIAN 3. BEG 4. PERABOT 5. TAYAR
Pengeluaran 13

 

fmj/IPTI

PEMBINAAN

Semua pekerjaan berkaitan pembangunan infrastruktur dan aktiviti memasang barang siap atau separuh siap menjadi produk lengkap. CONTOH:  Pembinaan Bangunan  Pembinaan Infrastruktur  Pembinaan Kapal

fmj/IPTI

Pengeluaran

14

PERKHIDMATAN

 

Menjual kepakaran dan khidmat tenaga secara langsung Tidak melibatkan barang Contoh:
1. 2. 3. 4. 5.

AGIHAN NASIHAT KEWANGAN PERLINDUNGAN PENDIDIKAN
Pengeluaran 15

fmj/IPTI

Proses pengeluaran melibatkan proses penukaran bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap untuk digunakan oleh pengguna. Komponen asas proses pengeluaran ialah Input (Bahan Mentah ) dan Output (Produk/hasil )

fmj/IPTI

Pengeluaran

16

Penukaran bentuk bahan mentah kepada barang yang lebih bermakna ini dipanggil transformasi. Proses transformasi terbahagi kepada dua iaitu : ● Proses Transformasi bahan mentah kepada barang siap ● Proses Transformasi bahan mentah kepada barang siap dan separuh siap
fmj/IPTI Pengeluaran 17

Transformasi

Transformasi

Bahan mentah ( Input )

Barang separuh siap ( Output )

Barang siap ( Output )

Proses Transformasi Bahan Mentah Kepada Barang Separuh Siap Dan Barang Siap
fmj/IPTI Pengeluaran 18

Transformas i

Bahan mentah

Barang Siap

fmj/IPTI

Pengeluaran

19

Walaubagaimanapun, proses pengeluaran terpaksa dihentikan seketika sekiranya berlaku sesakan. Sesakan akan berlaku apabila : Bahan mentah tidak cukup Kemalangan di tempat pengeluaran Mogok oleh pekerja Bekalan elektrik dan air terputus Mesin rosak
fmj/IPTI Pengeluaran 20

Kepentingan Pengurusan Pengeluaran
1.

Aktiviti pengeluaran perlu cekap dan berkesan untuk mengurangkan kos dan tingkatkan produktiviti. Tingkatkan kefahaman terhadap produk atau perkhidmatan dengan membuat penambahbaikan. Tanggungjawab Pengurus Pengeluaran:a. b. c. d.

2.

3.

Pastikan keluaran memenuhi spesifikasi pengguna Pastikan keluaran mematuhi standard / kualiti Pastikan keluaran mengikut tempoh pelanggan Mengurus dan mengawal pekerja, bahan mentah dan inventori, mesin dan peralatan secara berkesan.

fmj/IPTI

Pengeluaran

21

Cabaran Pengurus Pengeluaran
1. 2.

Teknologi baru Sumber digunakan secara optimum, elakkan pembaziran Produk dikeluarkan mengikut jadual dan memenuhi spesifikasi pengguna. Kerjasama antara pekerja. Kepelbagaian produk yang hendak ditawarkan kepada pengguna pelbagai citarasa.

3.

4. 5.

fmj/IPTI

Pengeluaran

22

1.

Di samping penekanan kepada kualiti barangan, sistem pengeluaran mesti mengikuti perkembangan arus kemajuan teknologi supaya produk mempunyai daya saing yang tinggi. Proses pengeluaran haruslah fleksibel dan reke bentuk yang pelbagai memenuhi citarasa pengguna. Globalisasi dan perdagangan antarabangsa menuntut supaya pengeluaran produk dan perkhidmatan mengambil kiran kesan pengeluaran ke atas alam sekitar.

2.

3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

23

Isu-isunya:Pembuangan sisa produk Pencemaran bunyi Kesan sampingan penggunaan bahan kimia dalam pengeluaran

1. 2. 3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

24

Perhubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan lain
1.

Fungsi utama organisasi ialah
a.

1.

Fungsi lain ialah:a. b. c.

