EDU 3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PERANAN GURU DALAM PEMBENTUKAN MODAL INSAN
AJEERAH BINTI YAHYA FATEHAH BINTI ZULKIFLI NUR FADHILAH BINTI ABDULLAH PISMP 1A IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

´Modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan...Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yang kian meningkat.µ -YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi(Perutusan Hari Perkerja, 1 Mei 2006)

PENGENALAN 
HARTA paling berharga bagi sebuah negara adalah

memiliki warga berkualiti yang disifatkan sebagai modal insan bagi memacu kegemilangan. 

Cabaran pembinaan modal insan juga terletak sebahagian

besarnya dalam kalangan pendidik yang relatifnya terbabit dengan dunia pendidikan dan latihan untuk mengembangkan potensi, bakat dan kualiti generasi muda. 

Pendidikan memainkan peranan amat penting di

dalam menyediakan negara dengan modal insan berkualiti yang memiliki sahsiah terpuji, berkemahiran tinggi, serta mampu berfikir secara kreatif dan kritis khususnya untuk mengisi arus pemodenan menuju Wawasan 2020. 

Antara tugas penting warga pendidik di dalam

membangun modal insan ialah membentuk personaliti unggul di dalam membina kepemimpinan yang kental. 
Personaliti unggul inilah bakal diterjemahkan

menerusi peribadi mulia, mempunyai sifat amanah dan kepemimpinan mulia serta berdisiplin dalam setiap tugasan yang dijalankan. 

Antara tugas utama warga pendidik ialah

meningkatkan keupayaan, minat, dan bakat murid bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. 
Maka cabaran warga pendidik pastinya

menyemai benih nilai murni ke arah pembentukan personaliti unggul. Perancangan rapi harus direncana bagi merealisasikan impian berkenaan.

Penguasaan bahasa Inggeris sebagai penambah nilai modal insan dikenal pasti antara perkara dititikberatkan menerusi beberapa strategi di bawah: 
Program bacaan awal berstruktur sekolah rendah bagi menanam minat membaca dan bertutur di kalangan murid;  Program sastera kontemporari sekolah rendah bagi meningkatkan minat membaca, bertutur dan memperluaskan kosa kata bahasa Inggeris di kalangan murid;  Rancangan aktiviti selepas peperiksaan UPSR bagi mempersiapkan murid Tahun Enam dengan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 

Selain itu, pendidikan sains adalah usaha memperkasakan

minda saintifik di kalangan murid. Rangsangan minda mampu melahirkan murid berfikir secara kreatif dan inovatif serta mempunyai daya inkuiri yang tinggi. Untuk itu, pengenalan Program F1 Technology Challenge and Robotic kendalian Kementerian Pelajaran memberikan pendedahan minat berfikiran ala saintifik dan berinovasi di kalangan anak muda. 

Galakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan

pembelajaran seperti pengenalan pengajaran ICT Learning seawal peringkat tahap satu di sekolah rendah pula dapat merangsang minda murid untuk menerapkan elemen teknologi maklumat dalam pemikiran bercorak futuristik. 

Pembangunan modal insan juga dititikberatkan

melalui pembentukan keterampilan dan sahsiah unggul. Di peringkat Kementerian Pelajaran, usaha itu digarap melalui pemantapan kurikulum sedia ada. Rentasan nilai murni banyak diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Islam dan Moral. 

Pada 2005, pemerkasaan pengajaran Pendidikan Islam

diserlahkan melalui pelaksanaan program j-QAF. Penulis adalah guru yang melaksanakan program cetusan idea Perdana Menteri ini. 

Matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pula

diperkenalkan pada 2005 kepada murid tahun empat dan pelajar tingkatan satu bagi meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab dan peranan warga negara yang berkualiti. 

Pemantapan aktiviti kokurikulum pula bakal melonjakkan

potensi kepemimpinan dalam memastikan keseimbangan potensi murid dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 

Memorandum Langkah Untuk Memantapkan Program

Kurikulum pada 2005 memutuskan pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum menyumbang 10 peratus kepada syarat kelayakan memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam, Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Teknik.

Pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membina modal insan cemerlang dari segi: 
Meningkatkan kemahiran sosial dan interaksi

seterusnya memperkukuhkan integrasi kaum. 
Melengkapkan diri pelajar dengan kualiti

kepemimpinan, jati diri dan daya tahan. 

Memperkukuhkan disiplin diri melalui

penyemaian sahsiah diri dan pematuhan kepada konsep rukunegara. 
Mencungkil bakat dan potensi diri.  Menyingkap minat murid terhadap

kepelbagaian aktiviti luar dan mencabar. 

Modal insan kelas pertama tidak hanya hebat

dengan kepakaran dan kemahiran, tetapi harus mengamalkan budi bahasa dan pekerti mulia. Untuk itu, Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni menjadi teras pembinaan modal insan berbudaya unggul. 

Penganjuran kempen itu dengan harapan

murid dapat menghayati rukunegara serta dididik agar menghayati amalan hidup berbudi bahasa, menghormati orang lain serta meneguhkan pengajaran nilai merentas kurikulum. 

Bagi memperkukuhkan jatidiri, aspek

pengukuhan disiplin juga menjadi keutamaan warga pendidik. Melalui kempen Anti Buli, Anti Ponteng dan pembabitan ahli masyarakat dalam kempen pencegahan salah laku murid, diharapkan sedikit sebanyak membantu usaha mendisiplinkan murid. 

Berdasarkan statistik daripada Pelan Induk

Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di bawah sub Membangun Modal Insan, kes disiplin sekolah sudah menurun. 
Penurunan sebanyak 0.04 peratus iaitu

daripada 2.11 peratus pada 2003 kepada 2.07 peratus pada 2004 manakala penurunan sebanyak 0.33 peratus iaitu daripada 2.07 peratus bagi 2004 kepada 1.74 peratus bagi 2005. 

Ini adalah hasil permuafakatan semua pihak

memastikan modal insan yang dilahirkan berdisiplin tinggi serta bermaruah

RUJUKAN 
http://www.anakku.my/artikel.php?ar=4  http://pkgcheras.net/v1/index.php?option=co

m_content&task=view&id=130&lang=ms&Ite mid=184

SEKIAN, TERIMA KASIH