Harapan saya terhadap Sekolah Menengah Kebangsaan Derma adalah, saya berharap bahawa sekolah ini dapat mengekalkan

statusnya sebagai ‘Sekolah Kluster’ di negeri Perlis. Seterusnya, saya juga berharap supaya sekolah mendapat anugerah ‘Sekolah Berprestasi Tinggi’ pada masa yang akan datang dan kemudian menjadi sekolah harapan negara. Akhir sekali, saya berharap sekolah ini juga mengekalkan dan meningkatkan jumlah murid yang cemerlang dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah(PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM).