P. 1
pp3307

pp3307

|Views: 1,491|Likes:
Published by mine80

More info:

Published by: mine80 on Jul 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

Sections

  • ELAUN DAN KEMUDAHAN
  • PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
  • KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN
  • (b) Ketua Jabatan/ Perkhidmatan
  • (c) Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen
  • TARIKH KUAT KUASA
  • PEMAKAIAN
  • LAMPIRAN B
  • LAMPIRAN C
  • LAMPIRAN D

Siri No.

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KANDUNGAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI TUJUAN LATAR BELAKANG SKIM PERKHIDMATAN BARU KETUA PERKHIDMATAN DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK PELAKSANAAN PPPLD PPPS PEMBERIAN OPSYEN KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN PPPLD Gred DGA29 PPPLD Gred DGA32 PPPLD Gred DGA34 PPPS Gred DG41 PPPS Gred DG44 PPPS Gred DG48 PPPS Gred DG52 PPPS Gred DG54 PPPS Gred VU PERGERAKAN GAJI TAHUNAN TARIKH PERGERAKAN GAJI 1-16

1 1 2 4

4 4 5 5 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12

ELAUN DAN KEMUDAHAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN Pihak Berkuasa Melantik (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran) Ketua Jabatan/ Perkhidmatan Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen TARIKH KUAT KUASA PEMAKAIAN LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA 13 13 13 13 14 14 15 15 17-28 29-36 37-76 77-108 109-122 123-128 .

3 ( 48 ) Siri No. Di samping itu. DH47/48. DH33/34. Dengan keputusan itu. Jabatan Pendidikan Swasta.JPA(S)324/14/9-6 Klt. bahagian berkaitan di KPM turut juga dipindahkan ke KPT. DH43/44. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2007 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI TUJUAN 1. Jabatan Pendidikan Teknikal dan beberapa 1 .k.2 s. Kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk mengambil alih fungsi berkaitan pengajian tinggi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memberi fokus kepada pendidikan tinggi. DH53/54 dan Gred-gred Utama (VU) bagi kegunaan di Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan agensi-agensi di bawahnya. DH51/52. DH31/32. politeknik dan kolej komuniti diletakkan di bawah KPT. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mewujudkan satu skim perkhidmatan iaitu Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. LATAR BELAKANG 2. Jabatan Pengajian Tinggi. DH41/42.

Mengambil kira kedudukan PPPLD dan PPPS di KPT. DH43/44. DH51/52. 4.3. perkhidmatan PPPLD dan PPPS turut digunakan di KPT iaitu di Jabatan Pengajian Tinggi. SKIM PERKHIDMATAN BARU 5. Politeknik dan Kolej Komuniti. DH31 dan DH33 (Kumpulan Sokongan) ialah di peringkat diploma. DH41/42. (d) syarat pelantikan minimum ke Gred DH29. skim-skim skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS). DH53/54 dan VU. Status PPPLD dan PPPS yang terlibat adalah secara kader. DH33/34. Pada masa ini tenaga pengajar di politeknik dan kolej komuniti menggunakan Di samping itu. Skim perkhidmatan baru ini ialah skim perkhidmatan bersepadu yang dinamakan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. (b) skim perkhidmatan ini menggunakan gred gaji DH29. DH47/48. Di antara perbekalan yang terdapat dalam skim perkhidmatan ini adalah seperti berikut: (a) skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi diletakkan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan dengan Kod Gaji baru iaitu DH bagi memberikan identiti yang tersendiri kepada KPT. Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti serta bahagian-bahagian di bawahnya. DH31/32. 2 . pinjaman atau pertukaran sementara dan ketua perkhidmatan bagi PPPLD dan PPPS ini ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. maka kerajaan memutuskan supaya satu skim perkhidmatan digubal khas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu di KPT dan sebagai tenaga pengajar di politeknik dan kolej komuniti. (c) lantikan lateral ke gred-gred kenaikan pangkat dibenarkan bagi menarik calon berkelayakan daripada pasaran.

D2. Skim perkhidmatan tersebut adalah seperti di Lampiran A manakala format iklan adalah seperti di Lampiran B dan Penghuraian Kerja bagi skim perkhidmatan ini adalah seperti di Lampiran C. D3. Semua lantikan terus ke Gred DH31. D5. DH31/32. DH52 dan DH54). 3 . 7. DH33.D juga dibenarkan. dan (h) semua kenaikan pangkat dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional sehingga ke Gred DH54 adalah juga tanpa kekosongan jawatan tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan termasuk memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. DH48. DH51 dan DH53 (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) ialah di peringkat ijazah sarjana muda kepujian. Jadual Gaji Matriks adalah seperti di Lampiran D. DH43. D11. DH43. D1. D12. JGM bagi Gredgred VU adalah seperti dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007. D7. D13 dan D14. (f) kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Sokongan dari Gred DH29 ke DH32. 6. D4. D10. DH47. D9. Kelayakan masuk pelbagai di peringkat sarjana dan Ph. (g) pegawai-pegawai Gred DH29. Gred DH32 ke Gred DH34 adalah tanpa kekosongan jawatan tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan termasuk memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. D8. DH34. Sementara itu. DH51 dan DH53 hendaklah mengambil kira calon yang memiliki tempoh pengalaman dan memenuhi kriteria kecemerlangan yang sama/ setanding dengan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dinaikkan pangkat ke gred-gred berkaitan (DH32. DH44. DH47. DH33/34 yang memperolehi ijazah semasa sedang berkhidmat dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan adalah layak dinaikkan pangkat ke Gred DH42 tanpa kekosongan jawatan. D6.(e) syarat pelantikan minimum ke Gred DH41.

4 . Ketua Perkhidmatan bagi PPPLD dan PPPS yang terlibat akan bertukar daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Perkhidmatan Pelajaran. (iii) PPPLD Gred DGA34 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH34. Urusan pertukaran pelantikan PPPLD dan PPPS ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ini akan dilaksanakan seperti berikut: (a) PPPLD (i) PPPLD Gred DGA29 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. Mulai tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan ini.8. Politeknik dan Kolej Komuniti yang sedang berkhidmat serta dilantik secara tetap termasuk mereka yang dalam tempoh percubaan serta memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia adalah layak diberi opsyen untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. Pihak Berkuasa Melantik ialah Suruhanjaya PELAKSANAAN 10. (ii) PPPLD Gred DGA32 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH32. KETUA PERKHIDMATAN DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK 9. maka semua pelantikan bagi melaksanakan fungsi-fungsi tertentu di KPT dan sebagai tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti hendaklah menggunakan skim perkhidmatan ini dan syarat-syarat lantikan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi. Semua PPPLD dan PPPS di KPT.

Ketua Jabatan/ Perkhidmatan hendaklah menghubungi Bahagian Pembangunan Organisasi. (iv) PPPS Gred DG52 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH52.(b) PPPS (i) PPPS Gred DG41 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41. maka Pihak Berkuasa Melantik melalui Ketua Jabatan/ Perkhidmatan akan menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada PPPLD dan PPPS di KPT. (iii) PPPS Gred DG48 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH48. PEMBERIAN OPSYEN 12. dan (vi) PPPS Gred VU akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred VU yang sama. Politeknik dan Kolej 5 . Dengan pelaksanaan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mewujudkan jawatan-jawatan baru di bawah skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi secara tukar ganti dengan memansuhkan jawatan-jawatan PPPLD dan PPPS yang berkaitan mengikut keperluan dan kesesuaian. (ii) PPPS Gred DG44 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH44. 11. (v) PPPS Gred DG54 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH54.

PPPLD dan PPPS yang terlibat diberi tempoh 30 hari mulai tarikh tawaran opsyen dikeluarkan untuk membuat pilihan sama ada menerima atau menolak tawaran ini.Komuniti bagi membolehkan pegawai membuat pilihan. sedang bercuti. 15. Politeknik dan Kolej Komuniti yang berada dalam keadaan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) dipinjamkan atau ditukarkan sementara. Tawaran opsyen ini juga hendaklah diberi kepada PPPLD dan PPPS bertaraf tetap di KPT. Politeknik dan Kolej Komuniti yang sedang dalam proses tindakan tatatertib. 6 . membuat pilihan dengan bersyarat. 13. dan sedang menjalani hukuman tatatertib selain daripada hukuman buang kerja. Pegawai yang bersetuju menerima opsyen akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan seperti di perenggan 10. tidak hadir bertugas semasa opsyen dikeluarkan dan berkuat kuasa. tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau gagal mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah akan dianggap sebagai telah tidak memilih untuk memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dan akan kekal sebagai PPPLD atau PPPS di bawah KPM. Pegawai yang tidak membuat pilihan. Pilihan yang dibuat adalah muktamad. jika sabit kesalahannya dan dijatuhi hukuman buang kerja dalam tempoh opsyen. 14. maka tawaran opsyen tersebut dengan sendirinya terbatal. sedang dalam proses tindakan tatatertib. PPPLD dan PPPS di KPT.

18. Pihak Berkuasa Melantik boleh menawarkan opsyen dengan memberikan tempoh yang sama (30 hari) untuk membolehkan mereka membuat pilihan walaupun tempoh asal opsyen telah tamat. 17. Selain itu. Penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS yang belum disahkan dalam perkhidmatan di gred jawatan asal adalah berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) gred jawatan baru.16. Penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS yang telah disahkan dalam perkhidmatan di gred jawatan asal adalah berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengkut Peringkat (P) di gred jawatan baru yang jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji 7 . contoh surat tawaran opsyen. sementara (termasuk Guru Sandaran Terlatih/ Guru Sandaran Tidak Terlatih). Tawaran opsyen ini tidak melibatkan pegawai yang dilantik secara kontrak. dan Borang Opsyen. Lampiran E1 Lampiran E2 - KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN 19. Sekiranya surat tawaran opsyen tidak dapat disampaikan termasuk kepada pegawai yang berada dalam keadaan seperti di perenggan 14. sambilan atau pekerja khidmat singkat. Syarat-Syarat Pertukaran Pelantikan. Politeknik atau Kolej Komuniti. tawaran opsyen ini juga tidak ditawarkan kepada pegawai dari lain-lain agensi kerajaan atau pegawai-pegawai dalam skim perkhidmatan selain PPPLD/ PPPS yang dipinjamkan atau ditukar sementara di KPT. syarat- syarat pertukaran pelantikan dan borang opsyen adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Lampiran E Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Bagi maksud urusan pemberian opsyen. 20.

Jabatan Perkhidmatan Awam. Politeknik dan Kolej Komuniti yang ditukar lantik kepada Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi bagi setiap gred adalah seperti berikut: (a) PPPLD Gred DGA29 (i) PPPLD Gred DGA29 berkelayakan diploma yang belum disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) Gred DH29. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. dan (ii) PPPLD Gred DGA29 berkelayakan diploma yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH29 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. 8 . 22. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Sekiranya matagaji di gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip penetapan gaji pertukaran pelantikan seperti mana kaedah di perenggan 19 dan 20.Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. Secara terperinci penetapan gaji permulaan bagi PPPLD dan PPPS di KPT. 21. gaji boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Elaun.

(b) PPPLD Gred DGA32 PPPLD Gred DGA32 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH32 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. (c) PPPLD Gred DGA34 PPPLD Gred DGA34 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH34 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. (d) PPPS Gred DG41 (i) PPPS Gred DG41 berkelayakan ijazah sarjana muda/ ijazah muda kepujian yang belum disahkan dalam perkhidmatan hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1) Gred DH41. 9 . gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya.

gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. (iii) PPPS Gred DG41 berkelayakan sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan hendaklah ditawarkan matagaji permulaan kelayakan sarjana iaitu P1T8 di Gred DH41 jika gajinya belum mencapai matagaji P1T8. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. maka peraturan di perenggan 22 (d) (i) (ii) adalah terpakai baginya. (e) PPPS Gred DG44 PPPS Gred DG44 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH44 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. Jika gajinya telah mencapai P1T8. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. maka peraturan di perenggan 22 (d) (i) (ii) adalah terpakai baginya. 10 .(ii) PPPS Gred DG41 berkelayakan ijazah sarjana muda/ ijazah sarjana muda kepujian hendaklah yang telah disahkan matagaji dalam tertinggi perkhidmatan ditawarkan berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH41 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. dan (iv) PPPS Gred DG41 berkelayakan Ph. Jika gajinya telah mencapai P1T11.D yang diiktiraf oleh kerajaan hendaklah ditawarkan matagaji permulaan kelayakan Ph.D iaitu P1T11 di Gred DH41 jika gajinya belum mencapai matagaji P1T11. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini.

(f) PPPS Gred DG48 PPPS Gred DG48 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH48 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. (h) PPPS Gred DG54 PPPS Gred DG54 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH54 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. 11 . Jika matagaji mengikut Peringkat (P) berkenaan tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. gajinya boleh ditetapkan di Peringkat (P) berikutnya. (g) PPPS Gred DG52 PPPS Gred DG52 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) di Gred DH52 yang mana jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal.

maka gaji permulaannya hendaklah ditetapkan mengikut prinsip di perenggan 21. Politeknik dan Kolej Komuniti yang terlibat dalam urusan ini hendaklah diubah kepada satu TPG baru pada tahun berikutnya selepas pelaksanaan pertukaran pelantikan. F2 dan F3. 24. 23. DH44. DH48. DH32. DH54 dan Gred-gred VU tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di perenggan 22 (a) hingga (i) di atas. TPG baru itu ialah pada 1 Januari tahun berikutnya. F1. 12 . Contoh-contoh kaedah penetapan gaji adalah seperti di Lampiran F. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 25. DH34. DH41. DH52.(i) PPPS Gred VU PPPS Gred VU hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran di gred-gred yang sama yang jumlahnya tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gred jawatan asal. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) asal bagi PPPLD dan PPPS di KPT. Sekiranya matagaji di gred jawatan baru Gred DH29. TARIKH PERGERAKAN GAJI 26. Politeknik dan Kolej Komuniti dalam tahun pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan hendaklah diberi di gred jawatan baru. Pergerakan Gaji Tahunan di gred jawatan asal yang sepatutnya diterima oleh PPPLD dan PPPS di KPT.

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 28. KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN 29. 13 .ELAUN DAN KEMUDAHAN 27. Selain daripada itu PPPLD dan PPPS yang telah melepasi Tahap Kecekapan yang diperlukan bagi mana-mana komponen PTK atas jawatan asal tidak perlu menduduki semula komponen berkenaan. Sebaliknya pegawai hanya perlu menduduki mana-mana komponen PTK yang belum melepasi Tahap Kecekapan yang ditetapkan di jawatan baru. Pihak Berkuasa Melantik. Ketua Jabatan/ Perkhidmatan dan pegawai yang terlibat hendaklah mematuhi kaedah yang ditetapkan seperti berikut: (a) Pihak Berkuasa Melantik (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran) (i) Menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada pegawai yang terlibat melalui Ketua Jabatan/ Perkhidmatan setelah mendapat butiran nama PPPLD dan PPPS yang terlibat daripada Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan. Bagi melaksanakan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ini. PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi akan layak menerima elaun dan kemudahan yang diperuntukan mengikut pekeliling perkhidmatan/ surat pekeliling perkhidmatan yang berkuat kuasa. boleh mengguna pakai kelulusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di jawatan asal sebagai memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji dan/ atau kenaikan pangkat berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa.

DG52. (iv) mengemaskini Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti pegawai yang terlibat. Politeknik dan Kolej Komuniti. dan E2.(b) Ketua Jabatan/ Perkhidmatan (i) mengemukakan senarai nama PPPLD dan PPPS yang terlibat dalam urusan pertukaran pelantikan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. DG48. pegawai hendaklah merujuk kepada Ketua Jabatan/ Perkhidmatan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. 14 . Opsyen yang dibuat adalah muktamad. DG54 dan Gred-gred VU di KPT. DGA32 dan DGA34 serta PPPS Gred DG41. (iii) memberi penjelasan secara terperinci mengenai opsyen kepada anggota terlibat dan implikasi keputusan yang dibuat. Contoh surat tawaran opsyen. Jika terdapat sebarang keraguan. dan (v) melaksanakan pekeliling perkhidmatan ini dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh ia diedarkan dan melaporkan kepada Bahagian Pembangunan Organisasi. DG44. (ii) menyampaikan surat tawaran opsyen pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi kepada PPPLD Gred DGA29. E1. syarat-syarat pertukaran pelantikan dan borang opsyen (c) Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen (i) membaca dengan teliti dan memahami mengenai opsyen sebelum membuat keputusan. adalah seperti di Lampiran E. Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai status pelaksanaan pekeliling perkhidmatan.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” ( TAN SRI ISMAIL ADAM ) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 11 Disember 2007 15 . Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008.(ii) melengkapkan dua (2) salinan borang opsyen iaitu satu salinan untuk disimpan oleh Ketua Jabatan dan satu (1) salinan lagi untuk pegawai berkenaan. PEMAKAIAN 31. dan (iii) membuat pilihan sama ada menerima atau menolak opsyen tawaran ini dalam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran. TARIKH KUAT KUASA 30. Pekeliling Perkhidmatan ini hanya terpakai untuk KPT.