Sumber manusia Kewangan Perakaunan

Fungsi pengeluaran Pemasaran Pengedaran

b. c.

fmj/IPTI

Pengeluaran

25

Perhubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan lain
JABATAN PEMASARAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENGELUARAN
JABATAN PEMBELIAN JABATAN SUMBER MANUSIA

fmj/IPTI

Pengeluaran

26

Jabatan Pemasaran akan berinteraksi dgn Jabatan Pengeluaran utk memaklumkan kehendak dan tempahan pelanggan. Jabatan Kewangan berinteraksi dengan Jabatan Pengeluaran utk menyediakan modal, belanjawan dan merekod pendapatan pengeluaran. Jabatan lain spt Jabatan Pembelian bertanggungjawab menempah bahan mentah mengikut spesifikasi Jabatan Pengeluaran
Pengeluaran 27

fmj/IPTI

PROSES PENGELUARAN
SISTEM PENGELUARAN  Ia melibatkan banyak subsistem yang lebih kecil bagi membentuk satu sistem yang lebih besar.  Sistem pengeluaran melibatkan beberapa aspek dalam pengurusan seperti:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengurusan kewangan Pemasaran Sumber manusia Latihan, pengurusan pengangkutan dan pengedaran Perancangan Kawalan inventori Penjadualan, projek dan pengurusan kualiti
Pengeluaran 28

fmj/IPTI

PERANCANGAN

LOKASI KILANG

SUSUN ATUR KILANG

fmj/IPTI

Pengeluaran

29

Perancangan lokasi kilang
1.

Ia bermula dengan objektif yang jelas yang perlu dicapai oleh organisasi. Perancangan operasi melibatkan perancangan apa, berapa, bagaimana, di mana, dan siapa yang terlibat dalam proses pengeluaran. Apa dan berapa banyak yang hendak dikeluarkan berdasarkan kehendak atau permintaan pengguna, keupayaan pengeluar, keupayaan pembekal yang membekalkan barang dan perkhidmatan serta pengelaman pengeluar.
Pengeluaran 30

2.

3.

fmj/IPTI

1.

Tarikan pengguna dan pasaran merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk diambilkira. Banyak kilang atau firma gagal beroperasi apabila tidak dapat sumber buruh yang dikehendaki. Pengurus pengeluaran perlu memikirkan tahap pendidikan serta tahap kemahiran buruh berkenaan serta kekuatan kesatuan sekerja. Kedai makanan dan firma perkhidmatan haruslah berdekatan dengan pengguna untuk meningkatkan jualan. Tujuan lain untuk meminimumkan kos perjalnan pengguna dari rumah ke kedai tersebut.
Pengeluaran 31

2.

3.

4.

5.

fmj/IPTI

1.

Tujuan lain untuk meminimumkan kos perjalnan pengguna dari rumah ke kedai tersebut. Kilang perlu menyimpan stok, menepah bahan mentah serta membuat penghantaran kepada pengguna atau pengedar. Lazimnya pengangkutan dan kemudahan logistik perlu difikirkan sebelum sesuatu lokasi dipilih.

2.

3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

32

Faktor lain
1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Kemudahan prasarana Sistem kerajaan tempatan Kemudahan pendidikan Kadar jenayah Keadaan cuaca dan musin setempat Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaan / jenis perniagaan yang dijalankan Perkembangan masa depan Nilai tanah sesuatu tempat Kadar sewa dan hak milik tanah
Pengeluaran 33

fmj/IPTI

Susunatur Kilang Cara sesebuah mesin, stesen kerja (work stations), jabatan atau stor ruang sesebuah kilang disusun.

fmj/IPTI

Pengeluaran

34

Tujuan Susunatur Kilang
1. 2. 3. 4. 5.

Kerja dapat dijalankan dengan licin, maklumat dapat mengalir dengan lebih pantas; Ruang digunakan dengan baik; Kos sewaan ruang dapat dikurangkan; Memudahkan aliran keluar masuk bahan mentah atau produk Mengalakkan langkah-langkah keselamatan Memudahkan aktiviti penyeliaan.
Pengeluaran 35

6. 7.

fmj/IPTI

Keberkesanan Perancangan Susunatur Kilang
1.

