PERMAINAN BAHASA Nama Permainan: Kerusi Muzik Objektif :Murid dapat mengeja suku kata Bahan :kad gambar

,kad suku kata,CD/kaset,kerusi Cara menjalankan permainan. 1. Guru memberi arahan kepada murid. 2. Semua murid dikehendaki duduk di atas kerusi yang telah dilekatkan dengan kad suku kata. 3. Muzik dimainkan. Murid mula bergerak mengeliling kerusi-kerusi. Apabila muzik diberhentikan, murid dikehendaki duduk di atas kerusi. 4. Guru memilih seorang murid dan murid tersebut mesti mengejakan kad kata yang dilekat di belakang kerusi tersebut 5. Aktiviti ini diulang sehingga semua murid menjawab soalan sebanyak 3 kali. 6. Guru membimbing murid yang lemah. 7. Kumpulan yang mendapat skor markah yang banyak dikira sebagai pemenang. 8. Guru membuat rumusan berdasarkan permainan “Kerusi Muzik”.