KOMPONEN BAHASA MELAYU Skop Komponen Bahasa Melayu bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Kebangsaan bagi melahirkan

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid Pendidikan Khas untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi bersesuaian dengan tahap kefungsian mereka ke arah kehidupan yang bermakna.

Ojektif umum Komponen Bahasa Melayu membolehkan murid: 1. mendengar dan memberi respon kepada pelbagai sumber 2. bertutur dengan sebutan yang betul dan bertata susila 3. membaca dan memahami isi bacaan sesuai mengikut perkembangan dan kebolehan murid 4. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul 5. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, permainan, penulisan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan berurus untuk mendapatkan perkhidmatan

31

OBJEKTIF 1. Mendengar Membolehkan murid: 1.1 mengenal deria pendengaran

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

BBM/CATATAN

1.1.1 Deria pendengaran

a. Telinga i. ii. iii. memegang dan merasa telinga sendiri memegang telinga rakan sambil bersoal jawab permainan simulasi melibatkan pendengaran seperti permainan telefon iv. bersoal jawab mengenai telinga berdasarkan gambar rajah/model telinga v. bersoal jawab mengenai gambar telinga dan berbual secara lisan

telefon gambar rajah model telinga vcd/komputer

32

OBJEKTIF 1.2 memberi perhatian kepada bunyibunyi yang didengar

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

BBM/CATATAN kad huruf

1.2.1 Jenis-jenis bunyi

a.

Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti bunyi alam sekitar, haiwan, kenderaan, alat muzik dan perlakuan manusia i. bersoal jawab mengenai bunyi-bunyi yang diperdengarkan ii. iii. mengajuk bunyi-bunyi yang diperdengarkan memilih dan memadankan bunyi-bunyi yang didengar dengan gambar dan perkataan

kad perkataan kad bergambar kad imbasan pita rakaman alat muzik vcd/komputer

33

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN b. Bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi huruf konsonan, vokal, diagraf dan diftong i. bersoal jawab mengenai bunyi-bunyi yang diperdengarkan ii. menyebut semula bunyibunyi yang diperdengarkan iii. memilih dan memadankan bunyi-bunyi huruf yang diperdengarkan dengan gambar

BBM/CATATAN radio pita rakaman alat muzik vcd/komputer radio

1.3 mengenal pasti bunyi-bunyi yang didengar 1.3.1 Jenis-jenis bunyi a. Bunyi-bunyi bukan bahasa b. Bunyi-bunyi bahasa i. meneka dan membezakan bunyi yang diperdengarkan pita rakaman alat muzik vcd/komputer radio

34

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN ii. memejam mata dan menyatakan bunyi yang didengar iii. membawa murid keluar kelas dan menyatakan bunyi yang didengar di persekitaran iv. mendengar bunyi/alat muzik atau alat genderang dan menyatakan bunyi tersebut v. mendengar bunyi rakaman hasil perbuatan manusia seperti ketawa, menangis dan mengajuk apa yang didengar

BBM/CATATAN bunyi-bunyi di persekitaran pita rakaman pelbagai bunyi alat muzik vcd/komputer radio

1.4 mengenal pasti

35

OBJEKTIF arah bunyi

CADANGAN AKTIVITI KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN 1.4.1 Jenis dan arah bunyi a. Jenis-jenis bunyi seperti bunyi siren pita rakaman pelbagai polis, siren bomba dan ambulans i. ii. mendengar dengan teliti dan menyatakan jenis-jenis bunyi mendengar dengan teliti bunyi yang diperdengarkan dan membuat perbezaan bunyi tersebut iii. mendengar dengan teliti dan membuat pergerakan ke arah datangnya bunyi yang diperdengarkan bunyi alat muzik vcd/komputer radio

1.5 mendengar dan memberi gerak 1.5.1 Permintaan, arahan, balas kepada permintaan, arahan, cerita dan puisi cerita dan puisi i. mendengar cerita dan memberi gerak balas yang sesuai seperti senyum, marah, takut atau angguk kepala cerita nasihat teka-teki kura-kura panjat dinding

36

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN ii. bermain teka-teki dan meneka jawapannya iii. iv. mendengar dan membuat pergerakan mengikut lirik lagu mendengar perbualan dan melukis watak yang dinyatakan dalam perbualan v. memberi gerak balas yang bersesuaian dengan arahan atau permintaan seperti sila duduk,