Maklumat tentang keperluan ruangan dan kapasiti. Peralatan yang digunakan Corak aliran maklumat. Suasana persekitaran kemudahan. Kos yang terlibat.
Pengeluaran 36

2. 3. 4. 5.

fmj/IPTI

Jenis Susun Atur Kilang
Susunatur tetap Susunatur proses Susunatur produk

fmj/IPTI

Pengeluaran

37

Susunatur Tetap
 

Sesuai digunakan dalam industri berat Contoh:
Industri kapal, kapal terbang atau industri pembuatan

Peralatan, mesin dan pasukan kerja di bawa ke tapak pengeluaran tersebut. Peralatan yang digunakan biasa bersifat sementara. Lazimnya tidak dibeli tetapi disewa.
Pengeluaran 38

fmj/IPTI

Susunatur Proses
 

Dikenali sebagai susunatur fungsian / jobshop Sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am. Contoh: Mesin X-ray. Kelebihannya ia lebih fleksibel dan menjimatkan kos dimana setiap jabatan hospital tidak perlu menyediakan bilik x-raynya sendiri.
Pengeluaran 39

 

fmj/IPTI

Susunatur Proses

Kelemahannya mungkin berlaku pembaziran masa untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Masa untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Pusat x-ray terpaksa memenuhi kehendak jabatan yang pelbagai dan melambatkan proses sesuatu jabatan.

fmj/IPTI

Pengeluaran

40

Susunatur Produk

Mirip kpd barisan pemasangan yang terdapat di kilang pengeluaran. Semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlaukan bagi memasang sesuatu produk. Pekerja akan melakukan kerja secara berulang, kemahiran mereka biasanya rendah dan gaji yang rendah jika dibandingkan dengan orang berkemahiran tinggi.
Pengeluaran 41

fmj/IPTI

Susunatur Produk

Kelebihannya;
1.

Ia sesuai digunakan untuk pengeluaran produk secara besar-besaran Produk yang dihasilkan untuk kegunaan am, semua reka bentuknya adalah sama. Susun atur amat sistematik dan teratur, tidak berlaku pembaziran tempat.

2.

3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

42

Susunatur Produk

Kelemahannya;
1. 2.

Ia tidak fleksibel Reka bentuk satu pemasangan mungkin tidak sesuai untuk pemasangan yang lain.

fmj/IPTI

Pengeluaran

43

Jenis Pengeluaran

Bentuk tempahan Massa / besarbesaran
fmj/IPTI Pengeluaran

Kelompok

44

KAITAN PENGELUARAN DAN PERMINTAAN TERHADAP HARGA

fmj/IPTI

Pengeluaran

45

PERMINTAAN

Keupayaan seseorang utk membeli barang dan perkhidmatan pada harga tertentu. Pengeluaran dan permintaan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contoh: PENGELUARAN KERETA PROTON DIKELUARKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN

fmj/IPTI

Pengeluaran

46

KESAN PENGELUARAN DAN PERMINTAAN TERHADAP HARGA
 

PERMINTAAN > PENGELUARAN, HARGA NAIK Contoh : Pengeluaran GULA sedikit PENGELUARAN >PERMINTAAN, HARGA TURUN Contoh:  Lambakan durian musim durian

fmj/IPTI

Pengeluaran

47

PERUBAHAN HARGA KESAN PENGELUARAN DAN PERMINTAAN
PERMINTAAN PENGELUARAN HARGA

MENINGKAT MENURUN MENINGKAT MENURUN TETAP TETAP
fmj/IPTI Pengeluaran

MENURUN MENINGKAT TETAP TETAP MENINGKAT MENURUN

NAIK TURUN NAIK TURUN TURUN NAIK
48

fmj/IPTI

Pengeluaran

49

 Pengkhususan

ialah perlaksanaan pekerjaan secara khusus dalam proses pengeluaran agar setiap orang atau bahagian menumpu kepada satu aktiviti sahaja dalam proses pengeluaran tersebut.

fmj/IPTI

Pengeluaran

50

PROSES DI DALAM KILANG PENGETINAN NENAS MEMBUANG KULIT DAN EMPULUR NENAS
fmj/IPTI Pengeluaran 51

MEMOTONG NENAS MENJADI KEPINGAN KECIL

MENGETIN DAN MELABEL
fmj/IPTI Pengeluaran 52

KEBAIKAN  Kecekapan dan kemahiran pekerja bertambah  Jumlah pengeluaran meningkat  Pengeluaran barangan bermutu  Mengurangkan kos pengeluaran  Menambahkan peluang pekerjaan
fmj/IPTI

KELEMAHAN  Membosankan  Pekerja hilang daya kreatif  Keadaan saling bergantung  Kehilangan rasa tanggungjawab dan kebanggaan  Membazirkan kos latihan pekerja
53

Pengeluaran

fmj/IPTI

Pengeluaran

54