Sekolah menengah kebangsaan mengkuang 14000 bukit mertajam Kerja kursus kemahiran hidup (projek kayu

)
Nama:
Muhammad Shafiq Bin Shaharizan

Kelas:
3 Ibnu Sina

Tahun:
2008

Tema Projek:
Penyimpanan

Nama guru:
Encik Abdul Rahman Bin Mohd Noor

ISI KANDUNGAN
PENGHARGAAN………………………………………………………………………...2 MENGENAL PASTIAN MASALAH……………………………..……………………..3 PEMILIHAAN IDEA………………………………...…………………………………...4 LAKARAN PROJEK……………………………………………………………………..5 PEMBINAAN PROJEK…………………………………………………………………..8 JADUAL KERJA…………………………………………………………….……………9 ALATAN TANGAN……………………………………………………….…..………..10 PENGIRAAN KOS……………………………………………………….………..……11

PENGHARGAAN
Saya mengucapakan ribuan terima kasih kepada terima Kasih kepada semua pihak yangtelah membantu saya dalam Pengumpulan maklumat sehingga terhasilnya laporan kajian ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian dijalankan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Abdul Rahman Bin Mohd Noor, guru kemahiran hidup tingkatan tiga ibnu sina, yang telah memberi panduan nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian dijalankan. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan yang sedia membantu dan terlibat dalam penghasilan folio ini sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung.

MENGENAL PASTI MASALAH
Saya mendapati bahawa masalah yang sering saya hadapi ialah kehilangan alat tulis ini kerana tidak ada tempat yang sesuai untuk meletakkan alatan ini. Kotak pensel saya tidak membantu kerana kotak pensel tersebut sering terkoyak. Selain itu, dengan pembinaan projek ini, bil elektrik dan bil air akan lebih tersusun. Ini memudahkan proses pencarian. Selain itu, masalah penyimpanan kunci juga dapat dibendung dengan projek ini.

PEMILIHAN IDEA
 Keupayaan kendiri   Kemampuan dan keupayaan yang ada dan boleh diguna dalam pembuatan projek. Masa yang mencukupi dan peluang yang ada.

 Pengetahuan dan kemahiran  Pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi yang membantu untuk membuat sesuatu projek.

 Bahan dan kompenen   Bahan dan kompenen yang sesuai dengan projek Bahan yang mudah didapati.

 Cara pembuatan   Pemilihan teknik pembuatan yang sesuai adalah penting. Teknik pembuatan alternatif perlu difikirkan sekiranya timbul masalah dalam fungsi.

 Kepentingan produk   Pemilihan idea hendaklah berasaskan kepentingan produk kepeda penguna Produk yang dapat membantu menyelesaikan masalah.

 Mesra alam   Produk yang boleh mencemarkan alam sekitar dan persekitaran hendaklah dielakkan Produk yang tidak selamat, mengancam penguna atau mendorong ketidakselesaan penguna harus dibendung.

PEMBINAAN PROJEK
 Mengukur dan menanda      Pita pengukur Pembaris keluli Sesiku L Tolok serong Pensel

 Memotong    Gergaji tangan Gergaji puting Gergaji lengkung halus

 Membentuk   Pahat tepi serong Kikir parut

 Mencantum    Tukul kuku kambing Tukul warrington Ganding kayu

 Kekemasan      Berus cat Berus syelek Pengikis Penyumbat Penyembur cat

JADUAL KERJA
BIL AKTIVITI MINGGU 1 2 3 Mengenal Pasti Masalah Mengumpul Maklumat Dan Masalah Menjana idea, melakar dan memilih projek Perancangan dan pembinaan projek Pemasangan, pemujian dan pengubahsuaian Pendokumentasian Persembahan / / / / / / / / 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7

/

/ /. / / / /

PENGIRAAN KOS
Bahan Kayu berketam 1 3/8 X 2 X 24inci 2 Kayu berketam 1 3/8 X 2 X 24inci 2 Kayu berketam 1 3/8 X 2 X 24inci 2 MDF 3mm X 6 X 12 Paip PVC 1 inci X 8 inci Perspek 2mm X 4 X 5 Mounting board 2mm X 4X 5 Kuantitti Kos seunit 1 RM2.30 Jumlah kos RM2.30 1 RM2.00 RM2.00

1

RM3.60

RM3.60

1 1 1 1

RM1.00 RM0.80 RM2.00 RM0.60 Jumlah

RM1.00 RM0.80 RM2.00 RM0.60 RM12.30

 Kos upah 1 orang X 6 jam X RM1.50 =RM9.00  Kos overhead Air Elektrik RM0.50 + RM0.10 RM0.60

 Kos pengeluaran

RM 12.30 + 9.00 + RM0.60 =RM 18.30

ALATAN TANGAN
GERGAJI PUTING

GERGAJI TANGAN

TUKUL KUKU KAMBING

TUKUL WARRINGTON

SESIKU L

GANDIN KAYU

LAKARAN 1

LAKARAN 2

LAKARAN 3
(LAKARAN YANG DIPILIH)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.