P. 1
Kebudayaan Jawa

Kebudayaan Jawa

3.0

|Views: 49,022|Likes:
Published by nauvalhafiluddin
jawa, budaya jawa, suku jawa, kebudayaan jawa
jawa, budaya jawa, suku jawa, kebudayaan jawa

More info:

Published by: nauvalhafiluddin on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

Macapat jenis ini seperti lagu kidung yang sering dipakai pada

jaman Majapait.

Jurudemung

Jurudemung itu termasuk sekar madya. Sifatnya “prenesan” dan
biasanya dipakai sebagai lagu wangsalan atau yang agak erotis.

Guru bilangan dan guru lagu

Tiap bait, lagu ini ada 7 baris, dengan guru bilangan dan guru lagu :
8a, 8u, 8u, 8a, 8u, 8a, 8u.

Contoh

Contoh ini diambil dari “Serat Pranacitra”
ni ajeng mring gandhok wétan
wus panggih lan Rara Mendut
alon wijilé kang wuwus
hèh Mendut pamintanira

Page | 157

adhedhasar adol bungkus
wus katur sarta kalilan
déning jeng kyai Tumenggung.

Wirangrong

Wirangrong itu termasuk dalam sekar madya. Sifatnya itu penuh
wibawa. Lagu ini biasanya dipakai untuk menyanyikan hal-hal yang gagah.

Guru bilangan dan guru lagu

Tiap bait, lagu ini terdiri dari 6 baris, dengan guru bilangan dan guru

lagu :
8i, 8o, 10u, 6i, 7a, 8a.

Contoh

dèn samya marsudêng budi
wiwéka dipunwaspaos
aja-dumèh-dumèh bisa muwus
yèn tan pantes ugi
sanadyan mung sakecap
yèn tan pantes prenahira

Balabak

Balabak itu memiliki sifat yang spontan.

Guru bilangan dan guru lagu

Tiap bait, lagu ini ada 6 baris, dengan guru bilangan dan guru lagu:

12i, 3é, 12a, 3é, 12a, 3é.

Contoh

Contoh ini diambil dari “Serat Jaka Lodhang” karya Ki Ranggawarsita.
byar rahina Kèn Rara wus maring sendhang
mamèt wé
turut marga nyambi reramban janganan
antuké
praptêng wisma wusing nyapu atetebah
jogané

Page | 158

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->