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Malaysia 16 .

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 17 .

18 .

52 P1T7 RM3595.95 P3T1 RM1587.18 Gred DH31 : Gred DH32 : Gred DH33 : Gred DH34 : Gred DH41 : Gred DH42 : Gred DH43 : 19 .89 P3T7 RM3860.80 P2T7 RM3860.63 P2T14 RM5164.65 - P1T23 RM3036.85 P2T27 RM5226.85 P2T1 RM1889.27 P1T1 RM1695.06 P2T1 RM2626.89 P3T14 RM5418.59 P1T11 RM3399.12 P3T27 RM5226.91 P3T1 RM2626.18 P1T1 RM1695. SOKONGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 1 JANUARI 2008 Jadual Gaji Matriks : : P1T1 RM1405.19 P1T14 RM4936.16 P2T11 RM3547.21 P2T23 RM3235.LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA Gred Gred DH29 : : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL.99 P2T1 RM3138.20 P1T11 RM3399.94 P2T1 RM3216.20 P1T7 RM3595.19 P1T27 RM4645.85 P2T27 RM4924.30 P1T1 RM3005.94 P2T1 RM3108.18 P1T1 RM3005.21 P1T1 RM2416.79 P3T1 RM3216.85 P2T1 RM1790.16 P2T11 RM3700.27 P1T1 RM2982.71 P2T1 RM1494.30 P1T1 RM2416.80 P2T7 RM3725.52 P1T27 RM4645.47 P3T1 RM1889.06 P2T1 RM2518.84 P3T1 RM3301.41 P3T11 RM3700.80 P3T23 RM3441.

23 P1T1 RM4900.15 P3T1 RM5624.12 P2T8 RM6047.25 P1T8 RM6322.05 - P1T14 RM4936.64 P2T1 RM5379.23 P1T1 RM5167.47 P2T1 RM5365.99 P2T1 RM3301.32 P2T8 RM7338. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) (b) warganegara Malaysia.51 P3T1 RM4786.47 P2T1 RM5128.59 P2T8 RM6609.25 P3T8 RM6904. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.12 P2T8 RM6325.08 P3T8 RM6325.65 P1T1 RM4355.64 P2T1 RM5624.00 P2T1 RM4786.37 P1T1 RM4355.39 P1T8 RM5777.35 Gred DH47 : Gred DH48 : Gred DH51 : Gred DH52 : Gred DH53 : Gred DH54 : SYARAT LANTIKAN 1.25 P1T8 RM6723.59 P2T8 RM6904.05 P1T1 RM5167.00 P2T1 RM4566.Gred DH44 : P1T1 RM2982.63 P2T14 RM5418.32 P2T8 RM7025.35 P1T8 RM6723.18 P1T8 RM5777.68 P3T1 RM5365.39 P1T8 RM6322. (Gaji permulaan ialah DH29:P1T1).37 P1T1 RM4900. atau pada Gred 20 .27 P3T8 RM7338. Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH29 (c) (i) diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau maktabmaktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (Gaji permulaan ialah DH29:P1T2). (ii) (iii) 21 . (iii).(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan DH29:P1T3). atau pada Gred (iii) diploma dalam bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH31. ialah pada Gred [Calon-calon di perenggan c (ii). DH33 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas.

Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH41 (f) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau pada Gred 22 . (Gaji permulaan ialah DH41:P1T3). (Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). atau pada Gred (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). (Gaji permulaan ialah DH41:P1T4). atau pada Gred (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (ii) pada Gred ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: P1T10. atau pada Gred (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau pada Gred 23 . (Gaji permulaan ialah DH41:P1T7). (Gaji permulaan ialah DH41:P1T8). (Gaji permulaan ialah DH41:P1T5). atau pada Gred (vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(v) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:P1T9. dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T11). atau (viii) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH43. DH47. LATIHAN 4. 24 . DH53 (h) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas. DH51.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. kemahiran atau kepakaran berkaitan. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DH29. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. DH51 atau DH53 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja. DH43. (ii) (iii) PENETAPAN GAJI PERMULAAN 2. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. ialah pada Gred [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] dan (g) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. DH31. DH41. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.(ix) ijazah doktor falsafah (Ph. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan. DH47. TEMPOH PERCUBAAN 3. DH33. (Gaji permulaan DH41:P1T11).

dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 8. KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH32 9. (c) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 7. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. (c) (d) 25 . Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH32 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) (b) memenuhi tempoh percubaan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi hendaklah melepasi penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH34 10. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH31/DH32 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH34 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41/DH42 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH44 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: 26 . mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. memiliki kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas. (c) (d) (e) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH44 12. DH31/DH32. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH42 11. DH33/DH34 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH42 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan.

(c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH52 14. (c) (d) 27 . dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH47/DH48 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH52 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH48 13. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.(a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH43/DH44 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH48 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED DH54 15. 28 . (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED YANG LEBIH TINGGI 16. Nota: Gred-gred gaji lebih tinggi daripada Gred DH53/DH54 hendaklah dirujuk dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007 dan pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. dan diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. mencapai tahap kriteria kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH51/DH52 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH54 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH53/DH54 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan.

LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 29 .

30 .

(a) Jawatan : : : : Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Nama Agensi Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (b) Kementerian/ Jabatan (c) Kumpulan Perkhidmatan (d) Klasifikasi Perkhidmatan 2.89 P3T14 RM5418.16 P2T11 RM3547.85 P2T27 RM5226.80 P3T23 RM3441.95 P3T1 RM1587.84 P3T1 RM3301.85 P2T1 RM1889.79 P3T1 RM3216.80 P2T7 RM3860.06 P2T1 RM2518.30 P1T1 RM3005.21 P1T1 RM2416.12 P3T27 RM5226.21 P2T23 RM3235.52 P1T7 RM3595.LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN 1.63 P2T14 RM5164.19 P1T27 RM4645.47 P3T1 RM1889.52 P1T27 RM4645.20 P1T11 RM3399.18 P1T1 RM1695.91 P3T1 RM2626.18 P1T1 RM3005.80 P2T7 RM3725.27 P1T1 RM2982.65 P1T23 RM3036.41 P3T11 RM3700.89 P3T7 RM3860.99 P2T1 RM3138.19 P1T14 RM4936.94 P2T1 RM3108.71 P2T1 RM1494.06 P2T1 RM2626.94 P2T1 RM3216. Jadual Gaji Gred Gred DH29 : Jadual Gaji Matriks P1T1 RM1405.59 P1T11 RM3399.85 P2T1 RM1790.18 Gred DH31 : Gred DH32 : Gred DH33 : Gred DH34 : Gred DH41 : Gred DH42 : Gred DH43 : 31 .27 P1T1 RM1695.85 P2T27 RM4924.16 P2T11 RM3700.20 P1T7 RM3595.30 P1T1 RM2416.

99 P2T1 RM3301.59 P2T8 RM6609.68 P3T1 RM5365.05 - P1T14 RM4936.18 P1T8 RM5777.39 P1T8 RM6322.15 P3T1 RM5624.47 P2T1 RM5128.23 P1T1 RM4900.23 P1T1 RM5167.65 P1T1 RM4355.37 P1T1 RM4900. (Gaji permulaan DH29:P1T1).64 P2T1 RM5624.25 P1T8 RM6723. Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH29 (c) (i) diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau maktabmaktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.63 P2T14 RM5418. Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) warganegara Malaysia.64 P2T1 RM5379.08 P3T8 RM6325.39 P1T8 RM5777.Gred DH44 : P1T1 RM2982. atau ialah pada Gred 32 .37 P1T1 RM4355.05 P1T1 RM5167.00 P2T1 RM4566.25 P1T8 RM6322.32 P2T8 RM7025.00 P2T1 RM4786.51 P3T1 RM4786.59 P2T8 RM6904.35 P1T8 RM6723.32 P2T8 RM7338.12 P2T8 RM6047.25 P3T8 RM6904.27 P3T8 RM7338.47 P2T1 RM5365.35 Gred DH47 : Gred DH48 : Gred DH51 : Gred DH52 : Gred DH53 : Gred DH54 : 3.12 P2T8 RM6325. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

(Gaji permulaan DH29:P1T2). dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (Gaji permulaan DH29:P1T3). atau ialah pada Gred (iii) diploma dalam bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. (ii) (iii) 33 . Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH31. (iii). membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. DH33 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. ialah pada Gred [Calon-calon di perenggan c (ii).

(Gaji permulaan DH41:P1T4). (Gaji permulaan DH41:P1T3). atau ialah pada Gred 34 . atau (ii) ialah pada Gred ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau ialah pada Gred (v) ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T5).Kelayakan Untuk Lantikan Terus Ke Gred DH41 (f) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T4). atau ialah pada Gred (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T4). atau ialah pada Gred (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

atau (viii) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 35 . (Gaji permulaan DH41:P1T8). ialah pada Gred [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] dan (g) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan: P1T10. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:P1T9. dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T11). atau ialah pada Gred (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan DH41:P1T7).(vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (ix) ialah pada Gred ijazah doktor falsafah (Ph. (Gaji permulaan DH41:P1T11).

Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DH43. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan. DH53 (h) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(f) dan (g) di atas. Nyatakan tarikh tutup permohonan : 6. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) 4. Fungsi Bidang Tugas : 7. Tarikh Tutup Permohonan : 36 . Taraf Jawatan 5. Untuk diisi oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan setiap kali pengiklanan dibuat. DH47. Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Perkhidmatan : Nyatakan sama ada bertaraf tetap atau sementara Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. DH51.

LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 37 .

38 .

39 . pengurusan dasar.LAMPIRAN C PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 1. pengkomersilan dan khidmat nasihat. SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH29. DH47/48. jaringan dan kolaborasi. DH31/32. RINGKASAN TUGAS Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan profesional meliputi aspek-aspek dan aktiviti-aktiviti seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) pengurusan pelajar. DH41/42. DH33/34. 2. DH51/52. pengurusan organisasi. dan pengurusan sumber manusia. DH43/44. penyelidikan. Politeknik dan bahagian-bahagian berkaitan di Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). 3. DH53/54. PERINGKAT ORGANISASI Kolej Komuniti.

DH51/52. (d) Kategori IV PPPT Gred DH41/42. DH43/44. DH53/54 dikelompokkan kepada empat (4) kategori utama seperti berikut: (a) Kategori I PPPT Gred DH29.4. DH33/34. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS Skop fungsi dan bidang tugas PPPT Gred DH29. DH51/52. DH47/48. DH31/32. DH47/48. DH43/44. DH51/52. 40 . DH53/54 di KPT yang melaksanakan tugas-tugas pengurusan. DH43/44. DH31/32. (b) Kategori II PPPT Gred DH43/44. DH51/52. DH47/48. DH47/48. DH33/34. DH53/54 di politeknik dan kolej komuniti yang menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar di samping tugas-tugas pengurusan. DH53/54 di politeknik dan kolej komuniti yang menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar. (c) Kategori III PPPT Gred DH41/42 dan DH43/44 di politeknik dan kolej komuniti yang melaksanakan tugas-tugas pengurusan. DH41/42. DH41/42.

A. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali). 41 . DH33/34 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. dan DH33/34 pemelajaran perlu serta menyampaikan pengajaran melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.1. KATEGORI I 4. DH31/32. (iii) menyedia bahan pengajaran dan pemelajaran. (v) melaksana penilaian prestasi pelajar.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH29.1 PPPT Gred DH29. DH31/32.

1. 42 . peralatan dan perisian ICT. pengurusan aset. infrastruktur.(b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan. (b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali).2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. (c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. 4. melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. (iv) melaksana penilaian prestasi pelajar.

yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan. Islam Hadhari. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. 4. (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi.1.2 PPPT Gred DH41/42 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. 4.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH41/42 perlu menyampaikan pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.(c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan. Negara. 43 .2.

(v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. (iii) menyediakan bahan pengajaran dan pemelajaran. (v) melaksana penilaian prestasi pelajar. 44 . melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali).(ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. (b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan. (iv) melaksana penilaian prestasi pelajar. (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).

(b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan. infrastruktur. (c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan.(c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. 45 . yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. 4. Islam Hadhari. Negara. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.2. (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi. peralatan dan perisian ICT.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.2. 4. pengurusan aset.

latihan. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman.4. dialog. seminar. 4. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Menghasilkan dan menerbitkan kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum.4 Penyelidikan.2. forum serta lain-lain. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. pihak industri mahupun kepada agensi luar.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. 46 .2. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan Melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara.

3. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. DH53/54 perlu menyampaikan pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti kokurikulum sekurang-kurangnya 16 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.3 PPPT Gred DH43/44. DH51/52. DH53/54 (Tenaga Pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4.(b) Outreach/ Promosi Melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam. (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. DH47/48. 47 .1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH43/44. DH47/48. DH51/52. 4. (iii) menyediakan bahan pengajaran dan pemelajaran.

(c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. melaksana ko-kurikulum yang (ii) merancang aktiviti dan bahan ko-kurikulum. (iii) melaksana aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali). (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa. (b) Ko-Kurikulum Melaksana aktiviti ko-kurikulum merangkumi aspek-aspek berikut: (i) mentafsir/ ditetapkan. (iv) melaksana penilaian prestasi pelajar.(iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali). 48 . (v) melaksana penilaian prestasi pelajar. (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum.

konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.3. pengurusan aset. 49 . (b) Melaksana pengurusan kemudahan peralatan.4. Negara.2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. peralatan dan perisian ICT. Islam Hadhari. (c) Menganggotai Jawatankuasa Jawatankuasa Perolehan. (c) Memberi khidmat kepakaran/ khidmat nasihat/ input kepada Kementerian dalam proses penggubalan dasar. 4. yang berkaitan Pelan seperti Integriti Kewangan. (b) Melaksana pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi.3.3 Pengurusan Dasar (a) Melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. infrastruktur.

forum serta lain-lain. dialog.4. latihan. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman.3. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Menghasilkan dan menerbitkan kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum. pihak industri mahupun kepada agensi luar. 50 . 4. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan Melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. seminar.4 Penyelidikan.3.

(b) Outreach/Promosi Melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam. (b) Melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.(iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. 4. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi kerjaya/ pengambilan/ persaraan/ penempatan/ tatatertib/ pembangunan latihan/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi.3. 51 .

4 PPPT Gred DH43/44 (Melaksanakan Tugas Pengurusan di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4. KATEGORI II 4. (iii) memantau/ pemelajaran. (ii) merancang aktiviti pengajaran dan pemelajaran. 52 .1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran PPPT Gred DH43/44 perlu menyampaikan/ memantau/ mengawal selia pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 68 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: (i) memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.B. menyedia bahan pengajaran dan (iv) menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali). (v) memantau/ melaksana penilaian prestasi pelajar.4. (vi) membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa.

(d) Pengambilan Pelajar Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengambilan dan penempatan pelajar. (c) Penasihat Akademik Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang. 53 . (v) membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum. (iii) melaksana aktiviti aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali).(b) Ko-Kurikulum (i) memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti ko-kurikulum yang ditetapkan. (iv) memantau/ melaksana penilaian prestasi pelajar. (ii) merancang/ memantau/ menyedia aktiviti dan bahan ko-kurikulum.

4.2 Pengurusan Organisasi (a) (b) Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengurusan kualiti. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. infrastruktur. Kewangan. Islam Hadhari. Pelan Integriti Negara. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan.4. Memantau/ mengawal selia/ mengurus kemudahan peralatan. 4. pengurusan aset.3 Pengurusan Dasar (a) Memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. (b) Memantau/ mengawal selia/ melaksana dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro. 54 . peralatan dan perisian ICT.4. (d) Memantau/ mengawal selia/ mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.

4 Penyelidikan. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Memantau/ mengawal selia/ melaksana kertas kerja kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum. (ii) memantau/ mengawal selia/ melaksana program kesedaran tentang aktiviti penyelididkan organisasi. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) memantau/ mengawal selia/ melaksana promosi hasil-hasil penyelidikan. 55 . pasti keperluan dana penyelidikan (iv) memantau/ mengawal selia/ melaksana pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi.4. (iii) mengenal organisasi. (v) memantau/ mengawal selia/ melaksana kajian/ penyelidikan/ inovasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara.4.

56 . (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman.4. dialog. (b) Outreach/Promosi Memantau/ mengawal selia/ melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. latihan. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. forum serta lain-lain. pihak industri mahupun kepada agensi luar.4. seminar.

DH51/52.4.(d) Khidmat Perundingan/ Nasihat Memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib / kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi. (b) Melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. 4. DH53/54 perlu menyampaikan/ memantau/ mengawal selia pengajaran dan pemelajaran serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum sekurang-kurangnya 68 jam seminggu atau seperti mana yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan merangkumi aspek-aspek berikut: 57 . DH53/54 (Melaksanakan Tugas Pengurusan di Politeknik dan Kolej Komuniti) 4.5 PPPT Gred DH47/48.5. DH51/52. 4.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengajaran dan Pemelajaran Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH47/48.

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana kurikulum yang ditetapkan.

(ii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti pengajaran dan pemelajaran.

(iii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana bahan pengajaran dan pemelajaran.

(iv)

menyampaikan pengajaran dan pemelajaran (teori dan amali).

(v)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana penilaian prestasi pelajar.

(vi)

membuat

penambahbaikan

terhadap

proses

pengajaran dan pemelajaran dari semasa ke semasa.

(b)

Ko-Kurikulum

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana aktiviti ko-kurikulum yang ditetapkan.

(ii)

merancang/ memantau/ menyedia aktiviti dan bahan ko-kurikulum.

(iii)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir aktiviti ko-kurikulum (teori dan amali).

58

(iv)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ mentafsir/ melaksana penilaian prestasi pelajar.

(v)

membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum.

(c)

Penasihat Akademik

Bertanggungjawab memberi bimbingan akademik kepada pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang.

(d)

Pengambilan Pelajar

Memantau/ mengawal selia/ melaksana pengambilan dan penempatan pelajar.

4.5.2 Pengurusan Organisasi

(a)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan kualiti.

(b)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

mengurus

kemudahan peralatan, pengurusan aset, infrastruktur, peralatan dan perisian ICT.

(c)

Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan, Kewangan, Pelan Integriti Negara, Islam Hadhari, konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri.

59

(d)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.

(e)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan hal ehwal pelajar.

(f)

Merancang/

memantau/

mengawal

selia/

melaksana

pengurusan latihan industri.

4.5.3 Pengurusan Dasar

(a)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dasardasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.

(b)

Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro.

4.5.4

Penyelidikan, Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat

(a)

Kajian/ Penyelidikan

(i)

merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana promosi hasil-hasil penyelidikan.

60

(v) merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana dasar hubungan dengan sektor awam. seminar. dialog. peruntukan/ dana penyelidikan (iv) merancang/ memantau/ mengawal selia/ mengenal pasti program penyelidikan organisasi yang menyumbang kepada organisasi atau negara. 61 . 4. (b) Penerbitan/ Penterjemahan/ Pembentangan Kertas Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana kertas kerja kertas kerja/ penulisan/ artikel sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran mahupun secara umum.5. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. forum serta lain-lain. latihan. (iii) mendapatkan organisasi.(ii) merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana program kesedaran tentang aktiviti penyelididkan organisasi.

(iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. pihak industri mahupun kepada agensi luar.5.(ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. (c) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai/ mengurus setia jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksanakan fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi 62 . (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. 4. (d) Khidmat Perundingan/ Nasihat Memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain. (b) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam.

6 PPPT Gred DH41/42. (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia/ melaksanakan pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.pengambilan/ persaraan/ termasuklah penempatan/ latihan/ mengenal tatatertib/ pasti pembangunan kebajikan kerjaya/ anggota dan keperluan latihan pembangunan di peringkat organisasi. 63 . DH43/44 di Politeknik dan Kolej Komuniti (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4. disiplin dan sebagainya.6. (b) Hal-ehwal Kebajikan Pelajar Memantau/ mengurus hal-ehwal kebajikan pelajar merangkumi aspek-aspek pengurusan asrama. C. KATEGORI III 4. bantuan kewangan pelajar.1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Melaksana proses pengambilan pelajar dan penempatan pelajar.

Islam Hadhari.6.3 Pengurusan Dasar (a) Mengurus pelaksanaan dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. pengurusan aset. Kewangan. peralatan dan perisian ICT. pengurusan kokurikulum. (b) Mengurus kemudahan peralatan. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. peperiksaan dan sebagainya. 4. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. 64 .2 Pengurusan Organisasi (a) Melaksana pengurusan kualiti. Pelan Integriti Negara.6. infrastruktur.(c) Hal-ehwal Akademik Pelajar Memantau/ mengurus hal-ehwal akademik pelajar merangkumi aspek-aspek latihan industri. 4. (d) Mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.

(b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. (b) Mengurus pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.4 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia aktiviti promosi dan perhubungan awam. 4. 65 . (c) Menyelenggara pangkalan data sumber manusia organisasi.6.5 Pengurusan Sumber Manusia (a) Mengurus manusia fungsi-fungsi meliputi kerjaya/ operasi pengurusan sumber pengambilan/ persaraan/ penempatan/ tatatertib/ pembangunan latihan/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi.(b) Mengurus dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro.6. 4.

1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Mengurus pengambilan dan penempatan pelajar. Kewangan.7 PPPT Gred DH41/42. (b) Outreach/Promosi Mengurus aktiviti promosi dan perhubungan awam.2 Pengurusan Organisasi (a) Mengurus pengurusan kualiti.D. peralatan dan perisian ICT.7. (c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. pengurusan aset. Islam Hadhari. DH43/44 di KPT (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4. (b) Mengurus kemudahan peralatan. Pelan Integriti Negara.7. KATEGORI IV 4. 66 . infrastruktur. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. 4. (d) Mengurus hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.

(iii) menyelaras organisasi. 4.3 Pengurusan Dasar (a) Mengurus pelaksanaan dasar-dasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan.7. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) mewujudkan kesedaran terhadap aktiviti penyelidikan organisasi.(e) Mengurus maklum balas Parlimen/ Jemaah Menteri/ agensi/ pihak luar 4.7.4 Penyelidikan. pengkomersilan hasil penyelidikan (iv) menyelaras program penyelidikan organisasi. (b) Mengurus dan membantu membangunkan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro. (ii) menyelaras keperluan dana penyelidikan organisasi. 67 .

(iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. pihak industri mahupun kepada agensi luar. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman.4. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. forum serta lain-lain. 68 . (b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Mengurus dasar hubungan dengan sektor awam. latihan. dialog. (c) Khidmat Perundingan/ Nasihat Mengurus dan memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain. seminar.7.

1 Pengurusan Pelajar (a) Pengambilan Pelajar Merancang/ memantau/ mengawal selia pengambilan dan penempatan pelajar. (b) Mengurus pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring. 69 . 4.4. DH51/52.8 PPPT Gred DH47/48. (b) Outreach/Promosi Merancang/ memantau/ mengawal selia aktiviti promosi dan perhubungan awam.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Mengurus manusia fungsi-fungsi meliputi operasi pengurusan sumber pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib / kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan di peringkat organisasi.8. DH53/54 di KPT (Melaksanakan Tugas Pengurusan) 4. (c) Menyelenggara pangkalan data sumber manusia organisasi.7.

(c) Menganggotai dan mengurus setia Jawatankuasa yang berkaitan seperti Jawatankuasa Perolehan. Pelan Integriti Negara.3 Pengurusan Dasar (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia pelaksanaan dasardasar berkaitan pembangunan modal insan melalui pelaksanaan dasar-dasar penambahan akses/ pembangunan program/ kurikulum/ ko-kurikulum/ infrastruktur dan kemudahan peralatan/ tenaga pengajar dan dasar-dasar lain yang berkaitan. (d) Merancang/ memantau/ mengawal selia hal ehwal kewangan dan hal ehwal projek pembangunan organisasi.4.8. Kewangan. konvokesyen dan lain-lain sama ada di peringkat dalaman mahupun industri. 70 . Islam Hadhari.2 Pengurusan Organisasi (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia pengurusan kualiti.8. (e) Merancang/ memantau/ mengawal selia maklum balas Parlimen/ Jemaah Menteri/ agensi/ pihak luar 4. (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pengurusan aset dan harta organisasi.

4 Penyelidikan. (iii) mendapatkan organisasi. 4. Pengkomersilan dan Khidmat Nasihat (a) Kajian/ Penyelidikan (i) merancang/ memantau/ mengawal selia promosi hasil-hasil penyelidikan organisasi. 71 . (v) merancang/ memantau/ mengawal selia program penyelidikan organisasi.8. (c) Merancang/ memantau/ mengawal selia penggubalan dasar. (ii) merancang/ memantau/ mengawal selia program kesedaran tentang aktiviti penyelidikan organisasi.(b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pembangunan dan pelaksanaan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang institusi di peringkat mikro mahupun makro. keperluan dana penyelidikan (iv) merancang/ memantau/ mengawal selia pengkomersilan hasil penyelidikan organisasi.

pihak industri mahupun kepada agensi luar. 72 . (b) Khidmat kepada Institusi/ masyarakat / agensi lain Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa/ majlis-majlis rasmi/ sukan/ program kemasyarakatan atau seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan. swasta dan industri melalui: (i) memorandum persefahaman. (iii) khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar. (iv) kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pendidikan dengan pihak industri atau agensi luar. (ii) khidmat runding/ nasihat sama ada secara dalaman. seminar. dialog. latihan.5 Jaringan Dan Kolaborasi (a) Hubungan Industri Merancang/ memantau/ mengawal selia dasar hubungan dengan sektor awam.4. forum serta lain-lain.8. (c) Khidmat Perundingan/ Nasihat Merancang/ memantau/ mengawal selia dan memberi khidmat kepakaran/ nasihat/ perundingan kepada pihak industri atau agensi lain.

HUBUNGAN KERJA 5.1 Dalaman (a) Rakan sekerja di Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian yang sama. (c) Pelajar 73 .4.8. 5. (b) Pegawai dan kakitangan lain di jabatan/ institusi/ bahagian di bawah KPT. (c) Merancang/ memantau/ mengawal selia penyelenggaraan pangkalan data sumber manusia organisasi.6 Pengurusan Sumber Manusia (a) Merancang/ memantau/ mengawal selia fungsi-fungsi operasi pengurusan sumber manusia meliputi pengambilan/ penempatan/ pembangunan kerjaya/ persaraan/ latihan/ tatatertib/ kebajikan anggota termasuklah mengenal pasti keperluan organisasi. latihan dan pembangunan di peringkat (b) Merancang/ memantau/ mengawal selia pembangunan tenaga pengajar dan kakitangan dengan mengambil pendekatan coaching serta mentoring.

2 Luaran (a) Ibu bapa (b) Masyarakat (Komuniti) (c) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)/ kesatuan (d) Jabatan/ agensi kerajaan lain (e) Badan/ pertubuhan antarabangsa 6. PERSEKITARAN KERJA (a) Dalam Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian (b) Di luar Kementerian/ jabatan/ institusi/ bahagian 7. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN) (a) Komunikasi (b) Kepimpinan dan penyeliaan (c) Pengurusan/ pentadbiran (d) Kemahiran ICT (e) Bimbingan/ kaunseling 74 .5.

ANCAMAN/ BAHAYA (a) Tekanan (Stress) (b) Terdedah kepada ancaman/ ugutan (c) Terdedah kepada tindakan undang-undang (d) Terdedah kepada bahaya di persekitaran kerja Nota: Penghuraian kerja ini disediakan bersama oleh KPT dan JPA berdasarkan kedudukan semasa. SIFAT-SIFAT BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN (a) Profesionalisme (b) Berilmu (c) Berwawasan (d) Integriti (e) Keperibadian tinggi (f) Bertanggungjawab dan akauntabiliti (g) Proaktif/ inovatif dan kreatif (h) Kerja berpasukan 9. 75 .8.

76 .

LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI 77 .

78 .

80 3441.31 2013. III.67 2440.28 2927.01 1658.21 3235.84 T9 1926.55 2298. GRED GAJI SSM: DH29 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH29000 TARIKH KUAT KUASA: 1.39 T4 1600. ll.02 T11 2056.03 T20 2741.47 T16 2381.79 1631.03 2039.95 1903.2008 JADUAL GAJI SSM: DH29 T1 P1 P2 P3 1405.29 T14 2251.57 T6 1730.20 T13 2186.55 2904.70 2797.93 T10 1991.71 1494.25 1942.87 1767.19 1871.61 2369.07 2107.21 T2 1470.59 79 .13 1800.25 3119.73 2511.75 1563.48 T5 1665.79 2582.11 T12 2121.85 2689.15 2243.10 3226.43 2155.64 T19 2642.97 2824.81 T22 2937.40 3012.27 2447.37 2084.38 T15 2316.95 3334.59 3030.90 3132.99 1971.LAMPIRAN D JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.95 1587.83 1699.66 T7 1795.1.19 2311.11 2175.86 T17 2446.30 T3 1535.42 T21 2839.20 T23 3036.75 T8 1860.49 2227.25 T18 2544.91 1835.31 2515.35 2618.23 2379.07 1729.66 2721.

.

LAMPIRAN D1 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH31 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH31000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH31 T1 P1 P2 P3 2416.06 2518.91 2626.30 T2 2514.37 2621.76 2733.69 T3 2612.68 2724.61 2841.08 T4 2710.99 2827.46 2948.47 T5 2809.30 2930.31 3055.86 T6 2907.61 3033.16 3163.25 T7 3005.92 3136.01 3270.64 T8 3104.23 3238.86 3378.03 T9 3202.54 3341.71 3485.42 T10 3300.85 3444.56 3592.81 T11 3399.16 3547.41 3700.20

81

LAMPIRAN D2 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH32 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH32000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH32 T1 P1 P2 2416.06 2626.30 T2 2514.37 2733.69 T3 2612.68 2841.08 T4 2710.99 2948.47 T5 2809.30 3055.86 T6 2907.61 3163.25 T7 3005.92 3270.64 T8 3104.23 3378.03 T9 3202.54 3485.42 T10 3300.85 3592.81 T11 3399.16 3700.20

83

.

52 85 .2008 JADUAL GAJI SSM: DH33 T1 P1 P2 P3 3005.94 3108.74 T6 3497.1.18 T2 3104.56 3314.LAMPIRAN D3 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.49 3623.89 3860.35 T5 3399.25 3211.49 3430.34 3538.19 3645.96 T4 3300.57 T3 3202. GRED GAJI SSM: DH33 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH33000 TARIKH KUAT KUASA: 1. ll.04 3753.13 T7 3595.87 3417.80 3725.79 3216.64 3323. III.18 3520.

.

49 3753.74 T6 3497.LAMPIRAN D4 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SOKONGAN (RM SEBULAN) l.18 T2 3104.2008 JADUAL GAJI SSM: DH34 T1 P1 P2 3005.96 T4 3300. ll.35 T5 3399.80 3860.56 3430.18 3645.94 3216.1.87 3538.57 T3 3202. III. GRED GAJI SSM: DH34 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH34000 TARIKH KUAT KUASA: 1.52 87 .13 T7 3595.25 3323.

.

28 T17 3143.00 2452.91 3074.27 T7 2238.77 3435.45 2547.19 89 .67 T10 2509.12 5226.27 T2 1786.25 2925.07 T13 2781.53 3173.89 3833.19 2482.05 2778.85 1790.27 T12 2690.57 4737. ll.65 2168.38 T27 4645.87 4412.1.47 T11 2600.76 T25 4345.2008 JADUAL GAJI SSM: DH41 T1 P1 P2 P3 1695.47 1889.62 3598.17 4086.27 5063.07 T8 2329.07 T3 1876.32 3923.95 T24 4195.29 4612.17 3989.42 4900.33 T22 3894.72 4574.87 T9 2419.85 4924.75 1979.47 3760.55 2358.33 2185.05 3365. GRED GAJI SSM: DH41 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH41000 TARIKH KUAT KUASA: 1.01 4456.52 T21 3744.57 4768.15 3272.43 2679.95 2284.35 2736.14 T23 4044.30 1885.71 T20 3593.47 T16 3052.71 2086.80 2831.LAMPIRAN D5 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.61 3677.87 T14 2871.33 3521.57 2383.67 2877.73 4300.09 T18 3293. IIl.45 4144.09 1988.02 4249.87 T4 1967.20 2074.67 T5 2057.81 2580.90 T19 3443.67 T15 2962.70 3020.29 2976.10 2263.57 T26 4495.90 2642.47 T6 2148.15 3115.60 3209.

.

47 T16 3052.09 T18 3293.87 T9 2419.05 3598.28 T17 3143.76 T25 4345.47 T11 2600.27 T7 2238.1.07 T3 1876.67 T15 2962.45 2679. ll.60 3435.15 3272.27 T12 2690.87 T4 1967.73 4574.07 T8 2329.25 3074.85 1889.35 2877.27 T2 1786.55 2482.00 2580.33 3760.80 2976.57 T26 4495.85 5226.65 2284.10 2383.67 T10 2509.45 4412.01 4737.2008 JADUAL GAJI SSM: DH42 T1 P1 P2 1695.33 T22 3894.61 3923.20 2185.70 3173. IIl.07 T13 2781.52 T21 3744.95 T24 4195.75 2086.29 4900.71 T20 3593.14 T23 4044.57 5063.89 4086.30 1988.38 T27 4645. GRED GAJI SSM: DH42 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH42000 TARIKH KUAT KUASA: 1.90 2778.67 T5 2057.90 T19 3443.47 T6 2148.17 4249.19 91 .87 T14 2871.LAMPIRAN D6 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.

.

GRED GAJI SSM: DH43 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH43000 TARIKH KUAT KUASA: 1.83 3606.39 3790.70 T7 3884.32 T9 4185.11 3762.94 4278.46 T3 3283.89 T6 3734.18 93 .56 T13 4786.99 3138.24 3952.1.27 3294. IIl.34 4929.37 T14 4936.LAMPIRAN D7 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.94 T11 4485.07 4853.65 T2 3133.51 4541.64 4604.67 4073.2008 JADUAL GAJI SSM: DH43 T1 P1 P2 P3 2982.69 3464.09 4115.27 T4 3433.19 5092.55 3450.79 4697.39 3918.75 T12 4636.08 T5 3584.13 T10 4335.95 4229.51 T8 4034.04 5255.84 3301.49 4766.54 3627.35 5009.63 5164. ll.79 4441.89 5418.23 4385.

.

27 3464.37 T14 4936.79 4929.89 T6 3734.67 4278.1.23 4604.2008 JADUAL GAJI SSM: DH44 T1 P1 P2 2982.LAMPIRAN D8 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.95 4441.46 T3 3283. IIl.70 T7 3884.55 3627.94 T11 4485.08 T5 3584.13 T10 4335.07 5092.99 3301.35 5255.63 5418.83 3790.39 4115. GRED GAJI SSM: DH44 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH44000 TARIKH KUAT KUASA: 1.65 T2 3133.51 4766.27 T4 3433.11 3952.51 T8 4034.18 95 .32 T9 4185.75 T12 4636.56 T13 4786. ll.

.

LAMPIRAN D9 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH47 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH47000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH47 T1 P1 P2 P3 4355.00 4566.51 4786.37 T2 4558.16 4778.02 5006.23 T3 4761.32 4989.53 5226.09 T4 4964.48 5201.04 5445.95 T5 5167.64 5412.55 5665.81 T6 5370.80 5624.06 5885.67 T7 5573.96 5835.57 6105.53 T8 5777.12 6047.08 6325.39

97

LAMPIRAN D10 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DH48 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH48000 TARIKH KUAT KUASA: 1.1.2008

JADUAL GAJI SSM: DH48 T1 P1 P2 4355.00 4786.37 T2 4558.16 5006.23 T3 4761.32 5226.09 T4 4964.48 5445.95 T5 5167.64 5665.81 T6 5370.80 5885.67 T7 5573.96 6105.53 T8 5777.12 6325.39

99

.

81 T5 5713.25 6904.95 5763. GRED GAJI SSM: DH51 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH51000 TARIKH KUAT KUASA: 1.09 T3 5306.25 101 .79 5551. ll.53 T7 6119.72 6244.95 T4 5509.63 5340.11 5974.68 5365.23 T2 5103.39 T8 6322.23 6464.67 T6 5916.19 5585.43 6397.74 6684.27 6186.21 6024.7 5804.47 5128.1.59 6609. III.LAMPIRAN D11 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.2008 JADUAL GAJI SSM: DH51 T1 P1 P2 P3 4900.

.

11 6244. ll. III.81 T5 5713.95 T4 5509.39 T8 6322.59 6904.63 5585.95 6024. GRED GAJI SSM: DH52 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH52000 TARIKH KUAT KUASA: 1.25 103 .67 T6 5916.09 T3 5306.47 5365.23 T2 5103.53 T7 6119.27 6464.1.2008 JADUAL GAJI SSM: DH52 T1 P1 P2 4900.79 5804.43 6684.LAMPIRAN D12 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.

.

GRED GAJI SSM: DH53 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH53000 TARIKH KUAT KUASA: 1.79 6603.06 6319.65 T6 6272.90 6790.85 T4 5821.31 5868.64 6084.48 6554.63 6358.15 5624.LAMPIRAN D13 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.35 105 .45 T8 6723.80 5614.75 T5 6047.32 7025.2008 JADUAL GAJI SSM: DH53 T1 P1 P2 P3 5167.95 6848. III.64 5379.55 T7 6497.47 6113.27 7338.11 7093. ll.95 T3 5596.05 T2 5370.1.22 5849.

.

75 T5 6047.55 T7 6497.65 T6 6272.64 5624. ll.32 7338.80 5868.35 107 .22 6113. III.45 T8 6723.2008 JADUAL GAJI SSM: DH54 T1 P1 P2 5167.64 6358.85 T4 5821. GRED GAJI SSM: DH54 (PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI) KOD GAJI KOMPUTER SSM: DH54000 TARIKH KUAT KUASA: 1.90 7093.LAMPIRAN D14 JADUAL GAJI MATRIKS BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN) l.1.05 T2 5370.95 T3 5596.06 6603.48 6848.

.

LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN 109 .

110 .

.LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN (Nama dan alamat Pihak Berkuasa Melantik) ……………………………………………………… ……………………………………………………… Nama : (Nama Pegawai) Alamat : …………………………………………. Politeknik dan Kolej Komuniti...... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran E1 dan hendaklah dibaca bersekali dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan... 2. (P……T……) atas Gred DH. mulai 1 Januari 2008.. ………………………………………….. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN DARI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA/ PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI MELALUI OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi untuk kegunaan pegawaipegawai di KPT........ (Alamat tempat bertugas) Tuan. Dengan itu. tuan/ puan ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan dengan gaji RM………….. Tuan/ puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran 111 ..2007...

Sekian.pelantikan ini dengan mengisi borang yang berkaitan.. Tuan/ puan kekal dengan skim perkhidmatan asal iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Malaysia Pendidikan dan kekal Siswazah dengan di Kementerian Pelajaran Ketua Perkhidmatan sedia ada iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.. atau 2. Jawapan tuan/ puan hendaklah sampai di pejabat ini sebelum atau pada ..... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... ……………………………………………………… (Pihak Berkuasa Melantik) 112 .1 Menerima Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen Lampiran E2....... Tuan/ puan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dengan Ketua Perkhidmatan yang baru iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti......2 Tidak Bersetuju Menerima Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen Lampiran E2.. terima kasih.... 2..

Sehubungan itu tuan/ puan dengan ini diberi opsyen sama ada bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan atau sebaliknya. Tempoh opsyen yang diberikan kepada tuan/ puan untuk TEMPOH MEMBUAT membuat pilihan ialah selama tiga puluh (30) hari mulai OPSYEN dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. 113 . Kerajaan telah memutuskan mewujudkan skim OPSYEN perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi untuk kegunaan pegawai-pegawai di KPT. Jika tuan/ puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. Politeknik dan Kolej Komuniti.LAMPIRAN E1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN 1. Tuan/ puan yang tidak bersetuju akan kekal dengan skim perkhidmatan asal sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan mengekalkan Ketua Perkhidmatan sedia ada. tuan/ puan adalah dianggap tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan ini. Opsyen ini adalah muktamad. 2.

gaji boleh ditetapkan di Peringkat (P) seterusnya. GAJI PERMULAAN 5. PERKHIDMATAN BARU Tuan/ puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan akan ditawarkan gaji permulaan berdasarkan prinsip matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal di Peringkat 1 (P1). maka jadual gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Elaun. Jika matagaji di gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip yang dinyatakan di atas. yang jumlahnya tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred jawatan asal.3. 114 . 4. Tuan/ puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT perkhidmatan seperti yang diperuntukkan di dalam skim DAN PERATURAN perkhidmatan yang tuan/ puan ditukar lantik. Jabatan Perkhidmatan Awam. Tuan/ puan yang telah disahkan dalam perkhidmatan akan ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji akhir di gred jawatan asal mengikut Peringkat (P) gaji masing-masing. Jika matagaji mengikut Peringkat (P) gred jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip ini. Tuan/ puan akan ditawarkan ke skim perkhidmatan SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi pada gred jawatan DAN GRED baru yang setaraf dengan jawatan tuan/ puan di gred JAWATAN YANG DITAWARKAN jawatan skim perkhidmatan yang asal.

Pergerakan gaji tahunan di gred jawatan asal yang PERGERAKAN GAJI TAHUNAN sepatutnya diterima oleh tuan/ puan dalam tahun pertukaran pelantikan dikuatkuasakan hendaklah diberikan di gred jawatan baru. TEMPOH PERCUBAAN BAGI dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan PEGAWAI YANG boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa BELUM DISAHKAN sekiranya telah mencukupi tempoh setahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan perkhidmatan asal tertakluk dengan syarat tuan/ puan memenuhi semua syarat pengesahan yang ditetapkan. 115 . GAJI Tuan/ puan akan dikecualikan daripada syarat tempoh TEMPOH PERCUBAAN BAGI percubaan jika tuan/ puan telah disahkan dalam PEGAWAI YANG perkhidmatan asal. perkhidmatan baru oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Tuan/ puan yang belum disahkan dalam jawatan asal. tuan/ puan hendaklah disahkan dalam 8. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/ puan berubah TARIKH PERGERAKAN mengikut tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.6. 10. Syarat-syarat pengesahan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di perkhidmatan asal adalah dikecualikan. Kekananan tuan/ puan yang menerima pertukaran KEKANANAN pelantikan melalui pemberian opsyen ini dikekalkan. 7. Walau bagaimanapun untuk tujuan TELAH DISAHKAN pencen. 9.

Jika tuan/ puan belum disahkan dalam perkhidmatan dan OPSYEN SKIM KWSP belum diberi taraf berpencen. Sebaliknya pegawai hanya perlu menduduki mana-mana komponen PTK yang belum melepasi Tahap Kecekapan yang ditetapkan di jawatan baru. Tuan/ puan dibenarkan membawa baki cuti rehat dan cuti CUTI REHAT rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award tunai gantian cuti rehat. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. tuan/ puan layak diberi opsyen skim KWSP semasa disahkan dalam jawatan baru. 12. Tuan/ puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana PENEMPATAN jua seperti mana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Taraf berpencen yang telah diberi kepada tuan/ puan TARAF BERPENCEN sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan DIKEKALKAN dikekalkan. 14. Selain daripada itu PPPLD dan PPPS yang telah melepasi Tahap Kecekapan yang diperlukan bagi mana-mana komponen PTK atas jawatan asal tidak perlu menduduki semula komponen berkenaan. 15. 116 .11. boleh mengguna pakai kelulusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) di jawatan asal sebagai memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji dan/ atau kenaikan pangkat berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa. 13 PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke gred-gred yang berkenaan.

16. Ketua Perkhidmatan tuan/ puan ialah ketua bagi KETUA PERKHIDMATAN perkhidmatan yang tuan/ puan ditukar lantik. 117 . Hubungan tuan/ puan dengan perkhidmatan asal adalah HUBUNGAN DENGAN terputus kecuali bagi tujuan persaraan dan kemudahanPERKHIDMATAN kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh ASAL perkhidmatan seperti cuti rehat. 19. 17. 18. akuan berkanun dan tapisan keselamatan YANG sekiranya tuan/ puan telah memenuhi syarat tersebut DIKECUALIKAN semasa dalam perkhidmatan asal. 20. cuti haji dan kelayakan pinjaman. Pertukaran pelantikan tuan/ puan melalui pemberian TARIKH KUAT KUASA opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008. PERATURAN Tuan/ puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan SYARAT PELANTIKAN perubatan. Tuan/ puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan KEPERLUAN MEMATUHI arahan yang berkuat kuasa.

118 .

........................ Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dengan menerima 119 ....................................... …………………………………….. Tuan. ......................................LAMPIRAN E2 TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI DI BAWAH KLASIFIKASI PENDIDIKAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan: Tarikh : Kepada: (Pihak Berkuasa Melantik) …………………………………….... Melalui Ketua Jabatan ........................................... ……………………………bertarikh …………………..... mengenai perkara di atas....... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI PEMBERIAN OPSYEN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI Berhubung dengan surat tuan bil.... ................................................................... maka saya dengan ini membuat pilihan seperti di bawah: *(a) Bersetuju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di KPT... ........

gaji sebanyak RM ……….. Kad Pengenalan: . Dengan ini saya kekal dengan skim perkhidmatan asal iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma di Kementerian Pelajaran Malaysia dan kekal dengan Ketua Perkhidmatan sedia ada iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.……………………….T. Tarikh: ………………….. Nama Penuh: .………………………… Jawatan: ….………………………………….. 120 .………………………….. ……………………….) sebulan atas Gred DH... Tandatangan: ………………………………….. 2. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi opsyen ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa pilihan yang saya buat ini adalah muktamad...………………………………………. ATAU *(b) Tidak bersetuju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi.. Alamat: ...…………………………………….. dengan syarat-syarat yang dinyatakan di Lampiran E1 pada surat tawaran tuan.. No.(P.

No.. Jawatan: ……………………………………….Di hadapan: …………………………………………………… SAKSI** (Tandatangan Dan Cap Jawatan) Tandatangan: ………………………………….. Nama Penuh: …………………………………. Alamat: ………………………………………. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 121 .. _________________________________________________ * ** Tandakan (/) dalam salah satu petak yang berkenaan.. Kad Pengenalan: ………………………….… …………………………………………………… Tarikh: ………………………………………….

122 .

LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA 123 .

124 .

Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 125 .LAMPIRAN F KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 YANG BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat 1 (P1) Gred DH29.2007 1470. 1.2008 - 1600. 1.1.87 (P1T5) TPG Gred Jawatan Baru Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).1.1. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai.12.79 (P1T3) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.2009 - 1665.83 (P1T4) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Januari Tarikh Gaji Sekarang Gred DGA29 (RM) Gaji Baru Gred DH29 (RM) Catatan 31.75 (P1T2) 1535.2008 1470.75 (P1T2) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal. 1.

1.12.2009 - 2509. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 April Tarikh Gaji Sekarang Gred DG41 (RM) Gaji Baru Gred DH41 (RM) Catatan 31.2008 2148.2008 - 2419.2007 2148.LAMPIRAN F1 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 BERKELAYAKAN SARJANA Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Berkelayakan Sarjana Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Gaji Permulaan P1T8 Di Gred DH41. 1.4.00 (P1T8) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.45 (P1T9) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai (Gaji Permulaan Bagi Kelayakan Sarjana).10 (P1T6) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal.90 (P1T10) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 126 .10 (P1T6) 2329. 1.1. 1.

Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai.2007 1795.99 (P1T8) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.03 (P1T9) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.2008 1795. 1. 1.95 (P1T7) 1860.1.2008 - 1926.LAMPIRAN F2 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Gred DH29 Mengikut Peringkat (P) Gaji Gred Jawatan Asal. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Julai Tarikh Gaji Sekarang Gred DGA29 (RM) Gaji Baru Gred DH29 (RM) Catatan 31. 1.95 (P1T7) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal.12.1. Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 127 .7.07 (P1T10) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).2009 - 1991.

2008 - 4441. 1.70 (P2T6) 4278. Catatan: PPSM: TPG: Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 128 .13 (P2T9) TPG Gred Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Ditawarkan Kepada Pegawai.2009 - 4604.12.32 (P2T8) TPG Gred Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM) Diberi Di Gred Jawatan Baru.2008 4115. 1.1. Tarikh Kuat Kuasa: Tarikh Pergerakan Gaji Asal: 1 Januari 2008 1 Oktober Tarikh Gaji Sekarang Gred DG44 (RM) Gaji Baru Gred DH44 (RM) Catatan 31.10. 1.70 (P2T6) - Gaji Akhir Di Gred Jawatan Asal.51 (P2T7) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.2007 4115.LAMPIRAN F3 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG44 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG44 Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Gred DH44 Mengikut Peringkat (P) Gaji Gred Jawatan Asal.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->