BBM/CATATAN - gajah putih tengah rumah lagu kanak-kanak - anak itik tok wi

1.6 mendengar, mengingat dan menyatakan semula maklumat, arahan, cerita dan puisi 1.6.1 Maklumat arahan cerita dan puisi yang mudah ii. i.

jangan bising dan simpan buku bercerita berpandukan gambar bersiri mengikut urutan telah didengar mengikut urutan gambar bersiri kad ayat

menceritakan semula cerita yang kad perkataan

37

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN iii. menyusun semula kad-kad gambar dari cerita yang telah diceritakan iv. menyusun semula kad-kad gambar dan kad-kad ayat berdasarkan cerita yang biasa didengar v. menyalin semula cerita berdasarkan kad-kad ayat yang telah disusun berdasarkan cerita

BBM/CATATAN

1.7 mendengar dan mengesan urutan perbualan dan cerita i. ii.

yang telah diceritakan 1.7.1 Perbualan dan cerita a. Berbual dalam bahasa mudah dan adik beradik, ahli keluarga dan kawan-kawan di dalam kelas mendengar dengan teliti apa yang diceritakan oleh rakan bersoal jawab mengenai apa cerita hal diri, keluarga

menyatakan nama sendiri, ibu bapa, dan rakan sebaya

38

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN yang diceritakan iii. menyusun cerita mengikut urutan berdasarkan kad gambar ahli keluarga iv. menceritakan secara lisan berdasarkan gambar

BBM/CATATAN

2. Bertutur Membolehkan murid: 2.1 mengenal alat pertuturan 2.1.1 Mulut 2.1.2 Terapi pertuturan

a. Mulut dan fungsinya i. ii. iii. i. memegang mulut sendiri dan melihat mulut rakan bersoal jawab mengenai gambar mulut aktiviti perbualan secara lisan aktiviti pernafasan – tiup belon dan lilin b. Latihan terapi pertuturan

gambar rajah model mulut

belon

39

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN ii. latihan otot muka – mimik muka iii. iv. v. vi. latihan artikulasi latihan motor lisan metafora latihan fonologi – vokal dan konsonan

BBM/CATATAN lilin cermin besar

2.2

melafazkan pengucapan bertata susila

2.2.1 Ucapan bertata susila a. Melafazkan pengucapan yang bertata susila i. memberi dan menjawab salam seperti ucapan salam: selamat pagi, petang, malam, ucapan terima kasih, selamat pulang dan

kad perkataan kad gambar kad imbasan ucapan hari perayaan

2.3

mengajuk bunyi perkataan dan ayat yang didengar i. ii. 2.3.1 Perkataan dan ayat mudah

jumpa lagi a. Mendengar dan mengajuk bunyi perkataan mengikut sebutan guru mengikut bahan yang kad gambar kad perkataan sekolah taman

40

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN diperdengarkan b. Mendengar dan mengajuk bunyi ayat i. mengikut sebutan guru mengikut bahan yang diperdengarkan

BBM/CATATAN - kantin tanda radio/kaset video/komputer

2.4

bersoal jawab untuk mendapat 2.4.1 Maklumat diri, maklumat keluarga, rakan dan persekitaran

ii.

kad gambar a. bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat mengenai diri, keluarga, rakan dan jiran i. ii. b. main peranan permainan bahasa Melakonkan aktiviti kehidupan sebenar untuk mendapatkan maklumat aktiviti di kelas aktiviti luar kelas kad gambar kad perkataan kad perkataan aktiviti di kelas aktiviti luar kelas

2.5

menyatakan permintaan 2.5.1 Permintaan mengikut

41

OBJEKTIF mengikut sesuatu situasi

KANDUNGAN situasi

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN i. meminta sesuatu dengan cara yang betul dan sopan ii. iii. meminta kebenaran/izin mengikut situasi memberi arahan kepada pasangan melakonkan apa yang diarahkan satu persatu, kemudian bincang sama ada arahannya menepati apa

BBM/CATATAN

2.6

menceritakan semula sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan sendiri 2.6.1 Maklumat, pengalaman, peristiwa dan cerita i. ii. iii.

yang dikehendaki a. Bercerita mengenai sesuatu berpandukan: gambar alat pandang dengar situasi sebenar akhbar majalah vcd komputer

2.7

mengambil bahagian dalam 2.7.1 Perbualan, dialog

42

OBJEKTIF aktiviti yang melibatkan pertuturan mengikut situasi

KANDUNGAN dan permainan simulasi

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Melafazkan pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair b. Membaca kuat perkataan, ayat dengan sebutan dan intonasi suara yang betul c. Menyanyi lagu beramai-ramai dan secara individu d. Berbual/berdialog dengan rakan dalam satu permainan simulasi

BBM/CATATAN pita rakaman radio vcd/komputer sajak syair nyanyian pantun

2.8

melafazkan puisi mudah dengan betul mengikut sebutan, intonasi dan irama yang sesuai 2.8.1 Puisi mudah

seperti di pasar a. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi suara yang betul b. Menceritakan semula pelbagai bentuk puisi dalam bahasa yang mudah pita rakaman radio vcd/komputer puisi mudah

3. Pra Bacaan

43

OBJEKTIF Membolehkan murid: 3.1 mengenal persamaan dan perbezaan objek dari segi rasa, warna, bentuk dan saiz

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

BBM/CATATAN

3.1.1 Persamaan dan perbezaan objek i. ii. iii. iv. v. a. Mengenal benda-benda maujud dan gambar menamakan objek/gambar menamakan warna menamakan jenis-jenis rasa menamakan bentuk seperti bulat, segiempat dan segitiga menamakan bentuk-bentuk asas seperti bongkah, gambar dan rajah b. Melihat kembali objek, gambar, rajah dan warna c. Membezakan bentuk, saiz, warna dan jenis d. Mencari persamaan bentuk, gambar warna bongkah blok objek segiempat sama bujur bulat

seperti licin, kasar dan lembut segitiga

44

3.2

OBJEKTIF mengkelaskan benda mengikut jenis dan kumpulan

KANDUNGAN 3.2.1 Jenis-jenis dan kumpulan benda a. kenderaan b. buah-buahan c. pakaian

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN saiz, warna dan jenis a. Menyesuaikan objek mengikut pasangan b. Mewarnakan pasangan c. Memadankan objek/gambar d. Mengumpul objek kumpulannya seperti kumpulan kenderaan dan

BBM/CATATAN

benda maujud benda bukan maujud

3.3

mengenal dan mengecam bentuk dan bunyi huruf pada simbol yang dilihat 3.3.2 Label, simbol dan 3.3.1 Bentuk dan bunyi huruf vokal dan konsonan

buah-buahan a. Menyanyi lagu abjad b. Menyebut huruf mengikut urutan ke depan dan belakang bahan cetakan yang a. Melawat persekitaran sekolah dan mudah mengecam label-label yang dilihat b. Melihat dan menamakan label-label pada barang-barang harian seperti susu, tepung, biskut dan gula-gula label-label barang kegunaan harian papan tanda senikata lagu “pak mamat ada kebun”

45

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN c. Mengumpul dan menampal objek/label yang didapati dari akhbar atau majalah dan bercerita mengenainya d. Melukis gambar dan bercerita tentang gambar yang dilukis

BBM/CATATAN bilik darjah pejabat kantin tandas bilik guru akhbar majalah vcd/komputer

4. Membaca Membolehkan murid: 4.1 membina dan membaca suku kata 4.1.1 Suku kata a. Membunyikan suku kata terbuka/tertutup b. Membina perkataan daripada huruf/suku kata c. Memilih, memadankan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna d. Membaca perkataan yang dibina

huruf-huruf vokal huruf-huruf konsonan suku kata

46

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN daripada suku kata e. Mengeja dan membunyikan suku kata f. Menulis suku kata yang mudah g. Memilih, memadankan dan menyalin suku kata menjadi

BBM/CATATAN

4.2

membina dan membaca perkataan dan rangkai kata 4.2.1 Perkataan dan rangkai kata

perkataan yang bermakna a. Membaca perkataan, rangkai kata dan ayat b. Membina perkataan daripada suku kata c. Membaca perkataan d. Memahami makna perkataan mengikut konteks e. Membaca rangkai kata dalam perenggan dan membincangkan maksudnya f. Membina ayat dengan kad bacaan kad perkataan kad cantuman pita rakaman vcd/komputer

47

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN menggunakan rangkai kata mengikut konteks g. Membaca teks bacaan yang mengandungi rangkai kata dengan kelancaran, sebutan, intonasi dan

BBM/CATATAN

4.3

menambah perbendaharaan 4.3.1 Perbendaharaan kata kata

jeda yang betul a. Mendengar dan menyebut pebendaharaan kata yang diberi oleh guru b. Menyebut perkataan berdasarkan gambar c. Menyalin perkataan yang disediakan oleh guru d. Membina ayat berpandukan perbendaharaan yang diberi oleh guru kad cantuman pita rakaman vcd/komputer cerita pendek

4.4

membaca dan memahami ayat 4.4.1 Ayat

48

OBJEKTIF dalam konteks

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Menyalin ayat mudah b. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul c. Menggunakan tanda baca yang betul d. Membaca dan memahami perkataan dan ayat e. Menyusun dan menulis ayat yang sesuai mengikut urutan isi

BBM/CATATAN bahan bacaan intensif kad cerita buku cerita kad bacaan keratan akhbar surat kiriman

4.5

membaca dan memahami bahan yang dibaca 4.5.1 Bahan bacaan mudah 4.5.2 Bacaan terpilih a. Membaca ayat/perenggan pendek dengan intonasi yang sesuai b. Memahami bahan yang dibaca c. Menyatakan isi-isi yang dibaca seperti pantun, teks, teka-teki dan syair bahan bacaan mudah keratan akhbar surat kiriman pantun lagu-lagu mudah

49

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN d. Menyatakan isi-isi yang dibaca seperti laporan, berita dan surat kiriman e. Membaca teks bacaan dengan pantas dan menjawab soalan

BBM/CATATAN

4.6

membaca mengikut arah yang cara yang betul 4.6.1 Etika membaca a.

pemahaman Membaca dengan etika yang bahan bacaan intensif kad bacaan kad cerita majalah surat khabar multimedia

betul iaitu dari kiri ke kanan, bermula dari atas ke bawah dan bermula dari muka hadapan hingga ke halaman terakhir b. Memperkenalkan tanda bacaan dalam ayat dan perenggan mudah c. Membaca perenggan mudah dengan intonasi yang betul

4.7

bercerita tentang bahan yang 4.7.1 Bacaan intensif dan

mengikut tanda bacaan

50

OBJEKTIF dibaca

KANDUNGAN ekstensif

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN a. Membaca secara latih tubi bahan bahan bacaan ekstensif bacaan b. Membaca pelbagai bahan bacaan c. Menceritakan semula kandungan majalah surat khabar multimedia

4.8

membuat kesimpulan/ rumusan 4.8.1 Kesimpulan/rumusan berdasarkan teks bacaan

cerita yang dibaca keratan akhbar a. Membaca secara berpasangan atau secara kumpulan kecil b. Bersoal jawab tentang bahan yang dibaca bahan yang telah dibaca d. Melakarkan kandungan bahan yang telah dibaca e. Menulis gambaran kandungan bahan yang dibaca petikan majalah petikan dari internet email bahan bacaan mudah

c. Menceritakan semula kandungan kad bacaan

4.9

menghayati puisi mudah dengan 4.9.1 Puisi mudah senikata lagu pendek

51

OBJEKTIF gaya, sebutan dan intonasi yang betul

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Menghayati pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair melalui video b. Menyanyi lagu puisi yang

BBM/CATATAN sepeti “burung kakaktua”

4.10

memahami dan memberi pendapat tentang bahan yang dibaca 4.10.1 Pemahaman secara kritis dan kreatif melalui bacaan

mudah multimedia a. Mengemukakan soalan yang pelbagai jenis dan terbuka b. Memberi pendapat c. Membuat rumusan keratan akhbar majalah gambar tunggal pantun a. Membaca bahan bacaan intensif b. Membaca bahan bacaan ekstensif c. Membaca dan mengenal surat khabar majalah multimedia makmal bahasa kebakaran banjir

4.11

membina minat untuk membaca 4.11.1 Bahan bacaan

52

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN pasti perkatan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa dari bahan bacaan d. Membaca dan menghayati pelbagai bahan bacaan yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca e. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang

BBM/CATATAN

4.12

memperluaskan minat untuk membaca 4.12.1 Sumber bacaan multimedia

tersurat dan tersirat bahan bacaan mudah a. Membaca bersama guru, rakan sebaya dan orang dewasa b. Membaca dan bersoal jawab tentang isi bacaan cerita kanakkanak puisi kanakkanak bahan bacaan

53

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN c. Menceritakan semula bahan yang telah dibaca d. Menyatakan mengapa buku tersebut dipilih e. Mencari bahan bacaan dari pelbagai sumber dan

BBM/CATATAN vcd/komputer multimedia keratan akhbar majalah cerita kanak-kanak komik

5. Pra Tulisan Membolehkan murid: 5.1 menggerakkan tangan tanpa alat tulis 5.1.1 Pergerakan tangan, pergelangan tangan dan jari-jari

menceritakannya

permukaan meja, air, a. Menggunakan mata mengikut pasir atau kanji corak yang dibuat di udara dan media lain b. Menggunting kertas mengikut garisan yang pelbagai bentuk dan gambar pelbagai saiz c. Membuat corak dan pelbagai bentuk menggunakan getah krayon atau pensel

54

OBJEKTIF 5.2 menggerakkan tangan dengan menggunakan alat tulis dan menulis dalam kedudukan yang bersesuaian 5.3 Melakukan koordinasi mata dan tangan 5.2.1

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN gelang di papan paku d. Membuat lakaran di pasir

BBM/CATATAN

Penggunaan berbagai-bagai jenis alat tulis dan kedudukan semasa menulis a. Memegang pelbagai alat tulis seperti pensel, pen dan krayon dengan cara yang betul untuk menulis b. Menulis dalam kedudukan yang betul

alat-alat tulis lembaran kerja

5.3.1 Latihan koordinasi mata dan tangan semasa menulis a. Memasukkan benang ke dalam lubang yang disediakan untuk membentuk jalinan atau gambar tertentu b. Menyambung titik-titik pelbagai bentuk garisan dan gambar menguikut anak panah yang diberi

jarum benang manik alat tulis huruf blok huruf kecil huruf besar

55

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN c. Mengarang manik d. Meniru huruf dan nombor dan menulisnya mengikut arah yang betul e. Melengkapkan bentuk huruf mengikut garisan putus-putus f. Menulis huruf kecil dan huruf besar mengikut arah yang betul g. Menulis huruf supaya menjadi suku kata dan perkataan h. Menulis perkataan dan ayat yang bermakna i. Menulis perkataan dan rangkai kata

BBM/CATATAN

6. Tulisan

56

OBJEKTIF Membolehkan murid: 6.1 mengenal, menekap, meniru bentuk huruf, suku kata dan perkataan 6.2 menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan secara terkawal

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

BBM/CATATAN

6.1.1 Bentuk huruf, suku kata dan perkataan a. Menekap huruf, suku kata dan perkataan b. Meniru semula bentuk huruf, suku kata dan perkataan 6.2.1 Huruf, suku kata dan perkataan a. Menyalin semula i. ii. iii. iv. huruf-huruf suku kata perkataan ayat

alat tulis blok tulisan

kad bacaan kad ayat

b. Menulis perkataan mudah secara kad perkataan terkawal dan berpandu i. ii. iii. menulis perkataan menulis rangkai kata menulis ayat yang

57

6.3

OBJEKTIF menyalin dan menulis ayat mudah

KANDUNGAN 6.3.1 Ayat mudah

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN bermakna a. Menulis perkaaan mudah secara terkawal dan berpandu i. ii. iii. menulis perkataan menulis rangkai kata menulis ayat yang bermakna b. Menyalin dan menulis ayat mudah

BBM/CATATAN

kad perkataan kad bacaan cerita pendek

6.4

melengkapkan perkataan, rangkai kata dan ayat 6.4.1 Perkataan, rangkai kata dan ayat a. Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu perkataan mudah bola kuku topi

rangkai kata topi merah baju biru

58

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

BBM/CATATAN - kasut hitam ayat mudah itu topi hitam baju biru saya

6.5

menyusun dan menulis semula perkataan supaya menjadi perkataan yang betul 6.5.1 Perkataan a. Menulis perkataan b. Menulis rangkai kata c. Menulis perkataan yang bermakna d. Membina ayat yang betul daripada perkataan yang diberi e. Membina seberapa banyak ayat daripada perkataan yang disediakan kad perkataan kad bacaan cerita pendek

6.6

menyusun dan menulis semula 6.6.1 Rangkai kata kad perkataan

59

OBJEKTIF rangkai kata supaya menjadi rangkai kata yang betul 6.7 menyusun dan menulis semula ayat supaya menjadi ayat yang betul 6.8 memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Menulis perkataan b. Menulis rangkai kata c. Menulis perkataan yang bermakna

BBM/CATATAN kad gambar gambar bersiri keratan akhbar vcd/komputer

6.7.1 Ayat a. Menyusun ayat berpandukan gambar bersiri b. Menyusun dan menulis ayat yang telah disediakan menjadi sebuah cerita yang telah diperdengarkan 6.8.1 Rangkai kata dan ayat a. Menyambung ayat dengan menggunakan kata sendi yang sesuai b. Menyambung ayat dengan perkataan sendiri

gambar bersiri kad ayat

permainan bahasa kad rangkai kata kad perkataan bahan multimedia kata sendi – di, ke kata hubung – dan,

60

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN c. Menyambung ayat dengan kata hubung, jenis kata hubung, gabungan yang diberi seperti “dan, tetapi atau” d. Menyambung rangkai kata

BBM/CATATAN tetapi, atau

6.9

membina ayat 6.9.1 Ayat

dengan rangkai kata contoh ayat: a. Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang betul b. Membina ayat mudah dengan menggabungkan perkataan/rangkai kata c. Membina ayat sendiri dengan berpandukan gambar atau saya pergi…… kedai ibu ….. pergi ke kedai

6.10

menulis karangan 6.10.1 Karangan yang terkawal dan berpandu

perkataan yang diberi cerita pendek a. Membina perenggan dengan menggunakan ayat sendir b. Menulis cerita berdasarkan contoh surat kiriman internet email

61

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN gambar yang dilihat c. Menulis karangan berdasarkan sesuatu tema atau peristiwa d. Menulis penulisan bersumber multimedia e. Menulis pelbagai jenis penulisan seperti karangan, cerita, seni kata lagu dan cerita menggunakan multimedia f. Menulis penulisan kreatif seperti sajak, puisi, cerpen

BBM/CATATAN vcd/komputer kad rangkai kata kad perkataan bahan multimedia kad gambar kad gambar bersiri gambar

6.11

membina minat menulis 6.11.1 Penulisan bersumberkan multimedia

menggunakan pelbagai media prosa dan puisi mudah a. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah, menarik dan bermakna

6.12

memperluaskan minat menulis 6.12.1 Penulisan kreatif

b. Memurnikan hasil penulisan pantun

62

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Menulis penulisan kreatif seperti sajak, puisi, cerpen menggunakan pelbagai media b. Menghasikan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah, menarik dan bermakna

BBM/CATATAN puisi mudah vcd/komputer internet email

7. Komunikasi Membolehkan murid: 7.1 bercerita tentang diri dan persekitaran 7.1.1 Maklumat tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan peristiwa semasa

c. Memurnikan hasil penulisan

permainan bahasa a. Bercerita tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan peristiwa semasa b. Bersoal jawab tentang diri, keluarga, rakan sebaya dan kad gambar kad ayat

7.2

menggunakan bahasa sebagai 7.2.1 Berkomunikasi

peristiwa semasa kad perkataan

63

OBJEKTIF alat perhubungan dengan betul, bertata susila dan bersesuaian dengan konteks

KANDUNGAN bahasa argumentatif

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Berkomunikasi menggunakan pendekatan bantuan b. Berkomunikasi menggunakan isyarat tangan i. bertutur sambil menunjukkan kad perkataan, kad ayat/ gambar

BBM/CATATAN kad gambar kad ayat

7.2.2 Perbualan bertema a. Guru memberi tema bagi satusatu tajuk perbualan/perbincangan secara bersiri

contoh: keluarga saya haiwan kesayangan jiran saya taman permainan membelibelah

7.2.3 Perbualan bebas

keratan akhbar

64

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN a. Guru membimbing murid-murid keratan akhbar (ADD) i. ii. berdasarkan gambar berdasarkan peristiwa semasa b. Murid memberi pendapat c. Murid menyambung cerita secara lisan i. ii. iii. iv. berdialog berpantun berbahas bersyair

BBM/CATATAN pantun dialog vcd multimedia

berbual secara lisan berdasarkan syair

7.2.4 Cara penyampaian idea menyampaikan idea mengikut situasi b. Main peranan berdasarkan situasi, contoh: berbahas,

multimedia a. Guru menunjukkan pelbagai cara internet email vcd

65

OBJEKTIF 7.3 mengapliksikan kemahiran berbahasa menerusi penggunaan teknologi maklumat (ICT)

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN bermesyuarat dan bersyair dalam majlis

BBM/CATATAN

7.3.1 Pelbagai sumber maklumat multimedia a. Mendedahkan tentang penggunaan multimedia i. ii. mencari maklumat menggunakan sumber maklumat untuk perbualan iii. menggunakan sumber maklumat untuk menulis dalam penulisan kreatif b. Menggunakan komputer untuk bacaan meluas, menulis dan menyampaikan idea

66